Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program pracy zespołu tanecznego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3269 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Od dawna wiadomo, że muzyka łagodzi obyczaje. Ruch przy muzyce, taniec to lubiane formy rozrywki od niepamiętnych czasów. Muzyka ma wyjątkową zdolność wzbudzania emocji, zaspokaja potrzeby ekspresji emocji i zabawy. Od dawna zwracano uwagę na wszechpotężny wpływ muzyki na zachowania ludzi i jej właściwości terapeutyczne. Zmieniają się tylko style tego ruchu, melodie i rytmy. Ruch taneczny obok podnoszenia ogólnej sprawności i rozwijania wielu cech motorycznych odznacza się cennymi walorami wychowawczymi.

Prezentowany program przeznaczony jest do realizacji w ramach zajęć kółka tanecznego dla wychowanków naszego Ośrodka.

I. WPROWADZENIE.
Od dawna wiadomo, że muzyka łagodzi obyczaje. Ruch przy muzyce, taniec to lubiane formy rozrywki od niepamiętnych czasów. Muzyka ma wyjątkową zdolność wzbudzania emocji, zaspokaja potrzeby ekspresji emocji i zabawy. Od dawna zwracano uwagę na wszechpotężny wpływ muzyki na zachowania ludzi i jej właściwości terapeutyczne. Zmieniają się tylko style tego ruchu, melodie i rytmy. Ruch taneczny obok podnoszenia ogólnej sprawności i rozwijania wielu cech motorycznych odznacza się cennymi walorami wychowawczymi. Zajęcia taneczne uczą kultury towarzyskiej, sprzyjają integracji uczestników, dają możliwość przeżycia przyjemności i radości ze wspólnego ruchu. Poznanie tańców innych narodów przybliża nas do obcych kultur, uczy tolerancji i szacunku. Grupowe wyrażanie określonych uczuć w konkretnych sytuacjach, pozwala na wspólnotę przeżyć, wzmacnia więzi międzyludzkie. Podczas tańców grupowych nie istnieje wytłumaczenie- ja nie umiem tańczyć. Tańczą wszyscy członkowie grupy. I o to chodzi. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby dziecko miało jakąś dziedzinę, w której może się realizować i osiągać sukcesy. Dzieci mają różne usposobienia, charaktery. Poprzez tę formę ruchu mogą stać się bardziej otwarte na świat i ludzi, czuć się dobrze wśród uczestników. I dlatego też pracując w internacie na stanowisku wychowawcy utworzyłam grupę taneczną, w której zajęciach uczestniczą dziewczęta z internatu(klas młodszych). Spotkania odbywają się, co dwa tygodnie ( środy od 15-16.30). Program zajęć jest różnorodny, ponieważ dostosowany jest do potrzeb grupy. Wychowanki mają możliwość wyboru muzyki- od klasycznej(walc angielski) przez pop rock, taniec disco ucząc się jednocześnie odpowiedniego zachowania wobec siebie i współzawodnictwa tanecznego zgodnego z zasadami fair play. Ćwiczenia, które proponuję dają wychowankom możliwość pokonywania własnych lęków, kompleksów, dają wiarę w siebie. Mają za zadanie pomagać w odkrywaniu swojego autentycznego ruchu, a także przynosić radość, rozluźnienie. Najczęściej na zajęciach wykorzystuję taniec spontaniczny, autentyczny, improwizację ruchową. Poprzez taniec dziewczęta wyrabiają u siebie poczucie rytmu, ładną sylwetkę, gibkość. Taniec dla nich to nie tylko rozrywka, ale również aktywna forma spędzania wolnego czasu. Wobec tych pozytywnych oddziaływań tańca na kształtowanie młodego człowieka, uważam za zasadne realizowanie tego programu. Mam nadzieję, że program koła tańca sprawdzi się i w miarę upływu czasu pozwoli na osiągnięcie takich relacji personalnych oraz zmian w zachowaniu dziewcząt, które zadowolą wychowawców, jak i wychowanki.

PROCEDURY OSIĄGNIĘCIA CELÓW.
Aby osiągnąć zamierzone cele bardzo ważne jest stworzenie na zajęciach takiej atmosfery, aby wychowanki chętnie na nie przychodziły i brały w nich czynny udział. Dlatego też spotkania odbywają się na sali gimnastycznej. Organizacja przestrzeni będzie dostosowana do zaplanowanych, aktywizujących metod i form pracy. W realizacji założeń programu będą wykorzystywane wszelkie potrzeby zdrowego dziecka:
 potrzeba ruchu
 odprężenia
 ekspresji

Wychowanki będą miały możliwość zaprezentowania zdobytych umiejętności przed szerszą publicznością.

PRZEBIEG ZAJĘĆ.
Część wstępna ma mobilizować wychowanki do działań, wobec czego wskazane jest by Występowały w niej formy ruchowe jak: ćwiczenia oparte o chód, podskoki w połączeniu o ruch rąk, głowy i tułowia oraz ćwiczenia proponowane przez same uczestniczki.
Część główna zajęć przeznaczona jest na rozwiązywanie nowych problemów muzyczno-ruchowych, a także na opracowanie nowych układów choreograficznych.
Część końcowa opiera się na powtórzeniu poznanych figur oraz ćwiczeniach, które zmierzają do wyciszenia.

UCZESTNICY PROGRAMU.
Uczestnicy zajęć to dzieci wytypowane spośród wszystkich grup wychowawczych, mające problemy z nawiązywaniem prawidłowych kontaktów interpersonalnych, dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, mające problemy z przestrzeganiem norm społecznych. Cechujące się zaniżoną samooceną, brakiem wiary we własne siły i możliwości lub o szczególnych uzdolnieniach tanecznych. W zajęciach biorą udział dziewczęta między 9 a 13 rokiem życia, wytypowane z różnych grup wychowawczych.

Tematyką wszystkich zajęć jest radosny ruch przy muzyce, taniec nowoczesny, a także tańce integracyjne. Poza zaspokajaniem potrzeby zabawy staramy się w czasie zajęć realizować następujące cele.

II. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA
1. Nabycie umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur tańców towarzyskich.
2. Poznanie podstawowego kroku walca angielskiego(taniec parami).
3. Poznanie podstawowego kroku rock and rolla (taniec parami).
4. Doskonalenie umiejętności tworzenia własnych układów tanecznych do muzyki disco.
5. Doskonalenie umiejętności utrwalania emocji w tańcu- twórcza ekspresja.
6. Nabranie ogłady towarzyskiej w zakresie imprez tanecznych.
7. Wyrobienie poczucia rytmu, słuchu i płynności ruchów.
8. Wyrobienie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu.
9. Rozwinięcie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań.
10. Wyrobienie umiejętności stosowania form tanecznych jako sposobu walki ze stresem.


III. TREŚCI PROGRAMOWE
1. Poznanie technik podstawowych kroków tańców towarzyskich:
- walca angielskiego
- rock and rolla
- tańca nowoczesnego (disco)


2. Nauka podstawowych kroków oraz figur tanecznych:
- haczyki
- wężyki
- obrót w prawo
- obrót w lewo
- półobrót
- krok z obrotem
- para za parą
- młynek


MOTORYKA
1. Praca nad koordynacją i synchronizacją ruchów.
2. Zwiększenie poczucia rytmu.
3. Rozwijanie koordynacji wzrokowej.
4. Poprawa wytrzymałości.
5. Zwiększenie orientacji w przestrzeni.


IV. FORMY I METODY REALIZACJI
METODY
1. Objaśnienie.
2. Pokaz.
3. Rozmowa.

FORMY
1. Są to zajęcia obligatoryjne w ramach zajęć pozalekcyjnych.

2. Próby aktualnie poznanych tańców.

3. Twórcze realizowanie się rozumiane jako:

- tworzenie własnych układów tanecznych
- ruch przy muzyce
- ekspresja ruchowa
- prezentacja nabytych umiejętności w trakcie imprez Ośrodkowych i poza
- wyzwalanie w wychowankach poczucia współodpowiedzialności za wizerunek Ośrodka

V. ŚRODKI DYDAKTYCZNE
1. Literatura fachowa
- rytmika
- taniec
- metodyka


2. Środki audiowizualne
- magnetofon
- płyty CD
- magnetowid
- kasety

VI. EWALUACJA
Opracowany przeze mnie program poddawany będzie ciągłej ewaluacji w celu jego ulepszania, dostosowania do potrzeb i możliwości uczestników. Rozmowy z uczestnikami będą wskazówkami dla prowadzącego, co im się podobało Najbardziej w czasie zajęć, co ich interesowało, a co najbardziej angażowało. Formą oceny programu z punktu widzenia przydatności i atrakcyjności jest szerokie zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach. Końcowym efektem realizacji programu będzie występ przed szerszą publicznością, na którym zostaną zaprezentowane poznane układy taneczne. Oprócz tego końcowe wnioski będą przedstawiane na radach internackich podsumowujących dany semestr.

VII. BIBLIOGRAFIA
Krystyna Moll- „WSZYSTKIE PARY TAŃCZĄ”
Janina Siemkowicz- „ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE”
Maria Wasikowska- „RYTMIKA”
Jacek Szpondra, Leszek Gęca- „TAŃCZYMY RAZEM”
J. Stadnicka- „TERAPIA DZIECI MUZYKĄ, RUCHEM I MOWĄ”
W. Sherborne- „ RUCH ROZWIJAJĄCY DLA DZIECI”


Opracowała: Grażyna Kos

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie