Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Mianowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 959 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Tworząc plan rozwoju zawodowego opierałam się na założeniach Planu Pracy Szkoły, Programu Wychowawczego oraz potrzebach i oczekiwaniach uczniów, rodziców i grona pedagogicznego.

Nauczyciel: Jolanta Glamowska

Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa w Bukowcu

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2003 rok

Data zakończenia stażu: 31.05.2006 rok
Działania podjęte dla realizacji wymagań

Dokumentacja

Termin realizacji

Uwagi o realizacji

Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.

Praca w zespole opracowującym plan wewnątrzszkolnego mierzenia jakości pracy szkoły.

Wyciąg z protokołu, potwierdzenie dyrektora szkoły, rezultat pracy w formie planu

Okres stażu


Opracowanie i wdrożenie programu dydaktycznego wynikającego z potrzeb szkoły

Potwierdzenie dyrektora szkoły

Okres stażu


Kompletowanie filmoteki do realizacji programu nauczania j. polskiegoWykaz pozycji filmowych

Okres stażu


Współpraca z biblioteką szkolną w zakresie doradztwa i propozycji zakupów lektur, słowników, periodyków

Potwierdzenie kierownika biblioteki

Okres stażu


Wzbogacanie o nowe plansze i tablice poglądowe pracowni polonistycznej

Dokumentacja fotograficzna

Potwierdzenie dyrektora

Okres stażu


Stosowanie technik komputerowych i informacyjnych w pracy własnej i z uczniami

Wykonane materiały

Okres stażu


Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w pracowni komputerowej

Scenariusze zajęć

Okres stażu


Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.
Udział w procesie WDN, przygotowanie zagadnień wynikających z potrzeb szkoły

Opracowane materiały własne, wyciąg z protokołu

Okres stażu


Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli


Scenariusze, potwierdzenie dyrektora

Okres stażu


Udostępnianie materiałów edukacyjnych: testów, zbioru filmów bibliotece szkolnej.


Potwierdzenie otrzymania materiałów

Okres stażu


Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Opracowanie i wdrożenie programu koła teatralnego.


 Opracowanie i wdrożenie programu koła regionalnego.


Wdrożenie prac nad uruchomieniem gazetki szkolnej i dozorowanie pracy uczniów
Programy zatwierdzone do realizacji


Egzemplarz gazetki

Potwierdzenie dyrektora

Do 31.05.2006Okres stażu

Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą i opublikowanie ich, wygłoszenie lub popularyzację w innej formie.


Opracowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.


Referaty w ramach pedagogizacji rodziców.


Opublikowanie w

Internecie planu rozwoju zawodowego

Wyciąg z protokołu


Wydruk stronyZaświadczenie o publikacji

Okres stażu


Prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych lub podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym  doskonaleniem zawodowym.

Przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu zespołu samokształceniowego.


Przeprowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli.


Lista osób uczestniczących w zespole
Karty obserwacji zajęć
Okres stażuOkres stażu

Aktywna i systematyczna praca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.

Współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Gołuszycach


Podziękowania, potwierdzenia
Okres stażu


Współpraca z Parafią.Potwierdzenie, fotografie


Cały staż


Współpraca z innymi szkołami oraz przedszkolem.

Potwierdzenia, podziękowania, fotografieCały stażUzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły.


Ukończenie kursu „Pomiar dydaktyczny”


Świadectwo

Cały staż


Ukończenie innych kursów doskonalących wynikających z potrzeb szkoły


Świadectwa

Cały staż


Indywidualne studiowanie literatury pedagogiczno - psychologicznej.


Spis lektur

Cały staż


Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich lub uzyskanie znaczących osiągnięć pracy zawodowej.


Współudział w organizacji imprez środowiskowych


Podziękowania, zaświadczenia

Do 31.05.2006


Współpraca z Caritas Policją i Strażą Pożarną


Potwierdzenie dyrektora podziękowania, zaświadczenia

Cały staż


Przygotowywanie uczniów do konkursów


Dyplomy, zaświadczenia,

Cały staż


Poszukiwanie sponsorów na rzecz szkoły i klasy


Zaświadczenia, informacje zwrotne

Cały staż


Współorganizowanie uroczystości szkolnych, klasowych

Potwierdzenie dyrektora szkołyCały staż


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Analiza i opis indywidualnych problemów edukacyjnych i wychowawczych dotyczących dwojga uczniów

Opisy i analiza problemów

Do 31.05.2006

Tworząc plan rozwoju zawodowego opierałam się na założeniach Planu Pracy Szkoły, Programu Wychowawczego oraz potrzebach i oczekiwaniach uczniów, rodziców i grona pedagogicznego.


W okresie stażu zamierzam w szczególności:

- podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy;

- uczestniczyć w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe;

- pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły.


                                     Jolanta Glamowska 

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie