Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3489 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych. Chciałam państwu zaprezentować swój plan rozwoju zawodowego. Mam nadzieję, że będzie on cenną wskazówką dla wielu osób, które rozpoczynają pracę w zawodzie nauczyciela.
Imię i nazwisko stażysty: mgr Bernadetta Materlak

Imię i nazwisko opiekuna stażu:

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2005 r.

Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2006 r.

A. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

B. Cele szczegółowe:

  1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
  2. Poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły.
  3. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
  4. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
  5. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
  6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły i ich omawianie.
  7. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego.
C. Plan działania:

LP ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
1. Poznanie procedur awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego tj. ustawy, rozporządzenia. Wrzesień 2005 r. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu. Bezpośrednia rozmowa, zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem. Wrzesień 2005 r. Omówienie zasad współpracy.
3. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie tematów, zakresu i terminów. Październik 2005 r. Konspekty lekcji, potwierdzenie opiekuna stażu.
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, konspektów lekcji. Wrzesień 2005 r. – Maj 2006 r. Teczka stażysty.
5. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Maj 2006 r. Sprawozdanie z realizacji stażu.


Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły *( § 6 ust. 2 pkt 1 )


LP ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
1. Zapoznanie ze statutem szkoły. Analiza statutu szkoły. Wrzesień 2005 r. Zapis w dokumentacji przebiegu stażu.
2. Zapoznanie z podstawą programową dla zawodu technik rachunkowości.

Opracowanie rozkładu materiału z przedmiotów: rachunkowość, finanse, technika biurowa, pracownia ekonomiczno-informatyczna
Analiza podstawy programowej.

Opracowanie rozkładu materiału.
Wrzesień 2005 r. Zapis w dokumentacji przebiegu stażu.

Zatwierdzony rozkład materiału
3. Zapoznanie z wewnętrznym systemem oceniania (WSO) obowiązującym w szkole.

Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z przedmiotów rachunkowość, finanse, technika biurowa, pracownia ekonomiczno informatyczna
Analiza wewnętrznego systemu oceniania.

Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z przedmiotów rachunkowość, finanse, technika biurowa, pracownia ekonomiczno informatyczna.
Wrzesień 2005 r. Zapis w dokumentacji przebiegu stażu

Zatwierdzony system oceniania przedmiotowego.
4. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Analiza dokumentacji, udział w Radach Pedagogicznych, zebraniach Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych. Wrzesień 2005r. – Maj 2006 r. Lista obecności, potwierdzenie prowadzących.
5. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w spotkaniach Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych., Radach Pedagogicznych. Wrzesień 2005r. Organizacja zajęć własnych.
6. Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole. Analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników. Wrzesień-Październik 2005 r. Prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu stażu.
7. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami p.poż. Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie. Wrzesień 2005 r. – Maj 2006 r. Zaświadczenie.


Wykazanie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację
statutowych zadań szkoły
*( § 6 ust. 2 pkt 2 )


1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi. 1 razy w miesiącu Wrzesień 2005 r. – Maj 2006 r. Wnioski z obserwacji i hospitacji.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora. Opracowanie konspektu lekcji, konsultacja, analiza. 1 raz w miesiącu Wrzesień 2005 r. – Maj 2006 r. Konspekty lekcji, wnioski i uwagi do realizacji.
3. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.

Lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych, oraz książek o tematyce pedagogiczno – psychologicznej.

Czytanie czasopism i książek związanych z nauczanymi przedmiotami.
Wrzesień 2005 r. - Maj 2006 r. Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.

Pisemna prezentacja jednej książki, pisemne omówienie tematyki wybranych numerów czasopism oraz zaprezentowanie jednego artykułu.
4. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Publikacja w internecie planu rozwoju.

Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera.

Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Wrzesień 2005 r. - Maj 2006 r. Teczka stażysty, dyskietka z zapisem elektronicznym


Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy
ze środowiskiem słuchaczy
*( § 6 ust. 2 pkt 3 )


1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku słuchaczy. Zapoznanie przez opiekuna stażu we współpracy z pedagogiem szkolnym Wrzesień 2005 r. - Maj 2006 r. Zapis w dokumentacji przebiegu stażu.
2. Poznanie instytucji wspomagających pracę szkoły w dziedzinie opiekuńczej i wychowawczej, rozpoznanie środowiska. Wolontariat. Wrzesień 2005 r. - Maj 2006 r. Zaświadczenie, znajomość instytucji.


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *( § 6 ust. 2 pkt 4 )


1. Dokonanie analizy obserwowanych i prowadzonych zajęć z opiekunem stażu, dyrektorem szkoły. Analiza z opiekunem stażu. Wrzesień 2005 r. - Maj 2006 r. Zapisy w dzienniku hospitacji.
2. Sformułowanie wniosków pohospitacyjnych.

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
Formułowanie, wskazówek do dalszej pracy.

Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań analiz i ewaluacji.
Wrzesień 2005 r. - Maj 2006 r. Zapisy w dzienniku hospitacji.


* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz.U. z 2004 r. nr 260 poz. 2593).Zatwierdzam do realizacji


Miejscowość, data Podpis i pieczęć Dyrektora SzkołyPlan rozwoju zawodowego opracowała:
mgr Bernadetta Materlak
nauczyciel przedmiotów zawodowych

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie