Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program autorski edukacji leśnej dla kl. IV-VI szkoły podstawowej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2570 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program edukacji ekologiczno- leśnej opracowałam w formie cyklu wycieczek (które można realizować w ramach zajęć pozalekcyjnych lub w ramach kółka ekologicznego). Niektóre zajęcia, połączone będą ze spotkaniami prowadzonymi przez pracownika Nadleśnictwa. Przeznaczony jest on do realizacji w klasach IV -VI w ciągu jednego roku szkolnego.
Program autorski edukacji leśnej dla kl. IV-VI szkoły podstawowej

Tytuł: " Las moim przyjacielem"

Opracowała: mgr inż. Zofia Stala

Marzec- 2006

     Edukacja ekologiczno -leśna odgrywa bardzo ważną rolę w kształceniu młodego pokolenia. Od niej przecież zależy, czy zachęcimy młodego człowieka do wyboru takiego stylu życia, który będzie przyjazny dla środowiska, czy też nie. Ma ważne zadanie do spełnienia­ wykształcić i wychować nowoczesnego człowieka wrażliwego na piękno i walory przyrody oraz odpowiedzialnego za jej stan w środowisku lokalnym, regionalnym, jak i ogólnokrajowym i globalnym.
     Zadaniem nauczyciela jest rozbudzenie w uczniach potrzeby działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska od najmłodszych lat. Program edukacji ekologiczno- leśnej opracowałam w formie cyklu wycieczek (które można realizować w ramach zajęć pozalekcyjnych lub w ramach kółka ekologicznego). Niektóre zajęcia, połączone będą ze spotkaniami prowadzonymi przez pracownika Nadleśnictwa. Przeznaczony jest on do realizacji w klasach IV -VI w ciągu jednego roku szkolnego.
     Sama chętnie uprawiam turystykę pieszą i rowerowa, a uczniów o podobnym zamiłowaniu jest wielu. Ten fakt zadecydował o wyborze formy pracy. Wycieczki stanowią najbardziej atrakcyjną formę nauczania poglądowego.
     Nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przyroda dostarcza nie tylko wrażeń i spostrzeżeń, ale oddziaływa również emocjonalnie, uczy poznawać, szanować i kochać przyrodę ojczystą.
     Mam nadzieję, że prezentowany program okaże się w tym pomocny. l. Założenia programowe i cele edukacji ekologiczno-leśnej w szkole podstawowej.
     Punktem wyjścia do pracowania programu autorskiego pt. " Las moim przyjacielem", była podstawa prawna Programu Edukacji Leśnej Społeczeństwa. W moim programie zostały uwzględnione zarówno ogólne założenia edukacji leśnej, treści programu oraz zadania szkoły, cele, osiągnięcia uczniów i ewaluacja.

Cele:
 • Zainteresowanie dzieci lasem, jego różnorodnością i pięknem,
 • budzenie szacunku do przyrody,
 • uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego, występujących w miejscu zamieszkania,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku leśnika i leśnictwa,
 • propagowanie kultury i historii związanej z leśnictwem.
Zadania szkoły:
 • tworzenie warunków do poznania współzależności między różnymi składnikami środowiska,
 • ukazywanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka,
 • ukazywanie mechanizmów i skutków nieporządnych zmian,
 • kształtowanie proekologicznej motywacji uczniów.
Treści programu:
  budowa i funkcjonowanie ekosystemów leśnych,
 • produkcyjne i pozaprodukcyjne znaczenie lasów, zagrożenia i ochrona lasów,
 • rola leśnika w gospodarowaniu zasobami przyrody.
Osiągnięcia uczniów:
 • całościowo postrzega przyrodę,
 • obserwuje i opisuje przyrodnicze składniki środowiska,
 • dostrzega walory przyrodnicze najbliższego otoczenia,
 • zna prawnie chronione obiekty i obszary przyrodnicze
 • rozpoznaje -z wykorzystaniem atlasów i prostych kluczy- pospolite gatunki roślin i zwierząt występujące w najbliższym otoczeniu,
 • ocenia stan najbliższego otoczenia,
 • aktywnie uczestniczy w akcjach organizowanych na rzecz ochrony najbliższego środowiska,
 • zachowuje się proekologicznie w życiu codziennym,
 • dokumentuje prace, obserwuje, sporządza notatki,
 • umie współpracować w grupie.
Metody i formy pracy:
 • zajęcia w terenie - pomiary, obserwacje pomników przyrody, roślin i zwierząt, karty pracy,
 • monitoring - stan czystości lasów,
 • metoda projektu -np. projekt atrakcyjnego miejsca wypoczynku album lub folder,
 • praca badawcza - np. pomiar stężenia SO2 za pomocą skali porostowej,
 • plakaty, wystawy, referaty, gazetki- efekt końcowy zajęć w ramach opracowanego programu,
 • udział w akcjach: sprzątanie lasu, dokarmianie ptaków w zimie.
Ewaluacja:
 • obserwacja postaw i zachowań uczniów, ankiety,
 • przygotowanie: gazetek, inscenizacji, wystaw, folderów,
 • udział w konkursach, apelach, akcjach promujących zachowania ekologiczne.
Niżej podaję plan wycieczek, które są tylko przykładem jednego z wielu rozwiązań
L.p. Temat wycieczki Zakres treści Termin- Uwagimiesiąc
1. Czym jest las? 1. Różne drzewa, różne lasy.2. Krajobrazy leśne. cały


3. Jaki jest las w twojej okolicy? rok


4. Piętrowość roślin w lesie.5. Warunki panujące w lesie.6. Wiek drzewa.

2. Dlaczego powinniśmy sadzić 1. Znaczenie lasów w przyrodzie i gospodarce


lasy?- spotkanie z leśnikiem. człowieka. IV


2. Rozmieszczenie kompleksów leśnych w naszej gminie.
3. Praca leśnika.4. Ochrona lasów przed zaśmiecaniem i dewastacją.

3. Las jako zbiorowisko fauny 1. Flora i fauna poszczególnych warstw lasu.


i flory. 2. W roślinie jak w fabryce. V- VI


3. Rozpoznawanie pospolitych gatunków drzewi krzewów.4. Rośliny zarodnikowe- mszaki i paprotniki.5. Mieszkańcy lasu- różne sposoby zdobywaniapokarmu.6. Zależności pokarmowe.

4. Różnorodność roślin 1. Najważniejsze gat. roślin nagonasiennych.


nagonasiennych. 2. Budowa kwiatostanu męskiego i żeńskiego na V - VI


przykładzie sosny ..3. Obserwacja kory drzew - porosty.4. Zanieczyszczenie powietrza S02 - skala porostowa.

5. Obszary chronione w naszym 1. Formy ochrony przyrody w Polsce i w naszym


regionie - regionie. VI

"Bagno przecławskie". 2. Flora i fauna w naszym regionie - gat. chronione.3. Roślinność bagienno- torfowa oraz jej znaczeniew przyrodzie i gospodarce człowieka.4. Zwierzęta związane z tym terenem.5. Zasady zachowania na obszarach chronionych.

6. Wakacyjny rajd rowerowy. 1.Osobliwości przyrodnicze rezerwatu "Buczyna" VII lub Do


im. prof. W. Szafera na płaskowyżu kolbuszowskim VIII uzgodnienia


oraz mającym powstać w niedługim czasie
z dziećmi.


rezerwacie "Końskie Błota".

7. Zapraszamy na grzybobranie. 1. Poznanie składników runa leśnego~ ze szczególnymuwzględnieniem grzybów. IX


2. Gatunki jadalne i trujące.3. Mikoryza ijej znaczenie. X


4. Zwierzęta ściółki leśnej (sprzątacze).5. Krążenie materii.6. Włączenie się do akcji sprzątania świata.

8. Owoce~ nasion~ szyszki roślin 1. Rozpoznawanie gat. roślin po owocach~ nasionach~


leśnych. szyszkach. X


2. Przystosowanie roślin do sposobu rozsiewania nasion.3. Kompletowanie zielnika.4.Zbiór owoców i nasion dla potrzeb szkoły(założenie małej szkółki i dokarmianie zwierzątw zimie).

9. Ptaki i owady leśne. 1. Ptaki leśne w naszej okolicy.2. Wędrówki ptaków i ptaki zimujące. X


3. Rola ptactwa leśnego.4. Miejsce budowy gniazd.5. Różnorodność owadów leśnych - sprzymierzeńcyi szkodniki.

10. Spotkanie z leśniczym- I. Pokrój - sylwetka drzew.


Zima w lesie. 2. Ślady i tropy zwierząt. I


3. Jak zwierzęta zimują? II


4. Dokarmianie zwierząt zimą.5. Ku1ig połączony z pieczeniem kiełbasy.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie