Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kryteria oceniania ucznia - informatyka kl. IV - VI

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 897 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Współuczesniczyłam przy tworzeniu Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w zakresie kryteriów oceniania ucznia na lekcjach informatyki w klasach IV - VI. Oto moja propozycja....
Kryteria oceniania ucznia
Informatyka kl. IV-VI

Ocenę celującą
otrzymuje uczeń, który:

wyróżnia się samodzielnie zdobytą wiedzą wybiegającą poza program nauczania,
posiadł umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł wiedzy,
samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne, wykonuje zadania praktyczne których stopień trudności znacznie wybiega poza zakres wymagań programowych,
doskonale zna terminologię przedmiotową, swobodnie się nią posługuje,
wykazuje orientację w zakresie zachodzących zmian w dziedzinie sprzętu jak i w oprogramowaniu,
bierze udział w międzyszkolnych konkursach,
aktywnie pomaga innym uczestnikom zajęć pokonywać napotkane trudności.


Ocenę bardzo dobrą
otrzymuje uczeń, który:
opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania,
sprawnie, samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy,
samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne, wykonuje zadania praktyczne wykorzystując wiedzę zdobytą na lekcjach i poza nimi,
rozumie i poprawnie stosuje poznaną terminologię przedmiotową,
aktywnie uczestniczy w lekcjach, dzieli się swoją wiedzą z innymi uczestnikami zajęć.


Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
opanował w większości wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania,
umie posługiwać się wskazanymi źródłami wiedzy,
formułuje wypowiedzi ustne i wykonuje typowe zadania praktyczne wykorzystując wiedzę zdobytą na lekcjach,
stosuje poznaną terminologię przedmiotową,
aktywnie uczestniczy w większości lekcji.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
opanował minimum wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania,
umie posługiwać się pod kierunkiem nauczyciela wskazanymi źródłami wiedzy,
formułuje schematyczne wypowiedzi ustne i wykonuje zadania praktyczne pod kierunkiem nauczyciela,
biernie uczestniczy w lekcji.
           
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
ma duże braki w wiadomościach, nie opanował wszystkich umiejętności przewidzianych programem nauczania, co nie uniemożliwia mu jednak dalszej nauki,
wykonuje przy pomocy nauczyciela zadania i polecenia o niewielkim stopniu trudności,
biernie uczestniczy w lekcji.

Ocenę niedostateczną
otrzymuje uczeń, który:
nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem,
nie potrafi, nawet przy pomocy nauczyciela, posługiwać się źródłami wiedzy,
nie zna i nie rozumie podstawowych terminologii z zakresu przedmiotu,
nie potrafi formułować nawet bardzo prostych wypowiedzi ustnych,
nie potrafi, nawet przy pomocy nauczyciela, wykonać prostych poleceń i zadań.


mgr Teresa Wnuk
naucz. informatyki
opanował minimum wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania,umie posługiwać się pod kierunkiem nauczyciela wskazanymi źródłami wiedzy,formułuje schematyczne wypowiedzi ustne i wykonuje zadania praktyczne pod kierunkiem nauczyciela,biernie uczestniczy w lekcji.ma duże braki w wiadomościach, nie opanował wszystkich umiejętności przewidzianych programem nauczania, co nie uniemożliwia mu jednak dalszej nauki,wykonuje przy pomocy nauczyciela zadania i polecenia o niewielkim stopniu trudności,biernie uczestniczy w lekcji.nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem,nie potrafi, nawet przy pomocy nauczyciela, posługiwać się źródłami wiedzy,nie zna i nie rozumie podstawowych terminologii z zakresu przedmiotu,nie potrafi formułować nawet bardzo prostych wypowiedzi ustnych,nie potrafi, nawet przy pomocy nauczyciela, wykonać prostych poleceń i zadań.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie