Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Nowe wyzwania szkoły w sferze edukacji i wychowania w XXI wieku- refleksje

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2399 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Współczesne czasy ze względu na głęboką wiarę w techniczną siłę określane są często epoką postmodernizmu. Najgłębszą jego warstwę stanowi antyhumanizm, którego przejawy znajdujemy w „kulturze śmierci” odznaczającej się przewagą działań uśmiercających nad życiodajnymi i osłabianiem wrażliwości na Boga i człowieka. Mając świadomość takiej rzeczywistości, nauczyciel, czyli uczestnik procesu edukacyjnego i wychowawczego, powinien według mnie, stanąć przed trudnym zadaniem wychowania do wartości.

 Nowe wyzwania szkoły w sferze edukacji i wychowania w XXI wieku – refleksje.


Człowiek jest jednocześnie artystą
i instrumentem, na którym wygrywa
swoje życie, a piękno  jego życia zależy
od wyboru wartości, którymi
żyje. Im są one wyższe, tym
piękniejsze i szczęśliwsze jest życie .
                                                         

                         
Ks. Karol Hołubicki.


     Współczesne czasy ze względu na głęboką wiarę w techniczną siłę określane są często epoką postmodernizmu. Najgłębszą jego warstwę stanowi antyhumanizm, którego przejawy znajdujemy w „kulturze śmierci” odznaczającej się przewagą działań uśmiercających nad życiodajnymi i osłabianiem wrażliwości na Boga i człowieka.
    Mając świadomość takiej rzeczywistości, nauczyciel, czyli uczestnik procesu edukacyjnego i wychowawczego, powinien według mnie, stanąć przed trudnym zadaniem wychowania do wartości.

     Edukacja i wychowanie, czyli procesy nierozerwalne, wzajemnie się uzupełniające są skuteczne tylko wtedy, gdy prowadzą do spotkania, w wyniku, którego wychowanek aktem woli coś przyjmuje. Tym czymś są właśnie wartości. W związku z tym sądzę, że kolejnym zadaniem dla instytucji wychowawczych jest kształtowanie pożądanego systemu wartości. Nasuwa się pytanie, jakie to mają być wartości.

    Uważam, że te, które nazywają się uniwersalnymi, a do których należy człowiek   

i jego godność, prawda, dobroć, piękno, życie, sprawiedliwość, pokój, rodzina.

  Wartości te bronią się same, należy je tylko ukazywać i pomóc uczniom w rozwijaniu  umiejętności samodzielnego i odpowiedzialnego kierowania sobą,  w ustalaniu określonych celów osobistych i zawodowych i planowaniu pożądanych sposobów osiągania tych celów.

   Za najistotniejsze uważam, aby nauczyciel – wychowawca w toku procesu edukacji i wychowania zrozumiał i pomógł młodym ludziom dostrzec wartości.

   Szkoła w XXI wieku chcąc normalnie funkcjonować i osiągać wyniki w edukacji, jest zmuszona przejąć rolę domu i stanąć w obronie tradycyjnych wartości i postaw.

    Co zrobić, aby w naszych szkołach nie ulec biernie negatywnym skutkom rzeczywistości i poradzić sobie z istniejącym stanem rzeczy?

    Otóż, w oparciu o przestudiowaną bibliografię i własne przemyślenia dochodzę do wniosku, że nauczyciele powinni wyzwalać u uczniów motywację do pozytywnego działania. Mogą to robić poprzez:

a)     Organizowanie lekcji i innych zajęć tak, aby zdobywanie wiedzy stało się potrzebą ucznia.
     Uczeń powinien poczuć się zainteresowany poszukiwaniem wiadomości.           

     Służą temu metody oparte na działaniu ucznia, tzw. aktywne.                 

b)      Zaspokajanie elementarnych potrzeb ucznia, do których należy potrzeba bycia w grupie i jej akceptacja oraz pełnienie w niej różnych ról.

c)      Organizowanie czasu wolnego ucznia, prowadzenie na terenie szkoły atrakcyjnych zajęć.

d)      Tworzenie takiej atmosfery w klasie (szkole), aby  przebywanie w niej sprawiało uczniom radość.

e)      Przyjęcie takiej postawy, aby dla ucznia nauczyciel stał się osobą znaczącą, czyli taką, z której sposobem bycia i wyznaczonymi wartościami będzie się utożsamiał.

   Podsumowując swoje refleksje, dochodzę do wniosku, że szkoła musi natychmiast rozpocząć działanie uświadamiające uczniom, że demokracja, to nie możność robienia wszystkiego, ale umiejętność dokonywania wyborów zgodnych z uniwersalnymi wartościami.
 Bibligrafia:
1)      Rutkowiak: Dialog we współczesnej pedagogice amerykańskiej, Życie szkoły, 1993 nr 4.
2)      Marłow : W stronę psychologii istnienia, Warszawa 1986.
3)      Kuśmierz: Środowiskowe uwarunkowanie osiągnięć szkolnych, Życie Szkoły 2001 nr 4.
4)     Perott E.: Efektywne nauczanie, Warszawa 1995.

   Małgorzata  Placek

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie