Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Jaką historię ma moja miejscowość?

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1798 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jest to scenariusz lekcji historii w klasie IV dzięki któremu uczeń moze uzyskać wiedzę o najblizszej okolicy. Lekcja moze być początkiem cyklu zajęć międzyprzedmiotowych z przyrodą, językiem polskim, godziną wychowawczą.

Scenariusz lekcji historii w klasie IV 
 
Temat: Jaką historię ma moja miejscowość?
 
 
Cele zajęć
Uczeń:

• wymienia najważniejsze wydarzenia z historii miejscowości
•opowiada legendę związaną z miejscowością
•wymienia wybitne postaci związane z miejscowością
•wymienia nazwy zabytków lub okolicznych atrakcji turystycznych
•korzysta z różnych źródeł informacji
•rozpoznaje elementy regionalnej gwary
•umieszcza historię miejscowości w szerszym kontekście historii Polski
•identyfikuje się ze swoim regionem, dzielnicą, miejscowością

 
 
Metody i formy pracy: praca grupowa, metoda projektu, pogadanka, układanka.

 
Środki dydaktyczne: kronika szkoły i parafii(fragment), ilustracje zabytków miejscowości, encyklopedia, fragmenty literatury historycznej dotyczące regionu, arkusze papieru, kolorowe mazaki, kredki, klej, koperta z tematycznymi ilustracjami

 
Czas: 45 lub 90 minut ( czas zajęć powinien być uzależniony od tempa pracy uczniów klasy IV oraz od tego, czy dany region ma bogatą, dobrze udokumentowaną historię).

 
 
Przebieg zajęć:
Na miesiąc przed realizacją tematu nauczyciel dzieli klasę na 4-5 osobowe zespoły tematyczne, które wybierają swoich liderów. Zadaniem każdej grupy jest zebranie informacji na określony temat:

• zespół I – Legendy związane z moją miejscowością
• zespół II – Najważniejsze wydarzenia historyczne Strzałkowa
• zespół III – Najwybitniejsze postaci związane ze Strzałkowem
• zespół IV- Zabytki Strzałkowa

 
 
 1. Zapoznanie z tematem lekcji.
 2. Sprawdzenie materiałów zebranych przez zespoły.
 3. Rozdanie uczniom dodatkowych materiałów źródłowych: zespół I – fragment kroniki parafii mówiący o pochodzeniu nazwy miejscowości; zespół II - kolorowe kartki z datami najważniejszych wydarzeń w historii Strzałkowa(data + wydarzenie historyczne); zespół III – nota biograficzna o Henryku Siemiradzkim; zespół IV – ilustracje najbardziej znanych zabytków oraz ich krótkie opisy.
 4. Rozdanie zespołom instrukcji.
 5. Rozdanie arkuszy papieru, kolorowych mazaków lub kredek, kleju.
 6. Realizacja zadania przez zespoły zgodnie z instrukcjami nauczyciela( w trakcie pracy nauczyciel pomaga uczniom w rozwiązywaniu problemów)
 7. Instrukcje:
Zespół I

a)      Zapoznaj się z legendami dotyczącymi nazwy miejscowości i kościoła parafialnego.
b)      Po przeczytaniu tekstów, na otrzymanym arkuszu naklej wyjęte z koperty ilustracje przedmiotów kojarzących się z powstaniem nazwy miejscowości ( strzały, wojownicy, łuki, scenki z polowania) oraz z historią kościoła ( rycerze, drewniany kościółek). Pozostaw w kopercie obrazki niezwiązane z tematem zadania.

    Zespół II

a)      Na otrzymanych kartkach uszereguj chronologicznie wydarzenia historyczne.
b)      Na arkuszu papieru naklej w odpowiedniej kolejności karteczki z datami.

   Zespół III

a)      Wymień najwybitniejsze postaci związane ze Strzałkowem.
b)      Wybierz najważniejsze informacje dotyczące tych postaci(np. tytuły obrazów, książek)
c)      Narysuj, jak wyobrażasz sobie te osoby.

   Zespół IV

a)      Wybierz z koperty ilustracje zabytków Strzałkowa i dotyczące ich opisy.
b)      Dopasuj opisy do ilustracji.
c)      Naklej na arkuszach papieru ilustracje zabytków z właściwymi opisami.
d)      Określ, który zabytek jest twoim zdaniem najstarszy.

 
 
 1. Zaprezentowanie przez liderów efektów pracy poszczególnych grup.
 2. Ocenienie przez uczniów prezentacji i wykonania zadania.
 3. Uzupełnienie przez nauczyciela brakujących informacji.
 4. Podsumowanie i powtórzenie poznanych wiadomości.
Ocena pracy uczniów

                         
 
ZAŁĄCZNIKI DO SCENARIUSZA ZAJĘĆ Z HISTORII W KLASIE IV. 
 
 
Tekst pomocniczy dla zespołu pierwszego (fragmenty kroniki)
 
„Mieszkańcy wsi, na użytek księcia i jego drużyny, wyrabiali groty strzał. Używali do tego drzewa cisowego. Strzały służyły do polowania i obrony przed wrogiem. Dostarczano je do polskich zamków i na dwór królewski.”
 
 
„Właściciel Strzałkowa Leonard z  Nowaków, walczył z Krzyżakami w bitwie pod Grunwaldem. Podziękowaniem Bogu za szczęśliwy powrót miało być zbudowanie drewnianego kościoła.”
 
 
Tekst pomocniczy dla zespołu drugiego ( karteczki zawierające datę i wydarzenie)
 
1367 – pierwsza wzmianka o istnieniu wsi Strzałków.
1402 – Jan z Tęczyna jest właścicielem wsi.
1407 – Strzałków został sprzedany Leonardowi z Nowaków. Nowy właściciel
           przyjął nazwisko od nazwy wsi i odtąd właścicielami Strzałkowa byli
           Strzałkowscy herbu Poraj.
1411 – udział Leonarda w bitwie pod Grunwaldem, ufundowanie drewnianego
            kościółka.
1884 – wieś została kupiona przez znanego malarza Henryka Siemiradzkiego.
 

Tekst pomocniczy dla zespołu trzeciego.
 
„ Postacią nierozerwalnie związaną z dworkiem w Strzałkowie jest Henryk Siemiradzki. Artysta malarz, najsławniejszy z rodu Siemiradzkich urodził się 24 października 1843 roku w miasteczku Nowobiełgorad.
      Siemiradzki przez długi okres mieszkał we Włoszech (nazywano go z tego względu „rzymskim mistrzem”).nie stracił jednak kontaktu z ziemią polską.
      W Strzałkowie odnajdywał spokój i jednocześnie uciekał od zgiełku wielkiego świata, w którym przebywał i działał społecznie i artystycznie.
      Dworek w Strzałkowie kupił artysta w 1884. Spędzał w nim najmilsze chwile. To tutaj snuł pomysły twórcze, szkicował projekty przyszłych  głośnych płócien.
      Według opowieści krążących do dziś, pod trzechsetną lipą rosnącą w parku okalającym dworek, malarz wielokrotnie odpoczywał. Pod tą właśnie lipą powstało także kilkanaście szkiców i obrazów. W Strzałkowie odwiedzał Siemiradzkiego jego przyjaciel Henryk Sienkiewicz.
      Artysta zmarł 23 sierpnia 1902 roku.
Najbardziej znane dzieła artysty to „Apoteoza Kopernika”, „Pochodnie Nerona”, „Sodoma i Gomora”, „Fryne”, i kurtyny dla teatrów w Krakowie i Lwowie.   
 
 
Tekst pomocniczy dla zespołu czwartego.
 
Uczniowie otrzymują ilustracje i opisy:
-         Kościoła
-         Dworku
-         Kapliczki
-         Lipy (zabytek przyrody).


Emilia Stacherska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie