Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Jesteśmy przyjaciółmi przyrody

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1513 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Tworząc program zajęć przyrodniczych do realizacji w ramach zajęć świetlicowych zintegrowałam go z rocznym planem pracy świetlicy szkolnej. Podstawowym celem programu jest: rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci, zapoznanie uczniów z różnorodnością występowania ekosystemów oraz ich biocenozą, poszerzenie wiadomości z zakresu opieki nad zwierzętami hodowlanymi w domu, poznanie przyrody wokół nas-ogródki przydomowe, poznanie prawidłowości funkcjonowania ekosystemów i stanu ich zagrożenia, rola człowieka w ochronie ginącej przyrody.

W przyswajaniu wiedzy przyrodniczej przez uczniów szczebla początkowego olbrzymią rolę odgrywa bezpośrednie, zmysłowe poznanie środowiska społeczno-przyrodniczego. Żywe spostrzeganie stanowi punkt wyjścia dla procesów myślenia, wiąże się też ze sprawdzianem jego wyników w działalności praktycznej. Trzeba od najmłodszych lat skutecznie uświadamiać dzieciom jakie znaczenie ma środowisko przyrodnicze dla egzystencji człowieka, oraz przygotować uczniów do ochrony przyrody. Młodszy wiek szkolny charakteryzuje się szczególną podatnością na wpływ nauczyciela. Należy więc wykorzystać ten moment na rozwijanie wśród uczniów wrażliwości przyrodniczej. Brak wyobraźni oraz wrażliwości na sprawy przyrody powoduje często przejawianie okrucieństwa wobec zwierząt czy bezmyślnego niszczenia, dewastowania wytworów ludzkiej pracy.

Program zajęć przyrodniczych „Jesteśmy przyjaciółmi przyrody”opracowała: mgr Edyta Garncarek dla Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi , im. Powstańców Śląskich w Wieluniu

Blok tematyczny

Tematy zajęć

Planowane działania
Wiadomości i umiejętności możliwe do zdobycia
Czas realizacji

Uwagi

Co wrzesień niesie?


1.Wspomnienia z wakacji.

2.Wakacyjna zabawa z piosenką.
3.Poznajemy regulamin świetlicy.
4.Moja droga do szkoły.
5.Znaki drogowe.
6.Co możesz, na co dzień zrobić dla środowiska?
7.Jak korzystać z ulicznych pojemników na śmieci?
8.Szczur w rodzinie.
Jak się nim opiekować?
9.Kilim z suszu.
10.Rozwiązujemy „Zadania z Sową”.

- pogadanki o tematyce wakacyjnej, wspomnienia, ciekawe krajobrazy, zdarzenia

- zajęcia plastyczne „Wspomnienia z wakacji” praca wykonana farbami plakatowymi
- zapoznajemy się z regulaminem świetlicy
- wakacyjna piosenka, prezentujemy swoją piosenkę w grupie świetlicowej ; wybór piosenki dla całej grupy,
uczymy się wspólnie śpiewać
- dyskusja: analizujemy drogę do szkoły, jak bezpiecznie przejść przez jezdnię z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji świetlnej; znaki drogowe, które spotykamy przy drodze do szkoły-co oznaczają
- zajęcia plastyczne „Moja droga do szkoły”, technika dowolna
- zajęcia techniczne: wykonujemy znaki drogowe z kartonu
- wspólna zabawa z wykorzystaniem gry dydaktycznej „Znaki drogowe”
- dyskusja: jak zadbać o środowisko naturalne, co można zrobić dla swojego środowiska na co dzień, praca w grupach , propozycje i wspólna analiza oraz wyciąganie wniosków
- dyskusja: jak korzystać z ulicznych pojemników na śmieci, praca w grupach, segregacja dowolnych przedmiotów „śmieci”
- szczur w rodzinie: poznajemy życie szczura hodowlanego, jego potrzeby, jak zapewnić mu wygodne mieszkanko, w co się z nim bawić, czym karmić : wykorzystanie literatury i własnych doświadczeń
- zajęcia plastyczne „Kilim z suszu”; rozpoznajemy zasuszone rośliny, jak się z nimi obchodzić by estetycznie wykonać kilim; tworzymy własny projekt i wykonujemy
- rozwiązujemy kartę pracy „Zadania z Sową”

- potrafi wypowiadać się na zadany temat

- potrafi słuchać i wyrażać opinie
- potrafi wyciągać wnioski z obserwacji
- dostrzega piękno krajobrazu
- potrafi współdziałać w grupie
- zna regulamin świetlicy i potrafi go stosować w codziennym życiu
- umie zaprezentować siebie w dowolnej piosence przed grupą w świetlicy
- potrafi bezpiecznie pokonać drogę do szkoły
- rozpoznaje poszczególne znaki drogowe
- umie wspólnie się bawić i godnie przyjąć ewentualną porażkę
- potrafi prawidłowo zaplanować swoją pracę
- dba o czystość w miejscu pracy po wykonaniu zadania
- umie malować farbami plakatowymi tworząc barwy pochodne

- potrafi estetycznie wykonać swoją pracę
- dba o bezpieczeństwo swoje i innych w trakcie używania ostrych narzędzi np. nożyczki
- poszerza wiedzę dotyczącą znaków drogowych poprzez grę dydaktyczną „Znaki drogowe”
- rozwija sprawność manualną poprzez rysowanie, malowanie, odwzorowywanie, wycinanie

- rozumie pojęcie ekologii
- dostrzega konieczność ochrony środowiska naturalnego
- potrafi segregować śmieci korzystając z ulicznych pojemników
- potrafi współdziałać w grupie
- zna życie i potrzeby szczura hodowlanego
- potrafi zadbać o swojego zwierzaka domowego
- potrafi być przyjacielem zwierząt
- rozpoznaje rośliny suszone
- potrafi wykonać kilim z suszu
- wie jak obchodzić się z suszonymi roślinami, aby estetycznie i prawidłowo wykonać swoją pracę
- jest twórczy
- samodzielnie rozwiązuje kartę pracy „Zadania z Sową” korzystając ze zdobytej wiedzy podczas zajęć świetlicowych oraz z książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej i własnych zbiorówwrzesień


Nadchodzi jesień.


1.Barwy jesieni- wycieczka wokół szkoły.
2.Drzewa liściaste: dąb i kasztan. 3.Jesienny liść z plasteliny.
4.Owoce jesieni.
5.Skrzydlaty Pawarotti- kanarek.
6.”Pierwsze polowanie”, czytamy opowiadanie Marii Kowalewskiej ze zbioru opowiadań pt. „Gdzie raki zimują i inne opowiadania”.

7.Papierowa kula.
8.Rozwiązujemy kartę pracy „Zadania z Sową”.

- wycieczka wokół szkoły: oglądamy zmiany zachodzące w przyrodzie, barwy jesieni, dyskusja po powrocie do szkoły, wyciąganie wniosków z obserwacji
- rozpoznajemy liście dębu i kasztana; kto zjada owoce drzew; jak powstaje drzewo, co to jest kiełek, korzeń, młode drzewko, wykorzystanie literatury oraz własnych obserwacji
- zajęcia plastyczne: wyklejamy plasteliną dowolny kształt liścia

- zajęcia plastyczne „Owoce jesieni”, wykonujemy dowolny owoc jesieni z masy solnej i malujemy farbami plakatowymi

- czytamy opowiadanie pt. ”Pierwsze polowanie”, jak zwierzęta maskują się przed czyhającym niebezpieczeństwem
- zajęcia techniczne „Papierowa kula”, wykonujemy papierową kulę z gazety, oklejamy kolorowymi kulkami z bibuły oraz wykonujemy podstawę i malujemy farbami plakatowymi, stosujemy barwy na zasadzie kontrastu

- rozwiązujemy kartę pracy „Zadania z Sową”


- dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie związane z porą roku
- dostrzega barwy jesieni
- rozróżnia kształt liści dębu i kasztana
- potrafi wyciągać wnioski
- wie jak powstaje drzewo
- wyróżnia i nazywa: kiełek, korzeń, łodyga, liście, młode drzewko

- rozwija sprawność manualną poprzez wyklejanie plasteliną

- doskonali technikę malowania farbami plakatowymi

- potrafi dobierać barwy na zasadzie kontrastu

- potrafi estetycznie wykonać swoją pracę

- umie planować etapy swojego działania

- potrafi wykonać dowolny kształt owocu jesieni z masy solnej

- rozumie czytany tekst i wyciąga wnioski
- poznaje sposoby maskowania się zwierząt przed czyhającym niebezpieczeństwem

- doskonali sprawność manualną poprzez technikę gazetową-forma przestrzenna

- rozwiązuje samodzielnie kartę pracy „Zadania z Sową”


październik


Zwierzęta jesienią.

1.Poznajemy życie wiewiórki, jej środowisko i zwyczaje.
2.Jak sójka przygotowuje się do zimy?
3.Co robią zwierzęta jesienią i jak przygotowują się do zimy? Bluszcz – kryjówka czy spiżarnia?
4.Czytamy opowiadanie pt. „Zwariowana wiewiórka” ze zbioru opowiadań Witali Bianki „Gdzie raki zimują i inne opowiadania”.
5.Ubranie prawdziwego odkrywcy.
6.Burza – jak należy się zachować.
7.Swinka morska i jej zwyczaje.
8.Rozwiązujemy kartę pracy „Zadania z Sową”.

- poznajemy środowisko wiewiórki, czym się odżywia, co robi zimą; ogon wiewiórki jako parasol, kierownica i hamulec
- jak sójka zabezpiecza się przed zimą i dlaczego współpracuje z mrówkami
- słuchamy opowiadania pt. „Zwariowana wiewiórka” – czy odwaga się przydaje ?, dyskusja
- praca plastyczna, wykonujemy wiewiórkę w ruchu techniką dowolną
- poznajemy roślinę pnącą – bluszcz; zimowa stołówka dla zwierząt w bluszczu
ubranie prawdziwego odkrywcy, rozmowy jak ubrać się prawidłowo na wycieczkę do lasu, w teren, jakie wybrać buty, kurtkę, dlaczego materiały bawełniane są lepsze od syntetycznych
- burza, jak rozumiemy to zjawisko, co zrobić, jeśli zastanie nas burza podczas wycieczki, jak ustrzec się przed zagrożeniem – wspólne rozmowy
- czytamy opowiadanie pt. „Błękitne zwierzątko”, poznajemy wiewiórkę, która lata, wyszukujemy, - wyszukujemy podobieństwa i różnice między zwykłą wiewiórką a wiewiórką latającą
- poznajemy zwyczaje świnki morskiej, uczymy się jak właściwie zaopiekować się zwierzątkiem, by miało godne i szczęśliwe życie; korzystamy z literatury oraz własnych doświadczeń

- rozwiązujemy kartę pracy „Zadania z Sową”


- potrafi wymienić cechy charakterystyczne wiewiórki, wie, czym się odżywia
- potrafi słuchać i wyciągać wnioski
- potrafi wyjaśnić, na czym polega współpraca sójki z mrówkami
- wie jak zwierzęta przygotowują się do zimy
- zna pojęcie roślina pnąca
- umie prawidłowo skompletować ubranie na wycieczkę do lasu
- potrafi wyjaśnić różnicę między materiałami syntetycznymi a bawełnianymi
- potrafi wyjaśnić takie zjawiska jak grzmot i błyskawica
- wie jak należy się zachować podczas burzy w terenie
- potrafi wskazać i wyjaśnić różnice pomiędzy zwykłą wiewiórką a wiewiórką, która lata
- potrafi wykonać wiewiórkę w ruchu z zachowaniem odpowiednich proporcji
- zna zwyczaje świnki morskiej, wie, czym się odżywia i jak prawidłowo o nią zadbać, by była szczęśliwa
- potrafi być przyjacielem zwierząt i stanąć w ich obronie
- rozumie, co to znaczy być odpowiedzialnym za życie zwierzątka, którego jest się właścicielem
- samodzielnie rozwiązuje kartę pracy wykorzystując wiedzę zdobytą podczas zajęć w świetlicy


listopad


Zimową porą.

1.Zimowy krajobraz.
2.Dokarmiamy ptaki zimą.
3.Czytamy opowiadanie pt. „Zwariowany ptak” Witali Bianki „Gdzie raki zimują...”
4.Kartka świąteczna.
5.Ozdoby bożonarodzeniowe.
6.Ubieramy choinkę i salę świetlicy ozdobami bożonarodzeniowymi.
7.Odświętny stół wigilijny.
8.Konkurs dla klas
I-III pt. ”Zwyczaje bożonarodzeniowe”.
9.Rozwiązujemy kartę pracy „Zadania z Sową”.

- wycieczka wokół szkoły, obserwujemy zmiany, jakie zaszły w przyrodzie; dyskusja po powrocie do szkoły, dzielimy się spostrzeżeniami, wyciągamy wnioski
- zajęcia plastyczne „Zimowy krajobraz” malowany farbami plakatowymi

- jak zwierzęta spędzają zimę, w jaki sposób możemy im pomóc, jaki pokarm przygotować dla sikorki, jaki dla gila, co chętnie zjedzą wróble; wykorzystanie literatury oraz własnych doświadczeń
- Boże Narodzenie, tradycje i obyczaje; analizujemy przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia, układamy plan działań, dzięki któremu pomożemy rodzicom w świątecznych zmaganiach

- jak prawidłowo nakryć do stołu, o czym trzeba pamiętać, aby stół wyglądał estetycznie i zachęcał biesiadników do spożywania przygotowanego posiłku; jak prawidłowo układać nakrycia stołowe, sztućce- rozmowy oraz wspólne przygotowanie stołu i poszczególnych jego elementów, praca w grupach

- zajęcia plastyczno-techniczne, wykonujemy różnorodne ozdoby choinkowe według własnego projektu oraz gotowych wzorów.

- zajęcia plastyczne ‘Karta świąteczna”, wykonujemy kartę świąteczną według wzoru, dowolnie ozdabiamy, piszemy życzenia metodą komputerową

- przygotowujemy się do konkursu „Zwyczaje bożonarodzeniowe”

-rozwiązujemy kartę pracy „Zadania z Sową”.

-- potrafi wyciągać wnioski z obserwacji
- umie słuchać innych
- jest miłośnikiem przyrody
- potrafi zadbać o małych śpiewaków, by nie zginęły z głodu zimą
- wie, jaki pokarm przygotować dla gila, sikorki oraz wróbli
- zna tradycje Świąt Bożego Narodzenia
- potrafi przygotować stół wigilijny prawidłowo rozmieszczając wszystkie elementy
- potrafi estetycznie wykonać kartkę świąteczną
- umie tworzyć kompozycje
- potrafi zredagować życzenia komputerowe i zapisać metodą komputerową
- potrafi współpracować w grupie
- potrafi uważnie słuchać i wyciągać wnioski
- doskonali technikę malowania farbami plakatowymi
- potrafi zaprojektować i estetycznie wykonać ozdobę choinkową
- zdobyte wiadomości podczas zajęć świetlicowych wykorzystuje rozwiązując kartę pracy „Zadania z Sową”

grudzień


Styczniowy
chłód.

1.Jak wygląda przyroda w styczniu?

2.Puszczyk i jego rodzina.
3.”Kto ma lepszy dziób”, opowiadanie ze zbioru opowiadań
„Gdzie raki zimują” Witali Bianki.
4.Dzień Babci i Dziadka.
5.Bezpieczne ferie zimowe.
6.Rozwiązujemy kartę pracy „Zadania z Sową”.


-krótki spacer wokół szkoły, oglądamy rośliny w styczniu, obserwujemy jak zachowują się ptaki;
dyskusja po powrocie do szkoły, nasze spostrzeżenia, uwagi
-puszczyk i jego rodzina, poznajemy życie puszczyka, jego zwyczaje, czym się odżywia, jak dba o własną rodzinę na podstawie literatury

-jak obchodzimy Dzień Babci i Dziadka: wspólne rozmowy, mówimy o miłości, szacunku, jak być wzorowym wnukiem
-„ferie zimowe” – jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe; analizujemy ewentualne zagrożenia oraz ich skutki, tworzymy własny kodeks
„Bezpiecznie spędzam ferie zimowe”
-rozwiązujemy kartę pracy „Zadania z Sową”

-dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie
związane z porą roku
-potrafi opisać wygląd puszczyka , wie jak się odżywia, gdzie zakłada gniazdo
-rozumie jaką rolę w życiu człowieka odgrywa rodzina
-potrafi wykonać kartkę z życzeniami dla Babci i Dziadka
-potrafi okazać szacunek innym osobom
-doskonali sprawność manualną poprzez uczestniczenie w zajęciach plastyczno-technicznych

-rozumie pojęcie
” kodeks”,
potrafi stworzyć w grupie kodeks- „Bezpieczne ferie zimowe”
-potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w szkole podczas rozwiązywania karty pracy „Zadania z Sową”
-umie posługiwać się słownikiem ortograficznym


styczeń

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie