Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Formy ochrony przyrody w Polsce (Parki Narodowe)

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3848 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jest to scenariusz zajęć przeznaczony dla drugiego etapu nauczania (kl.IV-VI) w ramach realizacji ścieżki ekologicznej. Celem zajęć jest wyjaśnienie motywów tworzenia parków narodowych, wskazanie osobliwości przyrodniczych wybranego parku oraz kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych.


Scenariusz lekcji ścieżki ekologicznej

Temat: Formy ochrony przyrody w Polsce (Parki Narodowe)

Cele:

Wiadomości :
- wyjaśnić pojęcia: park narodowy, rezerwat przyrody, pomnik przyrody,
- wskazać rozmieszczenie parków narodowych w Polsce,
- omówić walory przyrodnicze wybranych parków (Słowińskiego Parku Narodowego, Kampinoskiego Parkacu Narodowego, Wielkopolskiego Parku Narodowego , TatrzańskiegoPN,
Biebrzańskiego PN, Białowieskiego PN, Ujście Warty PN ).

Umiejętności :
- wskazać na mapie fizycznej Polski parki narodowe,
- wyjaśnić motywy tworzenia parków narodowych,
- wskazuje osobliwości przyrodnicze wybranego parku.

Postawy:
- kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych.

Metody:
słowne – gry dydaktyczne (turniej zespołów, eliminatka),
poglądowe – analiza plansz,
praktyczne – wskazywanie położenia parków na mapie.

Formy pracy:
zbiorowa,
zespołowa (turniej zespołów),
indywidualna.

Środki dydaktyczne:
Encyklopedia powszechna, nagrania magnetofonowe, magnetofon, plansza „Parki narodowe w Polsce”, mapa fizyczna Polski, zastaw kart z informacjami o parkach, znaczki z podobiznami chronionych gatunków roślin i zwierząt, eliminatka, kartki z zadaniami domowymi.


FAZA WPROWADZAJĄCA

A. Przypomnienie wiadomości z ostatnich lekcji:
-Omówienie wpływu cywilizacji na środowisko naturalne
człowieka
-Wymienienie form ochrony przyrody występujących w Polsce.
- Przypomnienie ustawy dotyczącej ochrony roślin i zwierząt

B. Turniej.
Podział klasy na 4 zespoły i objaśnienie reguł turnieju (turniej odbywa się w czterech etapach), każdy zespół otrzymuje kartę drużyny , na której lider zapisywać będzie liczbę zdobytych punków.
(Opis turnieju)

I Etap turnieju
Zespoły typują swoich reprezentantów, których zadaniem jest odszyfrowanie tematu lekcji. Odbywa się to na zasadach teleturnieju „Koła fortuny”. Uczeń, który pierwszy odgadnie hasło uzyskuje 2 pkt dla swojego zespołu.

Zaszyfrowane hasło:
F

O

R

M

Y

O

C

H

R

O

N

YP

R

Z

Y

R

O

D

YP

A

R

K

I

N

A

R

O

D

O

W

E(każdy kartonik oznacza jedną literę)

C. Zapisanie tematu lekcji i objaśnienie jej celów.

FAZA REALIZACYJNA

II Etap turnieju
Zespoły muszą odnaleźć w Encyklopedii powszechnej hasło – „park narodowy”, przeczytać je, a następnie zinterpretować bez pomocy książki. Wygrywa ten zespół, który przedstawi najbardziej wyczerpującą informację (2 p.).

A. Wysłuchanie nagrania z taśmy na temat idei tworzenia parków narodowych.
B. Zbiorowa analiza planszy przedstawiającej kontury Polski z zaznaczoną lokalizacją parków narodowych w formie ilustracji z wyjmowanym podpisem.
C. Uczniowie, porównując z planszą wskazują rozmieszczenie parków na mapie fizycznej Polski. Grupują parki w zależności od położenia na:
- nadmorskie
- nizinne
- starogórskie i wyżynne
- górskie

III Etap turnieju

Z planszy zostają zdjęte nazwy parków narodowych. Zespoły typują po 2 reprezentantów. Losują oni po 4 kartoniki z nazwami parków, które następnie muszą przyczepić na planszy we właściwym miejscu. Za bezbłędnie wykonane zadania zespół otrzymuje po 4 punkty.

IV Etap turnieju
Zespoły otrzymują po trzy karty z informacjami o walorach przyrodniczych określonych parków narodowych. Zadaniem ich jest dokładne rozpoznanie parków na przezroczach (przezrocza są tak dobrane, aby były zgodne z informacjami podanymi na kartkach). Za każde rozpoznanie parku zespół otrzymuje znaczek z podobiznami chronionych gatunków roślin i zwierząt. Wygrywa zespół, który zbierze najwięcej znaczków i rozpozna widniejące na nich podobizny (zadanie za 6 pkt.).
Podsumowanie turnieju:
- Liderzy grup zliczają punkty, nauczyciel ocenia najlepszą drużynę.

Dokumentacja lekcji: zapis w zeszycie

* Park narodowy- to obszar powyżej 1000 ha powierzchni, na którym chroni się naturalne lub nieznacznie zmienione ekosystemy.
Jest to miejsce występowania ginących gatunków roślin i zwierząt,
stanowi on teren badań naukowych.
* Dotychczas utworzono 23 parki narodowe:
- najstarszym parkiem narodowym jest Białowieski Park Narodowy,
- najmłodszym parkiem narodowym jest Ujście Warty,
- największym parkiem narodowym jest Biebrzański Park Narodowy,
- najmniejszym parkiem narodowym jest Ojcowski Park Narodowy.

FAZA PODSUMOWUJĄCA

Uczniowie samodzielnie rozwiązują eliminatkę.

Instrukcja:
W każdej kolumnie pionowej liter ukryły się nazwy parków narodowych. Odszukaj je? Z pozostałych liter czytanych poziomo odczytaj hasło.

B
*
O
T
P
D
*
Ś
C
K
W
H
O
R
W
O
I
N
O
A
A
R
I
W
A
A
P
T
R
A
Z
I
Ł
M
L
Y
L
R
G
Ę
O
P
I
D
*
W
I
T
O
Y
Ń
R
O
I
C
O
W
I
H
Z
E
R
E
K
I
N
S
A
O
E
R
R
N
O
Ą
C
S
Ń
Z
Z
E
Ł
K
Ń
O
S
S
Y
S
S
I
S
K
W
K
S
K
K
I
K
E
K
K
K
I
I
A
I
I
I
I
I

OCHRONA PRZYRODY – OCHRONĄ CZŁOWIEKA


-ocena poprawności wykonania zadania;
-utrwalenie poznanych zagadnień;
-ocena pracy uczniów.

Praca domowa:

Odszukaj w dostępnych źródłach gdzie i kiedy zosta? utworzony najstarszy park narodowy na świecie?

Załącznik do lekcji- punktacja


I Etap
II. Etap
III. Etap
IV. Etap
Zespół „A’
Zespół „ B”
Zespól „C”
Zespół „D”

Literatura:
Cichy Danuta- „Gry i zabawy w nauczaniu biologii w szkole
podstawowej”, WSiP ,Warszawa 1990 .
Gut Halina-„ Ścieżka ekologiczna dla klas 4-6 , Nowa Era ,
Warszawa 2002
Opracowała : Małgorzata Plona
nauczyciel SP w Bemowie Piskim

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie