Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Autorski program sekcji koszykówki dziewcząt w roku szkolnym 2004-2005

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1488 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program ten opracowano dla nowo utworzonej sekcji koszykówki dziewczat, której celem było przygotowanie zespołu do rozgrywek w ramach Mistrzostw Województwa oraz propagowanie koszykówki dziewcząt w szkole i środowisku.

PROGRAM AUTORSKI SEKCJI KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT W ROKU SZKOLNYM 2004/2005

WPROWADZENIE

     Realizowane w szkole w ramach programu wychowanie fizyczne nie wypełnia obiektywnych potrzeb dziecka. Dla olbrzymiej większości dzieci i młodzieży zajęcia lekcyjne są niewystarczające i muszą być uzupełniane poza lekcjami. Taki rodzaj zajęć ma duży wpływ na realizację zadań wynikających z planu pracy szkoły oraz programu działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
     W procesie wychowania fizycznego szczególną rolę, także ze względów zdrowotnych, odgrywają zajęcia ruchowe wzorowane na zespołowych grach sportowych.
     Gry sportowe, a wśród nich koszykówka należą do dyscyplin, które młodzież bardzo chętnie uprawia. Uczestnicząc w tego typu zajęciach dzieci mogą w pełni zaspokoić potrzebę ruchu, a ponadto zregenerować siły fizyczne i psychiczne, rozwijać sprawność psychomotoryczną , kształtować postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności. Mogą także osiągnąć wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie z innymi szkołami na poziomie powiatu, rejonu, czy też województwa.
     W czasie zajęć zawierających elementy koszykówki uczniowie mają możliwość zetknięcia się z wieloma odmianami form ruchu i stopniowego opanowania umiejętności opartych na ruchach celowych, precyzyjnych i skoordynowanych, które następnie będą wykorzystane we współzawodnictwie i współdziałaniu w zespole.

CELE
 • wszechstronny rozwój fizyczny,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • upowszechnianie wzorców aktywnego spędzania czasu,
 • wyposażenie uczestników w podstawowe wiadomości z zakresu kultury fizycznej pozwalających na samodzielne podejmowanie działań w celu usprawnienia funkcjonowania organizmu,
 • kształtowanie umiejętności wykorzystania opanowanych indywidualnych i zespołowych form ruchu w aktywności rekreacyjno – sportowej,
 • rozwijanie zainteresowań sportowych,
 • popularyzowanie koszykówki w szkole i w środowisku,
 • kształtowanie postaw osobowościowych.
ZADANIA GŁÓWNE
 • kształtowanie sprawności kondycyjno – koordynacyjnej,
 • przygotowanie teoretyczne,
 • przygotowanie techniczno – taktyczne,
 • przygotowanie do udziału w zawodach sportowych.
ZADANIA OPERACYJNE
Motoryczność

szybkość – bieg po prostej, po łuku, bieg przodem, tyłem, bieg ze zmianą tempa i kierunku, starty z różnych pozycji wyjściowych, start i zatrzymanie na sygnał, sztafety wahadłowe.

zwinność – szybkie zmiany form ruchu, reakcja na ruch przeciwnika, ćwiczenia z piłkami (chwyty, podrzuty, kozłowanie, toczenie) w zmiennych sytuacjach, tory przeszkód.

wytrzymałość – ćwiczenia powtarzane w seriach: bieg tam i z powrotem, bieg wzdłuż linii bocznej boiska, krok odstawno – dostawny; gry i zabawy gra uproszczona, szkolna, właściwa.

siła – rzuty piłkami lekarskimi 1 – 3 kg, dźwiganie i przenoszenie przedmiotów, ćwiczenia z pokonywaniem ciężaru własnego ciała i ciała partnera.

moc – wieloskoki, skoki jednonóż i obunóż, skoki wolne i mieszane, skoki dosiężne.

Umiejętności

indywidualne poruszanie się z piłką i bez piłki:
 • w ataku,
 • w obronie.
chwyty i podania:
 • chwyty (oburącz, jednorącz z dochwytem),
 • podania (oburącz: sprzed klatki piersiowej, znad głowy, dołem, kozłem; jednorącz: podanie podstawowe, hakiem, kozłem, wokół tułowia).
kozłowanie:
 • kozłowanie niskie,
 • kozłowanie wysokie,
 • kozłowanie slalomem,
 • kozłowanie ze zmianą tempa,
 • kozłowanie ze zmianą ręki kozłującej,
 • kozłowanie ze zmianą kierunku i tempa.
pivoty:
 • pivot w przód,
 • pivot w tył.
rzuty do kosza:
 • rzut oburącz i jednorącz miejsca,
 • rzut z biegu,
 • rzut po kozłowaniu,
 • rzut z wyskoku.
zwody:
 • zwody z piłką,
 • zwody bez piłki.
indywidualne atakowanie i obrona:
 • rozegranie sytuacyjne 1x1, 2x2, 3x3,
 • uwalnianie się od obrońcy.
postępowanie zespołowe w ataku:
 • zasłony,
 • atak szybki,
 • atak pozycyjny.
postępowanie w obronie:
 • obrona „każdy swego”.
Wiadomości
 • zasady i przepisy gry,
 • wiadomości dotyczące techniki i taktyki gry, znajomość zasad bezpiecznego zachowania na zajęciach ruchowych,
 • zasady przeprowadzania zawodów w grach zespołowych,
 • sposoby dokonywania samokontroli i samooceny sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych.
TREŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
 • ćwiczenia wzmacniające muskulaturę i stymulujące funkcjonowanie układu krążenia,
 • ćwiczenia doskonalące umiejętności ruchowe mające zastosowanie praktyczne i rekreacyjno – sportowe,
 • organizowanie zajęć i imprez sportowo – rekreacyjnych,
 • nauczanie zasad sędziowania,
 • nauczanie umiejętności samokontroli i samooceny poziomu rozwoju fizycznego, sprawności i umiejętności ruchowych,
 • nauczanie ćwiczeń relaksacyjnych służących zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego.
DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE
 • kształtowanie poczucia więzi z zespołem i odpowiedzialności za wynik sportowy,
 • kultura uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej: kulturalne kibicowanie na zawodach sportowych, przestrzeganie zasad „fair play”,
 • współpraca i współdziałanie w grupie koleżeńskiej i zespole,
 • odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych,
 • współpraca i pomoc w organizacji zajęć,
 • samoocena i samokontrola własnej aktywności na zajęciach i podczas zawodów sportowych,
 • kształtowanie pozytywnych postaw uczniów do ćwiczeń ruchowych w czasie wolnym.
SYSTEMATYKA DOBORU ĆWICZEŃ
 1. Ćwiczenia pomocnicze i wprowadzające.
 2. Ćwiczenia techniczne w formie zabawowej.
 3. Ćwiczenia techniczne i taktyczne w formie ścisłej.
 4. Ćwiczenia techniczne i taktyczne w formie fragmentów gry.
 5. Gra szkolna i właściwa.
ZASADY NAUCZANIA
Proces dydaktyczno – szkoleniowy będzie przebiegał z uwzględnieniem zasad:
 • aktywności i świadomości,
 • poglądowości,
 • stopniowania trudności,
 • systematyczności,
 • utrwalania,
 • indywidualizacji zadań.
METODY NAUCZANIA RUCHU
     W nauczaniu i doskonaleniu elementów technicznych i taktycznych zastosowane zostaną metody nauczania:
 • analityczna,
 • syntetyczna,
 • kompleksowa.
METODY REALIZACJI ZADAŃ
 • metoda zadaniowa – ścisła,
 • metoda naśladowcza ścisła,
 • metoda zabawowa – klasyczna,
 • metoda programowego usprawniania się.
METODY PRZEKAZYWANIA WIADOMOŚCI
 • pokaz,
 • objaśnienie,
 • instruowanie,
 • polecenie,
 • wykonywanie zadań ruchowych.
OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
 • dba o podnoszenie sprawność fizycznej,
 • organizuje i aktywnie uczestniczy w zespołowych formach aktywności ruchowej,
 • umiejętnie stosuje ćwiczenia kształtujące sprawność fizyczną i ruchowa,
 • podporządkowuje się określonym zasadom i przepisom,
 • jest odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych,
 • potrafi kulturalnie kibicować i uczciwie rywalizować,
 • stosuje różne formy relaksacji po wysiłku fizycznym.
EWALUACJA
Po zakończeniu pracy w sekcji ewaluacji podlega:
 • praktyczna przydatność wiedzy i umiejętności zdobytych na zajęciach,
 • poziom trudności proponowanych zadań,
 • osiągnięcia w rywalizacji sportowej,
 • możliwość rozwijania zainteresowań koszykówką.
Nauczyciel pod uwagę bierze również:
 • aktywność na zajęciach,
 • zaangażowanie uczestników,
 • relacje interpersonalne w grupie,
 • przejawianie inicjatywy.
LITERATURA
 1. Bondarowicz M. „Forma zabawowa w nauczaniu sportowych gier zespołowych”. S i T. Warszawa 1983.
 2. Krawczyk M. „Gry drużynowe w szkole podstawowej”. S i T. Warszawa 1988.
 3. Maszczak T. „ Metodyka wychowania fizycznego”. WAWF.Warszawa 1992.
 4. Rumiński A. „Mini koszykówka”. Agencja Promo – Lider. Warszawa 1994.
 5. Sieniek Cz. „Metodyka nauczania techniki w koszykówce”. Pracownia Wydawnicza „HELVETICA”. Starachowice 1997.
 6. Sieniek Cz. „Metodyka nauczania taktyki w koszykówce”. Pracownia Wydawnicza „HELVETICA” Starachowice 1997.
OPRACOWANIE:
Iwona Dziekońska
Aldona Wojewoda

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie