Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Polska pod rządami Jagiellonów

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2019 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Kazdy z nas organizuje konkursy.Testy muszą być dobrze przygotowane.Często w sieci szukamy pomocy w przygotowaniu testu. Oto jedna z propozycji.Przedstawiam test,który został wykorzystany podczas międzyszkolnego konkursu historycznego w gimnazjum, w 2005 roku.W regulaminie zaznaczono,ze zakres wiadomości wykracza niewiele poza wymagania programowe w klasie II gimnazjum.Test opracowano na podstawie podręcznika historii dla klasy II, wydawnictwo WSiP.Czas pisania:60 minut.
Konkurs historyczny „Polska Jagiellonów”.
I Połącz postać z krótką informacją o niej . Do każdej osoby pasuje tylko jedna informacja . Uwaga! Opisów jest więcej niż postaci, więc nie wszystkie wykorzystasz. ( 0-6 pkt)

1 Twórca dynastii litewskiej i potęgi państwa litewskiego . Przyłączył do państwa litewskiego znaczne obszary ruskie .
2 Wydał przywilej w Piotrkowie , w czasie jego panowania ukształtował się ostatecznie sejm walny .
3 Pierwszy historyczny władca państwa litewskiego .
4 Prawnik , rektor uniwersytetu krakowskiego , bronił praw Polski i Litwy na soborze w
Konstancji.
5 Ufundował w Krakowie dzwon nazwany jego imieniem.
6 W wyniku sekularyzacji Kurlandia i Semigalia stały się jego dziedzicznym księstwem.
7 Uczestniczył w sejmie piotrkowskim, podjął współpracę ze średnią szlachtą i przyjął hasła
egzekucji praw i dóbr.
8 Ostatni wielki mistrz państwa krzyżackiego. Zawarł traktat z polskim królem w pierwszej
w połowie XVI w.
a Gotard Kettler….... d Zygmunt II August II ……
b Paweł Włodkowic…… e Giedymin ……..
c Albrecht Hohenzollern…… f Jan Olbracht…
II Co wydarzyło się i kiedy ? (wszystkie wydarzenia dotyczą XIV,XV lub XVI w.,dopisz wydarzenie i datę ) 0-16 pkt.
a .pod Mohaczem –
b. w Horodle –
c .w Piotrkowie ( druga połowa XVI w ) –
d. w Wiedniu –
e .pod Czerwińskiem –
f .pod Chojnicami –
g .w Lublinie –
h .w Krakowie -
III Podane wydarzenia podziel na te , które łączą się z panowaniem Władysława Jagiełły (WJ),Kazimierza Jagiellończyka (KJ), Jana Olbrachta (JO), Zygmunta Starego (ZS) i Zygmunta II Augusta (ZA). Obok wydarzenia dopisz odpowiedni skrót podany w nawiasie (0-6 pkt)
a. po zakończeniu tej wojny Polska odzyskała ziemię dobrzyńską a Litwa tymczasowo Żmudż
b .inkorporacja Prus
c. powołanie floty kaperskiej i wojska kwarcianego
d .wydanie przywileju piotrkowskiego
e. w swej polityce opierał się na możnowładcach-senatorach i lekceważył ruch średniej szlachty, z tego powodu zwany był „królem senatorskim”
IV Masz przed sobą mapę konturową „Polska i Litwa za Jagiellonów”. Zaznacz ,podkreśl lub
1 .Zaznacz na mapie niebieskim kolorem granicę Korony i Litwy w 1385 r. Podaj niżej wydarzenie , które uzasadniałoby użycie tej daty . (0-3 pkt).
1385 r. ................................................
2. Kolorem czerwonym oznacz na mapie ziemie wcielone w 1569 r. Podaj niżej wydarzenie , które uzasadniałoby użycie tej daty .(0-3 pkt)

1569 r .................................................
3. Napisz do jakiego państwa należało w podanym roku każde z wymienionych niżej miast (0-5 pkt)
Gdańsk w 1412 r....................
Kijów w 1570 r ......................
Królewiec w 1572 r ...............
Malbork w 1467 r ................

4. Zaznacz na mapie liniami pionowymi obszar lewobrzeżnej Ukrainy (0-1 pkt).

5. Zaznacz na mapie liniami poziomymi obszar Prus Zakonnych w 1454 r (0-1 pkt)

6. Zakreskuj na mapie liniami ukośnymi terytorium Inflant, które należało do Rzeczpospolitej w 1561 r Podaj niżej wydarzenie , które uzasadniałoby użycie tej daty (0-2 pkt).
1561 r .................................................................................................................
7. Zaznacz na mapie krzyżykiem + nazwę miasta , w którym zawarto pokój kończący tak zwaną pierwszą wojnę północną .Niżej napisz nazwę tego miasta , wymień strony biorące w niej udział oraz lata jej trwania.(0-4 pkt)

miasto-

lata trwania wojny –

strony walczące (pięć państw)-

8. Oznacz na mapie literą A Żmudż, literą B Mazowsze, literą C Warmię (0-3 pkt)

Do poleceń należy dołączyć mapę konturową Polska i Litwa za Jagiellonów.

Opracowała Aleksandra Gawinecka. Publiczne Gimnazjum w Ciechocinku.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie