Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Polska pod rządami Jagiellonów

 

Kazdy z nas organizuje konkursy.Testy muszą być dobrze przygotowane.Często w sieci szukamy pomocy w przygotowaniu testu. Oto jedna z propozycji.Przedstawiam test,który został wykorzystany podczas międzyszkolnego konkursu historycznego w gimnazjum, w 2005 roku.W regulaminie zaznaczono,ze zakres wiadomości wykracza niewiele poza wymagania programowe w klasie II gimnazjum.Test opracowano na podstawie podręcznika historii dla klasy II, wydawnictwo WSiP.Czas pisania:60 minut.
Konkurs historyczny „Polska Jagiellonów”.
I Połącz postać z krótką informacją o niej . Do każdej osoby pasuje tylko jedna informacja . Uwaga! Opisów jest więcej niż postaci, więc nie wszystkie wykorzystasz. ( 0-6 pkt)

1 Twórca dynastii litewskiej i potęgi państwa litewskiego . Przyłączył do państwa litewskiego znaczne obszary ruskie .
2 Wydał przywilej w Piotrkowie , w czasie jego panowania ukształtował się ostatecznie sejm walny .
3 Pierwszy historyczny władca państwa litewskiego .
4 Prawnik , rektor uniwersytetu krakowskiego , bronił praw Polski i Litwy na soborze w
Konstancji.
5 Ufundował w Krakowie dzwon nazwany jego imieniem.
6 W wyniku sekularyzacji Kurlandia i Semigalia stały się jego dziedzicznym księstwem.
7 Uczestniczył w sejmie piotrkowskim, podjął współpracę ze średnią szlachtą i przyjął hasła
egzekucji praw i dóbr.
8 Ostatni wielki mistrz państwa krzyżackiego. Zawarł traktat z polskim królem w pierwszej
w połowie XVI w.
a Gotard Kettler….... d Zygmunt II August II ……
b Paweł Włodkowic…… e Giedymin ……..
c Albrecht Hohenzollern…… f Jan Olbracht…
II Co wydarzyło się i kiedy ? (wszystkie wydarzenia dotyczą XIV,XV lub XVI w.,dopisz wydarzenie i datę ) 0-16 pkt.
a .pod Mohaczem –
b. w Horodle –
c .w Piotrkowie ( druga połowa XVI w ) –
d. w Wiedniu –
e .pod Czerwińskiem –
f .pod Chojnicami –
g .w Lublinie –
h .w Krakowie -
III Podane wydarzenia podziel na te , które łączą się z panowaniem Władysława Jagiełły (WJ),Kazimierza Jagiellończyka (KJ), Jana Olbrachta (JO), Zygmunta Starego (ZS) i Zygmunta II Augusta (ZA). Obok wydarzenia dopisz odpowiedni skrót podany w nawiasie (0-6 pkt)
a. po zakończeniu tej wojny Polska odzyskała ziemię dobrzyńską a Litwa tymczasowo Żmudż
b .inkorporacja Prus
c. powołanie floty kaperskiej i wojska kwarcianego
d .wydanie przywileju piotrkowskiego
e. w swej polityce opierał się na możnowładcach-senatorach i lekceważył ruch średniej szlachty, z tego powodu zwany był „królem senatorskim”
IV Masz przed sobą mapę konturową „Polska i Litwa za Jagiellonów”. Zaznacz ,podkreśl lub
1 .Zaznacz na mapie niebieskim kolorem granicę Korony i Litwy w 1385 r. Podaj niżej wydarzenie , które uzasadniałoby użycie tej daty . (0-3 pkt).
1385 r. ................................................
2. Kolorem czerwonym oznacz na mapie ziemie wcielone w 1569 r. Podaj niżej wydarzenie , które uzasadniałoby użycie tej daty .(0-3 pkt)

1569 r .................................................
3. Napisz do jakiego państwa należało w podanym roku każde z wymienionych niżej miast (0-5 pkt)
Gdańsk w 1412 r....................
Kijów w 1570 r ......................
Królewiec w 1572 r ...............
Malbork w 1467 r ................

4. Zaznacz na mapie liniami pionowymi obszar lewobrzeżnej Ukrainy (0-1 pkt).

5. Zaznacz na mapie liniami poziomymi obszar Prus Zakonnych w 1454 r (0-1 pkt)

6. Zakreskuj na mapie liniami ukośnymi terytorium Inflant, które należało do Rzeczpospolitej w 1561 r Podaj niżej wydarzenie , które uzasadniałoby użycie tej daty (0-2 pkt).
1561 r .................................................................................................................
7. Zaznacz na mapie krzyżykiem + nazwę miasta , w którym zawarto pokój kończący tak zwaną pierwszą wojnę północną .Niżej napisz nazwę tego miasta , wymień strony biorące w niej udział oraz lata jej trwania.(0-4 pkt)

miasto-

lata trwania wojny –

strony walczące (pięć państw)-

8. Oznacz na mapie literą A Żmudż, literą B Mazowsze, literą C Warmię (0-3 pkt)

Do poleceń należy dołączyć mapę konturową Polska i Litwa za Jagiellonów.

Opracowała Aleksandra Gawinecka. Publiczne Gimnazjum w Ciechocinku.

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:03:43
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:03:43) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie