Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program pracy z uczniem słabym

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7948 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

W pracy pedagogicznej nauczyciel spotyka się z dziećmi o różnej osobowości i różnym poziomie intelektualnym, a celem jego pracy jest prze­kazanie wiedzy i umiejętności oraz permanentna praca wychowawcza. Nie jest to łatwe zadanie zważywszy na fakt, że ma sie doczynienia z małym dzieckiem w okresie rozwoju jego osobowości i intelektu. Dobry nauczyciel nie szczędzi wysiłków, aby dobrze poznać swoich podopiecznych, otacza ich troską oraz tak z nimi pracuje, by nie zaniedbywać niczego, co mogłoby niekorzystnie wpły­wać na przyszły ich los.
W każdej nawet najlepszej grupie zdarzają się dzieci słabsze intelektual­nie. Niektóre z nich maja nawet orzeczenie z poradni psychologiczno – peda­gogicznej. Zastanawiałam sie wiele razy, jak pracować z takimi dziećmi, aby poczuły się dowartościowanymi, widziały efekty swojej pracy, odnosiły sukce­sy? Jak oceniać, aby inne dzieci nie poczuły się skrzywdzone zróżnicowaniem wymagań?
Postanowiłam zadbać, aby każde dziecko miało dostosowane wymagania do swoich potrzeb, zdolności, cech osobowości i zainteresowań.

Cele ogólne programu:

 • dostosowanie treści nauczania do predyspozycji i zdolności dzieci,
 • wspomaganie dziecka w procesie uczenia sie i zabawy,
 • zachęcanie do systematycznej pracy,
 • mobilizowanie do wytrwałości i systematyczności,

Cele szczegółowe:

 • wyrównanie poziomu wiedzy dzieci,
 • zwrócenie uwagi na istotę samodzielnej lub ukierunkowanej pracy,
 • pomoc dzieciom mającym szczególne problemy,
 • właściwa organizacja procesów nauki i zabawy, kierowanie nimi i kontrolo­wanie efektów edukacji,
 • rozwijanie mocnych stron dzieci.

Sposoby realizacji:

 1. Diagnoza sprawdzająca wiadomości i umiejetności dzieci przeprowadzona na poczatku roku szkolnego (odpowiedzi ustne, wytwory pracy dziecka).
 2. Różnicowanie treści edukacyjnych – nauczany materiał powinien być do­stosowany do możliwości intelektualnych dziecka.
 3. Indywidualizowanie treści i metod pracy – do każdego dziecka należy każdo­razowo dostosować metodę i odpowiedni zakres materiału, żeby zadanie było dla niego wykonalne.
 4. Konsekwentne wdrażanie do samodzielnej pracy w jak najszerszym zakresie – pomaga to rozwijać własną inicjatyw dziecka.
 5. Zwracanie uwagi na temperament dziecka, gdyż cechy te przejawiaja się w emocjach i czynnościach motorycznych.
 6. Stosowanie pozytywnego wzmocnienia tzn. Docenianie tego, co dziecko umie, a nie wytykanie mu jego błędów, każda praca dziecka powinna być do­ceniona.
 7. Organizowanie pracy i zabawy w grupach zróżnicowanych, w których dziec­ko zdolne ma zadanie pomagać słabszemu.
 8. Motywowanie dziecka do podejmowania prób rozwiązywania zadań o więk­szym stopniu trudności poprzez rozbudzenie jego ciekawości i zaintere­sowań.
 9. Przeprowadzanie analizy dotychczasowych wyników i osiągnięć dziecka.

Środki dydaktyczne stosowane na zajęciach:

 • zagadki, uzupełnianki, rebusy,
 • gry arytmetyczne,
 • ćwiczenia plastyczne.

Kryteria sukcesu:

 1. Osiąganie przez dzieci lepszych wyników w nauce.
 2. Wzrost aktywności dziecka w trakcie nauki i zabawy.
 3. Próby samodzielnego rozwiązywania problemu.
 4. Aktywny udział w zajęćiach w grupie.

Prowadzenie dokumentacji pracy dzieci słabych:

Notowanie zaangażowania, osiągnięć, wytworów i aktywności dziecka w przedszkolu.Ewaluacja:

 • prowadzenie kart obserwacji dziecka,
 • prowadzenie rozmów, które formy nauki i zabawy są dla dziecka najciew­kawsze, najbardziej mobilizujące do pracy.

mgr Maria Szacha – Głuchowicz

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie