Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program prozdrowotny W zdrowym ciele zdrowy duch - klasy I - III w SP

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4106 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Głównym celem tego programu jest stworzenie sytuacji dydaktyczno - wychowawczych sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi ucznia na mierę jego indywidualnych możliwości, uzdolnień, własnej wartości oraz godności. Każdy nauczyciel, pracując ze swoimi wychowankami, ma wiele różnych możliwości wpływania na edukacją prozdrowotną dzieci. Może efektywnie rozwijać zainteresowania uczniów w tym względzie i skłaniać do samodzielnego poznawania zagadnień związanych ze zdrowiem człowieka i harmonijnym rozwojem. Na różnych zajęciach lekcyjnych, podczas zabaw, wycieczek krajoznawczych, a nawet w czasie przerw międzylekcyjnych powienien zwracać uwagę na odpowiednie postawy prozdrowotne oraz kształtować twócze myślnie uczniów. Celem edukacji prozdrowotnej jest aktywne wprowadzenie ucznió w zagadnienia ochrony swojego zdrowia i życia. Treści programowe mają umożliwić uczniowi zdobycie licznych wiadomości i umiejętności, które wpływają na podejmowanie trafnych decyzji dotyczących własnego organizmu, pozwolą wpłynąć na nawyki higieniczne, bezpieczne zachowania, postawy asertywne w określonych sytuacjach oraz wzmóc działania utrzymujące samych siebie, a później także swoje rodziny w zdrowiu.

Autorzy: Magdalena Czernik, Beata Poroszewska

Do szczegółowych celów programu zaliczamy:
- kształtowanie przekonania o konieczności zasad higieny osobistej i przestrzegania higieny                otoczenia;
- kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu;
- rozbudzanie nabywania podstawowych umiejętności dbabnia o swoje zdrowie, bezpieczeństwo;
- kształtowanie nawyków właściwego odżywiania się;
- poznawanie podstawowych zasad właściwego odżywiania się;
- utrwalanie potrzeb ruchu dla prawidłowego rozwoju i właściwego funkcjonowania organizmu;
- kształtownie umiejętności organizowania własnych zajęć, pracy, wypoczynku i czasu wolnego w            bliskim kontakcie ze środowiskiem przyrodniczym;
- rozwijanie postaw otwartych, przyjaznych na drugiego człowieka;
- wdrażanie zasad współżycia zespołowego, opartego na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i                życzliwości;
- rozwijanie zainteresowań sportowych, prozdrowotnych, ekologicznych.

Zadania:
- wzmacniać zdrowie dziecka, hartować organizm, kształtować prawidłową postawę;
- wyrabiać podstawowe nawyki higieniczne;
- budzić zainteresowanie i zamiłowanie do uprawiania ćwiczeń ruchowych, zwłaszcza na świeżym            powietrzu;
- kształcić zdyscyplinowanie, śmiałość i inicjatywę, zaradność i opanowanie, wytrwałość w dążeniu do        celu, cechy wdrażające do życia w zespole;
- kształtować postawy preferujące zdrowy styl życia;
- rozwijać świadomość, jakie zachowania sprzyjają zdrowiu, jakie mu zagrażają;
- kształować nawyki racjonalnego odżywiania się.

Metody pracy:
- prelekcje z rodzicami
- zabawy ruchowe na powietrzu
- wywiady, spotkania z pielęgniarką, policjantem, lekarzem, higienistką
- pokazy
- inscenizacje (dramy)
- pogadanki, rozmowy
- "burza mózgów"
- wycieczki

Środki dydaktyczne:
- filym wideo
- artykuły prasowe
- broszury
- instrukcje
- internet
- programy edukacyjne

Ewaluacja osiągnięć uczniów
Sprawdzenie osiągnięć uczniów z zakresu znajomości podstwowoych zagadnień swojego zdrowia i życia odbywać się będzie na różne sposoby:
- przeprowadzenie testów w kl. I - III,
- zajęcia otwarte dla uczniów kl. I - III - co i jak jeść żeby zawsze być zdrowym,
- prace plastyczne uczniów,
- obserwacja uczniów,
- ankiety dla rodziców,
- chęć uczestniczenia w zajęciach rekreacyjno - sportowych i wyjazdach na basen.

TREŚCI PROGRAMOWE DLA KLASY I

1. Czystość i higiena
- troska o czystość całego ciała,
- mycie rąk przed jedzeniem,
- mycie zębów,
- przybory konieczne do zachowania higieny,
- właściwe nazywanie części ciała,
- dbanie o czystość ubrania, obuwia, o schludność wyglądu,
- dostosowanie ubioru do pory roku, pogody i rodzaju wykonywanych zadań,
- dbałość o ład i porządek poszczególnego otoczenia,
- dbałość o wygląd najbliższego otoczenia.
2. Zdrowie i racjonalne żywienie
- zdrowa żywność,
- konieczność zjadania drugiego śniadania w szkole,
- szkodliwość nadmiaru słodyczy i innych popularnych produktów tj.: chipsy, napoje gazowane                sztucznie barwione,
- higiena i kultura spożywania posiłków,
- zachowanie przy stole,
- sposoby przechowywania artykułów spożywczych.
3. Jestem uczniem
- znaczenie zajęć ruchowych w szkole,
- zajęcia rekreacyjno - sportowe,
- wyjazdy na besen,
- ćwiczenia śródlekcyjne,
- prawidłowa postawa ucznia w ławce podczas pisania i czytania,
- szkodliwość dymu papierosowego dla niepalących członków rodziny.

Przewidywane osiągnięcia ucznia
- dba systematycznie o higienę własnego ciała
- zachowuje higienę przy spożywaniu posiłków
- przestrzega higieny osobistej - posiada nawyk mycia rąk przed jedzeniem i po wyjściu z toalety
- umie nazywać części ciała
- wie jak zapobiegać wadom postawy
- potrafi rozpoznać w otoczeniu co jest dobre a co złe dla zdrowia
- wie jak dostosować ubranie do warunków pogodowych
- uzasadnia korzyści wynikające ze spędzania czasu wolnego na świerzym powietrzu i w ruchu
- zna różne zabawy podnoszące sprawność fizyczną
- poda przykłady osób i przedmiotów, które są potrzebne aby być zdrowym
- wymienia główne składniki naszego pożywienia
- rozpozna poprawnie owoce i warzywa

TREŚCI PROGRAMOWE DLA KLASY II

1. Czystość i higiena
- higiena zapobiegania chorobom układu pokarmowego
- zapobieganie przeziębieniom przez ruch na świerzym powietrzu
- unikanie zbyt długiego przebywania na słońcu
- dbanie o higienę otoczenia - własny pokój, miejsce pracy, zabawy
- dbanie o stan jamy ustnej
2. Zdrowe i racjonalne żywienie
- znaczenie świeżości potraw i właściwych posiłków
- właściwa ilość posiłków
- produkty wspomagajace ochronę organizmu przez zachorowaniem - czosnek, cebula, rumianek,           mięta, witaminy
- zabezpieczenie żywności przez zanieczyszczeniem i zepsuciem
- urozmaicenie i regularność posiłków, estetyka ich spożywania
- prawidłowu jadłospis dziecka
3. Jestem uczniem
- staranne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych
- zasady czynnego i biernego wypoczynku podczas wakacji
- aktywny udział w zajęciach ruchowych
- unikanie zbyt długiego spędzania czasu przed telewizorem, komputeren
- poznanie nazw niektórych specjalizacji lekarskich np. stomatolog, otropeda, pediatra
- dbanie o kręgosłup - poprawne siedzenie, noszenie tornistra
- zajęcia rekreacyjno - sportowe
- wyjazdy na basen

Przewidywane osiągnięcia ucznia
- zna pojęcia - witaminy, kalorie, sole mineralne
- zna podstawowe zagrożenia higieniczne np. choroba brudnych rąk
- potrafi zaprojektować urozmicony posiłek dzienny
- dba o systematyczną higienę włsnego ciała
- rozumie znaczenie terminów - bierny i czynny wypoczynek
- zna dyscypliny sportów letnich i zimowych
- rozumie konieczność ruchu i bezpiecznej zabawy latem i zimą
- umie dostosować ubiór do warunków atmosferycznych
- zna podstawowe numery alarmowe

TREŚCI PROGRAMOWE DLA KLASY III

1. Czystość i higiena
- ubieranie się odpowiednio do pory roku i do tego co się chce robić
- hartowanie organizmu
- dbanie o higienę własnego ciała
- podstawowe zasady higieny osobistej przez i po zajęciach sportowych
2. Zdrowe i racjonalne żywienie
- urozmaicenie i regularność posiłków, estetyka ich spożywania
- prawidłowy jadłospis dziecka
- szkodliwość stosowania niewłaściwych, przeterminowanych lub w nadmiernej ilości produktów                żywnościowych
3. Jestem uczniem
- zajęcia rekreacynjo - sportowe
- uświadomienie sobie co zapobiega wadom postawy
- opieka nad chorym członkiem rodziny
- potrzeba odpowiednio długiego snu dziecka dla jego zdrowia
- uczenie dziecka odmawiania, gdy ktoś nakłania do rzeczy szkodliwych dla zdrowia - palenie                papierosów, picie alkoholu

Przewidywane osiągnięcia uczniów
-
zna znaczenie dla zdrowia witamin i wie jakie składniki pożywienia je zawierają
- wie, że posiłki należy spożywac regularnie
- potrafi zaplanowac i przygotowac posiłek
- dostrzega czynniki mające negatywny wpływ na narządy zmysłów
- wie na czym polega higiena osobista
- zna pojecie używek szkodliwych dla zdrowia
- wie jak zorganizowac i udzielic pierwszej pomocy w zranieniach i skaleczeniach
- umie odmawiac i uzasadnic wybór zdrowego trybu życia

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie