Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Dbamy o swoje zdrowie - wykorzystanie metod aktywizujących w pracy z uczniami

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 18938 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie pierwszej. Ukazuje wykorzystanie w pracy z uczniami w młodszym wieku szkolnym metod aktywizujących (metody integracyjne, burza mózgów, metoda graffiti, metody ewaluacyjne, symulacja, dywanik pomysłów, techniki dramowe, czytanie według "pięciu kroków", szybkie czytanie). Do scenariusza dołączono krótki opis i cel zastosowanych na zajęciach metod aktywizujących.

Temat: Dbamy o swoje zdrowie - wykorzystanie metod aktywizujących w pracy z uczniami
Autor: Katarzyna Pakulska
Temat ośrodka: Nasze zdrowie zalezy od nas
Temat dnia: Dbamy o swoje zdrowie
Zapis w dzienniku:
Wypowiedzi dzieci na temat: W jaki sposób nalezy dbać o swoje zdrowie? - uporządkowanie wiadomości dzieci. Zabawa w tropiciela witamin. Poszukiwanie źródeł witamin w produktach spożywczych. Doskonalenie czytania ze zrozumieniem na podstawie tekstu „Witaminowe abecadło”. Rozpoznawanie i nazywanie gier i zabaw ruchowych – ich znaczenie dla zdrowia. Utrwalenie pojęcia czasownik. Rytmizacja tekstów i improwizacja ruchowa piosenki „Ruch, ruch, ruch”. Porównywanie różnicowe: o tyle więcej, o tyle mniej, o ile więcej, o ile mniej. Projektowanie medalu dla sportowca.

Cele ogólne:
- uświadomienie dzieciom, w jaki sposób same mogą dbać o zdrowie, uporządkowanie wiadomości dotyczących zdrowia;
- doskonalenie umiejętności porównywania różnicowego;
- rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni, kreatywności.


Cele szczegółowe:
Uczeń:

- czyta ze zrozumieniem

- rozumienie znaczenie gier i zabaw ruchowych dla zdrowia

- symuluje czynności związane z ruchem

- uświadamia sobie, że owoce, warzywa i nabiał to źródła witamin i należy je spożywać

- wie, że należy dbać o higienę i estetyczny wygląd

- próbuje uświadomić sobie, na ile dba o swoje zdrowie – dokonuje samooceny

- zna pojęcie czasownik

- dokonuje porównywania różnicowego

- aktywnie uczestniczy w ilustracji ruchowej piosenek

- rytmizuje i tworzy melodię do tekstów

Metody:
słowna, oglądowa, praktycznego działania; aktywizujące: metody integracyjne, burza mózgów (giełda pomysłów, fabryka pomysłów), graffiti, dywanik pomysłów, elementy dramy, elementy metody czytania według „5 kroków” i metody szybkiego czytania; organizowania i rozwijania działalności muzycznej uczniów (rytmizacja i tworzenie melodii tekstów).

Formy:
- indywidualna, zbiorowa, grupowa zróżnicowana.

Środki dydaktyczne:
- nagranie piosenki „Ruch, ruch, ruch” – wyk „Fasolki” (muz. Krzysztof Marzec, sł. Ewa Chotomska), magnetofon, 4 kartki z ilustracjami produktów zawierających witaminy A, B, C, D i fragmentami wiersza „Witaminowe abecadło” St. Karaszewskiego, na drugiej stronie kartki przyklejona wielka litera A, B, C lub D; teksty o witaminach do pracy indywidualnej, ilustracje przedstawiające różne zabawy ruchowe, cenki sklepowe, arkusz do samooceny, podręcznik „Wesoła szkoła” – s. 66 – 67.

Przebieg zajęć:

1. Zabawy integracyjne: Iskierka, powitanie w kole: „Witam te dzieci, które…”


2. Burza mózgów - tworzenie listy skojarzeń do hasła zdrowie. Wypisanie tych skojarzeń na tablicy.

- Z czym kojarzy wam się wyraz zdrowie?


3. Wspólne rozwiązywanie problemu: Co musimy robić, aby dbać o swoje zdrowie? (dywanik pomysłów).

Dzieci wysuwają pomysły, nauczyciel zapisuje na tablicy, np.:

- prawidłowo się odżywiać;

- zachować bezpieczeństwo na drodze;

- codziennie się gimnastykować;

- bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych;

- dbać o higienę psychiczną;

- dbać o czystość itp.

Nauczyciel rozdaje uczniom po dwie cenki sklepowe (każda to jeden punkt) i prosi o umieszczenie ich przy tych propozycjach, które ich zdaniem są najbardziej słuszne.

4. Improwizacja ruchowa do piosenki pt. „Ruch, ruch, ruch”.


5. Sprawdzenie wiadomości – zabawa „Jaka to witamina?” – identyfikacja czterech witamin – elementy metody szybkiego czytania, metody czytania wg „pięciu kroków”.


a) Każde dziecko otrzymuje kartkę z informacją dotyczącą jednej z witamin – A, B, C lub D (bez podania nazwy witaminy).


b) Po przeczytaniu tekstu z kartki, na podstawie informacji zawartych w wierszu „Witaminowe abecadło” indywidualnie określa, którą witaminę będzie reprezentować.

(Zadanie polega na jak najszybszym przeczytaniu ze zrozumieniem tekstu z kartki i wiersza „Witaminowe abecadło” w celu znalezienia odpowiedzi na pytanie „Jaka to witamina”?)

c) Po wyszukaniu informacji każdy uczeń ustawia się przy kartoniku z literą A, B, C lub D (ułożonych na wykładzinie) w zależności od tego, którą, według siebie, reprezentuje witaminę – podział na 4 grupy.

(Na jednej stronie kartki przyklejone są litery A, B, C i D. Druga strona zawiera właściwy fragment wiersza „Witaminowe abecadło” zilustrowany produktami zawierającymi daną witaminę.)

d) Sprawdzenie poprawności ustawienia poprzez odwrócenie kartki na drugą stronę i odczytanie przez wybrane w grupie dziecko informacji z kartki.


6. Etiudki pantomimiczne – poszczególne grupy pokazują ruchem, gestem i mimiką wskazaną przez nauczyciela grę ruchową, pozostali uczniowie rozpoznają, jaki to rodzaj sportu.

A. Gra w dwa ognie

B. Gra w piłkę nożną

C. Gra w koszykówkę

D. Hokej na lodzie.


7. Rytmizacja tekstów.

W zdrowym ciele zdrowy duch.
Ręce w górę, potem w bok.
Krok do przodu, potem skok.
Jedz owoce i jarzyny, bo w nich same witaminy.
Żeby nie chorować, trzeba swoje ciało codziennie pielęgnować.

a) układanie rytmu i melodii do tekstu.


8. Improwizacja ruchowa do słów piosenki „Słonko lśni”.


9. Ćwiczenia w porównywaniu różnicowym – o ile więcej, o ile mniej.

Zadaniem uczniów jest narysowanie na karteczce ulubionego owocu.

Zsumowanie narysowanych przez dzieci owoców w tabeli.
- Ile osób wybrało jabłko, gruszkę? Itd.
- O ile osób więcej wybrało jabłko niż gruszkę? Itp.

10. Metoda graffiti – dokańczanie zdań

Dobrze być zdrowym, ponieważ...(ewentualne propozycje dzieci: możemy cieszyć się życiem; osiągać cele, które sprawiają nam radość i przyjemność; można wykonywać interesującą pracę itp.)

11. Podsumowanie:
- Kto czuwa nad zdrowiem dzieci? (rodzice, lekarz, pielęgniarka, stomatolog)
- Jak nazywa się lekarz, który leczy dzieci?
- Jak nazywa się lekarz, którzy leczy zęby?
- Kto bada wzrok?
- Kto bada słuch?

Ewaluacja
Moja dbałość o zdrowie – samoocena dzieci w skali 0 – 10 (na tablicy narysowana oś liczbowa z zaznaczonymi liczbami od 0 do 10).
- Oceńcie teraz sami w skali od 0 do 10 dbałość o własne zdrowie.

Opracowała i przeprowadziła: Katarzyna Pakulska


Teksty do pracy indywidualnej wykorzystane na zajęciach:
Witamina A

Znajduję się w marchewce, pomidorze,
Spotkać mnie można w maśle i mleku.
Mam wpływ na zdrowie oczu.
Dzięki mnie macie zdrowe kości i włosy.
Witamina B
Dzięki mnie jesteście zwinni i żwawi.
Występuję w drożdżach.
Jesz mnie w ziarnach i orzeszkach.
Spotkasz mnie w serach i jajkach.
Znajduję się w bananach.
Gdy mnie zabraknie, możesz mieć anemię.
Witamina C
Dzięki mnie się nie przeziębiasz.
Mam wpływ na lepsze gojenie ran.
Występuję w porzeczkach i cytrynie.
Jesz mnie w owocach i jarzynach.
Witamina D
Znajduję się w mleku i jajkach.
Spotkasz mnie w rybach.
Zapobiegam krzywicy.
Dzięki mnie lepiej rosną zęby i kości.


Opis wykorzystanych metod aktywizujących:
Metody integracyjne
– to propozycje pracy z dzieckiem traktowanym jako podmiot i indywidualność. Metody te relaksują i odprężają.

Zastosowanie tej metody miało na celu wprowadzić dobry nastrój i życzliwą atmosferę, zagwarantowanie poczucia tożsamości z grupą, naukę efektywnej komunikacji.

Wprowadzono zabawę: Iskierka i Powitanie w kole.

Burza mózgów (metoda tworzenia i definiowania pojęć) – zwana też pod nazwami: „fabryka pomysłów”, „giełda pomysłów” oraz „sesja odroczonego wartościowania”. Opracowana przez amerykańskiego naukowca Alexa Osborna. Istota metody polega na podawaniu różnych rozwiązań, które niesie wyobraźnia i chwilowy błysk natchnienia.

Cele zastosowania:

Jest to metoda twórczego rozwiązywania problemów. Rozwija sprawność umysłową, kreatywność, przełamuje opory przed przedstawieniem własnych pomysłów, pobudza wyobraźnię.

Tą metodą uzyskano:

skojarzenie ze słowem zdrowie.


Metoda graffiti – metoda, dzięki której można wytworzyć i wzmocnić dobry klimat w grupie oraz kształcić u dzieci twórcze myślenie. To zabawa w niedokończone zdania. Jest to dobry sposób na dzielenie się z innymi swoimi pomysłami, na dostrzeganie różnych aspektów zawartych w jednym temacie, a także przyjmowanie przez dzieci do wiadomości nowych pomysłów.

Tą metodą pracowano nad tematem

Dlaczego dobrze być zdrowym?

Uczy skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia, przygotowania do publicznych wystąpień, a także rozwijania sprawności umysłowych i osobistych zainteresowań.

Metody ewaluacyjne
Ewaluacja to sposób działania, za pomocą którego opisujemy rezultaty, wyniki końcowe zaistniałych faktów zarówno z pozytywnej, jak i negatywnej strony.
Zajęcie zakończono ewaluacją.
Ewaluacja polegała na samoocenie przez dzieci ich dbałości o zdrowie.

Symulacja
to naśladowanie, udawanie rzeczywistości. Ćwiczenie najbardziej efektownych zachowań w bezpiecznych warunkach. To trening umiejętności i sprawności, który jest zasadniczym mechanizmem osiągania wysokiej sprawności w działaniu.
Jest to m. in. metoda, która uczy stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
Metodą symulacji pracowano:
pokazując ruchem, gestami gry i zabawy ruchowe.

Dywanik pomysłów - metoda twórczego rozwiązywania problemów.
Celem tej metody jest poszukiwanie i wybór najlepszego rozwiązania.
Jest to metoda poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
Tą metodą pracowano nad tematem:
W jaki sposób możemy dbać o swoje zdrowe?

Techniki dramowe
Cele: wszechstronny rozwój osobowości, ekspresji, wrażliwości i uczuciowości;
Integracja zespołu klasowego; przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
Improwizacja – „wchodzenie w rolę” na podstawie opowiadania lub utworu literackiego. Jest to praca bez nastawienia na efekty artystyczne.
Ćwiczenia pantomimiczne (etiudy) – polegają na przedstawieniu ciałem, gestem i mimiką określonego problemu lub tematu. Sprzyjają rozwijaniu plastyki ciała, koncentracji i fantazji.
Wykorzystałam:
improwizację ruchową do piosenki,

pantomimę – grupy prezentowały różne gry i zabawy ruchowe.

Czytanie wg „5 kroków”
Cel: czytanie ze zrozumieniem.
1. Pobieżne przejrzenie tekstu.
2. Postawienie pytań do tekstu
czego mogę dowiedzieć się z tekstu;
na jakie pytania znajdę w nim odpowiedź;
3. Dokładne czytanie
przypomnij sobie pytania i cel czytania.
4. Streszczenie poszczególnych części tekstu
po każdym fragmencie zatrzymaj się i zastanów, co przeczytałeś i czy dany tekst rozumiesz. Streść dany fragment w kilku słowach.
5. Powtórzenie treści lub przeczytanie całego tekstu.
Na zakończenie jeszcze raz powtórz najważniejsze informacje zawarte w tekście. Weź pod uwagę pytania i odpowiedzi na te pytania, które znalazłeś w czasie lektury. Tę fazę można wykonać w pamięci lub robiąc krótkie notatki.

Szybkie czytanie
Metoda poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.

Skuteczne czytania jest warunkiem skutecznego uczenia się. Szybkie czytanie tekstu w poszukiwaniu określonych informacji jest bardzo ważną umiejętnością. Czytanie tekstu „od dechy do dechy” nie jest atrakcyjne.
Ćwiczenie polega na jak najszybszym przeczytaniu tekstu w celu znalezienia określonych informacji. Dzięki temu uczniowie wypracowują strategie szybkiego czytania i rozwijają motywację do pracy z tekstem.

Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła następującą definicje zdrowia:
Zdrowie to nie tylko nieobecność choroby i niedołęstwa, ale stan dobrego fizycznego, psychicznego i społecznego samopoczucia.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie