Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Opracowanie ankiety dotyczącej agresji wsród uczniów

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 16618 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Omówiona ankieta zostałą przeprowadzona wśród uczniów Szkoły Specjalnej. W czasie pracy pedagogicznej wielokrotnie spotykałyśmy się z agresywnym zachowaniem dzieci i młodzieży. Agresję dostrzegałyśmy także w stosunku do rodziców i nauczycieli. Bardzo często zastanawiałyśmy się nad przyczynami tego zjawiska oraz nad sposobami walki z nim w warunkach szkolnych. Jako opiekunowie Samorządu Uczniowskiego pragniemy uwzględnić swoją rolę w zapobieganiu agresji. Przy zastosowaniu wybranej metody i narzędzi badawczych przeprowadziłyśmy badania, aby uzyskać odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Po dokonaniu analizy wyników sformułowałyśmy wnioski z przeprowadzonych badań.

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ ANKIETOWYCH DOTYCZĄCYCH AGRESJI WŚRÓD UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W BOGDANOWIE, W ROKU SZKOLNYN 2004/2005

     W czasie pracy pedagogicznej wielokrotnie spotykałyśmy się z agresywnym zachowaniem dzieci i młodzieży. Agresję dostrzegałyśmy także w stosunku do rodziców i nauczycieli. Bardzo często zastanawiałyśmy się nad przyczynami tego zjawiska oraz nad sposobami walki z nim w warunkach szkolnych.
     Jako opiekunowie Samorządu Uczniowskiego pragniemy uwzględnić swoją rolę w zapobieganiu agresji. Przy zastosowaniu wybranej metody i narzędzi badawczych przeprowadziłyśmy badania, aby uzyskać odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Po dokonaniu analizy wyników sformułowałyśmy wnioski z przeprowadzonych badań.

Metodologia badań
 1. Cel pracy i problemy badawcze.
       Celem pracy była próba rozpoznania, w jakim stopniu i zakresie zjawisko agresji występuje w ZSS w Bogdanowie.
  Przeprowadzone badania miały na celu uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:
  • w jakim zakresie uczniowie dostrzegają agresję na terenie szkoły,
  • jakie są reakcje na tego typu zachowania,
  • czy uczniowie są sprawcami przemocy i jak się ona przejawia,
  • czy spotykają się na terenie szkoły z nałogami,
  • jak spędzają czas wolny.
 2. Metody, techniki i narzędzia badawcze.
        W swojej pracy wykorzystałyśmy technikę ankiety. Kwestionariusz ankiety został adresowany do uczniów. Zawierał 13 pytań, w tym 10 zamkniętych i 3 o charakterze otwartym.
        Kwestionariusz tak został skonstruowany, by otrzymane odpowiedzi pozwoliły określić rodzaje i przejawy agresji uczniów oraz rolę osób dorosłych w rozwiązywaniu problemów dziecka.
 3. Organizacja i przebieg badań.
       Badania zostały przeprowadzone w miesiącu październiku 2004 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Bogdanowie . Uczniowie biorący udział w badaniach zostali poinformowani o celu przeprowadzonych badań oraz udzielono im krótkiej instrukcji dotyczącej sposobu wypełnienia kwestionariusza ankiet. Badana grupa liczyła 65 osób.
Analiza wyników badań
      W pytaniu pierwszym uczniowie mieli wybrać zachowania, które kojarzą się im z agresją i tak 24,3% uważa że jest to popychanie kolegów i używanie wulgarnych słów, 17% wyzywanie, 15,9% niszczenie sprzętu szkolonego, 15,3% lekceważenie i odtrącanie kolegi, 4% pomoc w nauce i 3% wspólny spacer.
     Jak widać tylko niewielki procent badanych nie potrafi rozpoznać zachowań agresywnych. Na pytanie: czy byłeś świadkiem przemocy w szkole 38,5% odpowiedziało, że czasami, 28,8% tak często, 19,2% nie nigdy a 13,5% nie wie.
     Ofiarami przemocy w szkole często było 13,5% uczniów, czasami 28.8%, nie nigdy 44,2%, nie wie 13,5%.
      Zagrożonych agresją ze strony kolegów czuje się często 11,8% badanych, czasami 29,4%, nie nigdy 35,3%, nie wie 23,5%.
      Poszkodowanym kolegom pomaga często 26,9% dzieci, często 42,3%, nie nigdy 17,3%, nie wie 13,5%.
Na pytanie czy byłeś sprawcą przemocy:
 • biłeś kolegów- często odpowiedziało 7,7% badanych, czasami 36,5%, nie nigdy 48%, nie wie7,7%,
 • wyzywałeś- często 12,2%, czasami 49%, nie nigdy 30,6%, nie wie 8,1%,
 • popychałeś- często16,3%, czasami 36,8%, nie nigdy 34,7%, nie wie 12,2%,
 • odsunąłeś od zabawy- często 8,1%, czasami 18,4% nie nigdy 61,2%, nie wie 12,2% badanych,
 • wyłudziłeś pieniądze- często 4%, czasami 2%, nie nigdy 82%, nie wie 12%,
 • niszczyłeś cudzą własność- często 6,3%, czasami 12,5%, nie nigdy 75%, nie wie 6,3% ankietowanych,
 • używałeś wulgarnych słów- często 13,6%, czasami 38,6%, nie nigdy 40,9%, nie wie 3,6%.
      W pytaniu siódmym ankietowani mieli odpowiedzieć dlaczego ich koledzy rozwiązują swoje problemy za pomocą pięści a nie rozmowy i tak 26,5% nie odpowiedziało na to pytanie, 20,4% nie wiedziało, 14,2% stwierdziło ,że dlatego ponieważ są agresywni , 10,2% gdyż pięści pomagają w rozwiązywaniu problemów,10,3% uważają, że są najlepsi,8,1% nie umieją się zachować.
     Na pytanie czy spotkałeś się w szkole z:
 • paleniem papierosów przez innych uczniów często odpowiedziało 47%, czasami 25,5%, nie nigdy 17,6%, nie wiem 9,8%,
 • piciem alkoholu przez uczniów- 9,9% często, 5,9% czasami, 68,6% nie nigdy, 15,7% nie wie,
 • posiadaniem narkotyków przez uczniów- często 4%, czasami 2%, nie nigdy 74%, nie wiem 20%
     Uczniowie najczęściej ze swoimi problemami zwracają się do: mamy 44,4%, do taty 22,2%, Do innych członków rodziny 3,7%, do nauczyciela 29,6%
     Czas wolny uczniowie spędzają najczęściej przed telewizorem, z koleżanką lub kolegą, na spacerze, w domu, słuchając muzyki, na rowerze.
     Na pytanie w jaki sposób odnoszą się do ciebie koledzy 35,5% ankietowanych stwierdziło, że są mili, 9,2% boją się ciebie, 10,5% wyśmiewają się z ciebie, 18,4% chętnie się z tobą bawią, 6,6% wyzywają ciebie 19,7% bronią cię przed innymi.
      Badani uczniowie pomagają swoim rodzicom w obowiązkach domowych sprzątając 20%, zmywając 18%, robiąc zakupy 22%, wynosząc śmieci 20%, gotując 4% opiekując się dziećmi 2%, wcale nie pomaga rodzicom 4% ankietowanych.

Wnioski

     Zasadniczym celem badań było zdobycie orientacji w jakim stopniu i zakresie zjawisko agresji występuje w Zespole Szkół Specjalnych w Bogdanowie.
Na podstawie zebranych materiałów można stwierdzić:
 • uczniowie potwierdzają występowanie zachowań agresywnych w szkole,
 • zachowania te najczęściej mają formę agresji słownej,
 • większość badanych nie wie lub nie potrafi wyjaśnić dlaczego koledzy rozwiązują swoje problemy za pomocą pięści,
 • często na terenie szkoły uczniowie palą papierosy,
 • ze swoimi problemami najczęściej zwracają się do rodziców i do nauczycieli,
 • w kontaktach rówieśniczych przeważają zachowania pozytywne,
 • uczniowie chętnie pomagają rodzicom w pracach domowych.
Działania
Samorząd Uczniowski, aby przeciwdziałać agresji w szkole podejmie w roku szkolnym 2004/2005 następujące działania:
 • przygotuje gazetkę w korytarzu na parterze pt. ,,Agresji mówimy STOP”
 • przeprowadzi konkurs pt. ,,Klasa na medal”, w pierwszym i drugim semestrze,
 • zorganizuje warsztaty pt. ,,Agresji STOP”,
 • ogłosi konkurs plastyczny pt. ,,Jak walczyć z agresją”,
 • będzie umieszczać w gazetce szkolnej artykuły dotyczące zjawiska agresji.
OPRACOWAŁA
Jolanta Majkowska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie