Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program biwaku ekologicznego w Ręcznie

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2949 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Więź człowieka z przyrodą rodzi się na łonie natury. Wyjazd z dziećmi na biwak jest doskonałą formą edukacji przyrodniczo - ekologicznej. Stwarza mozliwość realizacji zarówno treści dydaktycznych, jak i wychowawczych. jest duzą szansą na obudzenie w młodym człowieku wrazliwości na piękno przyrody i ochronę środowiska.

Ogólne założenia i cele realizowane w ramach Biwaku ekologicznego w Ręcznie

     Idea organizowania biwaków ma coraz więcej zwolenników. Ja również do nich należę. Uważam, że są one szczególną okazją do zaszczepienia wśród młodego pokolenia miłości do przyrody, której nie można przecież nauczyć teoretycznie w szkolnej ławce. Więź człowieka z nią rodzi się bowiem właśnie w terenie. Pozwala ona na powstawanie autentycznego zainteresowania, pojawienia się emocji rodzących szacunek do przyrody.
     Ja staram się zawsze traktować wyjazdy na biwak jako formę edukacji ekologicznej, która umożliwia wykształcenie u dzieci zaangażowania emocjonalnego objawiającego się poszanowaniem przyrody w każdym miejscu i w każdej formie. Wszelkie zajęcia w terenie dają możliwość wykorzystywania metod aktywizujących , opartych na bezpośrednim kontakcie z przyrodą, co jest najskuteczniejszym bodźcem edukacyjnym. Organizując tego typu wyjazdy stawiam sobie za cel dogłębne poznanie przez uczniów walorów turystyczno – krajoznawczych środowiska lokalnego, rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej ekspresji uczniów. Każdy taki wyjazd pozwala bardziej zintegrować uczniów, daje szansę zaistnieć tym, którzy w warunkach szkolnych nie bardzo potrafią się odnaleźć. W trakcie pobytu na biwaku dzieci mają okazję przekonać się, że nie liczy się tylko to, ile kto wie, ale też potrafi. Często podczas takich wyjazdów rodzą się miedzy dziećmi długotrwałe, wartościowe przyjaźnie, budzą się nowe zainteresowania.
     Dla mnie jako nauczyciela – wychowawcy wielce satysfakcjonująca jest nie tylko świadomość, że udało mi się przeprowadzić ciekawe zajęcia w naturalnym terenie, ale również ogromna radość dzieci. Jestem przekonana, że każdy wyjazd pozostawia w pamięci uczniów wiele niezapomnianych doświadczeń i miłych wrażeń.
     Biwak w Ręcznie zorganizowałam już kolejny raz. Kompleks znajdującego się tam ośrodka położony jest przy trasie Piotrków Tryb. – Przedbórz w odległości 38 km od Piotrkowa Tryb. Jest to teren położony wśród lasów sosnowych. Panuje tam znakomita atmosfera pozwalająca na wspaniały wypoczynek i bezpośrednie poznawanie natury. Istniejący tam kompleks leśny wchodzi w skład Sulejowskiego i Przedborskiego Parku Krajobrazowego.

CELE GŁÓWNE BIWAKU
 • Realizacja programu nauczania zintegrowanego w kl. II
 • Poznawanie historii i tradycji regionu
 • Uwrażliwianie na piękno przyrody, ochrona naturalnego środowiska człowieka
 • Rozbudzanie zamiłowania do turystyki
 • Sprawdzanie wiadomości i umiejętności z zakresu wiedzy ekologicznej
 • Podnoszenie sprawności fizycznej poprzez gry, zabawy i spacery na świeżym powietrzu
 • Prowadzenie współzawodnictwa między grupami w zakresie zdobytej wiedzy, czystości
 • Kształtowanie właściwych postaw etycznych poprzez uczenie odpowiedzialności, wzajemnego szacunku, pomocy, samodzielności, zwracanie uwagi na kulturę zachowania
STOSOWANE FORMY I METODY PRACY
 • Wypracowanie kontraktu
 • Wycieczki piesze
 • Wycieczki autokarowe
 • Zwiad terenowy
 • Dyskusje, pogadanki
 • Drama, gry dydaktyczne
 • Różnorodne konkursy
 • Współzawodnictwo grupowe i indywidualne
Program biwaku ekologicznego w Ręcznie 1 dzień
 1. Przyjazd do ośrodka. Rozlokowanie.
 2. Zwiad terenowy.
 3. Wypracowanie kontraktu.
 4. Spacer po okolicy.
 5. Zajęcia
  Tematyka: Łąka domem roślin i zwierząt. - zajęcia dydaktyczne w terenie, plastyczne, sportowe
 6. Bal piżamowy.
2 dzień
 1. Wycieczka autokarowa po okolicy.
 2. Zajęcia Tematyka: Las tętni życiem. - zajęcia dydaktyczne w terenie, plastyczne, sportowe
 3. Spotkanie z myśliwym – zwiedzanie domu myśliwskiego.
 4. Ognisko z pieczeniem kiełbasek.
3 dzień
 1. Wycieczka do szkółki leśnej.
 2. Zajęcia Tematyka: Chrońmy lasy.
  • zajęcia dydaktyczne, plastyczne, sportowe
 3. Turniej wiedzy ekologicznej.
 4. Ocena, refleksja i podsumowanie pobytu na biwaku.
 5. Wyjazd.
BIWAK EKOLOGICZNY W RĘCZNIE ORGANIZACJA DNIA

Porządek dnia:
8.00 – pobudka
8.00 – 9.00 – toaleta poranna, porządki
9.00 – śniadanie 9.30 – 13.30 – zajęcia
13.30 – obiad
14.00 – 14.30 – cisza poobiednia
14.30 – 18.00 – zajęcia popołudniowe
18.30 – kolacja
19.00 – 20.00 – zabawy integracyjne
20.00 – 21.00 – toaleta wieczorna
21.00 – 8.00 – cisza nocna

PROGRAM DYDAKTYCZNY BIWAKU EKOLOGICZNEGO W RĘCZNIE

I ŁĄKA DOMEM ROŚLIN I ZWIERZĄT
 • EDUKACJA POLONISTYCZNO - EKOLOGICZNA
  1. Zapoznanie z florą i fauną łąki.
   • Samorzutne wypowiedzi uczniów na temat łąki na podstawie bezpośredniej obserwacji.
  2. Rozpoznawanie i obserwacja napotkanych roślin i zwierząt.
   1. Ustalenie znaczenia wyrazu łąka – mapa mentalna. Cechy charakterystyczne łąki.
   2. Kształtowanie pojęć: owady, ptaki, ssaki.
   3. Ustalenie, jakie owady można spotkać na łące.
   4. Karta pracy nr 1.
  3. EDUKACJA PLASTYCZNA
   1. Wykonanie plakatu pod hasłem “Otoczenie w którym się znajdujemy”.
   2. “Żyj zdrowo i sportowo” – konkurs na plakat.
  4. EDUKACJA MOTORYCZNO – RUCHOWA
   1. Pokonywanie toru przeszkód w naturalnych warunkach.
   2. Improwizacja ruchowa: - “Taniec motyli” – konkurs.
II LAS TĘTNI ŻYCIEM
 • EDUKACJA POLONISTYCZNO – EKOLOGICZNA
  1. Obserwacja lasu i jego mieszkańców podczas wycieczki. - poznawanie leśnego środowiska różnymi zmysłami.
  2. Wypowiedzi uczniów na temat lasu, jego znaczenia dla człowieka i przyrody.
  3. Układanie zagadek o ptakach, drzewach, owadach.
  4. Próba stworzenia leśnej orkiestry. Tworzenie ruchowej improwizacji do piosenki “Leśna muzyka”.
  5. Poznanie zawodu myśliwego – spotkanie w domu myśliwskim.
  6. Karta pracy 3.
 • EDUKACJA PLASTYCZNA
  1. Wykonanie plakatu pod hasłem “Las naszym przyjacielem”.
 • EDUKACJA MOTORYCZNO - RUCHOWA
  1. Zabawy terenowe:
   • “Trop”
   • “Echo leśne”
  2. Bieg po wyznaczonej trasie.
III CHROŃMY LASY
 • EDUKACJA POLONISTYCZNO – EKOLOGICZNA
  1. Obserwacja podczas wycieczki rodzajów drzew.
 • poznanie budowy drzewa.
  1. Dyskusja na temat “co daje nam las”? – burza mózgów.
  2. Burza mózgów na temat “co możemy zrobić, żeby chronić las”?
  3. Przygotowanie inscenizacji – “Mieszkańcy lasu proszą o pomoc”
 • EDUKACJA TECHNICZNA
  1. Wykonanie ptasiego gniazda z materiałów znalezionych podczas wycieczki po lesie.
  2. Karta pracy nr 2.
 • EDUKACJA MOTORYCZNO - RUCHOWA
  1. Pokonywanie toru przeszkód z wykorzystaniem naturalnych przeszkód.
  2. Rzuty szyszkami do celu.
  3. Sprzątanie wybranego odcinka lasu.
Metody i formy realizacji zagadnień:
 • Burza mózgów
 • Mapa mentalna
 • Drama
 • Inscenizacja
 • Ekspresja słowno – plastyczno – ruchowa
 • Zadaniowa
 • Praktycznego działania
 • Obserwacja
 • Rozmowa dydaktyczna
 • Wycieczki piesze
 • Wycieczka autokarowa
 • Zwiad terenowy
 • Konkursy - wwspółzawodnictwo grupowe i indywidualne
Założone osiągnięcia uczniów:
 • Rozumie pojęcia przyroda, łąka, las
 • Rozpoznaje rośliny i zwierzęta napotkane na łące
 • Uświadamia sobie charakterystyczne cechy owadów, ptaków i ssaków
 • Dostrzega zależność człowieka od środowiska przyrodniczego
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w lesie
 • Wie, jak należy zachowywać się w lesie, aby chronić go przed zniszczeniem
 • Rozpoznaje i nazywa drzewa w lesie
 • Wie, jakie korzyści czerpie człowiek z lasu
 • Dostrzega cechy charakterystyczne otaczającego krajobrazu
KARTA PRACY 1
 1. Zapisz nazwy zwierząt, które zobaczyłeś lub usłyszałeś podczas wycieczki.
  ................................... .......................................
  ................................... .......................................
  ................................... .......................................
  ................................... .......................................
 2. Wymień zaobserwowane zanieczyszczenia środowiska.
  ................................... .......................................
  ................................... .......................................
  ................................... .......................................
  ................................... .......................................
 3. Wypisz wszystkie dźwięki, jakie usłyszałeś w lesie i na łące.
  ................................... .......................................
  ................................... .......................................
  ................................... .......................................
  ................................... .......................................
 4. Narysuj wybrane zwierzę spotkane na wycieczce.
KARTA PRACY 2
 1. Napisz dlaczego należy chronić lasy.
  ................................... .......................................
  ................................... .......................................
  ................................... .......................................
  ................................... .......................................
 2. Wypisz jakie kolory liści, owoców, nasion, kwiatów, drzew dostrzegłeś.
  ................................... .......................................
  ................................... .......................................

  ................................... .......................................

  ................................... .......................................
 3. Napisz, jakie korzyści czerpiemy z lasów.
  ................................... .......................................
  ................................... .......................................
  ................................... .......................................
  ................................... .......................................
 4. Znajdź najgrubsze drzewo i zmierz jego obwód. Zapisz liczbę centymetrów.
  ................................... .......................................
 5. Ułóż ciekawe hasło w obronie lasu.
  ................................... .......................................
  ................................... .......................................
  ................................... .......................................
  ................................... .......................................
KARTA PRACY 3
 1. Napisz, co możemy zrobić, żeby poprawić stan środowiska.
  ................................... .......................................
  ................................... .......................................
  ................................... .......................................
  ................................... .......................................
 2. Uzupełnij zdania wyrazami.
  niszcz łam hałasuj płosz wyrzucaj zrywaj
  • Nie ...................................... w lesie.
  • Nie ...................................... mrowisk.
  • Nie ...................................... zwierząt.
  • Nie ...................................... gałęzi.
  • Nie ...................................... liści z drzew.
  • Nie ...................................... śmieci do lasu.
 3. Napisz, jakie rodzaje drzew i krzewów widziałeś w lesie.
  ................................... .......................................
  ................................... .......................................
  ................................... .......................................
  ................................... .......................................
 4. Ułóż ciekawą zagadkę o wybranym drzewie, ptaku, krzewie lub owadzie.
  ................................... .......................................
  ................................... .......................................
  ................................... .......................................
  ................................... .......................................
  ................................... .......................................
Opracowała Edyta Świstak

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie