Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Organizacja fregat żeglarskich

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1523 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Żeglarstwo regatowe jest pojęciem, które towarzyszy człowiekowi od wielu wieków. Z żeglugi morskiej, jako środka transportu, komunikacji oraz ważnego czynnika militarnego wraz z upływem setek lat wyłoniły się różne formy żeglarstwa amatorskiego, których celem stały się rekreacja, wypoczynek, wypoczynek także rywalizacja sportowa. Organizacja pierwszych regat żeglarskich wiąże się z osobą króla Karola II Stauarta, który szczególnie zasłużył się w rozwoju żeglarstwa brytyjskiego. W roku 1661 na skutek jego sprzeczki z bratem – księciem Yorku o to, czyj jacht jest szybszy, doszło do wyścigu na wodach Tamizy.

Marcin Bryl

ORGANIZACJA REGAT ŻEGLARSKICH
O BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ JEZIORA ŚLESIŃSKIEGO


     I. WSTĘP
     Żeglarstwo regatowe jest pojęciem, które towarzyszy człowiekowi od wielu wieków. Z żeglugi morskiej, jako środka transportu, komunikacji oraz ważnego czynnika militarnego wraz z upływem setek lat wyłoniły się różne formy żeglarstwa amatorskiego, których celem stały się rekreacja, wypoczynek, wypoczynek także rywalizacja sportowa. Organizacja pierwszych regat żeglarskich wiąże się z osobą króla Karola II Stauarta, który szczególnie zasłużył się w rozwoju żeglarstwa brytyjskiego. W roku 1661 na skutek jego sprzeczki z bratem – księciem Yorku o to, czyj jacht jest szybszy, doszło do wyścigu na wodach Tamizy. Król Karol II startując na swoim jachcie “Katarzyna” przegrał je z bliźniaczym jachtem “Anna” prowadzonym przez księcia Yorku. Wydarzenie to zostało uznane za pierwsze współzawodnictwo jachtingu żaglowego, choć wcześniej już poprzedzone było częstą fascynacją, rywalizacją między zawodowymi załogami portowych żaglowców czy herbacianych kliprów.
      Z początkiem XIX wieku grupa angielskich jachtmenów przystąpiła do powołania elitarnej organizacji skupiającej głównie przedstawicieli sfer wyższych. Z ich inicjatywy powołany został w 1812 roku “Royal Yacht Squadron”, dając początek organizacyjny współczesnemu jachtingu, rozumianego jako forma rekreacji, a przede wszystkim rywalizacji sportowej w formie regat. To “Royal Yacht Squadron” zapoczątkował organizację regat dookoła wyspy Wight (1814) o puchar ufundowany przez króla Wiliama IV.
     Wraz ze wzrostem liczby klubów żeglarskich w Europie kształtowały się warunki do organizowania regat międzyklubowych oraz międzypaństwowych. Początkowo organizowane regaty wymagały ciągłych porozumień między zainteresowanymi, co do zasad okrążenia znaków kursowych, wyprzedzania czy spotykania się na kursach zbieżnych, wreszcie samej techniki startu oraz przekraczania mety. Problemy te próbowano rozwiązać wiele razy, a dopiero w 1875 roku powołany w Londynie do życia “Yacht Racing Association” wydał pierwsze uznane w Imperium Brytyjskim przepisy regatowe YRA. Te prawno – organizacyjne przepisy regatowe przyczyniły się znacznie do rozwoju jachtingu oraz do rozpowszechnienia organizacji regat żeglarskich w Anglii oraz w całej Europie.
     Wzrost popularności jachtingu i wielokierunkowy jego rozwój zrodził nowe problemy w tym również organizacyjno – prasowe. W celu ich rozwiązania, działacze ośmiu europejskich związków żeglarskich doprowadzili w 1907 roku do spotkania w Londynie przedstawicieli żeglarstwa 13 krajów. Tam podęto uchwałę o powstaniu IYRU – Międzynarodowej Unii Żeglarstwa Regatowego.
     Rozwój żeglarstwa regatowego w Polsce wiąże się z początkowymi latami niepodległości po 1919 roku. Na ziemiach polskich powstaje wiele klubów żeglarskich: w Chojnicach, Warszawie, Gdyni, Poznaniu, we Lwowie oraz innych ośrodkach. Mimo poważnych trudności prawno – organizacyjnych oraz finansowych, 23 czerwca 1925 roku odbyły się na Jeziorze Charzykowskim pierwsze regaty w Polsce, w których wzięło udział 7 zawodników reprezentujących Klub Żeglarski – Chojnice, wojskowy Yacht Klub Warszawa i AZS Warszawa.
     W czerwcu 1933 roku staraniem Oddziału Morskiego Yacht Klubu Polskiego w Gdyni, na trasie Gdynia – Rone (na Bornholmie) – Gdynia, przeprowadzono pierwsze w historii jachtingu polskiego regaty pełnomorskie o długości trasy 170 mil morskich. W Regatach udział wzięło 10 jachtów, w tym 6 jednomasztowych i 4 dwumasztowe. Po obliczeniu czasu, w oparciu o formułę wyrównawczą, pierwsze miejsce w regatach zdobył jacht “Witia” prowadzony przez Michała Landańskiego.
     Dynamiczny rozwój żeglarstwa regatowego miał miejsce po II wojnie światowej. Mimo ogromnego zniszczenia sprzętu żeglarskiego na Ziemiach odzyskanych organizowała się baza żeglarska, przeprowadzono szkolenia unifikacyjne dla sędziów regatowych, a także w miarę możliwości przystępowano do odbudowy zniszczonego sprzętu. Organizowane po wojnie regaty miały już przebieg podobny do współczesnych. Coraz bardziej rozwijał się sport żeglarski w naszym kraju w latach 70 – tych oraz 80 – tych.
     Organizacja nawet pierwszych regat żeglarskich wiązała się z cechami współczesnych imprez sportowych, takimi jak: plan, regulamin, przepisy, sędziowanie, nagroda. Złożoność organizacyjna każdej imprezy sportowej wynika z następujących uwarunkowań:
 • niepowtarzalność
 • potrzeby rywalizacyjne uczestników
 • ograniczony czas i termin
 • ograniczona możliwość zmiany uczestników i przepisów
 • zróżnicowanie poziomu i prestiżu sportowego

     Uniwersalną cechą imprez i zawodów sportowych było zawsze pewne poczucie niepewności uzyskania końcowego powodzenia. Obecnie przeprowadzenie imprezy sportowej staje się biznesem, co oznacza, że można na niej zarobić lub stracić. W związku ze wzrostem zapotrzebowania na imprezy sportowe władze samorządowe i sponsorzy przekazują środki finansowe na ich organizację. Żądają jednak od organizatorów przedstawienia projektów, kosztorysów, biznes planów i programów, a także zapewnienia bezpieczeństwa oraz ubezpieczenia imprezy. Organizacja imprez sportowych przekształciła się z działalności spontanicznej i amatorskiej do profesjonalnej oraz zawodowej.
     Celem mojej pracy jest stworzenie projektu organizacji imprezy sportowo- rekreacyjnej, który wykorzystam praktycznie w pracy zawodowej w środowisku lokalnym. Sposób przygotowania regat żeglarskich jest nie tylko wizytówką organizatora, ale staje się także jednym z elementów doświadczenia i powodzenia zaplanowanego przedsięwzięcia. Jezioro Ślesińskie jest doskonałym akwenem do organizowania regat żeglarskich. Zauważyć można chęć współpracy i zainteresowanie ze strony lokalnego samorządu i organizacji sportowych.

 II. CHARAKTERYSTYAK JEZIORA ŚLESIŃSKIEGO ORAZ POTENCJALNE MOŻLIWOŚCI DO ORGANIZOWANIA REGAT
     J
ezioro Ślesińskie wchodzi w skład ciągu jezior stanowiących część Pojezierza Wielkopolskiego. W skład zespołu jezior wchodzą: Jezioro Ślesińskie, Mikorzyńsko – Wąsowskie, Licheńskie i Gosławickie. Pod względem hydrograficznym jeziora należą do dorzecza Odra – Warta i stanowią zlewnię Kanału Ślesińskiego, który łączy Wartę z Jeziorem Gopło. Jezioro Ślesińskie stanowi jedno z jezior obiegu chłodzącego Elektrownię Konin i Elektrownię Pątnów. W bliskim sąsiedztwie jezior zlokalizowanych jest wiele obiektów i zakładów przemysłowych, które to wykorzystują wodę do chłodzenia procesów technologicznych. Mimo bezpośredniej obecności przemysłu woda w jeziorach jest czysta, a to za sprawą uruchomienia wielu oczyszczalni ścieków w obrębie zespołu jezior na terenie gminy Ślesin. W regionie konińskim rozwinięta jest silnie infrastruktura sportowa, turystyczna i rekreacyjna. Na terenie gminy Ślesin znajduje się ponad 70% obiektów turystycznych bazy powiatu konińskiego (kąpieliska, przystanie wodne, pola namiotowe i hotele). Czysta przyroda i urokliwe widoki całej okolicy były głównymi czynnikami, które spowodowały rozwój lokalnej turystyki wodnej, wakacyjne i weekendowej. Walory Jeziora Ślesińskiego przyciągają corocznie wielu turystów i żeglarzy z rejonu Konina, Łodzi, Kalisza i innych części naszego kraju.
     Położone w północnej części miasta Ślesina, Jezioro Ślesińskie jest malowniczym jeziorem rynnowym. Wchodząc w skład ciągu jezior połączonych kanałami i śluzami o łącznej długości 26 km, tworzy jako całość szlak wodny zwany Kanałem Ślesińskim. Powierzchnia Jeziora Ślesińskiego wynosi 148,1 ha, a największa szerokość dochodzi do 550 m. Maksymalna głębokość Jeziora Ślesińskeigo wynosi 25,7m. Znacznym ułatwieniem w żegludze jest brak mielizn. Linia brzegowa jest dobrze rozwinięta i urozmaicona. Jezioro posiada zarówno wysokie jak i niskie brzegi z licznymi zatokami i półwyspami. Ciekawe atrakcje czekają dla żeglarzy w czasie wypraw wodnych. W północnej części jeziora, u wylotu dużego obiegu chłodniczego, możemy zaobserwować spiętrzenie wody tworzące niewielki wodospad, który w lokalnym żargonie nosi nazwę Posa Dylka, czyli (“Wielka Woda”). Charakterystyczną formą rzeźby dla omawianego terenu jest przebiegająca południowo rynna Jeziora Ślesińskiego o szerokości od 200 do 600 m.
     Jezioro Ślesińskie, jak i cały powiat koniński, położone jest w strefie klimatu umiarkowanego. Jest to obszar, na którym ścierają się: wilgotny klimat atlantycki z łagodną na ogół zimą i chłodniejszym latem, z suchym klimatem kontynentalnym, charakteryzującym się mroźną zimą i upalnym, choć krótszym latem.
     Przewaga wiatrów zachodnich i północno – zachodnich, powoduje upływ mas powietrza morskiego. Wywołuje to duży stosunkowo stopień zachmurzenia w granicach 60 ~70%, z czego najmniej przypada w maju i wrześniu (50 ~ 60%), a największy w grudniu (80%). Wiosną i latem przeważają wiatry zachodnie i północne, jesienią – zachodnie, południowo – zachodnie i południowe.
     Jezioro Ślesińskie jest doskonałym akwenem do organizowania imprez żeglarskich w różnych klasach. Warunki naturalne jeziora, a w szczególności południowy przebieg rynny jeziora przy wiatrach zachodnich, w okresie letnim stwarzają dobre możliwości do organizowania regat. Rozwój żeglarstwa regatowego oraz sportów wodnych w tym regionie zaobserwować można było szczególnie w latach 60 – tych. Pierwszym klubem żeglarskim powstałym w okolicach Konina był Klub Żeglarski Energetyk, założony w Gosławicach. Po nim powstały kolejno: Klub Żeglarski Kopalni Węgla Brunatnego Konin w Pątnowie, Klub Żeglarski “Bryza” przy Hucie Aluminium Konin nad Jeziorem Mikorzyńskim, Klub Żeglarski Kopalni Węgla Adamów nad Jeziorem Ślesińskim, Ślesińskie Towarzystwo Sportowe “Feniks” oraz inne mniejsze kluby.
     Rozwój sportu żeglarskiego pociągnął za sobą rozbudowę infrastruktury żeglarskiej w regionie. Dla powstałych klubów żeglarskich wybudowano wiele przystani, warsztatów oraz zaplecza hotelowo – rekreacyjne. Wiele klubów zakupiło sprzęt żeglarski, ratowniczy oraz sprzęt do organizacji regat i imprez wodnych. Poszczególne kluby prowadziły szkolenie dzieci i młodzieży, organizowane były również obozy żeglarskie, na których uzyskać było można stopień ŻEGLARZA JACHTOWEGO, INSTRUKTORA ŻEGLGLARSTWA, STERNIKA MOTOROWODNEGO.
     Nieodłącznym elementem związanym z rozwojem żeglarstwa w rejonie Jeziora Ślesińskiego stały się regaty organizowane przez różne kluby.
      Początkowo były to regaty wewnątrzklubowe, a następnie wyłaniały się kolejne imprezy, takie jak:
 • REGATY O PUCHAR KOMANDORA KŻ KWB – KONIN
 • OTWARTE REGATY – “DZIEŃ ENERGETYKA”
 • REGATY O PUCHAR KŻ “BRYZA” przy HUCIE ALUMINIUM KONIN
 • REGATY “MIĘDZY MOSTAMI”
 • ŻEGLARSKIE MISTRZOSTWA KONIŃSKIEGO OKREGOWEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO
 • OTWARTE REGATY JACHTÓW KABINOWYCH
 • REGATY O BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ JEZIORA ŚLESIŃSKIEGO
 • REGATY ŻEGLARZE POTRZEBUJĄCYM

     W ostatnich latach pogorszyła się sytuacja finansowa klubów żeglarskich, będąca odzwierciedleniem trudnej sytuacji gospodarczej kraju. Motorem napędowym lokalnych klubów żeglarskich były duże zakłady przemysłowe regionu konińskiego, które borykając się z trudnościami ekonomicznymi ograniczyły nakłady na posiadaną bazę turystyczną, rekreacyjną i sportową. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zaobserwować można było zmniejszone zainteresowanie regatami na jeziorach: Ślesińskim, Mikorzyńskim i Pątnowskim. Zmniejszyła się w tym okresie liczba łodzi startujących w imprezach żeglarskich, zarówno w klasie OMEGA, jak i w klasie JACHTÓW KABINOWYCH T1 i T2. Mniejsza i ograniczona dostępność do żeglarstwa odbiła się negatywnie na zainteresowaniu i szkoleniu wśród dzieci i młodzieży.
     Sytuacja żeglarstwa w regionie wymusiła wprowadzenie wielu zmian w klubach żeglarskich, organizacjach i samorządach. Duże zakłady pracy, które utrzymywały lokalne kluby żeglarskie zaczęły stopniowo wprowadzać nowoczesne działania marketingowe, oszczędności, a zarazem metody samofinansowania się. Powstały nowe stowarzyszenia i organizacje takie jak: Uczniowski Klub Sportowy “Delfin” w Ślesinie, Sekcja Żeglarska przy Gimnazjum w Ślesinie,
     Stowarzyszenie Sportów Wodnych “Płazik”. Głównym celem nowopowstałych organizacji jest szkolenie młodzieży, prowadzenie działalności gospodarczej, stworzenie formy spędzania czasu wolnego, reprezentowanie gminy Ślesin na regatach i imprezach żeglarskich.
 
III. ETAPY ORGANIZACJI REGAT ŻEGLARSKICH O BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ JEZIORA ŚLESIŃSKIEGO.
     O
rganizatorem regat jest Ślesińskieg Towarzystwo Sportowe “Feniks”, Sekcja Żeglarska przy Gimnazjum w Ślesinie, Urząd Miasta i Gminy Ślesin, Gimnazjum w Ślesinie oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ślesinie. Regaty wchodzą w skład imprezy kulturalno – rozrywkowo – sportowej “Dni Ślesina” i corocznie odbywają się w pierwszą sobotę lipca. Regaty są wprowadzone do kalendarza imprez Konińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego i zaliczają się do klasyfikacji “Grand Prix Konińskich Jezior”. Celem regat jest propagowanie żeglarstwa, aktywny wypoczynek oraz promowanie miasta i gminy Ślesin. Impreza jest adresowana do żeglarzy, ich rodzin i wszystkich osób uczestniczących w “Dniach Ślesina”
     ETAPY ORGANIZACJI REGAT
     1. POWOŁANIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

     Komitet organizacyjny zostaje powołany 4 tygodnie przed imprezą na zebraniu, na którym zostaje ustalony podział obowiązków organizacyjnych.
     SKŁAD KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:
 • Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin
 • Sekretarz Miasta i Gminy Ślesin
 • Prezes Ślesińskiego Towarzystwa Sportowego “Feniks”
 • Wiceprezes Ślesińskiego Towarzystwa Sportowego “Feniks”
 • Dyrektor Gimnazjum w Ślesinie
 • Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ślesinie
 • Opiekun Sekcji Żeglarskiej, przy Gimnazjum w Ślesinie

     2. OPRACOWANIE ZAWIADOMINIA O REGATACH I INSTRUKCJI ŻEGLUGI.
     ZAWIADOMIENIE O REGATACH
 1. Program regat
       800 – 1045 zgłoszenia jachtów do regat
        1100 otwarcie regat
       1110 odprawa sterników
       1130 start do pierwszego biegu
       1430 posiłek
       1530 start do trzeciego biegu
       1730 ogłoszenie wyników
       1800 festyn żeglarski, szanty
 2. Przepisy regat
       Regaty będą przeprowadzane z MŻPR z uzupełnieniem PZŻ, Przepisami Regatowymi ISAF 2005 – 2008, przepisami klasowymi oraz Instrukcją Żeglugi.
 3. Kategoria regat
       Regaty zaliczają się do klasyfikacji “Grand Prix Konińskich Jezior” i mają charakter propagandowo – towarzyski. Głównym celem jest propagowanie żeglarstwa, integracja środowiska żeglarskiego oraz promocja walorów turystycznych i wypoczynkowych Ślesina i okolic. Impreza ta jest nie tylko formą rekreacji, ale również sprawdzeniem umiejętności żeglarskich.
 4. Kierownictwo regat
       Kierownictwo regat stanowią: Sędzia główny, przedstawiciel KNOZŻ oraz Prezes Ślesińskiego Towarzystwa Sportowego “Feniks”, których nazwiska winny być podane na tablicy ogłoszeń.
 5. Uczestnictwo
       W regatach mogą brać udział załogi spełniające następujące warunki:
  • Posiadać uprawnienia żeglarskie zgodnie z przepisami PZŻ
  • Posiadać karty pływackie
  • Posiadać ważne badania lekarskie
  • Posiadać ważne ubezpieczenia OC jachtów i NW dla załóg
 6. Klasy jachtów startujących w regatach:
  • OMEGA
  • Turystyczna T1 długość jachtu < 6.10m
  • Turystyczna T2 długość jachtu od 6.10m do 7.30m
  • Turystyczna T3 długość jachtu > 7.30m
  • OPEN
 7. Opłata startowa
       Opłata startowa wynosi 10zł od każdego członka załogi.
 8. Nagrody
       Organizatorzy regat ufundowali puchary i dyplomy za I, II i III miejsce w każdej klasie oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców poszczególnych klas. Ponadto każdy uczestnik regat otrzyma CERTYFIKAT STARTU W REGATACH O BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ JEZIORA ŚLESIŃSKIEGO, koszulkę pamiątkową i naklejkę, a najmłodsi żeglarze nagrody niespodzianki.
 9. Zakończenie imprezy
       Uczestnicy regat wraz z rodzicami i osobami towarzyszącymi są zaproszeni na festyn żeglarski, który rozpocznie się po ogłoszeniu wyników o godz. 1800. Przewiduje się następujące atrakcje:
  • koncert zespołu szantowego
  • zawody w przeciąganiu liny o “beczkę piwa”
  • Zawody w rzucie kotwicą do celu
  • Ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz wieczór z szantami

     INSTRUKCJA ŻEGLUGI
 1. PRZEPISY
       Regaty będą rozegrane zgodnie z Zawiadomieniem o Regatach, “Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2005 – 2008, przepisami PZŻ, regulaminem “Grand Prix Konińskich Jezior” przepisami PZŻ, regulaminem “Grand Prix Konińskich Jezior” oraz niniejszą Instrukcją Żeglugi.
 2. KLASY
       Regaty zostaną rozegrane w klasach:
  • OMEGA
  • Turystyczna T1 długość jachtu < 6.10m
  • Turystyczna T2 długość jachtu od 6.10m do 7.30m
  • Turystyczna T3 długość jachtu > 7.30m
  • OPEN
 3. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO
       Zgłoszenia jachtów do regat przyjmowane będą w sekretariacie Komisji Regatowej w godzinach:
       8:00 ~10:45 Załogi winny posiadać:
  • Uprawnienia żeglarskie zgodnie z przepisami PZŻ
  • Posiadać karty pływackie
  • Posiadać ważne badania lekarskie
  • Posiadać ważne ubezpieczenia OC jachtów i NW dla załóg

       Jacht powinien być wyraźnie oznakowany na żaglu i na burcie. Uczestnicy regat startują na własną odpowiedzialność.
 4. KOMUNIKAT DLA UCZESTNIKÓW, ZMIANY INSTRUKCJI ŻEGLUGI
       Komunikaty dla zawodników umieszczone będą na oficjalnej tablicy ogłoszeń w miejscu urzędowania Komisji Regatowej. Zmiany Instrukcji Żeglugi podane będą najpóźniej 30 minut przed startem do wyścigu, którego dotyczą.
 5. PROGRAM WYŚCIGÓW I START
  • Planuje się rozegrać cztery biegi w dniu regat

       800 – 1045 zgłoszenia jachtów do regat
       1100 otwarcie regat
       1110 odprawa sterników
       1130 start do pierwszego biegu
       1430 posiłek
       1530 start do trzeciego biegu
       1730 ogłoszenie wyników
        1800 festyn żeglarski, szanty
  • Start do biegów 2 i 4 odbędzie się z wody, po sygnale ze statku Komisji Sędziowskiej. W zależności od ilości jachtów w poszczególnych klasach, starty klas do poszczególnych wyścigów mogą być połączone lub rozdzielone. Sygnał startu jednej klasy jest zarazem sygnałem ostrzeżenia dla klasy następnej. Podział klas i godziny startu Komisja Regatowa poda w ostatnim komunikacie na odprawie sterników.
  • Sygnały startowe będą podawane wg Przepisu 26 PRŻ flaga klasy (OMEGA, T1, T2, T3, OPEN) – sygnał 5 minut do startu klasy

       flaga “P” -sygnał 4 minuty do startu klasy
       flaga “P” -sygnał 1 minuta do startu klasy
       flaga klasy w dół -sygnał startu klasy
  • Flagi (MKS ): klasa OMEGA – flaga “D”, klasa turystyczna T1, T2 – flaga “G”, klasa turystyczna T3, Open – flaga “K.”

        Sygnałom optycznym – decydującym będzie towarzyszył sygnał akustyczny. W zależności od ilości zgłoszonych jachtów w poszczególnych klasach start do kolejnych wyścigów może być łączny lub rozdzielony dla różnych klas. Starty będą odbywać się w odstępie 5 minut, a sygnał startu poprzedniej klasy jest sygnałem ostrzeżenia dla klasy następnej.
  • Opis linii startu zostanie podany na odprawie sterników. Jachty, dla których sygnał przygotowania nie został podany muszą opuścić pole startowe oraz ustępować wszystkim jachtom, dla których sygnał przygotowawczy nie został podany – przypis 22 I PRŻ. W przypadku startów rozdzielonych jacht nie może wystartować później niż 2 minuty po sygnale startu dla jego klasy. Odwołanie indywidualne przypis 29.2 PRŻ, będzie sygnalizowane przez podniesienie flagi “X” + sygnał dźwiękowy.
 6. TRASA
       Trasę wraz z opisem znaków, ich kolejności oraz sposób okrążania i mijania Komisja Regatowa poda na mapach, które zostaną przekazane sternikom w czasie odprawy.
  • Trasa regat jest lewoskrętna, a ukończenie każdego biegu polega na wykonaniu dwóch pełnych okrążeń.
  • Trasa może być skończona zgodnie z przepisami 32 PRŻ – flaga “S”, lub zmieniona po starcie – flaga “C”.
  • Opis linii mety zostanie podany na odprawie sterników.
 7. OGRANICZENIE CZASU
  • Jachty, które ukończą wyścig później niż 20 minut od chwili ukończenia biegu przez pierwszy jacht danej klasy będą punktowane jako DNF.
  • W przypadku niemożności ukończenia biegu ze względu na brak wiatru – Komisja Sędziowska przyjmuje miejsca jachtów w kolejności znajdującej się przed metą po upływie 0,5 godziny od chwili ustania wiatru. Do tego czasu nie wolno używać wioseł i innych środków napędu.
 8. PROTESTY I KARY
  • Protesty muszą być składane zgodnie z przepisem 61 PRŻ. Sygnalizacja protestu głośnym okrzykiem “protest” oraz powiadomieniem Komisji Regatowej. Protesty muszą być składane na formularzach dostępnych w Komisji Regatowej do 10 minut po zamknięciu linii mety. Ogłoszenia o rozpatrywaniu protestów zostanie podane do wiadomości zawodników do 10 minut po zakończeniu przyjmowania protestów.
  • Komisja Regatowa powoła Komisję Protestową Regat, jeżeli będzie to konieczne.
  • Obowiązuje “kara obrotu” 720 stopni (przepis 44.2.PRŻ)
 9. PUNKTACJA I NAGRODY
  • Stosowany będzie system punktów premiujących wg przepisu AZPRŻ.
  • W przypadku rozegrania czterech wyścigów, jeden najgorszy zostanie odrzucony z ostatecznej punktacji.
  • O sposobie rozdzielenia nagród decyduje organizator.
 10. INNE, PRZEPISY I WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA
  • Na jachcie podczas regat powinna znajdować się taka ilość osób, jaka została zgłoszona. Wymiana członka załogi może nastąpić tylko za zgodą Sędziego Głównego.
  • Każdy jacht zaobserwowany przez Komisję Regatową jako wyrzucający śmieci do wody będzie zdyskwalifikowany.
  • Przy Sekretariacie Regat będzie czynny punkt medyczny udzielający pomocy lekarskiej w razie konieczności.
  • Na każdej jednostce startującej w regatach musi znajdować się sprzęt ratunkowy, zabezpieczający zdrowie i życie wszystkich członków załogi. W specjalnie wyznaczonych strefach trasy poruszać się będą motorówki i łodzie zabezpieczające ( 1 łódź na 15 jachtów startujących w regatach).
  • Każdy sternik odpowiada za sprawność techniczną jachtu i bezpieczeństwo załogi.
  • W zabezpieczaniu imprezy będzie brała udział POLICJA WODNA, WOPR i JEDNOSTKA RATOWNICTWA WODNEGO OSP W ŚLESINIE.

       Za pozostawiony sprzęt i rzeczy startujących odpowiadać będzie specjalnie wyznaczony do tego członek Komisji Organizacyjnej.

     3. KOSZTORYS REGAT
     Kosztorys jest rodzajem planu finansowego. Charakteryzuje się określonym stopniem szczegółowości, co pozwala na łatwiejsze sterowanie kosztami i źródłami przychodów. Kosztorys ma duże znaczenie dla realizacji regat jako całości przedsięwzięcia.
 1. SPECYFIKACJA WPŁYWÓW FINANSOWYCH I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
  • UMIG Ślesin 2000
  • ŚTS ‘Feniks” 1000
  • Sponsorzy (ogółem) 2500
  • Wpisowe od uczestników ok.1250

        ________________
        RAZEM 6750 zł
 2. SPECYFIKACJA WYDATKÓW (KOSZTÓW)
  • SĘDZIA ZAWODÓW 100
  • NAGRODY
   • Nagrody rzeczowe dla załóg zajmujących
          I, II i III miejsce w każdej klasie 450
   • Nagrody (dyplomy, puchary) 300
   • Upominki dla wszystkich uczestników 400
   • Upominki dla najmłodszych 100
  • ORGANIZACJA FESTYNU
   • Jedzenie i napoje 2000
   • Koszty obsługi gastronomicznej 250
   • Zespół muzyczny 450
  • ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA
  • Polisa OC 200
  • WOPR (koszty paliwa) 100
  • POLICJA WODNA (koszty paliwa) 100
  • Zabezpieczenie techniczne imprezy
         (koszty paliwa) 200
  • WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE 200
         _______________
         RAZEM 4850 zł
 3. ZESTAWIENIE BILANSOWE
        6750 - 4850 = 1900 zł
       (WPŁYWY) (WYDATKI) (RÓŻNICA, ZYSK)
 4. WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI – Koszt regat żeglarskich w przeliczeniu na jednego uczestnika

      4850
      (WYDATKI)
     ____________________ = 32,33 zł/1 UCZESTNIKA REGAT
      150
      (LICZBA UCZESTNIKÓW)

4. PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW ORGANIZATORSKICH
     Jedną z pierwszych czynności komitetu organizacyjnego jest prawidłowy podział obowiązków związanych z przygotowaniem regat. W tym celu komitet ustala trzy niezbędne komisje, które będą realizować powierzone im zadania.
     Komisja Sędziowska – zajmuje się opracowaniem zawiadomienia o regatach, Instrukcji Żeglugi, programem regat, ustaleniem listy załóg, przeprowadzeniem wyścigów, rozpatrywaniem protestów, ustaleniem wyników regat, sprawdzeniem dokumentów oraz odprawą sterników.
     Komisja Organizacyjna – zajmuje się propagowaniem i promowaniem regat, rozsyłaniem zawiadomienia o regatach, uzyskaniem niezbędnych zezwoleń, zorganizowaniem nagród i pamiątek, przeprowadzeniem uroczystego otwarcia i zamknięcia imprezy, zadbaniem o wyżywienie uczestników oraz nadzór nad sprawami finansowymi i przebiegiem całej imprezy.
     Komisja Techniczna – zajmuje się przygotowaniem i oznakowaniem trasy, zadbaniem o niezbędny sprzęt, przygotowaniem miejsca przy Komisji Sędziowskiej i punktu udzielającego pomocy medycznej, zapewnieniem bezpieczeństwa na regatach, zadbaniem o nagłośnienie i środki łączności dla organizatorów sędziów i ratowników.
     5. PROMOCJA IMPREZY
     Promowanie regat jest jednym z warunków powodzenia imprezy. Informacje dotyczące regat będą zamieszczone:
 • na stronach internetowych UMIG Ślesin, KNOZŻ, ŚTS “Feniks” oraz Gimnazjum w Śelsinie
 • w prasie lokalnej ( “Gazeta Ślesińska”, “Przegląd Koniński” )
 • w lokalnych rozgłośniach radiowych
 • w kalendarzu imprez KNOZŻ
 • w zawiadomieniu o regatach
 • na plakatach i ulotkach informacyjnych
6. DZIAŁANIA KOMITETU ORGANIZACYJNEGO I REALIZACJA ZADAŃ
     Intensywna promocja imprezy musi być połączona z realizacją zadań organizatorskich. Warunkiem prawidłowego przeprowadzenia regat jest taki podział obowiązków, aby odpowiednie osoby posiadały doświadczenie w danej dziedzinie. Kilka dni przed rozpoczęciem imprezy konieczne jest wspólne przeprowadzenie kontroli wymaganych dokumentów, obiektów i finansów, przygotowania i zabezpieczenia trasy oraz wszystkich elementów warunkujących powodzenie.
     W przypadku pojawienia się usterek komitet organizacyjny decyduje w jaki sposób można ją usunąć, a następnie dokonuje ponownej kontroli. Z uwagi na konieczność sprawnego dowodzenia w czasie trwania regat, odstępuje się od kolegialnego sposobu rozstrzygania spraw na rzecz decyzji jednoosobowych, z uwzględnieniem podziału zadań. Głównym rozstrzygającym na czas regat jest przewodniczący komitetu organizacyjnego. 

     7. LIKWIDACJA IMPREZY
     Likwidacja imprezy dotyczy między innymi protokolarnego przekazania obiektów i wypożyczonego sprzętu. Przy likwidacji będzie wykorzystana pomoc OSiR – u w Ślesinie udostępniającego przystań żeglarską, urządzenia żywieniowe, scenę z nagłośnieniem, stoliki i ławki. W pracach porządkowych będą pomagać członkowie ŚTS “Feniks”, Sekcji Żeglarskiej oraz pracownicy OSiR – u. Ponadto komitet organizacyjny musi opłacić powstałe zobowiązania i należności w oparciu o specyfikację wydatków z kosztorysu.

8. OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO I ROZWIĄZANIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
      Sprawozdanie końcowe opracowuje i przedstawia przewodniczący komitetu organizacyjnego. Sprawozdanie oprócz kontroli rozliczeń finansowych obejmuje:
 • ocenę udziału poszczególnych osób w pracach na rzecz imprezy
 • podziękowanie za wykonaną pracę
 • podjęcie uchwały o uhonorowaniu wysiłku wszystkich osób pracujących przy zorganizowaniu regat dyplomem pamiątkowym
 • podjęcie uchwały o przekazaniu zysku z imprezy na zakup sprzętu dla Sekcji Żeglarskiej przy Gimnazjum w Ślesinie oraz o rozwiązaniu komitetu organizacyjnego.

     IV WNIOSKI
     Organizacja imprez sportowych w czasach obecnych przekształciła się z działalności spontanicznej i amatorskiej do ściśle zaplanowanej i profesjonalnej. Złożoność organizacyjna regat żeglarskich wiąże się z wyjątkowym charakterem tej dyscypliny sportu, tradycją, niepowtarzalnością oraz prestiżem.
     Z analizy przedstawionego materiału nasuwają się następujące wnioski:
 1. Organizowanie regat jest ważnym czynnikiem wpływającym na popularyzację żeglarstwa, szczególnie wśród młodzieży
 2. Jezioro Ślesińskie jest doskonałym akwenem do organizowania regat żeglarskich, poprzez które można promować walory turystyczno – wypoczynkowe Gminy Ślesin
 3. Warunkiem powodzenia przy organizacji imprezy sportowej jest opracowanie dobrego planu oraz jego konsekwentna realizacja
 4. Dobry podział obowiązków oraz współpraca całego komitetu organizacyjnego mają wpływ na efekt końcowy zawodów
 5. W środowisku lokalnym można zauważyć zainteresowanie organizacją tego typu imprez
 6. Opracowany przeze mnie projekt organizacji Regat o Błękitną Wstęgę Jeziora Ślesińskiego może być wykorzystany od strony praktycznej w przyszłości .

     VI. LITERATURA
 1. Ryba B. “Organizacja imprez sportowych”  Polska Konfederacja Sportu Warszawa 1998
 2. Matusewicz Cz. “Widowisko sportowe”  AWF Warszawa 1990
 3. Wysoki S. “Żeglarstwo regatowe prawie bez tajemnic” Wydawnictwo Sport i Turystyka Warszawa 1993
 4. Wysoki S. “Żeglarstwo – sternik jachtowy”  Wydawnictwo Sport i Turystyka  Warszawa 1987
 5. Ipnarski E. “Międzynarodowe żeglarskie przepisy regatowe” Polski Związek Żeglarski  Warszawa 1986
 6. Ostrowski A.( tłumaczenie ) International Sailing Federation,  “Przepisy regatowe żeglarstwa 2005 – 2008”  Polski Związek Żeglarski.  Warszawa 2005
 7. Maluśkiewicz P. “Województwo konińskie” szkic monograficzny PWN, Wydział kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu  Poznań 1983
 8. E. i J. Fijałkowscy “Gmina Ślesin – Pojezierze Bursztynowego Szlaku”

     

      UMiG Ślesin
      Ślesin 2003

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie