Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Polubić siebie i innych

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 847 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Człowiek jest istotą społeczną. Wychowanie odbywa się zawsze w określonej grupie społecznej mającej swoje realia społeczno-ekonomiczne, pewne wzorce i normy postępowania. Dokonuje się to poprzez różnorodne interakcje między członkami grupy. Środowisko wychowawcze grupy przedszkolnej jest pewną formą organizacji społecznej, którą kieruje nauczyciel. Dziecko musi odnaleźć się w tej organizacji życia, w sieci relacji interpersonalnych i różnorodnych sytuacji społecznych. Proces integracji umożliwia małemu dziecku uzyskanie satysfakcji z pobytu w przedszkolu oraz aktywny udział w życiu przedszkola. Dochodzi do tego powoli, pod wpływem doświadczeń i przeżyć w nowym otoczeniu.

Współczesne przemiany cywilizacyjne sprawiają, że ludzie coraz częściej realizują swoje cele życiowe w kilku środowiskach równocześnie. Wymaga to od nich ciągłego używania i rozwijania mechanizmów integracyjnych. Zdolności i możliwości integracyjne człowieka niezmiennie od lat przyciągają uwagę psychologów, socjologów, pedagogów. Wychowanie odbywa się zawsze w określonej grupie społecznej mającej swoje realia społeczno-ekonomiczne, pewne wzorce i normy postępowania. Dokonuje się to poprzez różnorodne interakcje między członkami grupy. Środowisko wychowawcze grupy przedszkolnej jest pewną formą organizacji społecznej, którą kieruje nauczyciel. Dziecko musi odnaleźć się w tej organizacji życia, w sieci relacji interpersonalnych i różnorodnych sytuacji społecznych.
Proces integracji umożliwia małemu dziecku uzyskanie satysfakcji z pobytu w przedszkolu oraz aktywny udział w życiu przedszkola. Dochodzi do tego powoli, pod wpływem doświadczeń i przeżyć w nowym otoczeniu. Pomocne w tym zakresie może się okazać zastosowanie planowego, celowego programu.

Cele ogólne:
1. Integracja grupy przedszkolnej.
2. Budowanie pozytywnej oceny samego siebie, pozytywnego pojęcia „ja”.
3. Wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie.
4. Wdrożenie dzieci do przestrzegania zasad norm i reguł ustalonych w grupie.
5. Kształtowanie postawy szacunku wobec innych osób.
6. Rozwijanie umiejętności analizowania i oceny własnego postępowania i innych.
7. Poznanie i stosowanie zasad savoir – vivre’u.
8. Tworzenie właściwego klimatu współdziałania opartego na kontakcie i dobrej komunikacji środowiska rodzinnego i przedszkolnego.

Cele szczegółowe:
1. Kształtowanie umiejętności obcowania z ludźmi, dostrzegania i szanowania ich potrzeb.
2.Budowanie prawidłowych, konstruktywnych, wzmacniających więź uczuciową między dziećmi stosunków interpersonalnych w grupie.
3. Rozwijanie poczucia wartości samego siebie i silnej tożsamości.
4. Wdrożenie dzieci do radzenia sobie z własnymi emocjami – opanowania i przezwyciężenie agresji, wściekłości.
5. Kształtowanie postawy empatii, tolerancji.
6.Przyswojenie prospołecznych zachowań oraz nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów.
7.Kształtowanie u wychowanków umiejętności informowania o swoich uczuciach, potrzebach, oczekiwaniach i obserwacjach.
8. Uświadomienie znaczenia przestrzegania wspólnych ustaleń.
9. Podniesienie świadomości znaczenia respektowania funkcji organizacyjnych.
10. Uwrażliwienie rodziców na potrzeby dziecka.

Treści nauczania:
-„Poznajmy się” – przeprowadzenie cyklu zabaw mających na celu bliższe poznanie, budowanie radosnej atmosfery w grupie
-„Moje przedszkole” – poznanie pracowników przedszkola, kolegów uczęszczających do innych grup przedszkolnych oraz obiektu przedszkolnego
-Opracowanie i przestrzeganie umów grupowych i indywidualnych dotyczących współdziałania w grupie przedszkolnej
-Organizacja uroczystości przedszkolnych o charakterze integracyjnym: „Święto pieczonego ziemniaka”, „Andrzejkowe wróżby”
-Organizacja uroczystości integrujących wychowanków z kolegami uczęszczającymi do przedszkola: „Urodziny grupy”, „Wigilijne Spotkanie”, „Zabawa Karnawałowa”
-Zorganizowanie „Kącika Urodzin”
-Zorganizowanie kącika dokumentującego wydarzenia „Z życia grupy”
-Prowadzenie gier i zabaw integracyjnych wykorzystanie metod pracy: W. Sherborne, drama
-Opracowanie tematyki kompleksowej „Jesteśmy uprzejmi i życzliwi dla innych”z uwzględnieniem różnych form edukacyjnych / teatrzyk, nauka wiersza, opowiadanie, prace plastyczne, techniczne /
- Organizowanie bliższych i dalszych spacerów, wycieczek mających na celu poznanie ludzi wykonujących różne zwody, piękna otaczającej przyrody w różnych porach roku
-Wykonanie grupowych albumów, prac plastycznych -„Sprawmy radość innym”
- przygotowanie upominków i programu artystycznego dla zaproszonych gości: „Dzień Nauczyciela”, „Dzień Babci i Dziadka”, współpraca z Domem Opieki Społecznej
-Organizacja „Kącika zainteresowań”- angażowanie wychowanków do sumiennego wypełniania obowiązków dyżurnego
- Włączenie się do akcji społecznych, charytatywnych
- Przeprowadzenie cyklu zajęć „Uczucia i emocje”- wykorzystanie utworów literatury dziecięcej.
-Współpraca z środowiskiem rodzinnym:
- prowadzenie wśród rodziców badań mających na celu poznanie ich opinii, oczekiwań, propozycji współpracy;
- zorganizowanie dla rodziców prelekcji;
- prowadzenie tablicy informacyjnej dla rodziców;
- organizowania zajęć otwartych;
- prowadzenie tablicy „Ludzie, którzy nas kochają”;
- włączenie rodziców w organizowanie uroczystości przedszkolnych, kącików zainteresowań;

Przewidywane osiągnięcia:
-Wychowankowie znają się, nawiązują życzliwe kontakty ze wszystkimi dziećmi.
-Wychowankowie posiadają ukształtowaną świadomość własnej roli społecznej w grupie przedszkolnej ( prawa i obowiązki) Znają i przestrzegają zasady postępowania
-Wychowankowie współdziałają w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych Odczuwają radość z możliwości zaprezentowania własnych umiejętności, posiadają pozytywną ocenę samego siebie, pozytywne pojęcia „ja”
- Wychowankowie potrafią współdziałać, mają ukształtowana postawę szacunku wobec innych osób
- Rozumieją wartość koleżeństwa, dobroci sprawiania radości drugiej osobie
-Wychowankowie posiadają umiejętność współdziałania: dostrzegania i szanowania potrzeb innych Odczuwają radość z działania w grupie - Wychowankowie posiadają ukształtowaną postawę życzliwości i serdeczności wobec drugiego człowieka
-Wychowankowie potrafią realizować zadania na rzecz innych, odczuwają radość, jaką daje pamięć o innych i możliwość sprawienia im przyjemności
-Wychowankowie z zaangażowaniem, sumiennie wypełniają obowiązki dyżurnych
- Potrafią rozpoznać i nazwać uczucia, opanować i przezwyciężyć złość, agresje

Procedury osiągania celów:
metody;
- problemowe: zadań stawianych do wykonania, samodzielnych doświadczeń;
- aktywizujące: gry, zabawy dydaktyczne;
- praktyczne: ćwiczenia praktyczne;
- podające: opowiadanie, rozmowa, prelekcja, pogadanka;
- oglądowe: pokaz, obserwacja.
 
formy;
- indywidualna;
- zespołowa;
- grupowa.

środki dydaktyczne;
- pomoce dydaktyczne: ilustracje, utwory literackie, książki, albumy;
- materiały dydaktyczne: nagrania magnetofonowe i video, przeźrocza;
- techniczne

środki dydaktyczne: komputer, magnetofon, magnetowid;
- dydaktyczne środki pracy: pacynki, materiały plastyczne i przyrodnicze, tablice flanelowe, magnetyczne, graficzne.

Ewaluacja:
- obserwacja
- test socjometryczny
- wystawa prac plastycznych
- ankietowanie rodziców

Opracowanie Joanna Opalińska Przedszkole Publiczne Pilzno

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie