Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Otrzymywanie tlenków i badanie ich właściwości

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5924 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jestem nauczycielem chemii i chemicznych przedmiotów zawodowych w technikum chemicznym i liceum ogólnokształcącym. Przedstawiam Państwu scenariusz lekcji chemii dotyczący otrzymywania i właściwości tlenków, który z powodzeniem można wykorzystać w pierwszych klasach szkół ponadgimnazjalnych. Proponuję sposób przekazania odpowiednich wiadomości oraz tematykę doświadczeń chemicznych tak bardzo lubianych przez uczniów.


SCENARIUSZ LEKCJI

Autor: mgr inż. Grażyna Kot Przedmiot: Chemia Dział: Systematyka związków nieorganicznych i ich podstawowe właściwości.

TEMAT: OTRZYMYWANIE TLENKÓW I BADANIE ICH WŁAŚCIWOŚCI.

Cel główny: Poznanie metod otrzymywania tlenków oraz ich właściwości chemicznych.

Cele edukacyjne:
1. Przypomnienie definicji tlenków, ich budowy i nazewnictwa.
2. Zapoznanie uczniów z metodami otrzymywania tlenków.
3. Zapoznanie uczniów z właściwościami chemicznymi tlenków kwasowych, zasadowych i obojętnych.

Cele wychowawcze:
1. Motywowanie uczniów do samodzielnego uczenia się oraz zdobywania wiedzy przez działanie.
2. Wzbudzanie i rozwijanie pasji badawczej.

Cele praktyczne:
1. Nabywanie umiejętności prawidłowego wykonywania eksperymentu chemicznego.
2. Nabywanie umiejętności formułowania spostrzeżeń dotyczących wykonywanych doświadczeń chemicznych.
3. Przestrzeganie zasad bhp podczas przeprowadzania doświadczeń.

Przebieg lekcji:

Część lekcji Czynności uczniów Czynności nauczyciela Środki dydaktyczne
Docelowe Pośredniczące
W P R O W A D Z A J Ą C A Przypomnienie wiadomości dotyczących tlenków. - Podają definicję tlenków i ich budowę. - Podają stan skupienia tlenków z przykładami. - Dzielą tlenki na tlenki metali i niemetali. - Przypominają zasady nazewnictwa tlenków. - Zapisują wzory sumaryczne i strukturalne tlenków. - Poleca uczniom przypomnienie wiadomości dotyczących nazewnictwa, budowy i podziału tlenków. - Prosi o rozwiązanie wyznaczonych zadań ze zbioru zadań. -Układ okresowy pierwiastków, - Zbiór zadań
Poznanie tematu i celów lekcji. - Zapisanie tematu w zeszycie. - Zapisanie tematu lekcji na tablicy. -zeszyt, -tablica
G Ł Ó W N A Zapoznanie się z metodami otrzymywania tlenków. - Zapisują w zeszytach kolejne metody. - Każdą metodę potwierdzają dwoma przykładowymi równaniami reakcji otrzymywania tlenków. Zapisują je na tablicy i w zeszytach. - Pierwszy uczeń podchodzi do przygotowanego wcześniej stanowiska i przeprowadza doświadczenie: Spalanie magnezu w tlenie z powietrza.


- Drugi uczeń wykonuje doświadczenie: Działanie kwasu solnego na węglan wapnia.

- Trzeci uczeń wykonuje doświadczenie: Rozkład termiczny dichromianu (VI) amonu pod wyciągiem.
- Omawia metody otrzymywania tlenków. - Wybiera 4 chętnych uczniów do przeprowadzenia doświadczeń chemicznych. - Określa tematykę tych doświadczeń. - Pokazuje przygotowany wcześniej sprzęt i odczynniki niezbędne do wykonania zaplanowanych doświadczeń. - Nadzoruje przeprowadzanie doświadczeń. - Zwraca uwagę na przestrzeganie zasad bhp. -podręcznik, -zeszyt,Sprzęt i odczynniki: -palnik gazowy, -szczypce, -szkiełko zegarkowe, -wstążka magnezowa Sprzęt i odczynniki: -skorupki jaja kurzego, -probówka, -stęż. r. HCl

Sprzęt i odczynniki: -drewniana podkładka, -łyżka, -stały (NH4)2Cr2O7


- Czwarty uczeń wykonuje doświadczenie: Otrzymywanie tlenku miedzi (II).- Uczniowie obserwują każde doświadczenie, podają spostrzeżenia i wnioski. - Zapisują:
  • tematy doświadczeń,
  • wykonanie,
  • obserwacje,
  • równania reakcji chemicznych,
  • wnios- Po wykonaniu każdego doświadczenia prosi o podanie dokonanych obserwacji i wniosków. - Po każdym doświadczeniu nauczyciel prosi o wykonanie notatki w zeszycie.
Sprzęt i odczynniki: -stały CuCO3, -r. NaOH, -r. CuSO4, -blaszka Cu, -palnik gazowy, - 2 tygle, - płytka ochronna,
-zeszyt, -tablica,

Zapoznanie się z właściwościami chemicznymi tlenków kwasowych, zasadowych i obojętnych. - Zapisują w zeszycie podział tlenków ze względu na ich zachowanie wobec wody. - Zapisują przykładowe równania reakcji. - Zapisują podział tlenków ze względu na ich zachowanie wobec kwasów i zasad. - Zapisują przykładowe równania reakcji tlenków kwasowych i zasadowych.

- Uczniowie 1 i 2 wykonują doświadczenie: Badanie właściwości tlenku wapnia. Pozostali obserwują.
- Uczniowie 3 i 4 wykonują doświadczenie: Badanie właściwości tlenku fosforu(V). Pozostali obserwują.


- Uczniowie przedstawiają spostrzeżenia i wnioski. - Zapisują:
  • tematy doświadczeń,
  • wykonanie,
  • obserwacje,
  • równania reakcji chemicznych,
  • wnioski
- Dokonuje podziału tlenków ze względu na ich zachowanie wobec wody i podaje przykłady.

- Nauczyciel dokonuje podziału tlenków na: obojętne, kwasowe, zasadowe i amfoteryczne. - Charakteryzuje poszczególne grupy tlenków.

- Nauczyciel wybiera 4 chętnych uczniów do przeprowadzenia doświadczeń.
- Prosi przedstawienie spostrzeżeń i wniosków. - Prosi o wykonanie spostrzeżeń i wniosków.


Sprzęt i odczynniki:
-stały CaO -r. NaOH -r. HCl -oranż metylowy fenoloftaleina -3 probówki -łyżeczka, Sprzęt i odczynniki: -stały P2O5, -2 probówki, -H2O dest., r. NaOH -oranż metylowy
POD SUM OWU JĄCA Uporządkowanie wiadomości i ich utrwalenie. - Przypominają metody otrzymywania tlenków. - Podają definicję tlenków kwasowych i zasadowych.

- wykonują zadania wybrane przez nauczyciela.
- Prosi o przypomnienie metod otrzymywania tlenków. - Prosi zdefiniowanie tlenków kwasowych zasadowych. - Zleca wykonanie kilku zadań. - Zadaje pracę domową.

-zeszyt, -podręcznik, -zbiór zadań.
Praca domowa 1. Napisz równania czterech różnych reakcji otrzymywania tlenku
węgla(IV). 2. Napisz równania trzech różnych reakcji, jakim ulega tlenek wapnia. 3. Dokończ równania reakcji lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi: SO3 + Ba(OH)2 à--> MgO + H3PO4 -->à BaO + MgO -->à SO2 + CO2 -->à
Ocena lekcji:
Dobre aspekty


Złe aspekty


Wnioski


Autorefleksja:

Autor: mgr inż. Grażyna Kot

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie