Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program działań profilaktyczno-wychowawczych w świetlicy szkolnej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2458 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program profilaktyczno-wychowawczy opracowałam po wcześniejszych ustaleniach z koleżankami ze świetlicy, tego co mamy zamiar w bieżącym roku szkolnym zrealizować. Jest on zgodny z Planem Pracy Świetlicy oraz Programem Wychowawczym Szkoły.

Program działań profilaktyczno-wychowawczych w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2005/2006


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 23 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyzy (DzU 2004 nr 89, poz. 845).Lp.
Zadania programowe
Cele ogólne
Sposób realizacji
Spodziewane efekty
Osoby odpowiedzialne
Termin realizacji
Uwagi
1.

Integracja grupy świetlicowej.

-   Integracja grupy.

-   Kształtowanie umiejętności zrozumienia innych.

-   Rozwijanie empatii.

-   Budowanie atmosfery wzajemnego zaufania.

-   Tworzenie pozytywnych kontaktów w grupie.

-   Rozwijanie umiejętności wypowiadania się.1.  Zabawy:

·  „Gdybym był zwierzęciem”

·  „Przedstaw mnie”

·  „Kategorie”

·  „Znajdź swojego partnera”.

2.  Pogadanki.

3.  Scenki.

4.  Dramy.

5.  Opowiadania.

Dzieci:

-   Znają sposoby nawiązywania przyjaznych kontaktów za pomocą gestów;

-   Potrafią spostrzegać i rozpoznawać innych wg charakterystycznych dla nich cech;

-   Umieją rozpoznawać się nawzajem, określać innych i siebie samych;

-   Nabiorą pewności siebie, ośmielą się;

-   Przestrzegają obowiązujące normy i zasady zachowania.

-   Potrafią komunikować się w grupie rówieśniczej.


Wszyscy wychowawcy w świetlicy.

Wrzesień 2005

Zajęcia integrujące grupę odbywają się  również przez cały rok, tylko w ramach różnych zajęć świetlico-wych.

2.

Założenie i prowadzenie kroniki świetlicowej.

-   Zapoznanie dzieci ze sposobami dokumentowania ważnych wydarzeń z codziennego życia.

-   Rozwijanie umiejętności plastycznych.

-   Budowanie tożsamości grupowej.

1.  Rozmowa z dziećmi na temat pojęcia i znaczenia kronik w naszym życiu.

2.  Wspólne ustalenie założenia kroniki świetlicowej, osób odpowiedzialnych i sposobów dokumentowania życia świetlicy.

3.  Prowadzenie kroniki przez cały rok szkolny (metody plastyczne, zdjęcia, zapisy, komentarze, wpisy osób zapraszanych na zajęcia)

4.  Prezentacja kroniki na Dniu Rodziny oraz podczas podsumowania pracy świetlicy.

Dzieci:

-   Znają pojęcie kroniki i znaczenie kroniki w naszym życiu.

-   Potrafią prowadzić kronikę.

-   Znają sposoby dokumentowania przeszłości.

p. Joanna Dabrowska

p. I. Kaczorek

p. M. Rubaj

p. G. Kustra

p.J. Szewczyk

Wrzesień 2005 – czerwiec 2006


3.

Nasz wychowawca.

-   Poszerzenie wiadomości o pracy nauczyciela.

-   Rozwijanie umiejętności plastycznych.

-   Rozwijanie umiejętności manualnych (rysowanie, kolorowanie, malowanie, wycinanie)

1.  Rozmowa z dzieci na temat Święta Edukacji Narodowej.

2.  Ogłoszenie Konkursu na najładniejszą Laurkę dla Nauczycieli i pracowników szkoły.

3.  Przeprowadzenie Konkursu.

4.  Wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piasecznie.

5.  Wykonanie niespodzianki dla nauczycieli.

6.  Uroczyste wręczenie nauczycielom upominków wykonanych przez dzieci.

Dzieci:

-   Znają pojęcie Święta Edukacji Narodowej.

-   Potrafią złożyć życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły.

-   Umieją wykonać lurkę dla Pani (Pana)

-   Umieją wykonać drobny upominek.

p. Grażyna Kustra

p. Iza Kaczorek

p. Edyta Lejdo


13 paździer-nika 2005r.

Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Piasecznie w zakresie „Niespo-dzianka dla Nauczy-cieli”.

4.

Wigilia w świetlicy.

-   Kształtowanie tożsamości kulturowej.

-   Wzbogacenie wiadomości o zwyczajach.

-   Kształtowanie poczucia więzi z rodziną, narodem.

-   Rozwijanie wrażliwości estetycznej.

-   Rozwijanie umiejętności plastycznych.

-   Kształtowanie umiejętności wypowiadania się przed dużą grupą osób.

-   Rozwijanie umiejętności manualnych (rysowanie, kolorowanie, malowanie, wycinanie)

1.  Spotkanie z rodzicami i dziećmi.

2.  Przedstawienie słowno-muzyczne.

3.  Wspólne śpiewanie kolęd.

4.  Składanie życzeń.

Dzieci:

-   Znają tradycje Świąt Bożego Narodzenia.

-   Umieją składać życzenia świąteczne.

-   Zna kolędy.

-   Potrafią wypowiadać się przed dużą grupą osób.

-   Potrafią wykonać prostą dekorację świąteczną.

Wszyscy wychowawcy

22 grudnia 2005

Zaproszenie rodziców oraz rodzeństwa dzieci uczęszcza-jących do świetlicy.

5.

Nasze orgiami.

-   Rozwijanie umiejętności plastycznych.

-   Twórcze eksperymentowa-nie w pracach plastycznych.

-   Poznanie podstawowych pojęć geometrycznych.

-   Rozwijanie umiejętności manualnych (rysowanie, kolorowanie, malowanie, wycinanie)

1.  Wykonywanie różnorodnych prac z orgiami.

2.  Ekspozycje prac.

Dzieci:

-   Znają pojęcie orgiami.

-   Znają pojęcia geometryczne(środek koła, promień, cięciwa, średnica).

-   Rozpoznają linię złożenia przez środek po przekątnej.

-   Rozpoznają figury geometryczne (kwadrat, trójkąt, koło, prostokąt).

p. Grażyna Kustra

Systematy-cznie w tygodniu.


6.

Poczta Walentynkowa.

-   Wzbogacenie wiadomości o zwyczajach.

-   Kształtowanie umiejętności składania sobie życzeń.

-   Rozwijanie umiejętności plastycznych.

1.  Omówienie zasad składania życzeń walentynkowych.

2.  Wykonywanie kart walentynkowych.

3.  Wrzucanie do skrzynki walentynkowej.

4.  14 lutego otworzenie skrzynki i rozdanie kartek walentynkowych.

Dzieci:

-   Znają zwyczaje poczty walentynkowej w świetlicy.

-   Potrafią napisać samodzielnie życzenia walentynkowe.


p. Grażyna Kustra

p. J. Szewczyk

Pierwsze 2 tygodnie lutego 2006


7.

Tolerancja jest nam potrzebna na co dzień.

-   Kształtowanie tolerancji.

-   Dostrzeganie własnej indywidualności i niepowtarzalności.

-   Dostrzeganie podobieństw i różnic w swoich upodobaniach.

-   Akceptowanie uczuć przeżywanych przez inne osoby.

-   Kształtowanie ekspresji twórczej (odgrywanie scenek).

1.  Opowiadania bajki.

2.  Rozpoznawanie uczuć na podstawie mimiki twarzy, scenki, obrazka.

3.  „Spacer wyobraźni”.

4.  „Zaginione dziecko”.

5.  „Jesteśmy różni – scenki”.

6.  „Komórki do wynajęcia”

7.  Rysunek różnic miedzy ludźmi.

8.  Odgrywanie sytuacji konfliktowych.

Dzieci:

-   Rozpoznają własną indywidualność i niepowtarzalność.

-   Akceptują indywidualność innych osób.

-   Dostrzegają różnice w upodobaniach.

-   Akceptują uczucia przeżywane przez inne osoby.

-   Potrafią być tolerancyjne w różnych sytuacjach.

-   Nawiązują poprawne kontakty społeczne.

p. Maria Rubaj

p. J. Szewczyk

Przynajmniej raz na dwa tygodnie.


8.

Zorganizowanie szkolnego festiwalu piosenki ekologicznej i turystycznej.

-   Rozwijanie percepcji i wrażliwości muzycznej.

-   Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych.

-   Oddziaływanie muzyką na psychikę dziecka, odreagowanie napięć emocjonalnych, agresji.

-   Kształtowanie ekspresji twórczej.

-   Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, integracja grupy.

-   Kształtowanie umiejętności dobrej zabawy.

1.  Wspólne wybranie i opracowanie piosenek do festiwalu.

2.  Przygotowanie grupy świetlicowej do występu.

3.  Opracowanie scenariusza festiwalu.

4.  Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne etapy przygotowań.

5.  Opracowanie zasad oceniania.

6.  Przeprowadzenie festiwalu oraz rozdanie dyplomów i nagród.

7.  Ocena pracy przez zespół świetlicowy.

Dzieci:

-   Potrafią działać w zespole.

-   Nabierają pewności siebie oraz umiejętności autoprezentacji.

-   Potrafią wykonać piosenkę na forum szkoły.

-   Mają poczucie przynależności do zespołu świetlicowego.

p. Joanna Dąbrowowska

p. J. Szewczyk

oraz wszyscy wychowawcy w świetlicy

Koniec kwietnia 2006

Zaproszenie do udziału w Festiwalu nauczycieli i dzieci z wszystkich klas naszej szkoły.

9.

Dzień matki

-   Uświadomienie dzieciom znaczenia mamy w życiu człowieka.

-   Kształtowanie poczucia więzi z członkami rodziny i szacunku do wykonywanej przez nich pracy.

-   Rozwijanie umiejętności plastycznych.

-   Poszerzenie wiadomości o zawodach wykonywanych przez rodziców.

1.  Ogłoszenie konkursu na kartkę dla mamy.

2.  Krótka rozmowa z dziećmi nt. pracy, którą wykonują ich mamy.

3.  Zabawa ruchowa „Moja mama pracuje w domu”.

4.  Giełda pomysłów: „Jak możemy pomóc swojej mamie?”

5.  Niedokończone zdania.

6.  Praca plastyczna: „Bukiet dla mamy”.

7.  Ogłoszenie wyników konkursu „Kartka dla mamy”- nagrody.

Dzieci:

-    znają znaczenie mamy wżyciu człowieka

-   poznają wiadomości o zawodach wykonywanych przez mamy

-   potrafią pomóc swojej mamie w domu

-   rozwija się ich poczucie więzi z członkami rodziny

-   potrafią wykonać prostą pracę plastyczną dla mamy z okazji jej święta

-  p. G. Kustra i pozostali wychowawcy świetlicy

W okolicach 26.05.2006r.


10.

Wielka i huczna feta z okazji Dnia Dziecka.

-   Wprowadzenie dzieci w świat fantazji i zabaw.

-   Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, integracja grupy.

-   Kształtowanie umiejętności dobrej zabawy.

-   Rozwijanie wyobraźni  oraz twórczej ekspresji dziecka.

1.  Magiczna wyprawa w świat baśni, zabaw, tańca, pokonywania napotkanych przeszkód oraz zdobywania kolejnych odznak.

2.  Piknik na świeżym powietrzu.

3.  Kino świetlicowe.

4.  Dyskoteka.

Dzieci:

-   Potrafią pokonywać kolejne przeszkody.

-   Są uwrażliwione na baśniową przygodę.

-   Potrafią współdziałać w grupie.

-   Znają pojęcie piknik i potrafią same się do niego przygotować.

-   Nabywają różnych umiejętności świętowania i spędzania czasu wolnego.

p. Maria Rubaj i p. Edyta Lejdo oraz wszyscy wychowawcy w świetlicy

1 i 2 czerwca 2006

Zaproszenie do udziału rodziców naszych dzieci oraz ich rodzeństwo.

11.

Dzień Rodziny.

-   Kształtowanie poczucia więzi z rodziną.

-   Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, integracja grupy.

-   Kształtowanie umiejętności dobrej zabawy.

-   Uświadomienie dzieciom znaczenia aktywności ruchowej w życiu człowieka.

1.  Festyn dla rodziców, rodzeństwa oraz dzieci świetlicowych wg osobnego scenariusza.

2.  Wspólne tańce integracyjne.

3.  Występ zespołu taneczno-woklano-muzycznego.

4.  Występ zespołu teatralnego.

5.  Wspólne zabawy rodziców i dzieci.

Dzieci:

-   Potrafią wspólnie bawić się z rodzicami.

-   Znają tańce integracyjne rożnych narodowości.

-   Potrafią wystąpić publicznie (wiersz, taniec, śpiew, inscenizacja).

-   Potrafią zorganizować swój czas wolny.

p. Edyta Leydo oraz wszyscy wychowawcy w świetlicy

III tydzień czerwca 2006

Zaproszenie do udziału rodziców naszych dzieci oraz ich rodzeństwo.

12.

Podsumowanie pracy świetlicy.

-   Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków ze zdarzeń mających miejsce w życiu.

-   Kształtowanie umiejętności podsumowywania.


1.  Propozycje ankiet dla dzieci i rodziców.

2.  Burza mózgów.

3.  Rozmowy z dziećmi i rodzicami.

4.  Obserwacja.

Dzieci:

-   Potrafią wyciągać wnioski ze zdarzeń mających miejsce w życiu.

-   Potrafią dokonać podsumowania pracy całorocznej w świetlicy oraz swojego zachowania.

Wszyscy wychowawcy w świetlicy

IV tydzień czerwca 2006

Zaproszenie do udziału rodziców naszych dzieci oraz ich rodzeństwo.Ewaluacja programu


         Końcowym, podsumowującym etapem realizacji prezentowanego programu będzie ewaluacja, która umożliwi jego ocenę, wskaże pozytywne i negatywne strony wynikłe w trakcie jego realizacji.
         Przeprowadzając ewaluację, należy odpowiedzieć na następujące pytania:
1.    Co zamierzano osiągnąć, realizując poszczególne zadania programowe?
2.    Co osiągnięto?
3.    Czego nie osiągnięto (po czym to poznać)?
4.    Jakich zmian należy dokonać, by w pełni zrealizować założone cele?

Ad. 1. Program jest nakierowany na osiągnięcie następujących celów:
·   Integracja grupy
·   Ukształtowanie postaw prospołecznych dzieci
·   Wdrożenie do zachowań społecznie akceptowanych
·   Wzrost pozytywnych interakcji w grupie
·   Ukształtowanie poczucia przynależności do grupy
·   Rozszerzenie współpracy z wychowawcami klas 0 – III i rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej
·   Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych rodziców i szkoły wobec dzieci.

Ad. 2, ad. 3. Stopień osiągnięcia założonych celów będzie można ustalić na podstawie postaw dzieci, przejawianych zachowań, klimatu emocjonalnego panującego w społeczności świetlicowej, konkretnych umiejętności manualnych, plastycznych, tanecznych, muzycznych i innych.
         Analizując poszczególne założenia spodziewanych efektów i porównując je z przejawianymi przez dzieci zachowaniami, z nawiązana z wymienionymi podmiotami współpracą – będzie można ustalić poziom osiągnięć bądź ich brak, wszelkie zalety i wady.
         Jeżeli:
·                   integracja grupy wzrośnie, a klimat emocjonalny ulegnie poprawie
·                   poszerzy się współpraca z rodzicami, nauczycielami klas 0 – III,
·                   podmioty owej współpracy włączą się do realizacji opracowanego programu
to będzie można uznać dokonane działania za sukces w działalności profilaktyczno-wychowawczej.
Ad. 4. Niedociągnięcia i błędy będzie można wskazać po całościowym zrealizowaniu program. Na tej podstawie stwierdzi się jak należy go zmienić w kolejnym cyklu realizacyjnym.Schemat ewaluacji programu profilaktyktyczno-wychowawczego w świetlicy szkolnej
CEL PROGRAMUKryteria osiągnięcia celów
I

II

III

IVŹródła informacji
(do kogo zwracamy się z pytaniem ? np...)

Rodzice

Nauczyciele

Uczniowie

Pedagog, psycholog

Pracownicy obsługowi

Instytucje wspomagające


Narzędzia badawcze
(wybrane wg stopnia przydatności)


ankieta

wywiad

sondaż

obserwacja
analiza dokumentów


Opracowanie wyników badaniaSformułowanie wniosków końcowych

OPRACOWANIE RAPORTU

Maria Ruabj

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie