Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program kółka dziennikarskiego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3724 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program kółka dziennikarskiego dla uczniów szkoły podstawowej. Jest on realizowany w pracowni informatycznej. Uczniowie korzystają z programów komputerowych oraz z dostępu do Internetu. Efektem pracy kółka jest gazetka szkolna.

Justyna Belicka

Program koła dziennikarskiego
dla uczniów kl. IV – VI
szkoły podstawowej
WSTĘP
Program koła dziennikarskiego powstał jako odzew na konkretne potrzeby uczniów. W roku szkolnym 2002/2003 wydałam kilka egzemplarzy próbnych gazetki szkolnej, w której zostały umieszczone prace uczniów naszej szkoły. Propozycje te spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Wiele dzieci chciało aktywnie uczestniczyć w powstawaniu szkolnego czasopisma. Stworzyło to doskonałą okazję do zawiązania koła dziennikarskiego, w którym uczniowie mogliby rozwijać swoje zainteresowania związane z mediami, a szczególnie z prasą, umiejętności literackie i dziennikarskie. Praca w kole dziennikarskim umożliwiłaby stworzenie stałego zespołu redakcyjnego gazetki szkolnej o tytule CZWÓRKA NA PIĄTKĘ.
Program koła zakłada dostarczenie uczniom wiedzy o niezbędnych technikach tworzenia przekazów medialnych, zastosowanie tej wiedzy w praktyce przy redagowaniu szkolnej gazetki, zapoznanie z historią mediów pisanych, a także uczenie krytycyzmu wobec przekazów medialnych. Program realizuje również większość treści z zakresu ścieżki edukacyjnej: edukacja czytelnicza i medialna.
Mam nadzieję, że realizacja programu w formie koła dziennikarskiego przyczyni się do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji, nie tylko prasy, przez uczniów, a jednocześnie sprawi im wiele radości i satysfakcji.
I CELE OGÓLNE
Cele ogólne programu:
Ø rozwijanie umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania;
Ø rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych;
Ø stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej i innej;
Ø stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości;
Ø stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych;
Ø przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji;
Ø przygotowanie do odbioru informacji rozpowszechnianych przez media;
Ø przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji (telewizji, komputerów, prasy itp.);
Ø kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego.
II CELE SZCZEGÓŁOWE:
Wiadomości
Uczeń poznaje:
- główne rodzaje mediów i ich specyfikę;
- zadania i funkcje mediów;
- historię rozwoju prasy;
- podstawowe zasady etyczne przyjęte w świecie mediów;
- zasady redagowania tekstów;
- główne gatunki wypowiedzi dziennikarskiej;
- zasady redagowania komputerowego tekstów;
- program komputerowy Publisher.
Umiejętności:
Uczeń:
- krytycznie analizuje przekaz medialny;
- rozpoznaje intencje nadawcy przekazu;
- tworzy zrozumiałe przekazy medialne;
- komponuje różne przekazy w zwarte całości (strona w gazecie, numer czasopisma);
- poprawnie redaguje teksty;
- przygotowuje grafikę przed wstawieniem do tekstu;
- wstawia różne elementy do tekstu;
- pobiera informacje z Internetu;
- opracowuje informacje w dokumencie tekstowym;
- tworzy krzyżówki w komputerze;
- posługuje się programem Word;
- posługuje się programem Publisher podczas składania gazetki.
Postawy
Uczeń:
- wykazuje się kreatywnością;
- jest otwarty i zainteresowany światem;
- krytycznie przyjmuje informacje przekazywane przez media;
- aktywnie poszukuje informacji;
- wykazuje szacunek wobec pracy innych osób;
- poczuwa się do odpowiedzialności za wyniki swojej pracy i pracy całego zespołu redakcyjnego.
III TREŚCI KSZTAŁCENIA
1. Rodzaje mediów.
a. Poszczególne rodzaje mediów: prasa, radio, telewizja, Internet.
b. Zasady funkcjonowania poszczególnych mediów.
c. Elementy języka mediów.
d. Formy wypowiedzi radiowej i telewizyjnej.
2. Krótka historia rozwoju prasy.
a. Geneza powstania prasy.
b. Rozwój prasy.
c. Rola druku, środków transportu, poczty i telegrafu na rozwój prasy.
3. Rodzaje czasopism.
a. Dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, czasopisma branżowe.
b. Czasopisma dziecięce i młodzieżowe.
c. Funkcje poszczególnych działów w gazecie.
d. Zespół redakcyjny – kto jest kim? (redaktor naczelny, kierownik działu, redaktor, reporter, korektor itd.)
4. Gatunki wypowiedzi dziennikarskiej.
a. Informacja.
b. Wywiad.
c. Sylwetka.
d. Reportaż.
e. Felieton.
f. Recenzja.
g. Sondaż.
5. Porządkowanie tekstu.
a. Tytuły i ich rodzaje (informacyjne, oceniające, komentujące, intrygujące i inne).
b. Podział tekstu na akapity i nadawanie śródtytułów.
c. Streszczanie tekstu.
d. Wybieranie cytatów.
e. Formatowanie tekstu.
6. Wstawianie elementów do tekstu.
a. Przygotowanie i wstawianie grafiki.
b. Wstawianie przez schowek.
c. Wstawianie z pliku.
d. Wstawianie z Klipart.
7. Pobieranie informacji z Internetu i ich opracowanie.
a. Przenoszenie tekstu.
b. Przenoszenie grafiki.
c. Opracowanie grafiki w dokumencie programu Word.
d. Umieszczanie w tekście.
IV PRZEWIDYWANE EFEKTY
Uczeń:
ü orientuje się w różnych środkach masowego przekazu oraz zna ich cechy charakterystyczne;
ü poszukuje i wykorzystuje informacje z wydawnictw książkowych oraz medialnych;
ü posługuje się gatunkami wypowiedzi dziennikarskiej;
ü krytycznie podchodzi do swoich tekstów i dokonuje ich korekty;
ü współpracuje z uczniami szkoły w celu wspólnej redakcji gazetki szkolnej;
ü posługuje się programami komputerowymi: Word, Publisher;
ü staje się jednostką kreatywną, asertywną i elastyczną w działaniu;
ü krytycznie podchodzi do otaczającej go rzeczywistości;
ü posługuje się podstawowymi urządzeniami medialnymi.
V SPOSOBY REALIZACJIRealizacja założonych celów odbywać się będzie poprzez:
- zajęcia koła dziennikarskiego;
- wyjścia do miasta w celu realizacji konkretnych form wypowiedzi np. sondaży;
- wycieczka do drukarni;
- wizyty w redakcji lokalnych gazet;
- konkursy np. na recenzję wybranej książki;
- zbieranie informacji na terenie szkoły na określony temat;
- redagowanie gazetki szkolnej;
- stosowanie metod aktywizujących.
VI METODY I FORMY PRACY
Metody pracy:
- metody aktywizujące m. in. praca w grupach, mapa mentalna, dyskusja,
- wycieczki,
- spotkania z dziennikarzami,
- praca na komputerze,
- praca z Internetem,
- pokazy, wykłady,
- obserwacja i analiza;
- konkursy.
Formy pracy:
- indywidualna,
- grupowa,
- zbiorowa.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie