Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Człowiek- cząstka przyrody i niszczyciel jej urody

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1291 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Konkurs ekologiczny dla klas I-III gimnazjum pt: „Człowiek- cząstka przyrody i niszczyciel jej urody”. Przeprowadzony w kwietniu 2006 r.w Gimnazjum nr 5 w Gorliczynie jako konkurs Gminny.

I. Termin i miejsceKonkurs odbędzie się w Gimnazjum nr 5 w Gorliczynie 28 kwietnia 2006r.    

II. Cele konkursu 
 • rozwijanie świadomości, wrażliwości ekologicznej i działalność na rzecz ochrony środowiska; 
 • poznanie metod ochrony, kształtowani i odnowy środowiska oraz zasady jego trwałego i zrównoważonego rozwoju  
 • integrowanie treści różnych dziedzin edukacji z uwzględnieniem potrzeb ekologicznych; 
 • wskazywanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. 
III. Zasady uczestnictwa 
 1. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów terenu gminy Przeworsk. 
 2. Do udziału w konkursie szkoły zgłaszają 3- osobowy zespół reprezentujący szkołę Termin zgłoszeń upływa 31 marca. 
 3. Tematyka konkursu obejmuje zakres wiedzy z przedmiotów przyrodniczych oraz ogólnych wiadomości z ekologii i ochrony środowiska. 
 4. Konkurs składa się z 2 etapów:   
  Etap I- rozwiązanie testu złożonego z 10 pytań, test oparty jest na korelacji międzyprzedmiotowej (biologia, chemia, geografia, fizyka). Każdy uczestnik rozwiązuje test indywidualnie, uzyskane przez niego punkty sumowane są na konto całej drużyny.    
  Etap II- konkurencje zespołowe: 
  • 1 konkurencja- rozwiązanie krzyżówki  
  • 2 konkurencja- każda drużyna udziela odpowiedzi na 3 wylosowane pytania.  
  • 3 konkurencja – każda drużyna losuje kopertę , w której znajduje się fotografia rośliny lub zwierzęcia podlegającego ochronie gatunkowej w naszym kraju- należy zidentyfikować ten organizm i podać jego nazwę gatunkunkową 
  • 4 konkurencja – niespodzianka (ekologiczne puzzle)  
 5. Nagrody otrzymują wszyscy członkowie zwycięskiej drużyny. 
Zagadnienia do konkursu   
 1. Kwaśne deszcze 
 2. Dziura ozonowa 
 3. Efekt cieplarniany 
 4. Recykling 
 5. Woda jej oczyszczanie, klasy czystości wód 
 6. Czerwona księga 
 7. Czarna księga 
 8. Eutrofizacja wody 
 9. Parki narodowe Polski, świata, symbole 
 10. Organizmy wskaźnikowe 
 11. Gatunki zwierząt chronionych w Polsce 
 12. Alternatywne źródła energii 
 13. Restytucja gatunku 
 14. Degradacja środowiska jej przyczyny, skutki, sposoby zapobiegania 
 15. Metale-ciężkie i lekkie – ich rola dla życia i zdrowia człowieka 
 16. Źródła zanieczyszczenia wód, powietrza, gleby w naszej gminie 
 17. Wysypiska śmieci w naszej gminie 
 18. Oczyszczanie ścieków w gminie Przeworsk 
  Pytania konkursowe   
 1. Co to jest restytucja gatunku? 
 2. Co to jest bioindykator? 
 3. Jakie są klasy czystości wód? Scharakteryzuj każdą z nich. 
 4. Przed czym chroni nas ozonosfera? 
 5. Efekt cieplarniany – co to takiego? 
 6. Wymień trzy gatunki zwierząt z Czarnej Księgi. 
 7. Wymień trzy gatunki zwierząt z Czerwonej Księgi. 
 8. Na czym polega zjawisko eutrofizacji. 
 9. Najstarszy park narodowy na świecie to: 
 10. Najstarszy park narodowy w Polsce to: 
 11. Jakie gatunki drzew są najbardziej wrażliwe na kwaśne deszcze i dlaczego? 
 12. Wyjaśnij, jak należy postąpić z opakowaniem , na którym widnieje poniższy znak? 
 13. Podaj trzy przykłady niekorzystnych zjawisk spowodowana wycinaniem lasów. 
 14. Podaj alternatywne źródła energii. 
 15. Symbolem Ligi Ochrony Przyrody (LOP) jest: 
 16. Podaj trzy przykłady niekorzystnych zjawisk, których przyczyną mogą być dzikie wysypiska śmieci. 
 17. Wymień 4 gatunki gadów podlegających ochronie w Polsce. 
 18. Wyjaśnij pojęcie „ zdrowa żywność”. 
 19. Wymień 4 gatunki ptaków podlegających ochronie w Polsce. 
 20. Wymień te miejscowości naszej gminy, w których funkcjonują oczyszczalnie ścieków. 
 21. Wymień źródła zanieczyszczeń powietrza w naszej gminie( 3 przykłady). 
2                          
                         
           
             
             
             
                       
                         
  10                     
  11                       
  12                     
                                           
 1. Wykorzystanie przez przemysł odpadów produkcyjnych i surowców wtórnych. 
 2. Jeden ze sposobów oczyszczania ścieków (wykorzystuje mikroorganizmy). 
 3. Przywracanie normalnej postaci lub racjonalne zagospodarowanie terenów zniszczonych. 
 4. Symbol Ligi Ochrony Przyrody. 
 5. Związek chemiczny odpowiedzialny za zniszczenie warstwy ozonowej. 
 6. Stanowi jedno z alternatywnych źródeł energii. 
 7. Nie ulega rozkładowi na wysypiskach odpadów. 
 8. Cienki „płaszcz” chroniący Ziemię przed promieniowaniem UV. 
 9. Najstarszy Park Narodowy w Polsce. 
 10. Fauna inaczej. 
 11. Podział śmieci na grupy- ułatwia recykling. 
 12. Płaz chroniony w Polsce (przypomina jaszczurkę). 
Hasło krzyżówki: CZARNA KSIĘGA 

TEST KONKURSOWY  
 • otrzymujesz test złożony z 10 pytań! 
 • odpowiedź zaznacz czytelnie długopisem 
 • czas na rozwiązanie testu wynosi 15 minut 
POWODZENIA!   
 1. Z powodu dużej zawartości ołowiu w spalinach, przy trasach samochodowych nie należy: ( 0-1 pkt.) 
  a. siać kwiatów 
  b. sadzić drzew ozdobnych 
  c. wypasać krów i uprawiać warzyw 
  d. wszystkie odpowiedzi są poprawne 
 2. Jednym z najbardziej znanych skutków kwaśnych deszczów jest: ( 0-1 pkt.) 
  a. produkcja kwasów 
  b. obumieranie lasów 
  c. niszczenie odzieży 
  d. produkcja związków chemicznych 
 3. Najbardziej podatne na działanie kwaśnych deszczów są: ( 0-1 pkt.) 
  a. świerki 
  b. modrzewie 
  c. dęby 
  d. brzozy 
 4. Osad czynny w oczyszczaniu ścieków, to: ( 0-1 pkt.) 
  a. chemiczne środki zwalczające zanieczyszczenia 
  b. żywe bakterie tlenowe oraz inne organizmy jednokomórkowe np. pantofelki 
  c. biały piasek filtrujący 
  d. rośliny denne działające jak filtr 
 5. Na podstawie współczesnej wiedzy o właściwościach aluminium naczynia wykonane z tego metalu w gospodarstwie domowym powinno być: ( 0-1 pkt.) 
  a. zabronione 
  b. powszechnie stosowane 
  c. nie używane do gotowania kwaśnych potraw 
 6. Parki krajobrazowe to forma ochrony przyrody: ( 0-1 pkt.) 
  a. całkowicie wyłączające te tereny z eksploatacji 
  b. obejmujące tereny nie leśne 
  c. harmonijnie łączące ich ochronę i użytkowanie 
 7. Wskaż zestaw, w którym prawidłowo podano nazwę parku narodowego i jego symbol. ( 0-1 pkt.) 
  a. Słowiński P. N – morszczyn 
  b. Świętokrzyski P. N – jodła 
  c. Biebrzański P. N – batalion  
  Jak powinieneś się zachować (mając na względzie dobro środowiska) w następują­cych sytuacjach
 8. Ekspedientka w sklepie pakuje Ci produkty w plastikową reklamówkę( 0-1 pkt.) 
  a. dziękujesz tłumacząc, że masz swoją torbę na zakupy, 
  b. bierzesz chętnie do domu, bo przecież można ją spalić, 
  c. zabierasz bez sprzeciwu - trzeba za­pełnić czymś kosz w domu - ostatecznie  płacimy za wywóz śmieci. 
 9. Myjesz zęby. Odkręcasz kran i... ( 0-1 pkt.) 
  a. polewasz szczotkę wodą. szorujesz, a następnie płuczesz zęby, potem zakręcasz kran, 
  b. nabierasz wody do kubka i zakręcasz kran. Następnie szorujesz zęby i płuczesz wodą z kubka, 
  c. polewasz szczotkę wodą, zmniejszasz strumień wody i szorujesz zęby. Następnie płuczesz zęby i zakręcasz kran. 
 10. Kupiłeś napój w aluminiowej pusz­ce. Co powinieneś z nią zrobić po opróż­nieniu?  ( 0-1 pkt.) 
  a. wyrzucić do śmieci tak, jak inne odpady 
  b. zgnieść i umieścić w osobnym pojem­niku lub worku (kiedy będzie więcej, od­  dasz do skupu), 
  c. zakopać - aluminium to miękki metal, więc szybko ulegnie rozkładowi. 
 11. Spośród podanych możliwości wy­bierz odpowiedzi na pytanie: co wolno ro­bić  w parku narodowym? 
  • słuchać głośno muzyki, 
  • zrywać rośliny (jeśli nie są pod ochro­ną), 
  • zbierać grzyby, ale tylko jadalne, 
  • obserwować ptaki, 
  • łapać motyle, jeśli nie są to gatunki chronione, 
  • spacerować wyznaczonymi szlakami, 
  • jeździć motorynką, 
  • używać lornetki, 
  • używać sygnałów dźwiękowych,. 
  • palić ognisko, jeśli jest to blisko rzeki, 
  • malować obraz, 
  • fotografować zwierzęta i rośliny, 
  • biwakować, 
  • oznaczać gatunki roślin i zwierząt. 
Opracowanie: 
Agata Gilarska  
Małgorzata Rozpotyńska 
Gimnazjum nr 5 w Gorliczynie

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie