Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA WŚRÓD DZIECI

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5886 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Komunikowanie społeczne, czyli interpersonalne pozwala na pełniejszą integracje człowieka i świata, oraz wspólnotę z ludźmi. Rozumiane jest jako „proces przekazywania i odbierania informacji między dwiema osobami lub pomiędzy mała grupą osób, wywołujący określone skutki i rodzaje sprzężeń zwrotnych”

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA WŚRÓD DZIECI

 „Człowiek jest z natury istotą społeczną” słowa Arystotelesa pochodzące z 328 r przed Chrystusem pomimo ciągłych zmian społecznych, kulturowych i politycznych, pozostają aktualne do dnia dzisiejszego, „Istota ludzka rodzi się w kontaktach międzyludzkich ...” a „...natura i egzystencja domaga się kontaktu z innymi osobami...”.

Komunikowanie społeczne, czyli interpersonalne pozwala na pełniejszą integracje człowieka i świata, oraz wspólnotę z ludźmi. Rozumiane jest jako „proces przekazywania i odbierania informacji między dwiema osobami lub pomiędzy mała grupą osób, wywołujący określone skutki i rodzaje sprzężeń zwrotnych”

Niezbędna jest bezpośrednia obecność uczestników tego procesu, czyli tak zwana komunikacja twarzą w twarz. Ma ona charakter interaktywny tzn. że we wzajemną interakcję wchodzą minimum dwie osoby. Następuje wtedy sprzężenie zwrotne, które wyrażone zostaje w formie znaków werbalnych i sygnałów niewerbalnych. Ma charakter dwustronny. Przyjmuje formę dialogu lub monologu. Pozwala mówiącemu na maksymalne wyrażanie uczuć i emocji.

 Komunikowanie niewerbalne uznawane jest za wzmocnienie oraz uzupełnienie bezpośredniego, ustnego komunikowania werbalnego, z którym nierozerwalnie występuje. Wszelkie sygnały niewerbalne mogą być zastosowane w miejsce słów i zdań, mogą precyzować komunikat werbalny, pozwalać na ukazanie uczuć i emocji, służyć do łagodzenia napięć i stresu, kontrolować i regulować płynność konwersacji. Uczeni zajmujący się komunikacją międzyludzką zwracają szczególną uwagę na spójność komunikacji werbalnej z niewerbalną. Szczególnie podkreślają kontakt wzrokowy, ekspresje twarzy, ruchy ciała, dotyk, tonację głosu, modulacje, które to podczas interakcji wpływają na siebie. Pełną wypowiedź otrzymujemy wtedy, gdy następuje zgodność mowy werbalnej z niewerbalną. Bardzo duży wpływ na zachowanie człowieka i umiejętność komunikacji ma jego postawa i myślenie. Mogą one ulegać zmianie pod wpływem określonych czynników zewnętrznych. Pomimo, że społeczeństwo przez wieki próbowało wypraktykować najlepszą opcje wychowania jednostki, to obserwując naszą dorastająca młodzież, ich zachowanie i umiejętności komunikacyjne dochodzimy do wniosku, że pomimo wielu starań, z każdym rokiem zamiast przybliżać się do ideału to się od niego oddalamy.
Dużą rolę w procesie uspołecznienia i kształtowania prawidłowej postawy społecznej ogrywają rodzice, nauczyciele, wychowawcy oraz różne grupy: rodzinne, sąsiedzkie, koleżeńskie, zabawowe itp. Prezentują one różne modele i wzorce postępowania. Dostarczają wszechstronnej wiedzy o społecznym zachowaniu, prawidłowej organizacji pracy, umiejętności współżycia w grupie, itp. Wzrastająca liczba rodzin niepełnych, rozbitych, itp. staje się przyczyną zaburzeń emocjonalnych, będących podstawą do wyrażania siebie i swojego stosunku do innych członków społeczności. Pierwsze doświadczenia zdobyte w domu i poza nim, w przedszkolu, w szkole, pełne są wielu różnych przyjemnych i nie przyjemnych przeżyć emocjonalnych. Wywierają one olbrzymi wpływ na ich zachowanie społeczne. Pozytywne lub negatywne wzorce zgodnego współżycia zostają powielane przez dzieci. Nagromadzone negatywne emocje muszą znaleźć ujście. Jeżeli nie nauczymy dzieci umiejętnej oceny własnych odczuć i sposobu ich uzewnętrznienia to możemy być pewni, że ujawnią się w formie nagromadzonej agresji poprzez atak słowny lub fizyczny skierowany na innych.

Dużą ilość negatywnych wzorów prezentuje telewizja, kino, internet. Prześcigają się w szokowaniu publiczności obrazami pełnymi okrucieństwa, ociekającymi krwią w zestawieniu z ostrym, brutalnym erotyzmem. W obecnych czasach nie uda się od tego uciec. Nie wolno nam wszystkim dorosłym godzić się na tego typu zjawiska. Jest to szczególnie ważne zadanie nie tylko dla rodziców, nauczycieli, ale i całego społeczeństwa. Zważywszy, że komunikacja interpersonalna, o której mówimy jest połączeniem komunikacji werbalnej z niewerbalna i spójnie występują w każdym kontakcie bezpośrednim, to możemy sobie zadać pytanie „Dlaczego wszystkie działania ukierunkowane na dzieci nie przynoszą pożądanych rezultatów?” A może warto wrócić do przemyśleń Arystotelesa, że „...słowa mówione są symbolami doświadczenia umysłowego...”. I skoncentrować się na dostarczeniu dzieciom dużej ilości dobroci, pozytywnych przykładów, prawidłowych wzorców i ideałów, stabilizacji uczuciowej i emocjonalnej, korzystając z życia i literatury. Wzorców, które mogłyby powielać w swoim zachowaniu.

 Ideałów, do których by dążyły. Już od najmłodszych lat wszyscy skupiają się wokół nauki dzieci w kierunku czytania, pisania, liczenia itp. Omijamy kształcenie umiejętności poprawnej komunikacji interpersonalnej. Koncentrujemy się na sporadycznych, wyrywkowych działaniach zamiast na konkretnych i zaplanowanych. Takich, które powinny przewijać się w pracy w sposób ciągły i systematyczny. Powinny dominować w zaplanowanych zajęciach i zabawach, a nie tylko im towarzyszyć. Może należałoby zwrócić szczególna uwagę na wychowanie interpersonalne Wspólnymi siłami wypracować optymalną postawę zrozumienia, życzliwości i szacunku dla drugiej osoby, dla jej odmienności. Zacieśnić działalność z rodziną, szkołą, przedszkolem. Podwyższyć poziom świadomości dorosłych, dotyczący negatywnego wpływu otoczenia na dziecko. Wypracować odpowiedni ideał, który stałby się symbolem, do którego należałoby dążyć. Wrócić do pozytywnych, ponadczasowych wartości: dobroć, miłość, szacunek, poważanie. Nauczyć dzieci wyrażać siebie w działaniu i mówieniu. Budować zaufania do samego siebie.

Zrozumieć, że życie jest największą wartością każdego człowieka. Wykształcić odpowiednią postawę tolerancji poprzez odpowiednie zabiegi wychowawcze. Przekazywać dzieciom umiejętność i gotowość do praktykowania i konstruktywnego, zgodnego, ustępliwego zachowania, które ma na celu przezwyciężanie konfliktów. Uczyć rozwiązywać konflikty z najmniejszą szkodą dla siebie i innych ludzi, z pożytkiem dla sprawy, która dzieliła zwaśnione strony. Uczyć trudnej sztuki kompromisu w otwartej i szczerej rozmowie biorąc pod uwagę zyski i straty wszystkich zainteresowanych stron . Uczyć hamowania odruchów agresji i uzyskania harmonii. Nauczyć dzieci umiejętności wyładowywania nagromadzonej frustracji, agresji w sposób nie krzywdzący innych.

 Elżbieta Molska

LITERATURA:
  1. Dobek-Ostrowska B. Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 1999, wyd. Astrum.
  2. Głodowski W. Komunikowanie interpersonalne, Warszawa 1994
  3. Hamer Hanna, Demon nietolerancji.., Warszawa 1994, WSiP.
  4. Hornowski Bolesław, Psychologia różnic indywidualnych, Warszawa 1985, WSiP.
  5. Portmann Rosemarie, Gry i zabawy przeciwko agresji, , Kielce 1999, wyd. Jedność.
  6. Stewart John, red, Mosty zamiast murów, Warszawa 2002, PWN
  7. Wojciszke Bogdan, Czlowiek wśród ludzi – zarys psychologii społecznej, Warszawa 2003, W.N. Scholar.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie