Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Jesienna szaruga

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 15071 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Bogacenie słownika czynnego oraz kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się należą do głównych zadań w procesie rozwijania mowy komunikatywnej dziecka w przedszkolu.Niezwykle ważne znaczenie w tym zakresie mają przekazywane dzieciom wzorce prawidłowego posługiwania się językiem ze strony nauczyciela. Niemniej istotne jest jednak pobudzenie aktywnej działalności dziecka, tworzenie takich sytuacji w których dziecko chce i lubi bawić się językiem. Skuteczne w tym względzie okazują się wszelkiego typu zabawy dydaktyczne, recytacje wierszy, odgrywanie ról, rozwiązywanie zagadek i rebusów ale także podsuwanie dzieciom ciekawych pomysłów dowolnych zabaw tematycznych.

Konspekt Zajęcia przeprowadzonego w grupie “zerowej” sześciolatków, przez nauczycielkę

mgr Alicję KOWAL.

Temat: “Co to jest jesienna szaruga? – próby uzyskania odpowiedzi na pytanie w oparciu o różne formy przekazu: wypowiedzi dzieci, wiersz, piosenki, zabawy ruchowe i działalność plastyczną “.

Materiał programowy(Program wychowania przedszkolnego Moje przedszkole,MAC EDUKACJA.

I. Obszar tematyczny (VIII) Ja i przyroda; zagadnienia szczegółowe

Zapoznanie z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie w zależności od pory roku w toku bezpośredniej i pośredniej obserwacji:
 • obserwowanie opadania liści z drzew i poznawanie przyczyn tego zjawiska;
 • obserwowanie zmian w przyrodzie w związku ze zbliżająca się zima (mgły, deszcze, obniżanie się temperatury, coraz krótsze dni;
Rozwijanie umiejętności określania pogody:
 • obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych;
 • poprawne nazywanie zjawisk atmosferycznych towarzyszących różnym porom roku;
 • zwracanie uwagi na właściwe ubieranie się w zależności od pogody.
II. Obszar tematyczny(VII) Moje pierwsze doświadczenia z matematyką; zagadnienia szczegółowe: Kształtowanie umiejętności liczenia:
 • poznanie oraz stosowanie cyfr w sytuacjach zadaniowych;
 • przekładanie sytuacji zadaniowej na działania.
III. Obszar tematyczny (VI) Czytam i przygotowuję się do pisania, zagadnienia szczegółowe: Zapoznanie dzieci z popularnymi utworami polskiej literatury dziecięcej:
 • bogacenie słownictwa przez wyjaśnianie znaczenia nowo poznanych słów;
Wzbogacanie zasobu słownictwa dzieci
 • stwarzanie okazji do swobodnych rozmów, dyskusji, dzielenie się doświadczeniami;
 • rozwiązywanie zagadek, próby samodzielnego ich układania;
 • recytowanie krótkich wierszy.
Kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się:
 • Prawidłowe budowanie zdań i posługiwanie się nimi w mowie;
 • Zwracanie uwagi na właściwe formułowanie wypowiedzi w czasie przeszłym i przyszłym oraz stosowanie poprawnych form fleksyjnych.
Przygotowanie do nauki czytania
 • Doskonalenie percepcji słuchowej;
 • Wyszukiwanie określonych liter z poznanych wyrazów.
Przyswajanie umiejętności czytania:
 • kojarzenie głosek z odpowiednimi literami;
 • układanie z liter alfabetu ruchomego i odczytywanie odpowiednio dobranych wyrazów.
Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania:
 • doskonalenie drobnych ruchów rąk przez: wykorzystywanie różnego rodzaju technik plastycznych dla rozwijania sprawności manualnej.
C e l e : dydaktyczny:
 • Rozwijanie mowy komunikatywnej poprzez stwarzanie okazji do: swobodnej rozmowy, dyskusji, rozwiązywania zagadek i rebusów, recytowania krótkich wierszy.
 • Wzbogacenie zasobu słownika czynnego poprzez wprowadzenie i wyjaśnianie pojęć służących do określania stanu pogody oraz zjawisk atmosferycznych towarzyszących późnej jesieni: jesienna szaruga, słota, ulewa.
 • Doskonalenie percepcji słuchowej – kojarzenie głosek z odpowiednimi literami.
 • Utrwalenie poznanych liter: o,O,; a,A; i,I; t,T, poprzez stosowanie ich w konkretnym działaniu.
 • Utrwalenie poznanych cyfr: 1, 2, 3, 4, 5 i 6 poprzez stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych, w konkretnym działaniu.
 • Zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się w zależności od pogody.
wychowawczy:
 • Przestrzeganie zwyczaju zgodnego współdziałania podczas zabawy i nie przeszkadzanie innym w ich działaniach.
Cele operacyjne:
 • Dziecko dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w zależności od pory roku, potrafi określić cechy danej pory roku oraz dzieli się wrażeniami z obserwacji;
 • Dziecko rozumie konieczność ochrony środowiska naturalnego;
 • Dziecko potrafi ubrać się stosownie do pogody.
 • Dziecko zna drukowane i pisane, małe i wielkie litery: o, a, i, t ;
 • Dziecko potrafi ułożyć wyrazy z liter alfabetu ruchomego;
 • Dziecko zna symbole graficzne liczb: 1, 2 , 3, 4, 5 i 6 oraz stosuje je w działaniu;
Metody:
 • słowna: rozmowa, objaśnienie, recytowanie wierszy, zagadki i rebusy przyrodnicze,;
 • percepcyjna: obserwacja, pokaz.
 • czynnościowa:
  a) zadania stawiane do wykonania;
  b) praktyczne działanie: wykonywanie ćwiczeń, działanie podczas zabawy;
Forma: zajęcie zorganizowane z całą grupą, praca indywidualna przy stolikach.

Środki dydaktyczne: ilustracje, rebusy obrazkowe, teksty zagadek, litery alfabetu ruchomego, elementy garderoby używanej jesienią, celofan, kaseta z odgłosami deszczu, kolorowe obręcze, sylwety (małe i duże) imitujące krople deszczu, z umieszczonymi na nich cyframi od 1 do 6.

Przebieg zajęcia:
 1. Przypomnienie i utrwalenie piosenki “Szedł listopad”:
  • Ilustrowanie ruchem treści piosenki.
 2. Nawiązanie do treści piosenki :
  • Utrwalenie nazwy bieżącego miesiąca – listopad. Wyjaśnienie genealogii tego pojęcia.
  • Próby opisywania cech charakterystycznych dla tego miesiąca w oparciu o treść piosenki oraz własne doświadczenia dzieci:
 3. przypisanie miesiąca do odpowiedniej pory roku;
  • wyjaśnienie zjawiska opadania liści;
  • opady deszczu,
  • zimne wiatry;
  • chłód; >
  • ulewa - wyjaśnienie znaczenia tego słowa - wyjaśnienie znaczenia tego słowa
  • krótki dzień – długa noc i związane z tym nocne chłody.
 4. Wprowadzenie do słownika czynnego oraz wyjaśnienie pojęcia jesienna szaruga w oparciu treść zagadki-wiersza .w oparciu treść zagadki-wiersza .
  • Wyjaśnienie genealogii określenia jesienna szaruga - odwołanie się do wiedzy i doświadczeń dzieci oraz informacji zawartych w wierszu.- zagadce

  Wiersz - zagadka:
  Przynoszę deszcze, szarugi,
  dzień krótki, a wieczór długi.
  Ptaki wysyłam za morza
  i jeża usypiam w norze. (jesień)

  • Poparcie przykładami:
  • Opisywanie wyglądu sali zajęć w pochmurny dzień, przy zgaszonym świetle,
  • Wybranie przez dzieci właściwych kartek ukazujących różne odcienie szarości spośród wielu innych kartek papieru, w różnych kolorach.
  • Porównywanie kartek szarych z kolorowymi – utrwalenie nazw kolorów podstawowych i pochodnych.
  • Ćwiczenia emisyjne: wymawianie wiersza w sposób wesoły, smutny, głośny i cichy.
 5. Rozwiązywanie zagadek i rebusów tematycznych – wprowadzenie pojęcia: słota.
  1. To łatwa zagadka, tak mi się wydaje. Jaka po lecie pora nastaje? (jesień )
  2. Puste pola, mokre pola, Deszcz od rana do wieczora. Powiedz jaka to jest pora? (jesień)
  3. Widzisz je we dnie Nie ma go w nocy. Zimą i jesienią grzeje słabo A latem z całej mocy. (słońce)
  4. Spada z chmury w dzień ponury, a gdy wiosną spadnie, wszystko rośnie ładnie. (deszcz )
  5. Choć go nie widać, znać – że siłę ma. łamie czasem drzewa. chmury niebem gna. (wiatr )
  6. Gdy świeci słońce, stawiasz go w kącie Kiedy deszcz rosi, nad głową go nosisz (parasol )
   • Rebusy oparte na wyszukiwaniu pierwszej głoski w wyrazach i tworzeniu nowego wyrazu. Liczenie wszystkich głosek w wyrazach, Ćwiczenia słuchu fonematycznego. Wykorzystanie dużych rozmiarów planszy z ilustracjami:
   : Np. sok – łopata - oko - arbuz - słota
   piłka – armata – dom - aparat - pada
   (deszcz(wiatr(parasolok – opata - ko - rbuz - łotaiłka – rmata – om - parat - ada
  7. Zabawa ruchowa “Omiń kałużę”z elementami dźwiękonaśladowczymi typu : kap - kap, kapu - kapu, puk – puk, ciap - ciap, (z wykorzystaniem kolorowych obręczy):
  : Np. sok – łopata - oko - arbuz - słota piłka – armata – dom - aparat - pada(deszcz(wiatr(parasolok – opata - ko - rbuz - łotaiłka – rmata – om - parat - ada
  • Wybór odpowiedniego dźwięku imitującego padający deszcz spośród innych: grzechotka, pudełko akustyczne, bębenek, butelka wypełniona ryżem, celofan, folia, tamburyn.
  • Zebranie obręczy przy piosence pt. “Wiatr psotnik”.
  • Nawiązanie do treści zabawy ruchowej - dobieranie elementów stroju stosownego do jesiennej pogody (jesiennej szarugi).
   • Kalosze, peleryna, czapka, szalik, parasol, kurtka, sweter, rękawice.
   • Ubieranie jednego z chętnych kolegów.
 6. Zabawy dydaktyczne z elementem ruchu.
  • Zabawa :“Cyfry mokną na deszczu”- z wykorzystaniem parasoli i kartoników w kształcie kropli deszczu z umieszczonymi na nich cyframi (1, 2, 3, 4, 5 – cyfry zawieszone na szyi dzieci, na tasiemkach).
  • utrwalanie liczb: 1, 2, 3, 4, 5 w ujęciu kardynalnym i porządkowym,
  • utrwalenie zapisu cyfrowego wyżej wym. liczb.
  • Zabawa “Słońce świeci - deszcz pada” - z wykorzystaniem chusty animacyjnej, confetti imitującymi deszcz oraz płyty z nagranymi naprzemiennie odgłosami deszczu i łagodną muzyką.. Reagowanie na zmiany w muzyce. W czasie odtwarzania łagodnej muzyki dzieci unoszą chustę na wysokość ramion i poruszają się w koło (to świecące słońce), natomiast kiedy słyszą odgłosy deszczu potrząsają mocno chustą, na której wysypane są confetti oraz małe krople deszczu z zamieszczonymi na nich cyframi od 1 do 6 (imitują padający deszcz). Na przerwę w muzyce dzieci unoszą wysoko chustę nad głowami, tworząc parasol. Wyznaczane kolejno grupy dzieci zbierają krople z cyframi i poszukują, a następnie wrzucają krople do sześciu pojemników (rozmieszczonych w różnych częściach sali), oznaczonych również cyframi od 1 do 6.
  • Praca przy stolikach;
   • Liczenie wyrazów (słów) w zdaniu – To parasol taty.
   • Analiza słuchowa wyrazów – zamalowywanie na czerwono kwadratów oznaczających samogłoski oraz na niebiesko oznaczających spółgłoski.
   • Przyklejanie znanych już liter : a, o, t - w odpowiednie miejsca.
   • Zamalowywanie kredkami obrazka zgodnie z podanymi wskazówkami – utrwalenie znajomości cyfr oznaczających liczby: 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
  • Wystawa prac.
autor: Alicja Kowal

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie