Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Konspekt zajęć zintegrowanych zrealizowany w klasie integracyjnej drugiej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8417 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Konspekt zajęć zintegrowanych zrealizowany w klasie integracyjnej drugiej, dotyczący kręgu tematycznego "Jesienna szaruga". W konspekcie podkreślona została praca pedagoga specjalnego pracującego z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Katarzyna Reluga, pedagog specjalny
Szkoła Podstawowa nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej

Konspekt zajęć zintegrowanych w integracyjnej klasie II
Krąg tematyczny: Jesienna szaruga
  Temat zajęć: Jesienne drzewa.

Treści działań edukacyjnych:
Rozwiązywanie zagadek o drzewach. Łączenie drzewa z odpowiednim liściem i owocem. Śpiewanie piosenki „Liście”. Słuchanie wiersza J. Kulmowej pt. „Odlatujące liście”, czytanego przez nauczyciela. Wyszukiwanie w tekście rzeczowników, czasowników i przymiotników. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. Wykonanie kompozycji „Jesienny bukiet”.
  Cele / Uczeń:
 • umie rozwiązać zagadki o drzewach
 • rozpoznaje liście i owoce wybranych drzew
 • rozpoznaje owoce wybranych drzew
 • uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela
 • wyróżnia w tekście rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki
 • dodaje i odejmuje w zakresie 100 stosując pełne dziesiątki
 • śpiewa poznaną piosenkę
 • rozumie potrzebę ochrony drzew
Metody:
 • podająca: rozmowa, pogadanka
 • eksponująca: pokaz
 • praktyczna: ćwiczenia przedmiotowe, zabawa dramowa
Formy: praca indywidualna, zróżnicowana, w grupach

Środki dydaktyczne: zagadki z „ Księgi zagadek” E. M. Skorek wydanej przez Oficynę Wydawniczą „Impuls” , Kraków 1999; plansze 7 drzew (na tablicę), małe plansze 4 drzew, zasuszone liście 7 drzew, owoce pochodzące z różnych drzew: szyszki, kasztany, żołędzie, jarzębina; wiersz J Kulmowej „Odlatujące liście”; napisy: nazwy drzew, rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki; wyrazy: rude, żółte, czerwone, drobne, liście, kraje, ludzie, mróz, nastaje, odlatują, mówił, chwycił; tabelka; różnego rodzaju karty pracy: plątaninka literowa, matematyczna kolorowanka, magnetofon, piosenka „Liście”- kaseta, tekst piosenki, kaseta „Cztery pory roku” A. Vivaldiego, tekst dla nauczyciela „Jesienne drzewa”.

Przebieg zajęć.
 1. Wprowadzenie uczniów w tematykę zajęć – pogadanka przeprowadzona przez nauczyciela w oparciu o tekst „Jesienne drzewa”.
 2. Rozwiązywanie zagadek. Odszukanie rozwiązań na tablicy – wskazanie planszy drzewa, nazwanie drzewa; wskazanie liścia, owocu drzewa . Zielona i smukła, w ciepłych blaskach słońca,
  chociaż jest wesoła, mówią że płacząca. (wierzba)
    Jak to drzewo się nazywa,
  które się białą korą okrywa? (brzoza)

  Strzelista, wysoka, rośnie koło przedszkola,
  wysoki cień nam daje,
  już wiesz, to jest ... (topola)

  Zawsze jestem zielona, czy zima, czy wiosna,
  mam sukienkę z igieł, nazywam się ... (sosna)
    Kiedy utraciła swe liście zielone,
  zostały jej jeszcze korale czerwone. (jarzębina)

  Spadłem nagle z drzewa, leżę na trawniku
  w brązowej koszulce, w zielonym płaszczyku. (kasztan)

  Na dębach ogromnych, w czapeczkach wygodnych,
  kulki małe siedzą – dziki wnet je zjedzą. (żołędzie)
 3. Rozpoznawanie drzew, liści i owoców. Praca indywidualna pod kierunkiem pedagoga.
  • Nazwij drzewa przedstawione na obrazkach.
   Uważnie obejrzyj liście.
   Wykonaj kartę pracy „Jesienne liście”.
  • Nazwij owoc i powiedz z jakiego drzewa pochodzi.
   Wykonaj kartę pracy.
  • Nazwij drzewa przedstawione na obrazkach.
   Dobierz do drzewa właściwy owoc i nazwij go.
   Wykonaj kartę pracy.
 4. Rozmowa z uczniami o potrzebie ochrony drzew.
  • Plątaninka literowa. Wstaw litery w odpowiednie kratki i odczytaj hasło (praca zróżnicowana).

   E Ę B I Ę N D C E K Z Y A Ć L Z R D ! W E
                                                    

     E B N D E K Y Ć D W E
       I       Ę   Ę     A L   C Z         R Z     !

   Hasło: Nie będę kaleczyć drzew!
  • Swobodne wypowiedzi uczniów na temat znaczenia hasła.
  • Wyjaśnienie znaczenia hasła przez nauczyciela / pedagoga. Okaleczone drzewa chorują, często umierają. Pomyśl o tym, kiedy masz ochotę wyciąć coś w korze żywego drzewa lub wbić w nią gwóźdź. Zanim urośnie duże drzewo, musi minąć wiele lat.
 5. Śpiewanie piosenki „Liście”.
 6. Słuchanie wiersza „Odlatujące liście” czytanego przez pedagoga. Udzielenie odpowiedzi na pytania:
  • Kto wie, co te liście spotka kiedy z drzewa spadną? (nawiązanie do tekstu piosenki)
  • Z jakich drzew odlatują liście? Odszukaj nazwy drzew i odczytaj je.
  • Jakie kolory mają odlatujące liście? Odszukaj nazwy kolorów i odczytaj je.
  • Co się dzieje z liśćmi jesienią?
  Odszukaj nazwy czynności i odczytaj je.
 7. Wyszukiwanie w wierszu: rzeczowników, czasowników i przymiotników.
  Przypomnienie, co to jest rzeczownik, czasownik, przymiotnik.
  Praca pod kierunkiem pedagoga.
  • Co to jest rzeczownik?
   Uczeń podaje definicję rzeczownika i samodzielnie wyszukuje go w tekście.
   Uczeń wyszukuje rzeczownik wśród podanych wyrazów i wiesza go na tablicy.
  • Co to jest czasownik?
   Uczeń podaje definicję czasownika i samodzielnie wyszukuje go w tekście wiersza.
   Uczennica wyszukuje czasownik wśród podanych wyrazów i wiesza go na tablicy.
  • Co to jest przymiotnik?
   Uczeń podaje definicję przymiotnika i samodzielnie wyszukuje go w tekście.
   Uczennica wyszukuje przymiotnik wśród podanych wyrazów i wiesza go na tablicy.
   Odczytanie wyrazów zgromadzonych na tablicy.
  Praca pod kierunkiem nauczyciela.
  • Uczniowie udzielają odpowiedzi na pytania nauczyciela:
   • Co to jest rzeczownik?
   • Co to jest czasownik?
   • Co to jest przymiotnik?
  • Uczniowie podają przykłady rzeczowników, przymiotników i czasowników.
  • Wybrani uczniowie odszukują rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki wśród podanych wyrazów i wieszają je na tablicy.
  • Odczytanie wyrazów zgromadzonych na tablicy.
 8. Uzupełnianie tabelki.
  rzeczownik czasownik przymiotnik
       
       
       
       

  Uczniowie wpisują we właściwe miejsca tabeli zgromadzone na tablicy rzeczowniki, czasowniki i przymiotnik
 9. Zabawa dramowa „Jestem liściem”.
  Dzieci przy cichej muzyce poruszają się po klasie naśladując spadające, fruwające liście. Gdy muzyka cichnie, pedagog mówi dwuwiersz: Szumi park, szumi las
  Wymień drzewa które znasz.
  Uczniowie wymieniają nazwy znanych drzew.
 10. Wykonanie kompozycji „Jesienny bukiet”.
  • Kolorowanie bukietu z liści – praca w parach. Pokoloruj liście według zasady:
   30 – zielony 50 – czerwony
   70 – pomarańczowy 40 – żółty
   60 – brązowy
  • Dokończenie zdań: Liść ..................... .
  • Naklejanie liści na dużym kartonie.
  • Zorganizowanie wystawki.
 11. Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej.
  Wykonaj kartę pracy „Jesienne drzewa”.
  Pokoloruj na brązowo pola, na których odczytasz przymiotniki.
 12. Podsumowanie zajęć.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie