Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program indywidualnych działań naprawczych dla dziecka 6 - letniego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5648 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie



Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.



 

Program indywidualnych działań naprawczych dla dziecka 6 - letniego opracowany na podstawie przeprowadzonej diagnozy dojrzałości szkolnej. Chłopiec jest obięty rocznym obowiązkiem edukacji przedszkolnej, z zaburzeniami okołoporodowymi neurologicznymi, rozwój psychoruchowy nieharmonijny.

Wyniki z badań diagnostycznych:


Badany wskaźnik
Stosowane metody
Wyniki diagnozy
Stan zdrowia
wywiad, pomiar,analiza dokumentów
wzrost i waga w normie
Rozwójfizyczny
Test Oziereckiego
I. opóżnienie 2-letnie
II. norma
III.opóźnienie 3 -letnie
IV. opóżnienie roczne
V. opóżnienie roczne
VI.opóżnienie roczne
Lateralizacja zestaw prób dominacji lateralnej N. Galifret - Granjon
na poziomie oczu - prwostronna
na poziomie rąk - lewostronna
na poziomie nóg - lewostronna
Analiza i synteza wzrokowa
zestaw zestaw figur geometrycznych H. Spionek
figury proste - norma
figury złozone - opóźnienie
Percepcja wzrokowa i słuch fonematyczny

test I. Styczek
ostrośc słuchowa w normie
słuch fonematyczny - opóźniony
analiza słuchowa wyrazów - opóżniona
Sparwność manualna




Podtesty z testu Oziereckiego


próba kropkowania
próba wycianaia kół
próba odkładania kart
II. norma
IV. opóżnienie
V. opóźnienie

obniżona sprawność manualna

Rozwój umysłowy

dziecięce liczenie wg E. Gruszczyk - Kolczyńskiej




próby Piageta wg E.Gruszczyk - Kolczyńskiej


poziom średni

stałość ilości nieciągłych - poziom obnizony
seriacja - poziom przedoperacyjny
stałość masy - poziom przedoperacyjny
stałośc długości - poziom przedoperacyjny
stałość objetości - poziom przedoperacyjny
klasyfikacja - poziom par
Rozwój emocjonalno - społeczny
obserwacja prawidłowy

Mocne strony dziecka to:
- wzrost i waga w normie, co oznacza dobrze rozwijający się, silny organizm dziecka
- koordynacja ruchów rąk
- dobra ostrość słuchowa
- umiejętność przestrzegania ustalonych norm i zasad
- pełna dojrzałość społeczna

Słabe strony dziecka to:
- znaczne opóźnienie rozwoju fizycznego
- obniżona sprawność manualna
- obniżony poziom klasyfikacji wiążący się z procesem kształtowania pojęć
- mały zasób słownictwa
- słaby rozwój słuchu fonematycznego
- brak operacyjnego rozumowania w zakresie ustalania stałości masy, stałości długości i objętości
- wolne tempo pracy

Działania naprawcze:
1. Wypracowanie płaszczyzny współpracy. Kształtowanie nawyku uważnego słuchania i skupiania uwagi na czynnościach własnych i drugiej osoby. Umiejętność przeżywania radości wspólnej pracy i własnych dokonań.
2. Rozwijanie odporności emocjonalnej poprzez próby opanowania napięć w sytuacjach trudniejszych.
3. Orientacja w schemacie własnego ciała i orientacja przestrzenna. Różnicowanie i określanie przedmiotów w stosunku do siebie, do drugiej osoby i do innych przedmiotów.
4. Kształtowanie umiejętności orientowania się w czasie i określanie zmian zachodzących w czasie. Próby określania kiedy miały miejsce wydarzenia z kalendarza: wczoraj, dziś, jutro, było, jest, będzie.
5. Ćwiczenia graficzne. Pogrubianie konturów wzorów i figur geometrycznych, szlaczków. Rysowanie po śladzie, kreskowanie, obrysowanie i rysowanie według szablonów. Kopiowanie rysunków przez kalkę techniczną. Prowadzenie linii w labiryntach, uzupełnianie rysunków, rysowanie szlaczków literopodobnych.
6. Podnoszenie sprawności manualnej, współpracy ręki i oka. Malowanie różnymi technikami. Modelowanie w plastelinie, modelinie, masie solnej. Naklejanki i wydzieranki z kolorowego papieru. Wycinanie i sklejanie gotowych modeli. Zabawy konstrukcyjne z różnych materiałów.
7. Wspomaganie rozwoju analizy i syntezy wzrokowej. Program M.Frostig i D. Horne’a. Dobieranie jednakowych obrazków. Układanie obrazków z części. Wyszukiwanie różnic i podobieństw między obrazkami. Układanie mozaikowe według wzorów. Odtwarzanie modeli przestrzennych. Segregowanie obrazków, przedmiotów według jakiejś cechy. Ćwiczenie na materiale literowym.
8. Ćwiczenia funkcji słuchowej. Ćwiczenia wrażliwości słuchowej: wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków, różnicowanie i rozpoznawanie odgłosów przyrody, dźwięków wydawanych przez instrumenty oraz ich lokalizacja. Ćwiczenia rytmiczne: odtwarzanie struktur rytmicznych, zabawy ruchowe ze śpiewem, klaskanie lub wygrywanie rytmu melodii. Ćwiczenia słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej: podział wyrazów na sylaby, liczenie sylab w wyrazach, tworzenie wyrazów rozpoczynających się od podanej sylaby, rozpoznawanie obrazków na podstawie pierwszych lub ostatnich głosek ich nazw, wykrywanie różnic i podobieństw w wyrazach.
9. Rozwijanie mowy. Poszerzanie zasobu słownictwa, rozwój struktury zdań, gramatyczna poprawność wypowiedzi.
10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego. Klasyfikacja – różnicowanie i segregowanie na różne sposoby. Próby wnioskowania o odwracalności zmian w układzie przedmiotów, w zakresie długości, w objętości płynów.
11. Kształtowanie pojęć i umiejętności matematycznych. Wyznaczanie wyniku dodawania i odejmowania na palcach i w pamięci. Badanie i porównywanie liczebności zbiorów przez przeliczanie, przez przyporządkowywanie oraz tworzenie par. Zbiory i ich elementy. Układanie zadań i rozwiązywanie ich przez symulowanie lub obliczanie w pamięci.

Opracowanie - mgr Elżbieta Jankiewicz

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.




www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie




Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej




Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie