Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Polskie symbole narodowe

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2964 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Prezentowany  projekt jest blokiem zajęć międzyprzedmiotowych dla klas VI wprowadzających w historię symboli narodowych. Uznałam, iż problem ten jest aktualny zawsze, szczególnie w momencie dążenia narodów europejskich do integracji. Procesy zjednoczeniowe nie powinny sprawić, że zapomnimy o własnej historii, a w szczególności o symbolach narodowych.
Pragnę rozwijać w uczniach poczucie przynależności do państwa polskiego. Mam nadzieję, że takie ujęcie problemu przyczyni się do pogłębienia wśród uczniów świadomości, że :"jestem Polakiem, a więc jestem Europejczykiem".
Ufam, iż lekcje te wpłyną na rozwijanie wrażliwości historycznej i społecznej, oraz pogłębią zainteresowanie uczniów przeszłością naszego kraju.

Wstęp

Prezentowany  projekt jest blokiem zajęć międzyprzedmiotowych dla klas VI wprowadzających w historię symboli narodowych. Uznałam, iż problem ten jest aktualny zawsze, szczególnie w momencie dążenia narodów europejskich do integracji. Procesy zjednoczeniowe nie powinny sprawić, że zapomnimy o własnej historii, a w szczególności o symbolach narodowych.
Pragnę rozwijać w uczniach poczucie przynależności do państwa polskiego. Mam nadzieję, że takie ujęcie problemu przyczyni się do pogłębienia wśród uczniów świadomości, że :"jestem Polakiem, a więc jestem Europejczykiem".
Ufam, iż lekcje te wpłyną na rozwijanie wrażliwości historycznej i społecznej, oraz pogłębią zainteresowanie uczniów przeszłością naszego kraju.

Metaorientacja


Nowoczesna szkoła powinna być miejscem uczenia się w elastycznie tworzonych małych grupach roboczych. Uczniowie są wdrażani w realizację autorskich projektów edukacyjnych, najczęściej wykraczających poza ramy pojedynczych przedmiotów  szkolnych. Ich aktywność skupiona jest na wspólnym dociekaniu istoty rzeczy i całościowym spojrzeniu na omawiane zagadnienie. Szczególny nacisk kładzie się na  sam proces uczenia się, doświadczenie, wyzwalanie zachowań kreatywnych. Dużą uwagę przywiązuje się do różnorodnych i bogactwa materiałów edukacyjnych.
Bardzo dużą  rolę w procesie uczenia się odgrywają programy szkolne. Sposób definiowania programu wyznacza podejście, czyli całościowe spojrzenie na edukację, na które składa się tzw. metaorientacja. Zgodnie z podejściem (po)nowoczesnym szczególną uwagę przy konstruowaniu programu kładzie się na to, ażeby to uczeń był w centrum edukacji a edukacja dostosowana była  do rzeczywistych problemów. Stąd silne akcentowanie dynamiki, całościowości i demokracji. Przywiązuje się dużą wagę do aspektów językowych i artystycznych. W planowaniu uwzględnia się miejsce do budowania samowiedzy, prowadzenia osobistych refleksji
i podejmowanie tematów drażliwych, ale ważnych społecznie. Dydaktyczne aspekty takiego podejścia wyrażają się w tworzeniu warunków do zdobywania wiedzy przez jednostkę, a więc do występowania ucznia w roli badacza, odkrywcy, autora pytań.
Nauczyciel musi pełnić wiele ról: diagnozowanie poziomu rozwoju, organizacja sytuacji zadaniowych, stymulowanie korzystania z języka jako narzędzia uczenia się, monitorowanie postępów uczniów, rozmawianie o rezultatach i sposobach dochodzenia do nich
z uczniami i ich rodzicami.
Nieodłącznym elementem takiego programu jest ewaluacja czyli gromadzenie i wykorzystywanie informacji niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na szereg pytań dotyczących nie tylko  jakości efektów, ale i określenia mocnych i słabych stron danego programu.

Projekt ,,Polskie symbole narodowe” został, opracowany zgodnie z (po)nowoczesnym podejściem do programu. Stąd szczególną uwagę zwróciłyśmy na:

Ø    aktywny udział dzieci w realizowanym projekcie,
Ø    kreatywność uczniów,
Ø    dialog z uczniami,
Ø    pracę w grupach,
Ø    prezentowanie własnych poglądów, pomysłów i przemyśleń.

Cele ogólne:

Ø    Ukazanie związków miedzy ważnymi wydarzeniami w dziejach Polski, a historią naszych symbolów narodowych.
Ø    Rozbudzenie zainteresowań uczniów historią Ojczyzny oraz pogłębienie świadomości narodowej.
Ø    Przybliżenie uczniom takich postaci historycznych jak: J. Wybicki, H. Dąbrowski.
Ø    Rozwijanie motywacji  do czytania i umiejętności odbioru dzieł literackich i innych tekstów kultury.                                                    
Ø    Rozwijanie umiejętności samodzielnego i logicznego myślenia, uogólniania, wnioskowania, dostrzegania zależności przyczynowo- skutkowych i czasowo-przestrzennych.
Ø    Kształcenie kompetencji w zakresie efektywnego komunikowania się, czytania, mówienia, pisania i słuchania.
Ø    Doskonalenie umiejętności pracy w małych grupach jak i współdziałania w zespole.

Treści

  Proponowany blok przeznaczony jest do realizacji w ciągu 10 godzin lekcyjnych, oraz wycieczki rowerowej do Wełny. Obejmuje on pięć lekcji języka polskiego, dwie lekcji historii, jedną muzyki, godzinę wychowawczą i wycieczkę  rowerową do Wełny.Tematy lekcjiJĘZYK POLSKI

ü    Symbole narodowe wczoraj i dziś. Wanda Chotomski ,,Dzień dobry, Biały Ptaku”
ü   
Jesteśmy Polakami – znamy swój hymn narodowy -,,Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”
ü   
Historia polskiego hymnu. Karol Koźmiński ,,Mazurek Dąbrowskiego”
ü   
Jakie znaczenie ma flaga narodowa? Konstanty Ildefons Gałczyński ,,Pieśń o fladze”
ü   
Rozpoznajemy oblicze Ojczyzny w oparciu o wiersz Tadeusza Różewicza

HISTORIA

ü    Polacy walczą o wolność u boku Napoleona.
ü   
Walka Polaków o utrzymanie języka i ziemi ojczystej.

MUZYKA

ü    Powstanie, znaczenie i nauka hymnu narodowego.

GODZINA WYCHOWAWCZA

ü    Znaczenie symboli narodowych w obecnym życiu Polaków.


Przewidywane rezultaty

1.    Rozumienie znaczenia barw narodowych i flagi narodowej.
2.    Zna hymn - ,,Mazurek Dąbrowskiego” oraz postaci historycznych z nim związanych.
3.    Odczytuje znaczenia symboli zawartych w utworze literackim.
4.    Samodzielnie wypowiada się na temat utworu literackiego.
5.    Okazuje  szacunek symbolom narodowym.
6.    Zna miejsca pobytu Józefa Wybickiego w  regionie.EWALUACJA WSTĘPNA

1.    Jakie znasz polskie symbole narodowe?
…………………………………………………………………………………………………
2.    Czy wiesz kto jest autorem słów hymnu narodowego?
    …………………………………………………………………………………………….
3.    Napisz z pamięci słowa hymnu polskiego?
…………………………………………………………………………………………………
4.    Narysuj flagę narodową?


5.    Gdzie spotykasz się z godłem Polski?
……………………………………………………………………………………………………………………
EWALUACJA KOŃCOWA

1.    Wymień symbole narodowe.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.    Kiedy i gdzie powstał ,,Mazurek Dąbrowskiego?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.    Czego dowiedziałeś się podczas pobytu w kościele w Wełnie?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.    Napisz 2 i 3 zwrotkę hymnu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.    Gdzie spotykasz polskie symbole narodowe?
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………


EWALUACJA PROJEKTU

1.    Czy chętnie wykonywałeś zadania?
tak
nie
2.    Czy ilość czasu na wykonanie zadań była wystarczająca?
tak
nie
     3. Czy cały czas rozumiałeś, co masz zrobić?
tak
nie
nie zawsze
4.    Czy lubisz pracę w grupach?
tak
nie
5.Co najbardziej podobało Ci się w realizowanym projekcie?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 Bibliografia


 Bielecki R., Tyszka A.  Dał nam przykład Bonaparte. Kraków 1984
Chrząstowska B. Lektura i poetyka. Warszawa 1987
Chwastek D.,  Nowosielska E. Oglądam świat. Język polski 6. Podręcznik do kształcenia literackiego. Poznań 2002
Encyklopedia PWN
Gierowski J.A.  Historia Polski 1764-1864.Warszawa 1984
Kwieciński Z., Śliwerski B. Pedagogika. Warszawa 2004
 Pilikowski J. Historia Polski 1795-1864. Kraków 1992
Sierotwiński S. Słownik terminów literackich. Warszawa 1986
Uczenie metodą projektu praca pod red. Bogusławy Doroty Gołębniak. Warszawa 2002
Wawrzykowska-Wierciochowska  D. Pieśń nadziei i zwycięstwa.               Warszawa 1985
Wojciechowski G. Historia i społeczeństwo. Poznań 2001

  Opracowała
Jolanta Majkowska


Prezentowany  projekt jest blokiem zajęć międzyprzedmiotowych dla klas VI wprowadzających w historię symboli narodowych. Uznałam, iż problem ten jest aktualny zawsze, szczególnie w momencie dążenia narodów europejskich do integracji. Procesy zjednoczeniowe nie powinny sprawić, że zapomnimy o własnej historii, a w szczególności o symbolach narodowych.Pragnę rozwijać w uczniach poczucie przynależności do państwa polskiego. Mam nadzieję, że takie ujęcie problemu przyczyni się do pogłębienia wśród uczniów świadomości, że :"jestem Polakiem, a więc jestem Europejczykiem".Ufam, iż lekcje te wpłyną na rozwijanie wrażliwości historycznej i społecznej, oraz pogłębią zainteresowanie uczniów przeszłością naszego kraju. Nowoczesna szkoła powinna być miejscem uczenia się w elastycznie tworzonych małych grupach roboczych. Uczniowie są wdrażani w realizację autorskich projektów edukacyjnych, najczęściej wykraczających poza ramy pojedynczych przedmiotów  szkolnych. Ich aktywność skupiona jest na wspólnym dociekaniu istoty rzeczy i całościowym spojrzeniu na omawiane zagadnienie. Szczególny nacisk kładzie się na  sam proces uczenia się, doświadczenie, wyzwalanie zachowań kreatywnych. Dużą uwagę przywiązuje się do różnorodnych i bogactwa materiałów edukacyjnych.Bardzo dużą  rolę w procesie uczenia się odgrywają programy szkolne. Sposób definiowania programu wyznacza podejście, czyli całościowe spojrzenie na edukację, na które składa się tzw. metaorientacja. Zgodnie z podejściem (po)nowoczesnym szczególną uwagę przy konstruowaniu programu kładzie się na to, ażeby to uczeń był w centrum edukacji a edukacja dostosowana była  do rzeczywistych problemów. Stąd silne akcentowanie dynamiki, całościowości i demokracji. Przywiązuje się dużą wagę do aspektów językowych i artystycznych. W planowaniu uwzględnia się miejsce do budowania samowiedzy, prowadzenia osobistych refleksji i podejmowanie tematów drażliwych, ale ważnych społecznie. Dydaktyczne aspekty takiego podejścia wyrażają się w tworzeniu warunków do zdobywania wiedzy przez jednostkę, a więc do występowania ucznia w roli badacza, odkrywcy, autora pytań.Nauczyciel musi pełnić wiele ról: diagnozowanie poziomu rozwoju, organizacja sytuacji zadaniowych, stymulowanie korzystania z języka jako narzędzia uczenia się, monitorowanie postępów uczniów, rozmawianie o rezultatach i sposobach dochodzenia do nich z uczniami i ich rodzicami. Nieodłącznym elementem takiego programu jest ewaluacja czyli gromadzenie i wykorzystywanie informacji niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na szereg pytań dotyczących nie tylko  jakości efektów, ale i określenia mocnych i słabych stron danego programu.Projekt ,,Polskie symbole narodowe” został, opracowany zgodnie z (po)nowoczesnym podejściem do programu. Stąd szczególną uwagę zwróciłyśmy na:Ø    aktywny udział dzieci w realizowanym projekcie,Ø    kreatywność uczniów,Ø    dialog z uczniami,Ø    pracę w grupach,Ø    prezentowanie własnych poglądów, pomysłów i przemyśleń.Ø    Ukazanie związków miedzy ważnymi wydarzeniami w dziejach Polski, a historią naszych symbolów narodowych.Ø    Rozbudzenie zainteresowań uczniów historią Ojczyzny oraz pogłębienie świadomości narodowej.Ø    Przybliżenie uczniom takich postaci historycznych jak: J. Wybicki, H. Dąbrowski.Ø    Rozwijanie motywacji  do czytania i umiejętności odbioru dzieł literackich i innych tekstów kultury.                                                     Ø    Rozwijanie umiejętności samodzielnego i logicznego myślenia, uogólniania, wnioskowania, dostrzegania zależności przyczynowo- skutkowych i czasowo-przestrzennych.Ø    Kształcenie kompetencji w zakresie efektywnego komunikowania się, czytania, mówienia, pisania i słuchania.Ø    Doskonalenie umiejętności pracy w małych grupach jak i współdziałania w zespole.Proponowany blok przeznaczony jest do realizacji w ciągu 10 godzin lekcyjnych, oraz wycieczki rowerowej do Wełny. Obejmuje on pięć lekcji języka polskiego, dwie lekcji historii, jedną muzyki, godzinę wychowawczą i wycieczkę  rowerową do Wełny.ü    ü    ü    ü    ü    ü    ü    ü    ü    Rozumienie znaczenia barw narodowych i flagi narodowej.Zna hymn - ,,Mazurek Dąbrowskiego” oraz postaci historycznych z nim związanych.Odczytuje znaczenia symboli zawartych w utworze literackim.Samodzielnie wypowiada się na temat utworu literackiego.Okazuje  szacunek symbolom narodowym.Zna miejsca pobytu Józefa Wybickiego w  regionie.Jakie znasz polskie symbole narodowe?…………………………………………………………………………………………………Czy wiesz kto jest autorem słów hymnu narodowego?    …………………………………………………………………………………………….Napisz z pamięci słowa hymnu polskiego?…………………………………………………………………………………………………Narysuj flagę narodową? Gdzie spotykasz się z godłem Polski?……………………………………………………………………………………………………………………Wymień symbole narodowe.…………………………………………………………………………………………………………………………………………Kiedy i gdzie powstał ,,Mazurek Dąbrowskiego?………………………………………………………………………………………………………………………………………………Czego dowiedziałeś się podczas pobytu w kościele w Wełnie?……………………………………………………………………………………………………………………………………………Napisz 2 i 3 zwrotkę hymnu?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Gdzie spotykasz polskie symbole narodowe?    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………Czy chętnie wykonywałeś zadania?taknieCzy ilość czasu na wykonanie zadań była wystarczająca?taknie     Czy cały czas rozumiałeś, co masz zrobić?taknienie zawszeCzy lubisz pracę w grupach?taknie5.Co najbardziej podobało Ci się w realizowanym projekcie?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie