Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Dysleksja rozwojowa

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 996 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Opracowanie: Bernadeta Lemańska
Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Trudności te spowodowane są nieprawidłowym funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego, a w szczególności zaburzeniami pamięci, opóźnieniem w rozwoju języka, kłopotami z orientacją, zaburzeniami w postrzeganiu wzrokowym czy słuchowym.

Termin „dysleksja rozwojowa” jest pojęciem ogólnym określającym specyficzne trudności w nauce czytania i pisania. Przedrostek „–dys” oznacza w języku łacińskim i greckim brak czegoś, niemożność, nadaje znaczenie negatywne. Słowo „dysleksja” wywodzi się od czasownika „lego” (gr. i łac.) – „czytam” oraz „lexis” – „mowa” (gr.). Określenie „rozwojowa” oznacza, że trudności te występują w wieku rozwojowym od początku nauki pisania i czytania.

Wyróżnia się kilka postaci tych trudności:
 • dysleksja – specyficzne trudności w czytaniu;
 • dysortografia – specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne);
 • dysgrafia – specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej formy graficznej pisma, tzw. „brzydkie" pismo.
W literaturze europejskiej podaje się, że dzieci dyslektyczne stanowią 10-15% uczniów.

Uwarunkowania tych zaburzeń są wielorakie. Najczęściej wskazuje się na:
 • zaburzenia emocjonalne powstałe w wyniku czynników patogennych, np. stres i urazy psychiczne;
 • zaburzenia środowiskowe (nieprawidłowa organizacja życia edukacyjnego, częsty pośpiech i nerwowa atmosfera w domu rodzinnym dziecka);
 • odziedziczone zmiany w centralnym układzie nerwowym warunkujące zaburzenia funkcji nauki czytania i pisania;
 • ograniczenia wynikające z uszkodzeń struktury okolic mózgu odpowiadających za czytanie i pisanie;
 • opóźnienia dojrzewania centralnego układu nerwowego powstające w wyniku oddziaływania czynników patogennych działających we wczesnym okresie rozwoju;
 • zaburzenia hormonalne.
Trudności w czytaniu i pisaniu dostrzegane są najczęściej dopiero u dzieci w okresie nauczania początkowego, a powinny zostać zauważone w klasie „0” lub nawet w przedszkolu. Już u przedszkolaka można bowiem stwierdzić objawy, które cechują dzieci „ryzyka dysleksji”. Im wcześniej dzieci te zostaną objęte specjalną opieką tym łatwiej będzie można zapobiec ich trudnościom szkolnym.

Typowymi objawami dysleksji są:
 • opóźniony rozwój mowy;
 • słabe umiejętności językowe: trudności z wypowiadaniem złożonych wyrazów, zapamiętywaniem nazw, budowaniem wypowiedzi;
 • opóźniony rozwój ruchowy;
 • mała sprawność ruchowa i koordynacja ruchów podczas rysowania i zabaw ruchowych;
 • wadliwa wymowa, błędy gramatyczne;
 • trudności z zapamiętaniem wiersza czy piosenki;
 • trudności z różnicowaniem głosek podobnych (zaburzenia słuchu fonemowego) oraz z wydzielaniem z wyrazów sylab i głosek i z ich syntetyzowaniem (zaburzenia analizy i syntezy głoskowej i sylabowej);
 • niechęć do rysowania, trudności z odtwarzaniem wzorów graficznych i szlaczków;
 • niechęć do układanek;
 • oburęczność, mylenie prawej i lewej ręki, trudności z używaniem określeń: prawo-lewo, nad-pod, itp.;
 • trudności w nauce czytania;
 • trudności z zapamiętaniem nazw, nazwisk (przekręcanie), szeregów nazw (dni tygodnia, miesiące), z zapamiętaniem tabliczki mnożenia, dat, szeregów cyfrowych (numery telefonu), błędne zapisywanie liczb wielocyfrowych;
 • wolne tempo pisania i czytania;
 • błędy w czytaniu: zamiana, opuszczanie i dodawanie liter, zmiana brzmienia liter, nieprawidłowe odczytywanie całych wyrazów;
 • brzydkie pismo, niezdarny rysunek;
 • trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne): mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b-d-g, l-t-ł, m-n, w-u); mylenie liter odpowiadającym głoskom podobnym fonetycznie (d-t, z-s, w-f);
 • trudności w pisaniu ze słuchu;
 • trudności w pisaniu wyrazów ze zmiękczeniami, dwuznakami, głoskami tracącymi dźwięczność;
 • trudności w rozróżnianiu ę-en, ą-om;
 • trudności w nauce języków obcych, które cechuje znaczna rozbieżność między wymową a pisownią wyrazów.
Nie ma „lekarstwa” na dysleksję. Istnieje jednak szansa całkowitego zlikwidowania trudności dziecka lub ich znacznego zmniejszenia poprzez odpowiednio zaplanowane nauczanie i jak najszybciej podjęte zajęcia terapeutyczne. Jeżeli uczeń przejawia trudności w uczeniu się trzeba niezwłocznie udzielić mu pomocy.

Jak można pomóc dziecku dyslektycznemu?
Należy:
 • zaakceptować dziecko takim, jakim jest;
 • zapobiegać wyśmiewaniu dziecka poprzez wskazywanie jego mocnych stron mające na celu podniesienie jego pozycji w grupie rówieśników;
 • porozmawiać z rodzicami dziecka, dowiedzieć się jak przebiegał dotąd jego rozwój, jakie miało trudności i jak mu wtedy pomagano;
 • skierować dziecko na badania diagnostyczne do poradni specjalistycznej;
 • przestrzegać zaleceń specjalistów (psychologa, pedagoga i logopedy) w pracy z dzieckiem;
 • dopilnować, aby dziecko zostało objęte terapią pedagogiczną (np. brało udział w zajęciach dla dyslektyków);
 • opracować program indywidualnych wymagań wobec ucznia, dostosowany do jego możliwości i wkładu płacy;
 • oceniać dziecko na podstawie odpowiedzi ustnych i treści prac pisemnych (błędy nie powinny być powodem obniżania ocen), pozwolić korzystać ze słownika, dać więcej czasu na rozwiązanie zadań pisemnych;
 • nagradzać za wysiłek, a nie za efekty pracy;
 • posadzić dziecko blisko siebie, aby lepiej móc koncentrować na nim uwagę;
 • nauczać polisensorycznie (z zaangażowaniem wszystkich zmysłów naraz: słuchu, dotyku, wzroku i kinestezji);
 • mobilizować dziecko do pracy poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń i właściwe operowanie wzmocnieniami;
 • starać się zrozumieć dziecko, jego potrzeby, możliwości i ograniczenia, aby zapobiec pogłębianiu się jego trudności szkolnych i wtórnych zaburzeń nerwicowych;
 • pomagać rodzicom w pracy z dzieckiem;
 • wykazywać cierpliwość i wyrozumiałość względem dziecka w jego problemach edukacyjnych.
Literatura
  M. Bogdanowicz – O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu – odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli.
  M. Bogdanowicz – Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie.
  M. Bogdanowicz, A. Adryjanek – Uczeń z dysleksją w szkole.
  R. Czabaj, G. Sefańska, H. Ukleja, A. Ogonowska – Wskazania do pracy z uczniem dyslektycznym w szkole.
  A. Rentflejsz-Kuczyk – Jak pomóc dzieciom dyslektycznym?
  M. Selikowitz – Dysleksja i inne trudności w uczeniu się.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie