Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Aneks do planu rozwoju

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4677 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Aneks do planu rozwoju (napisanego wg sfer), napisany z powodu oraz na podstawie Rozp. MENiS z dnia 1grudnia 2004r i wynikającego z niego nowymi wymaganiami dotyczacymi awansu zawodowego nauczycieli

ANEKS DO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
1.  Imię i nazwisko: xxxxxxxxxxxxxxx
2. Szkoła: xxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Nauczane przedmioty: matematyka, informatyka
4. Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2003r.
5. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy.
6. Cel stażu: uzyskanie stopnia rozwoju nauczyciela dyplomowanego. PODSTAWA PRAWNA:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dziennik Ustaw nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004 r.) ZADANIA GŁÓWNE zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu przez nauczycieli I. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
§ 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. II. Realizacja zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły
§ 8 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
III. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służącej własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły
§ 8 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
PLAN DZIAŁANIA I. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej ZADANIA I FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJ 1) Rozwijanie i doskonalenie swojego warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych -przygotowywanie pomocy dydaktycznych, opracowań, itp. 2) Prowadzenie lekcji wykorzystujących technologię informacyjną poprzez korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, użytkowych oraz Internetu. 3) Opracowanie i realizacja planu pomocy uczniom mających trudności w nauce z względnianiem indywidualnych potrzeb uczniów

4) Rozwijanie uzdolnień matematyczno-informatycznych uczniów na zajęciach pozalekcyjnych. 5) Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów poprzez udział w kursach, szkoleniach oraz studiowanie fachowej literatury Cały okres pracy Według potrzeb
Cały okres pracy
Cały okres pracy Testy. Prezentacje multimedialne Zapis w dzienniku, sprawozdania, scenariusze lekcji Sprawozdania, testy. Zaświadczenia, świadectwa II. Realizacja zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły ZADANIA I FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
  1. Przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych oraz egzaminów
  2. Dzielenie się swoja wiedzą i doświadczeniem poprzez: udostępnianie własnych materiałów i opracowań nauczycielom własnej szkoły oraz na stronach internetowych, pełnienie obowiązku opiekuna stażu
  3. Analiza wyników egzaminów gimnazjalnych oraz współpraca z nauczycielami w celu opracowania wniosków do przyszłej pracy
  4. Organizowanie spotkań pozalekcyjnych z wychowankami, mającymi na celu integrację zespołu klasowego (ognisko klasowe, wycieczka rowerowa)
  5. Udział w komisjach tworzących nowe dokumenty, ewaluacja dokumentów dotyczących funkcjonowania i organizacji zadań szkoły

Cały okres pracy (według harmonogramu
Okres pełnienia funkcji opiekuna stażu Według potrzeb
Według potrzeb Według potrzeb Sprawozdanie z realizacji Publikacje, sprawozdania, zaświadczenia Sprawozdania, raporty Sprawozdania Sprawozdania, zaświadczenia III. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służącej własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły ZADANIA I FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
  1. Poznanie aktów prawnych dotyczących systemu oświaty zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
  2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej poprzez udział w różnych formach doskonalenia, uwzględniających aktualne potrzeby szkoły, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ciągły rozwój technologii informacyjnej w różnych dziedzinach nauki i życia codziennego
  3. Aktywna i systematyczna współpraca z strukturami samorządowymi oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
  4. Aktywizowanie rodziców do udziału w przygotowaniu imprez szkolnych, wycieczekoraz innych spotkań
  5. Kultywowanie tradycji poprzez organizowanie i udział w imprezach i uroczystościach szkolnych (Sprzątanie świata, Bieg ekologiczny, andrzejki, choinka i inne)
Cały okres pracyCały rok szkolny (według potrzeb) Cały rok szkolny (według potrzeb) Cały okres szkolny (zgodnie z harmonogramem imprez) Sprawozdanie z realizacji. Zaświadczenia Zapisy w dzienniku, sprawozdania Zapisy w dzienniku lekcyjnym. Ewidencja kontaktów Zapisy w dzienniku, scenariusze imprez Opracowała Marzena Pelczar

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie