Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Jezus uczy nas modlitwy „Ojcze nasz”.

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6454 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Pismo święte w wielu miejscach podaje, że Pan Jezus często modlił się do swego Ojca. Uczniowie zaś Jego podziwiali, że Jezus tak pięknie potrafi rozmawiać z Bogiem i zapragnęli Go naśladować. Pewnego razu poprosili, aby Pan Jezus nauczył ich modlitwy. Za chwilę dowiemy się co na ich prośbę odpowiedział Jezus.
KATECHEZA KL. III


                                                                                          Zyta Leszczyńska


Temat: Jezus uczy nas modlitwy „Ojcze nasz”. ( część I )

Cele:
-    uczeń opowiada perykopę biblijną Łk 11, 1-2; Mt 6, 9-15
-         uczeń wyjaśnia znaczenie trzech pierwszych wezwań Modlitwy Pańskiej( OJCZE NASZ, KTÓRYŚ JEST W NIEBIE, ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE )
-         uczeń zwraca się do Boga-Ojca słowami modlitwy „Ojcze nasz”

Środki dydaktyczne:
1.Podręcznik „Bóg z nami”-kl.III
2. Tekst z lukami dla każdego ucznia
3. Kartony z napisami wezwań Modlitwy Pańskiej: OJCZE NASZ, KTÓRYŚ JEST W NIEBIE, ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE
4.Karton z napisem MODLITWA PAŃSKA 
5. Pismo św.
6. Świeca
7. Teksty zawierające krótkie wiadomości na temat 3 kolejnych wezwań modlitwy    
    „Ojcze nasz”.
8.Kartki z dużego bloku rysunkowego
9.Kaseta z nagraniem Modlitwy Pańskiej śpiewanej w języku łacińskim przez Jana  
   Pawła II   
     

  Metody:
ćwiczeniowa, pogadanka, praca z tekstem

Formy:
zbiorowa, praca w grupach, indywidualna
 
Przebieg katechezy:

  1. WPROWADZENIE:
- Modlitwa piosenką „Ci, co zaufali Panu”
- Ćw. wprowadzające do tematu: Z każdego wyrazu weź tę literę, którą wskazuje cyfra stojąca obok:
DOM          3      M
KOŚCIÓŁ   2      O
PRAWDA   5      D
KLASA       2      L
LIST            2      I
OŁTARZ     3      T
TRAWA      4      W
DROGA       5      A

-Co to jest modlitwa? (rozmowa z Panem Bogiem)
-W jaki sposób możemy się modlić? (własnymi słowami, znanymi modlitwami, piosenką)

Pismo święte w wielu miejscach podaje, że Pan Jezus często modlił się do swego Ojca. Uczniowie zaś Jego podziwiali, że Jezus tak pięknie potrafi rozmawiać z Bogiem i zapragnęli Go naśladować. Pewnego razu poprosili, aby Pan Jezus nauczył ich modlitwy. Za chwilę dowiemy się co na ich prośbę odpowiedział Jezus.

  1. ROZWINIĘCIE:
-Uroczyste czytanie fr Pisma św. Łk11, 1-2; Mt 6, 9-15  (postawa stojąca, zapalona świeca).
-uczniowie siadają i w ciszy ze swoich podręczników odczytują ten sam fragment-s.142
-analiza tekstu:
  • o co jeden z uczniów poprosił Pana Jezusa?
  • co odpowiedział Jezus?
-  komu z was modlitwa, której nauczył Pan Jezus jest również znana?
-Jest to modlitwa „Ojcze nasz”, która inaczej nazywa się Modlitwą Pańską, gdyż nauczył jej Pan Jezus. (katecheta wiesza na tablicy karton z napisem Modlitwa Pańska). Modlitwę tę odmawiamy wspólnie, głośno na każdej Mszy św. Odmawiamy ją często na katechezie. Każdy z nas także osobiście modli się jej słowami.
Na dzisiejszej lekcji postaramy się zastanowić co oznaczają pierwsze trzy wezwania tej modlitwy i co tak naprawdę mówimy, kiedy je wypowiadamy.
-Praca uczniów w 3 grupach, każda z grup na podstawie tekstu w podręczniku oraz w oparciu o wiadomości przygotowane na kartkach przez katechetę zastanawia się nad znaczeniem 3 kolejnych wezwań Modlitwy Pańskiej.
GRUPA I: Ojcze nasz
GRUPA II: któryś jest w niebie
GRUPA III: święć się Imię Twoje
- Omówienie przez przedstawicieli grup znaczenia analizowanych fragmentów
- Wykonanie przez każdą grupę jednej, wspólnej ilustracji do słów Modlitwy Pańskiej, które grupa miała do przemyślenia 
- Zawieszenie na tablicy wykonanych rysunków i ich interpretacja
-Zobaczcie, jak wiele prawd ukrytych jest w tak krótkiej modlitwie. Znają ją ludzie na całym świecie i została ona przetłumaczona na wiele języków (głośne odczytanie z podr.-s.144 wyrazów „Ojcze nasz” w 5 językach oraz wysłuchanie fr Modlitwy Pańskiej śpiewanej po łacinie przez Jana Pawła II).

  1. ZAKOŃCZENIE:

-         Wspólne zredagowanie tematu lekcji i wpisanie go do zeszytów
-         Wspólne (a częściowo samodzielne ) uzupełnianie tekstu z lukami i wklejenie go do zeszytów
-         Zastanowienie się w chwili ciszy :
*   jak często modlę się słowami Modlitwy Pańskiej?
*  czy modląc się myślę o Panu Bogu?
*  czy każde zdanie wypowiadam powoli i z szacunkiem , czy też szybko i bezmyślnie?
-         Podziękowanie Panu Jezusowi, że nauczył nas Modlitwy Pańskiej
-         Wspólna, 3-krotna modlitwa słowami 3 pierwszych wezwań Modlitwy Pańskiej w postawie stojącej, trzymając się za ręce , przy zapalonej świecy
-         Ocena aktywności uczniów.

                                                                                          Zyta Leszczyńska

Teksty zawierające krótkie wiadomości na temat trzech pierwszych wezwań Modlitwy Pańskiej:


OJCZE NASZ

Tymi słowami mówimy Bogu, że jest naszym Tatą, który nas kocha i którego my kochamy. Wierzymy, że Bóg nigdy nas nie skrzywdzi, lecz będzie się nami opiekował i nam pomagał tak, jak to robi najlepszy ojciec. Podobnie jak swego tatę dziecko może wziąć za rękę, może to również uczynić z Panem Bogiem. Taką niewidzialną ręką łączącą nas z Bogiem – Ojcem jest nasza wiara.

KTÓRYŚ JEST W NIEBIE

Niebo nie jest konkretnym  miejscem, lecz jest wszędzie tam, gdzie panuje dobro i sprawiedliwość. Niebo oznacza chwałę, ważność Boga i Jego obecność w sercach ludzi. Jeżeli człowiek kocha Pana Boga i postępuje zgodnie z przykazaniem miłości, w jego sercu zakwita kawałek nieba.

ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE

To, co nam daje prawdziwą radość, to Imię Pana Boga. Bez Niego życie staje się smutne. Dlatego ludzie powinni wychwalać Boga i Imię Boże wymawiać z szacunkiem i miłością. Gdy tak czynimy, zachowujemy również II Przykazanie Boże, które brzmi: „Nie będziesz brał Imienia Pana, Boga swego nadaremnie”.


                             Tekst z lukami dla każdego ucznia:

 
Modlitwy..............................nauczył nas...................

Zwracamy się w niej do ......................., który jest
 
naszym...................

Słowami Modlitwy Pańskiej prosimy:

1.......................................

2....................................................................................

3..................................................................................                            


Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie