Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela gimnazjum

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1962 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Chciałabym przedstawić Państwu mój plan rozwoju zawodowego. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego i ubiegam się o stopień nauczyciela kontraktowego.Mam nadzieję, że mój plan pomoże innym nauczycielom na starcie.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO


Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Krusińska

Opiekun stażu: mgr xxx

Miejsce pracy: Gimnazjum nr 1 w Chojnicach

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2005

Czas trwania stażu: 9 miesięcy

Posiadane kwalifikacje:

- magister wychowania fizycznego,

- instruktor koszykówki,

- instruktor piłki siatkowejZADANIA SZCZEGÓŁOWE

FORMY REALIZACJI ZADAŃ

TERMIN REALIZACJI

DOWODY REALIZACJI

ZADANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ STAŻU

1. Poznanie procedur osiągania awansu zawodowego

-Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących rozwoju zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem rozdziału 3a Karty Nauczyciela oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego,

-Napisanie planu rozwoju zawodowego

IX-X 2005

-Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego

2. Podjęcie współpracy z opiekunem stażu

-Rozmowa, zwarcie kontraktu,

-Współpraca przy gromadzeniu dokumentacji,

IX 2005

Cały okres stażu

-Zawarty kontrakt,

-Dokumentacja stażu,

3. Ustalenie z opiekunem stażu tematyki zajęć na okres stażu oraz terminów zajęć obserwowanych i prowadzonych

-Opracowanie terminów i tematyki,

-Opracowanie planów wynikowych,

IX-X 2005

-Konspekty zajęć,

-Terminarz zajęć prowadzonych i hospitowanych,

-Plany wynikowe,

-Potwierdzenie opiekuna stażu,

4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

-Gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, świadectw, konspektów lekcji

Cały okres stażu

-Teczka stażysty,

5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

-Autoanaliza, opis realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego,

-Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego,

V 2006,

V 2006

-Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,

-Poprawne sformułowanie wniosku,

6. Tworzenie własnego warsztatu pracy

-Konsultacja z pozostałymi nauczycielami wychowania fizycznego i innymi nauczycielami,

-Opracowanie planów wynikowych,

-Samodzielne organizowanie przyborów i sprzętu,

-Gromadzenie literatury przedmiotu

według potrzeb

IX 2005

-Notatki własne,

-Plany wynikowe,

-Zdjęcia, potwierdzenie opiekuna stażu,

-Spis literatury,

II. ZAPOZNANIE SIĘ Z ORGANIZACJĄ, ZDANIAMI I ZASADAMI FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

-Analiza dokumentacji szkoły:

Statut Szkoły,

Plan Rozwoju Szkoły,

Program Wychowawczy Szkoły,

Wewnątrzszkolny System Oceniania,

Regulamin pracy,

-Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole,

-Zapoznanie się z terminem dyżurów,

-Udział w Radach Pedagogicznych,

-Udział w spotkaniach Zespołu -Przedmiotowego Artystyczno - Sportowego

-Zapoznanie się z dokumentacją pielęgniarki szkolnej dotyczącej stanu zdrowia uczniów

cały okres stażu, na bieżąco

-Notatki własne,

-Potwierdzenie opiekuna stażu,

-Organizacja własnej pracy

-Pełnienie dyżurów,

-Lista obecności na radach,

-Lista obecności na spotkaniach Zespołu Przedmiotowego Artystyczno -Sportowego

-Notatki własne,

2. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole

-Udział w szkoleniu BHP

IX 2005

-Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

3. Opanowanie umiejętności prowadzenia dokumentacji szkolnej

-Analiza dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi:

Dziennik lekcyjny,

Rozkład zajęć,

Dziennik zajęć pozalekcyjnych,

Świadectwa szkolne

cały okres stażu

-Poprawnie prowadzona dokumentacja szkolna,
-Potwierdzenie opiekuna stażu,

III. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI DYDAKTYCZNYCH ORAZ ROZWIJANIE SPOSTRZEGAWCZOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI ANALIZY I WYCIĄGANIA WNIOSKÓW

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela

-Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu

1 raz w miesiącu IX 2005-V 2006

-Wnioski z obserwacji i hospitacji

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora

-Opracowanie konspektów zajęć, konsultacja, analiza

1 raz w miesiącu,

IX 2005-V 2006

-Konspekty lekcji, wnioski, uwagi do realizacji

3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron

-Działania autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań analiz i ewaluacji

cały okres stażu

-Autoanaliza, autorefleksja

4. Uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu

-Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych,

-Udział w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły,

-Rozpoczęcie kursu oligofrenopedagogiki,

-Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów, zgłębianie nowości dotyczących wf poprzez studiowanie literatury fachowej, lektura czasopism i książek o tematyce psychologiczno-pedagogicznej,

-Odwiedzanie edukacyjnych witryn internetowych

cały okres stażu


cały okres stażu

X-XI 2005,cały okres stażu,


cały okres stażu

-Zaświadczenia, potwierdzenie udziału,

-Zaświadczenia, potwierdzenie udziału,-Zaświadczenie o rozpoczęciu kursu,

-Pisemna prezentacja (tabela zapoznania się z literaturą) przeczytanych książek i czasopism,

-Adresy witryn internetowych,

5. Wykorzystanie w pracy zawodowej technologii komputerowej

-Publikacja w internecie planu rozwoju zawodowego, konspektów,

-Przygotowanie konspektów na zajęcia z wykorzystaniem komputera,

-Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem komputera,

-Wykorzystanie poznanej techniki komputerowej w całej mojej pracy dydaktycznej,

cały okres stażu

-Adresy witryn internetowych, zaświadczenia

-Konspekty,

-Teczka stażysty

IV. POSIADANIE WIEDZY Z ZAKRESU PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY ORAZ UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA ŹRÓDEŁ INFORMACJI O UCZNIU

1. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych

-Lektura czasopism i książek o tematyce psychologiczno-pedagogicznej,

-Zapoznanie się z sytuacją rodzinną wychowanków,

-Uczestnictwo w spotkaniach z rodzicami (wywiadówki),

cały okres stażu

-Pisemna prezentacja (tabela zapoznania się z literaturą) przeczytanych książek i czasopism,

-Potwierdzenie opiekuna stażu,

2. Poznanie sposobu oddziaływania

-Zapoznanie się z Programem Wychowawczym Szkoły oraz Wychowania Fizycznego,

-Podjęcie współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas,

-Współtworzenie życia sportowego szkoły

cały okres stażu

-Notatki własne

-Potwierdzenie,

-Zgromadzona dokumentacja,

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie