Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka upośledzonego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7853 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Pracując z uczniami upośledzonymi nauczyciele zobligowani są do opracowywania programów indywidualnych dla poszczególnych uczniów. Prezentuję skonstruowany przeze mnie indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny dla ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym, uczeszczającego do klasy II szkoły podstawowej, specjalnej.
I FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU
Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności prostej samoobsługi, zdobywanie przez dziecko umiejętności związanych z higieną osobistą oraz estetyką otoczenia, poznawanie najbliższego otoczenia.
 1. SAMOOBSŁUGA
A-Sygnalizowanie przez dziecko :głodu, bólu, strachu, potrzeb fizjologicznych.
B- Jedzenie :
  • -samodzielne spożywanie pokarmów stałych oraz płynów,
  • -dokładne gryzienie, żucie, przełykanie
  • -posługiwanie się łyżką, widelcem
  • -estetyczne spożywanie posiłków
  • -przygotowanie prostych posiłków przy pomocy nauczyciela
  • -mycie kubeczka, łyżeczki
  • -wprowadzenie zasad racjonalnego odżywiania
C-czynności fizjologiczne:
· -sygnalizowanie czynności fizjologicznych, opanowanie czynności fizjologicznych bez pomocy
D-Ubieranie:
· -dobieranie części odzieży do odpowiedniej części ciała
· -zapinanie różnych zapięć
· -dobieranie rodzajów garderoby do odpowiedniej pogody i pory roku
E- Higiena osobista
· -utrwalenie nawyku mycia rąk przed posiłkami i po wyjściu z toalety
· -samodzielne mycie zębów po posiłkach
· -wpajanie nawyku codziennego mycia całego ciała
 1. USPOŁECZNIANIE
 1. budzenie reakcji na własne imię i nazwisko, nauka swojego adresu zamieszkania, znajomość imion swoich rodziców
 2. utrwalenie schematu własnego ciała
 3. wdrażanie norm współżycia w grupie, stosowanie zwrotów grzecznościowych
 4. wdrażanie do aktywnego odpoczynku
 5. wprowadzenie zasad zachowania się w miejscach publicznych
 6. wdrażanie do pracy twórczej zespołowej i indywidualnej /twórczość plastyczna, formy taneczne , muzykowanie/
3 . KOMUNIKOWANIE SIĘ
A- nadawanie informacji:
· -Sygnalizowanie informacji o potrzebach, stanach emocjonalnych za pomocą komunikatorów werbalnych,
· -Nazywanie rzeczy, desygnatów,
· -Określanie cech przedmiotów i obrazów,
· -Omawianie treści obrazów,
· -Omawianie treści historyjek obrazkowych,
· -Określanie najważniejszych cech przyrody w odpowiedniej porze roku,
· -Nazywanie podstawowych zjawisk atmosferycznych.
B- Odbiór informacji:
1.Odbieranie sygnałów:
· -Odbiór bodźców smakowych, węchowych, dotykowych, słuchowych, wzrokowych,
· -Rozumienie dotyku, gestu, mimiki
· -Obserwowanie zmian w przyrodzie oraz zjawisk atmosferycznych
2.Słuchanie:
· -Różnicowanie dźwięków płynących ze świata zewnętrznego
· -Odtwarzanie prostych rytmów
· -Słuchanie i wykonywanie poleceń
· -Rozpoznawanie nazw przedmiotów, czynności
· -Słuchanie wierszy, opowiadanie, piosenek,
3.Czytanie:
· -postrzeganie drobnych fragmentów otaczającej rzeczywistości
· -porównywanie fragmentów rzeczywistości, ilustracji
· -wyszukiwanie różnic i podobieństw przedmiotów , ilustracji
· -ćwiczenia wrażliwości słuchowej (rozpoznawanie, różnicowanie, lokalizacja dźwięków),
· -ćwiczenia rytmiczne (odtwarzanie struktur rytmicznych, zabawy ruchowe ze śpiewem, klaskaniem)
· -ćwiczenia słuchu fonematycznego (podział wyrazów na sylaby, wyodrębnianie głosek w nagłosie)
· -wprowadzenie wyrazów do czytania całościowego
· -czytanie zdań obrazkowo-wyrazowych
· -wprowadzenie liter w oparciu o wyrazy podstawowe
· -rozpoznawanie liter
4.Pisanie:
· -doskonalenie orientacji przestrzennej (orientacja w schemacie ciała, sytuowanie przedmiotów w przestrzeni)
· -rozwijanie sprawności grafomotorycznych (zamalowywanie dużych a następnie małych płaszczyzn w kierunku od lewej do prawej lub z góry na dół, malowanie form kolistych i falistych)
· -ćwiczenia graficzne (obrysowywanie szablonów od wewnątrz, łącznie wyznaczonych punktów linią ciągłą, malowanie i pisanie znaków litero podobnych na dużych arkuszach)
· -pisanie liter i wyrazów w liniaturze po śladzie
5.Elementarne pojęcie matematyczne
· -stosunki przestrzenne (schemat własnego ciała- prawa, lewa strona)
· -sytuowanie przedmiotów w przestrzeni (na, nad, pod, obok, w )
· -określanie wielkości (duży, mały, ciężki, lekki, długi, krótki)
· -tworzenie zbiorów i porównywanie ich wielkości
· -klasyfikowanie przedmiotów ze względu na dwie-trzy cechy
· -rozpoznawanie cyfr i dobieranie ich do zbioru
· -przeliczanie przedmiotów, osób, modeli.
· -pisanie cyfr po śladzie
· -rozróżnianie i nazywanie prostych figur geometrycznych.
II PLASTYKA I TECHNIKA
Celem zajęć jest rozwijanie wyobraźni, uwrażliwienie na piękno,
Wyrażanie przeżyć dziecka, wyzwolenie potencjału twórczego.
1.PLASTYKA
· -posługiwanie się farbami /malowanie palcami, pędzlem/
· -kolorowanie dużych konturów kredkami świecowymi
· -rysowanie kredkami ołówkowymi
2.TECHNIKA
· -wkładanie i wyjmowanie przedmiotów, otwieranie i zamykanie pojemników
· -gniecenie , darcie papieru o różnej grubości, modelowanie z plasteliny i masy solnej
· budowanie z różnego rodzaju klocków, nawlekanie koralików i innych materiałów na sznurek i patyk
· -stemplowanie
· -posługiwanie się nożyczkami, wycinanie po linii prostej i falistej
· -naklejanie elementów na szablon
· -prace porządkowe w obrębie swojej klasy
III MUZYKA Z RYTMIKĄ
Celem zajęć jest uwrażliwienie uczniów na dźwięki otaczającego go świata, pobudzanie słuchu fonematycznego, uwrażliwienie na muzykę, podnoszenie koordynacji słuchowo –ruchowej ,rozwijanie aktywności muzycznej.
1.MUZYKA
 • -zaznaczanie rytmu instrumentami perkusyjnymi -słuchanie muzyki
 • -śpiewanie piosenek, melodeklamacje,
 • -wystukiwanie, wyklaskiwanie rytmu
2.RYTMIKA
· -poruszanie się zgodnie z wystukiwanym rytmem
· -ilustrowanie piosenek ruchem
· -zabawy ruchowe przy muzyce w parach i w kole
IV WYCHOWANIE FIZYCZNE
Celem zajęć jest usprawnianie motoryki dużej i małej, propagowanie zachowań prozdrowotnych, wyrównywanie braków w sferze fizycznej, wdrażanie do pracy w grupie, wdrażanie do przeżywania sukcesów i porażek.
1.MOTORYKA DUŻA
· -usprawnianie obręczy barkowej i rąk
· -usprawnianie nóg
· -chodzenie po linii prostej, po nierównościach w terenie, na czworakach, na palcach nóg
· -przechodzenie przez ławeczkę , chodzenie po ławeczce
· -ćwiczenia naśladowcze wg. Kepharta
· -ćwiczenia usprawniające –metoda Ch. Knill’a
2.MOTORYKA MAŁA
· -ćwiczenia chwytu pensetkowego
· -chwytanie i przekładanie małych przedmiotów
V PERCEPCJA
Celem zajęć jest ćwiczenie koncentracji uwagi, dostarczanie różnorodnych bodźców , uwrażliwianie zmysłów, polisensoryczne „doświadczanie świata”.
1 .BODŹCOWANIE WIELOZMYSŁOWE
· -dotykanie różnych faktur materiałów, działanie różnymi temperaturami
· -słuchowe-zabawy różnymi instrumentami, ćwiczenia dźwiękonaśladowcze
· słuchanie nagrań np. z odgłosami zwierząt
· -węchowe- wąchanie różnych substancji, potraw
· -wzrokowe-zabawy światłem, obserwacja ognia ,cieni
· -smakowe-próbowanie substancji o różnych smakach
Opracowała: Anna Mytyk –nauczyciel szkoły specjalnej w Radzionkowie

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie