Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Komunikacja interpersonalna w szkole

 

Problem skutecznego porozumiewania się ludzi we współczesnym świecie jest niezwykle istotny . Komunikacja interpersonalna między nauczycielem a uczniem z pewnością wpływa na proces kształcenia i wychowania. Swój artykuł chciałabym poświęcić właśnie temu problemowi.
Efektywna komunikacja pedagogiczna w szkole jest podstawą procesów dydaktyczno – wychowawczych, a w definicji UNESCO czytamy : „edukacja jest to zorganizowana i trwała komunikacja, mająca na celu uczenie się.”
    Sprawne porozumiewanie się to podstawowa umiejętność społeczna. Prawidłowa komunikacja pozwala osiągnąć wzajemne porozumienie, dzięki niej uczymy się wyrażać siebie, wywierać wpływ i rozwiązywać problemy. Wymiana informacji umożliwia rozwój, a jej brak skazuje na samotność i wyobcowanie. Komunikacja pedagogiczna jest procesem wielokierunkowym i podobnie jak każdy proces komunikacji międzyludzkiej odnosi się do trzech wzajemnie warunkujących się elementów:
 • języka
 • sygnałów niewerbalnych
 • umiejętności słuchania.
     Odbywa się ona w określonych warunkach, czasie i zależy od pełnionych przez jednostki ról społecznych. Terenem komunikacji jest zazwyczaj szkoła, a wymiana informacji między nauczycielem a uczniem zachodzi podczas zajęć lekcyjnych. Uczestników interakcji w komunikacji edukacyjnej łączy formalny typ kontaktów społecznych, w którym dominującą rolę w procesie porozumiewania na ogół pełni nauczyciel.
     Specyfika komunikacji edukacyjnej polega na celowym i intencjonalnym oddziaływaniu nauczyciela na wychowanków, w bezwarunkowej akceptacji dziecka oraz w działaniach ukierunkowanych na pomoc, wsparcie i pobudzanie rozwoju ucznia, wyzwalanie oraz ukierunkowywanie jego aktywności. Na rozwój dziecka wpływa wiele czynników, ale to właśnie szkoła obok rodziny, spełnia rolę decydującą.
Szkoła i nauczyciele :
 • wychowują – oddziałując na rozwój osobowościowy
 • kształcą – wyposażając w wiedzę i umiejętności
     Praca nauczyciela wymaga dwóch kategorii wiedzy. Pierwsza obejmuje wiedzę fachową z danej dziedziny. Druga dotyczy sprawności komunikowania się z ludźmi. Obie te kategorie wiedzy są niezwykle ważne, gdyż nauczyciel w swojej pracy powinien wykonywać dwa podstawowe zadania :
 1. Pierwsze z nich to nauczanie. Nauczyciel za pomocą zamierzonych zachowań komunikacyjnych informuje uczniów o stanie wiedzy z jakiejś dziedziny.
 2. Drugie zadanie to emocjonalne oddziaływanie nauczyciela na uczniów. Nauczyciel stara się rozbudzić ciekawość poznawczą kształtuje nastawienie ucznia do swojej osoby i przekazywanych treści programowych. Kształtuje emocjonalny klimat w klasie.
     Niezwykle ważna jest rola nauczyciela wychowawcy. Jego osobowość, kultura mają olbrzymi wpływ na wychowanków. Do jego głównych umiejętności powinno należeć postrzeganie i rozumienie innych ludzi, tworzenie trafnych wyobrażeń i wczuwanie się w przeżycia drugiej osoby, a także zrozumienie i umiejętność przewidywania. Nauczyciel wychowawca powinien kształtować kontakty interpersonalne poprzez współdziałanie a unikać takich zachowań jak : dyrygowanie, generalizowanie, moralizowanie, bagatelizowanie czy wręcz wyłączenie się z kontaktu interpersonalnego.
     Kompetencje komunikacyjne nauczyciela to szeroko rozumiany układ umiejętności pedagogicznych. O jakości wykształcenia pedagogicznego decydują między innymi zdolności nauczyciela do efektywnego komunikowania się z dziećmi i młodzieżą.
Umiejętności, które odgrywają istotną rolę we współżyciu z innymi, takie jak :
 • Umiejętność dostrzegania i rozpoznawania emocji innych ludzi
 • Umiejętność empatycznego rozumienia drugiego człowieka
 • Umiejętność zachowania tolerancji wobec odmienności innych
 • Umiejętność dostrzegania potrzeb innych ludzi
 • Umiejętność dostrzegania ich mocnych stron
 • Umiejętność spostrzegania sytuacji i wydarzeń z punktu widzenia drugiego człowieka
 • Umiejętność szanowania drugiego człowieka i jego bezwarunkowej akceptacji
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów, pomagania i współpracy
Istotną rolę ma również zdolność interpretowania, wyjaśniania i komentowania faktów czy wypowiedzi.
     Podstawą umiejętności pedagogicznych, jest także wiedza nauczyciela o uczniu, szkole, oddziaływaniach w sferze interpersonalnej czyli w sferze dobrego komunikowania się, rozwiązywania konfliktów w zespołach uczniowskich, umiejętności efektywnej współpracy na terenie szkoły, z rodzicami i społecznością lokalną oraz umiejętność udzielenia uczniowi pomocy i wsparcia w jego rozwoju.
     Do kompetencji edukacyjnych nauczyciela zalicza się :
 • Zdolność odbierania komunikatów
 • Świadomość istnienia zakłóceń oraz umiejętność umiejscawiania ich
 • Umiejętność porozumiewania się za pomocą dialogu
 • Umiejętność przyjęcia postawy niedyrektywnej
 • Umiejętność komunikowania się na poziomie empatii
     Thomas Gordon w swojej książce „Wychowanie bez porażek w szkole” napisał, że „charakter stosunków uczeń nauczyciel ma podstawowe znaczenie – jeżeli nauczanie ma być skuteczne – w nauczaniu wszystkiego : każdego przedmiotu, wszystkich treści, wszelkich umiejętności, wartości bądź przekonań. Łacina, historia starożytna, matematyka literatura, zajęcia praktyczne czy chemia – wszystko może być dla młodych ludzi interesujące i podniecające, jeśli maja do czynienia z nauczycielem, który posiada umiejętność nawiązywania z nimi szczególnego kontaktu, kontaktu w którym potrzeby nauczyciela są respektowane przez uczniów, a potrzeby uczniów są respektowane przez nauczyciela”.


Dorota Sobala

Bibliografia
  Pod red. G. Koć-Seniuch i A. Cichockiego „ Nauczyciel i uczniowie w sytuacjach szkolnych
  Pod red. W. Kojsa „Procesy komunikacyjne w szkole
  U. Jakubowska,” Porozumiewanie się na lekcjach. Umiejętności komunikacyjne nauczyciela
  J. Bobryk, „Jak tworzyć rozmawiając. Skuteczność rozmowy
  R. Kwaśnica, „O pomaganiu nauczycielowi – alternatywna edukacja

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:58:34
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:58:34) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie