Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela informatyki i religii

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 818 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jestem nauczycielem informatyki i religii w szkole podstawowej. Obecnie zbliżam się do końca stażu i pragnę podzielić się tym co w tym okresie planowałem dokonać. Dzisiaj mogę stwierdzić, ze prawie wszystko wykonałem - a nawet więcej.
PLAN  ROZWOJU  ZAWODOWEGO  NAUCZYCIELA  MIANOWANEGO
 
 
 
 
 
 
 
Imię i nazwisko: ALEKSANDER CIESZYŃSKI
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2003
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2006
 
CEL PODSTAWOWY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
 
  
 
 
Plan rozwoju zawodowego opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
 
 
Kierunki rozwoju
Zadania
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
Uwagi
§ 5 ust.1  pkt 1
 
Działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy.
 
 
 
 
Uczestniczenie w zadaniach wykraczających poza obowiązki służbowe.
 
 
 
 
§ 5 ust.2  pkt 1
 
Opracowanie
i wdrażanie przedsięwzięć
i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy
i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystanie
i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej
i informacyjnej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 5 ust.2  pkt 2
 
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą
i doświadczeniem
z innymi pracownikami szkoły
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 5 ust.2  pkt 3a
 
Opracowanie
i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 5 ust.2  pkt 3b
 
Opracowanie,
co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych
z wykonywaną pracą.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 5 ust.2 pkt 3c
 
Prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,
lub podejmowanie działań
z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym.
 
 
 
 
§ 5 ust.2 pkt 3g
 
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych
z zadaniami szkoły.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 5 ust.2 pkt 3h
 
Wykonanie samodzielnie lub
we współpracy
z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania
w sprawie nieletnich lub uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
 
 
Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
 
Organizowanie zajęć dodatkowych: kółka pozalekcyjne, strona internetowa szkoły, wycieczki…
 
Włączenie TI do zajęć i zadań pozainforma-tycznych.
Wykorzystanie na zajęciach lekcyjnych i poza lekcyjnych np. rada pedagogiczna, dostępnego oprogramowania, zasobów Internetu oraz komputerowych programów edukacyjnych
Wykorzystanie oprogramowania usprawniającego pracę szkoły, nauczycieli
 
Pomoc
w wyszukiwaniu potrzebnych informacji
z Internetu.
Współpraca
z nauczycielami szkoły przy wykorzystywaniu pracowni komputerowej do zajęć dydaktyczno - wychowawczych
Indywidualne konsultacje dla nauczycieli korzystających
ze sprzętu
i programów pracowni komputerowej
Wykonywanie dodatkowych zadań komputerowych obejmujących potrzeby szkoły i nauczycieli
Organizacja
i przeprowadzenie szkolenia na temat komputer jako narzędzie pracy wychowawcy klasy oraz Internet
w dydaktyce.
 
Zapoznanie nauczycieli
z programem do komputerowego wypełniania świadectw.
 
Opracowanie planów wychowawczych do realizacji
w kolejnych klasach objętych wychowawstwem.
Opracowanie programu kółka informatycznego dla klasy trzeciej
i klasy integracyjnej.
Opracowanie 
i wdrożenie programu zajęć świetlicy socjo-terapeutycznej
z wykorzystaniem komputera.
 
Opublikowanie
w Polskim Portalu Edukacyjnym „Planu Rozwoju Zawodowego”
Publikowanie na gminnej stronie internetowej wiadomości z życia szkoły.
 
Stworzenie, opublikowanie, udostępnienie do publikacji szkolnej strony internetowej.
 
Przygotowanie
i prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli naszej szkoły. 
Dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem.
 
 
 
Uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji umożliwiających poszerzenie działań edukacyjnych.
Ukończenie szkolenia
i zdobycie uprawnień administratora szkolnej pracowni komputerowej.
 
 
 
 
 
Przygotowanie dzieci
i zorganizowanie uroczystości
I Komunii Świętej.
Współpraca z parafialnym oddziałem Caritas
Organizacja wycieczek szkolnych
i wyjazdów
na basen.
 
 
 
Początek stażu.
 
Śledzenie na bieżąco zmian
w prawie.
 
 
 
Okres stażu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okres stażu.
 
 
 
 
 
 
 
Okres stażu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okres stażu.
 
 
 
 
 
 
 
 
Okres stażu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okres stażu
 
 
 
 
 
 
 
 
Okres stażu
 
 
 
 
 
 
 
 
Okres stażu
 
 
 
 
 
 
 
 
Okres stażu
 
 
 
 
 
 
 
 
Sierpień/ wrzesień 2005
 
 
 
 
 
Pierwszy rok stażu
 
 
 
 
Pierwszy rok stażu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okres stażu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okres stażu
 
 
 
 
 
 
 
 
Okres stażu
 
 
 
 
Okres stażu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okres stażu
 
 
 
 
 
 
 
 
Okres stażu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okres stażu
 
 
 
Okres stażu
(okres I Komunii Świętej)
 
 
Okres stażu
 
Uwzględnienie
i stosowanie
w czasie swojej  pracy – sprawozdanie.
 
 
 
 
 
Sprawozdanie, strona internetowa, karty wycieczki.
 
 
 
 
 
 
Sprawozdanie.
 
 
 
 
 
Spis dostępnego oprogramowania, stron internetowych, sprawozdanie.
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykaz programów.
 
 
 
 
 
 
 
Sprawozdanie.
 
Potwierdzenia nauczycieli.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potwierdzenie pracowników szkoły.
 
 
 
 
 
 
 
Scenariusze zajęć.
 
 
 
 
 
 
 
 
Opinia nauczycieli
 
 
 
 
 
 
 
Plan wychowawczy
 
 
 
 
 
Program kółka
 
 
 
 
 
 
Program zajęć
 
Sprawozdanie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresy stron WWW
 
 
 
 
Adres strony
 
 
 
 
 
Adres strony
 
 
 
 
 
 
 
 
Konspekt zajęć
 
Sprawozdanie
 
 
 
Sprawozdanie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaświadczenia
 
Protokoły rad szkoleniowych
 
 
 
 
 
Zaświadczenie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawozdanie
 
 
 
 
Sprawozdanie
 
 
 
 
Sprawozdanie
 
 
 
 
 
 
Plan rozwoju zawodowego:
 
 
Sporządził:                                                        Zatwierdził do realizacji:
 
 
………………………………………………             ……………………………………………

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie