Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Agresja- objawy, przyczyny, przeciwdziałanie

 

W ostatnim czasie coraz bardziej napotykamy na trudności wychowawcze w odniesieniu do dzieci agresywnych. Mianem takim określamy dzieci, u których występują częste i liczne zachowania agresywne, przejawiające się gniewem, złością, chęcią szkodzenia, dokuczania, wyrządzania przykrości , a nawet zadawania bólu. W miarę dorastania, dzieci  często buntują się, a ich reakcje stają się coraz bardziej otwarte i bezpośrednie. Coraz częściej pojawia się agresja słowna i czynna – w postaci przezywania, zaczepek, wyśmiewania, poszturchiwania i w końcu bójek.

 Referat został przedstawiony na spotkaniu z rodzicami w ramach realizacji programu profilaktyczno- wychowawczego „ NIE JESTEŚ SAM „ przez nauczycielkę Marię Kolowca.

     W ostatnim czasie coraz bardziej napotykamy na trudności wychowawcze w odniesieniu do dzieci agresywnych. Mianem takim określamy dzieci, u których występują częste i liczne zachowania agresywne, przejawiające się gniewem, złością, chęcią szkodzenia, dokuczania, wyrządzania przykrości , a nawet zadawania bólu. W miarę dorastania, dzieci często buntują się, a ich reakcje stają się coraz bardziej otwarte i bezpośrednie. Coraz częściej pojawia się agresja słowna i czynna – w postaci przezywania, zaczepek, wyśmiewania, poszturchiwania i w końcu bójek.
     Mówiąc o zachowaniach agresywnych, musimy zastanowić się nad ich genezą, czyli przyczynami ich powstawania. Jedną z przyczyn takiego zachowania są frustracje wywołujące poczucie krzywdy, emocji, gniewu lub zdenerwowania. Powstają one np. wskutek obraźliwych przezwisk kolegów, otrzymania na lekcji niesprawiedliwej oceny niedostatecznej, stosowania przez rodziców surowych kar fizycznych czy zaistnienia dla dziecka przykrych sytuacji losowych. Można powiedzieć, że agresja powstaje wskutek braku zaspokojenia określonych potrzeb dziecka np. potrzeby uznania społecznego lub potrzeby samodzielności. Im starsze dziecko, tym nasza ingerencja w działanie dziecka może być coraz mniejsza. Dzieci domagają się pozostawienia im coraz większego marginesu samodzielności. Nadmierne ograniczanie samodzielności ze strony dorosłych wywołuje sprzeciw dziecka oraz pobudza je do agresywnego zachowania. Jak już wspomniałam dziecko staje się nieraz agresywne wskutek blokady potrzeby uznania społecznego. Jest to spowodowane zbyt częstym upominaniem go przez rodziców, wytykaniem mu różnych wad i braków przy równoczesnym stawianiu za przykład osiągających lepsze wyniki w nauce lub wzorowo zachowujących się rówieśników ( brata, siostry czy kolegi).
     Agresja może powstawać także pod wpływem chęci naśladowania agresywnych zachowań eksponowanych za pośrednictwem filmu, telewizji, niektórych gier komputerowych, jak również prasy, literatury oraz innych środków przekazu słownego. Dzieci często utożsamiają się z bohaterami filmowymi czy literackimi. Dziecko często powiela wzory zachowania z otoczenia, a więc naśladuje występujące nieraz agresywne zachowanie ojca, matki, krewnych, sąsiadów, rodzeństwa lub kolegów szkolnych, z którymi ma ono liczne kontakty w domu, szkole lub na boisku.
     Jedną z form agresywnego zachowania jest agresja instrumentalna. W tym przypadku agresywne zachowania są narzędziem do osiągnięcia zamierzonego celu, np. wymuszanie pieniędzy poprzez grożenie pobiciem, zaś w razie oporu zrealizowanie tych gróźb. Jeśli takie zachowania będą tolerowane przez otoczenie, to napastnik będzie przekonany o swojej bezkarności i nastąpi utrwalenie nawyku uzyskiwania różnych korzyści osobistych za pośrednictwem agresywnego zachowania. Powstawaniu tej formy agresji sprzyja kierowanie się zasadą „ przepychania się łokciami przez życie”, kult siły i przemocy, dążenie do osobistego sukcesu nawet wtedy, gdy dzieje się to ze szkodą dla innych dzieci lub wyrządza się przykrość rodzicom.
     Agresywne zachowanie może powstawać też na skutek zachodzących w organizmie zmian chorobowych. Jest ono wtedy jednym z objawów niektórych zaburzeń nerwicowych. Dzieci takie cechuje zwiększona pobudliwość emocjonalna, stosunkowo małe podniety wywołują olbrzymie reakcje. Dzieci nerwicowe z błahych powodów denerwują się, wpadają w gniew, obrażają się na swoich rówieśników lub dorosłych.
     Jak można zapobiegać agresywnemu zachowaniu się dzieci ?
      Środkiem wychowawczym stosowanym często przez rodziców są kary. Jednakże obawa kary nie prowadzi niejednokrotnie do trwałego zaniku agresywnego zachowania się, lecz powoduje jedynie jego przemieszczenie się na inne obiekty, np. dziecko surowo ukarane przez ojca przestaje dokuczać swemu młodszemu rodzeństwu, zaczyna natomiast napastować swych młodszych kolegów w szkole. Kara działa tylko wtedy, gdy jest bezpośrednie zagrożenie jej zastosowania. Nie rezygnując całkowicie z kar wychowania, nie można traktować ich jako jedynej metody przeciwdziałającej powstawaniu agresji dzieci.
      Bardziej skutecznym od kar hamulcem agresji jest wytworzenie wewnętrznego przekonania ( motywacji) zapobiegającej jej powstawaniu. Jako rodzice i wychowawcy możemy wpływać na dzieci poprzez ukazywanie i wpajanie norm społecznych zawierających zakazy szkodzenia, dokuczania, bicia, wyśmiewania i poniżania godności innych dzieci. Powinny temu towarzyszyć nakazy pomocy potrzebującym, otaczania ich opieką, okazywania im życzliwości.
     Działanie sprzeczne z przyjętymi normami powinno powodować poczucie winy, które zapobiega tworzeniu się emocji złości, wrogości i chęci szkodzenia, pobudzających agresywne zachowanie się. Warunkiem skutecznego zapobiegania agresji jest uwzględnienie przyczyn jej powstawania. Jeżeli dziecko zachowuje się agresywnie wskutek stosowania przez rodziców surowych kar oraz nieżyczliwego odnoszenia się do dziecka, należy dążyć do zmiany metod wychowawczych.
     Słuszne jest bowiem powiedzenie jednego z psychologów, że „… agresja rodzi agresję”. Jeżeli frustracja wywołana jest złośliwymi przezwiskami kolegów, to należy oddziaływać na grupę, aby nie dochodziło do powstawania podobnych sytuacji. Przy agresji naśladowczej istotne znaczenie ma uchronienie dziecka przed szkodliwym działaniem modeli agresywnego zachowania. Należy więc ograniczyć dziecku oglądanie filmów ukazujących obrazy agresji, korzystanie z gier komputerowych polegających na naśladowaniu agresywnego zachowania, zmniejszyć lub nawet uniemożliwić czytanie książek o podobnej treści.
      Jednocześnie należy zainteresować dziecko filmami i książkami, w których występują pozytywne wzorce, takie jak koleżeństwo, przyjaźń, wzajemna życzliwość, gotowość niesienia pomocy i opiekowania się słabszymi.
      Jeśli modele agresji występują w otoczeniu społecznym dziecka, wtedy należy je izolować od zachowujących się agresywnie kolegów.
      Środkiem przeciwdziałającym agresji instrumentalnej jest wykazanie jej nieskuteczności, np. dziecko usiłujące wymusić na rodzicach spełnienie jego żądań, powinno przekonać się o braku skuteczności takiego postępowania, a równocześnie zrozumieć, że cel swój osiągnąć może, gdy rodziców uprzejmie poprosi lub zasłuży na nagrodę dzięki dobrym postępom w nauce. Kończąc , życzę wszystkim rodzicom dobrych dzieci, a dzieciom mądrze kochających rodziców, bo kochać to nie znaczy pozwalać na wszystko.

Opracowała
Maria Kolowca

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:50:14
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:50:14) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie