Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Indywidualny program terapeutyczny dla uczniów upośledzonych

 

Dziewczynka lat 9. Upośledzona intelektualnie w stopniu umiarkowanym. I etap edukacyjny, drugi rok nauki w zespole klasowym ogólnodostępnej szkoły (wcześniej rok uczęszczania do oddziału przedszkolnego tej samej szkoły).Dziewczynka pogodna, śmiała, otwarta: łatwo i bez zahamowań nawiązuje kontakt. W pracy mało wytrwała, łatwo zniechęca się, nie przyjmuje krytyki nauczyciela, ma skłonności do dekoncentracji uwagi swojej i osób z otoczenia. Potrafi rozpoznać przedmioty ze względu na kształt i ich przydatność użytkową. Niski poziom sprawności motorycznej ciała, szczególnie ręki. Koordynacja wzrokowo – ruchowa niedojrzała. Ubogi zasób słów. Odczuwa silną potrzebę dzielenia się swoimi przeżyciami z nauczycielem oraz  kontaktu i akceptacji przez klasę. Rozpoznaje podstawowe kolory, zna dni tygodnia i pory roku. Liczy porządkowo na konkretach. Dzieli proste wyrazy na sylaby (z klaskaniem).

METODY PRACY:
·        Ćwiczenia motoryki małej.
·        Zajęcia stymulująco – terapeutyczne – metoda wzmocnień pozytywnych.
·        Zajęcia rozwijające percepcję wzrokowo – słuchową.
·        Elementy pedagogiki zabawy.
·        Ćwiczenia rozwijające manualizm.
·        Muzykoterapia.
·        Elementy rytmiki i koordynacji ruchu ciała.
·        Ćwiczenia koordynacji wzrokowej.
 
CELE:
·        Zachęcanie do komunikowania się z otoczeniem.
·        Wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów.
·        Doskonalenie percepcji wzrokowo – słuchowej.
·        Przybliżenie wiedzy o otoczeniu.
·        Rozwijanie akceptacji siebie.
·        Uspołecznianie.
·        Usprawnienie motoryki ciała.
 
I.    Samoobsługa:
 
1.      Ubieranie się:
-  doskonalenie umiejętności odpinania i zapinania odzieży z różnym typem zapięć,
-  kształtowanie  potrzeby sprawnego rozbierania się i ubierania w ubikacji,
-   doskonalenie umiejętności sznurowania butów,
-  wdrażanie do estetycznego poczucia swego wyglądu (ubiór, uczesanie),
-  uzmysłowienie potrzeby dostosowania ubioru do specyfiki pogody i pory roku.

2.      Zachowanie się w grupie i sytuacji:
-  uczenie zasad kulturalnego zachowania się podczas spożywania posiłku, posługiwania się sztućcami, nakrywania stołu,
-  uświadomienie potrzeby zachowania porządku w miejscu pracy.

3.      Zachowanie higieny:
-  wdrażanie do stosowania się do podstawowych zasad higieny osobistej (mycie zębów, mycie rąk, zmiana bielizny, utrzymanie czystości odzieży).

 
II.                Komunikowanie się:
-  utrwalenie nawyku witania się i żegnania z najbliższymi, nauczycielem, kolegami,
-  wdrażanie do uważnego i rozumnego słuchania poleceń i odpowiedniego reagowanie na nie,
-  nazywanie i rozpoznawanie przedmiotów ze względu na kształt, kolor, przeznaczenie,
-  właściwe sygnalizowanie swoich potrzeb i odpowiednie wyrażanie swoich emocji,
-  formułowanie prostych zdań i pytań,
-  budowanie krótkich ustnych wypowiedzi dotyczących spostrzeżeń, przeżyć i doświadczeń dziecka (kształtowanie mowy opowieściowej),
-  rozpoznawanie symboli monet, uczenie się ich przydatności,
-  nauka krótkich rymowanek, wierszyków na pamięć i ich odtwarzanie,
-  przeliczanie jednostkowych figur, przedmiotów (od 1 do 10),
-  zespołowe śpiewanie fragmentów piosenek,
-  naśladowanie (powtarzanie) dźwięków pochodzących z otoczenia dziecka,
-  słuchanie opowiadań, bajek (rozwijanie wyobraźni),
-  ćwiczenia wyraźnej mowy – powtarzanie wyrazów, artykułowanie głosek, sylab.

III.             Zajęcia:
       A. Ćwiczenia manipulacji celowej.

-  wycieranie tablicy gąbką,
-  rysowanie kredą na tablicy,
-  pielęgnacja kwiatów,
-  cięcie nożyczkami,
-  porządkowanie stolika i przyborów w szafce.

      B. Wykorzystanie technik plastyczno – technicznych.

-  posługiwanie się kredkami ołówkowymi, świecowymi, ołówkiem,
-  posługiwanie się pędzlem i farbami,
-  tworzenie z plasteliny, modeliny, masy solnej.

     C. Zabawy manipulacyjne z wykorzystaniem klocków mozaikowych, patyczków,
         przedmiotów codziennego użytku, zestawów konstrukcyjnych.

1.   Rozwijanie motoryki dużej:
-  doskonalenie umiejętności samodzielnego poruszania się po schodach i między ławkami,
-  ćwiczenie umiejętności dostosowania się do chodzenia w parach i wykonywania ruchów całej grupy dzieci (np. te same ćwiczenia ruchu rąk, nóg, głowy, bioder itp.)
-  udział w zabawach i grach ruchowych (czworakowanie, pełzanie, przeciąganie, skakanie przez niewielkie przeszkody, poruszanie się po równoważni, próby skoków na skakance, przeciąganie się przez szarfę gimnastyczną, chwyty i rzuty piłki).

IV.              Uspołecznienie.
-  ćwiczenia umiejętności zachowania się w miejscach publicznych (sklep, autobus, ośrodek zdrowia itp.),
-  stosowanie form i zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach znanych dziecku z doświadczenia
-  uwrażliwienie na potrzeby innych, docenianie i rozumienie uczuć kolegów,
-  kształtowanie świadomości charakteru relacji społecznych typu:

dziecko – rodzice

dziecko – rodzeństwo

dziecko – koledzy

dziecko – nauczyciel

dziecko – obca osoba

-  posługiwanie się wiedzą dotyczącą znajomości własnych danych:

      imię

      nazwisko

      imiona rodziców

      adres

-  kształtowanie odpowiedzialności za powierzone zadania (dyżur w klasie),
-  uczenie zasad pracy w grypie, zespole; dzielenie się swoimi pomysłami; akceptacja zdania kolegów (zgoda na krytycyzm otoczenia, krytyczna samoocena),
-  zaznajomienie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego (bezpieczne poruszanie się po jezdni, korzystanie z autobusu),
-  wdrażanie do aktywnego odbioru programów interesujących i przeznaczonych dla ucznia.

 

Przewidywane osiągnięcia po I etapie kształcenia:
 
 • samodzielnie ubiera się i rozbiera, potrafi wkładać obuwie,
 • sygnalizuje swoje potrzeby fizjologiczne,
 • przestrzega zasad higieny osobistej,
 • potrafi komunikować się ze swoim otoczeniem,
 • zna swoje dane osobowe, adres zamieszkania oraz strukturę swojej rodziny,
 • zna swoje najbliższe otoczenie, imiona kolegów z klasy oraz innych uczniów,
 • zna i przestrzega zasady obowiązujące w szkole,
 • używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do osób starszych i swoich kolegów,
 • wypełnia obowiązki dyżurnego w klasie oraz inne powierzone zadania,
 • zna i przestrzega zasad bezpiecznego poruszania się po drodze,
 • potrafi zachować porządek na swoim miejscu pracy,
 • dba o przybory szkolne i sprzęt znajdujący się w szkole,
 • nazywa przedmioty ze swojego otoczenia i zna ich zastosowanie,
 • posługuje się różnymi przyborami szkolnymi (kredki, linijka, nożyczki, klej, farby, plastelina, ołówek, długopis),
 • dokonuje doboru programów telewizyjnych ze względu na swój wiek,
 • bierze udział w zabawach i grach zespołowych,
 • rozpoznaje podstawowe kolory,
 • buduje krótkie ustne wypowiedzi,
 • zapamiętuje krótkie fragmenty wierszy, piosenek,
 • zna podstawowe monety i ich przydatność,
 • potrafi częściowo krytycznie ocenić swoje zachowanie.
Opracowała: mgr Jolanta Popowicz

Bibliografia:


Program wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym opracowany przez zespół pod przewodnictwem Lidii Klaro – Celej, Warszawa 1997 Nr DOW – 4014 – S – 2
- Orzeczenie nr 28/2002/2003 o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Zamościu.

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:52:09
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:52:09) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie