Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Czy warto pić alkohol?

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1774 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

W ciągu długoletniej pracy nauczyciela i wychowawcy niejednokrotnie prowadziłam lekcje z zakresu profilaktyki antyalkoholowej. Lekcje te były realizowane według gotowych i opracowanych przeze mnie scenariuszy Zauwazyłam, ze najtrwalsze zmiany w świadomości ucznia wywołuje lekcja realizowana według jednego z moich scenariuszy. Koncepcja tych zajęć zgodna jest z powiedzeniem ,,zobacz i uwierz,,. Na lekcji tej uczeń ma mozliwość wykazania się wieloma rodzajami aktywności. Konspekt proponowanej lekcji zawiera kartę pracy ucznia i ankietę ewaluacyjną, wszystko przedstawiam poniżej.

Czy warto pić alkohol? – konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum

Cele lekcji
Cele ogólne lekcji:
Poznawcze
 • Poznanie wpływu alkoholu na zdrowie
 • Przyczyny i skutki alkoholizmu
Cele operacyjne lekcji:
· Uczeń wymienia skutki jednorazowego nadużycia alkoholu
· Uczeń wymienia skutki częstego używania alkoholu
· Uczeń wyjaśnia, dlaczego alkohol uszkadza wszystkie narządy
· Uczeń określa, jakiego rodzaju zmiany zachodzą w głównych narządach pod wpływem alkoholu
· Uczeń odróżnia cechy przyzwyczajenia od cech nałogu
· Uczeń wyjaśnia pojęcie alkoholizm
· Uczeń wyjaśnia, dlaczego alkoholizm jest chorobą społeczną

Postawy:
 • Umiejętność pracy w grupie, obserwowania i wyciągania wniosków
 • Uświadomienie zagrożeń jakie niesie za sobą picie alkoholu
 • Uświadomienie, że styl życia ma wpływ na zdrowie
Formy pracy:
 • Grupowa
 • Indywidualna-ćwiczenia uczniowskie
 • Zbiorowa
Metody pracy:

 • Praktyczna-eksperyment
 • Burza mózgów
 • Problemowa
Środki dydaktyczne:
 • Dla każdego zespołu: probówka lub inne małe naczynie z niewielką zawartością kleiku skrobiowego (przygotowany wcześniej jak kisiel, z wody i mąki ziemniaczanej), probówka z małą ilością białka jaja kurzego oraz naczynie z 1 cm3 alkoholu ( spirytus 95%)
 • Karty pracy z ćwiczeniami dla każdego ucznia.

Przebieg lekcji:
I.Faza wstępna
1.Sprawy organizacyjne ( sprawdzenie obecności, usprawiedliwienie nieobecności).
2..Podział klasy na grupy
II.Faza główna
1. Wyjaśnienie celów bieżącej lekcji.
2. Realizacja zamierzonych celów
Czynności nauczyciela
Czynności ucznia
- wyjaśnienie pochodzenia słowa „alkohol” ( prawdopodobnie od słów arabskich al.-ghul, co oznacza „zły duch”)
- zapis na tablicy ( alkohol- zły duch)


- zadaje pytanie do uczniów „Co w potocznym języku oznacza to słowo?”

- zastanawiają się grupach nad znaczeniem tego słowa, wskazują na napoje alkoholowe o różnej zawartości procentowej tej substancji

- wydaje polecenie „ Określ przyczyny spożywania alkoholu”
- metodą burzy mózgów określają przyczyny spożywania alkoholu i zapisują na tablicy 1.uroczystości, zwyczaje, zobowiązania towarzyskie.2.nie radzenie sobie z trudnościami życia, nieprzystosowanie do środowiska. 3. nawyk, przyzwyczajenie, głód picia.
- stawia pytanie problemowe„Dlaczego alkohol jest „zły ”?
- informuje, że pomoże w zalezieniu odpowiedzi wykonanie zadania 1 i 2 w karcie pracy
- pomaga sformułować wnioski

- uczniowie wykonują w grupach doświadczenia, obserwują i wyciągają wnioski, które zapisują w karcie pracy. (1 -Alkohol działa odwadniająco i utrudnia trawienie skrobi. 2- Alkohol ścina białko, niszczy jego budowę)

- stawia pytanie „Co dzieje się jeżeli człowiek pije często alkohol?.
- wydaje polecenie „ Wykonaj zadanie 3 w karcie pracy”

- pracują w grupach nad ćwiczeniem, przedstawiciel grupy przedstawia rezultat
( cechy nałogu b, c, d, f, g, j, l
słowa do wpisania w zdaniu „nałogu” ,
„alkoholizm”)
- wydaje polecenie „Wykonaj zadanie 4 w karcie pracy”
- w grupach pracują nad zadaniem i prezentują wynik pracy ( trujący, alkoholem, spożyciu, dawki 450, 750 )

-wydaje polecenie „wykonaj zadanie 5 w karcie pracy”
- w grupach pracują nad zadaniem i prezentują wynik pracy ( mózg, serce, wątroba, żołądek, nerki )
- zadaje pytanie „Wyjaśnij, dlaczego alkoholizm jest chorobą społeczną?”
- w grupach ustalają argumenty decydujące o takim zakwalifikowaniu tej choroby. ( Wyrządza szkody społeczne, co wyraża się to w zwiększonej liczbie zachorowań, wzroście przestępczości, obniżeniu w wydajności w pracy, zwiększeniu liczby wypadków w pracy i drogowych jest przyczyną ubóstwa i rozpadania się rodzin.)Dla zainteresowanych i chętnych
Wiedząc, że śmiertelna dawka alkoholu dla nastolatka wynosi 3g na 1kg masy ciała a gęstość alkoholu wynosi 0,789g/cm3, oblicz masę i objętość śmiertelnej dawki dla twojego organizmu.

III.Faza podsumowująca
1.Nauczyciel zadaje pytania podsumowujące temat, pytania które są celami operacyjnymi lekcji.
2.Ocena pracy uczniów na lekcji
3.Uczniowie wypełniają kartę ewaluacyjną.

Ankieta dotycząca lekcji wychowawczej pt. „ Czy warto pić alkohol?”

1.Czy lekcja pomogła rozszerzyć Twoją wiedzę na prezentowany temat?
TAK NIE
2. Czy sposób prowadzenia zajęć wywoływał aktywność i współpracę uczestników?
TAK NIE
3. Czy pomoce dydaktyczne były ciekawe i pomagały w pracy?
TAK NIE
4. Czy na zajęciach panowała dobra atmosfera?
TAK NIE
5. Jakie nastąpiły zmiany w Twojej świadomości na prezentowany temat ( podaj w punktach)
a)………………………………………………………………………………….
b)………………………………………………………………………………….
c)…………………………………………………………………………………
6.Wskaż na skali ogólną ocenę jaką dajesz za lekcję? 1…..2……3…..4……5….6
7.Czy masz jakieś uwagi dotyczące lekcji?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Karta pracy do tematu „Czy warto pić alkohol?”
1. Wpływ alkoholu na trawienie skrobi – składnika wielu pokarmów np.. chleba i ziemniaków
Instrukcja:
1.Do probówki z kleikiem skrobiowym wlej połowę zawartości probówki z alkoholem.
2.Obserwuj wygląd kleiku, wyciągnij wnioski.

2. Wpływ alkoholu na białko- budulec organizmu człowieka.
Instrukcja:
1. Do probówki z roztworem białka jaja kurzego wlej pozostałą zawartość probówki z alkoholem.
2. Obserwuj wygląd białka, wyciągnij wnioski.

3. Podkreśl 6 cech nałogu i uzupełnij ostatnie zdanie.
a) Lubię
b) Nie potrafię się bez tego obejść, ciągle o tym myślę
c) Kiedy nie mogę dostać czegoś, nie wpływa to na stan mojego samopoczucia fizycznego.
d) Muszę
e) Mogę sobie tego odmówić, nie myśleć o tym.
f) Zwiększam dawkę, nawet jeśli wiem, że to jest groźne dla mojego zdrowia, a nawet życia.
g) Tracę rodzinę i przyjaciół.
h) Nie odczuwam pragnienia aby zwiększyć dawkę.
i) Dobrze czuję się w gronie rodziny i przyjaciół a oni dobrze czują się ze mną.
j) Kiedy nie mogę dostać czegoś, mój organizm przeżywa cierpienia fizyczne.
k) Jestem wolny.
l) Jestem niewolnikiem.
Przyzwyczajenie prowadzi do………….. Nałóg picia alkoholu to choroba o nazwie …………

4. Przeanalizuj dane z tabeli ,a następnie uzupełnij luki w zdaniach pod tabelą.
Dawka napoju alkoholowego
Stężenie alkoholu we krwi w ‰

Objawy działania
wódka
kieliszki-50g
piwo
kufle
-
-
0,01- 0.2
Stan trzeźwości. Fizjologiczne stężenie alkoholu we krwi.

1-2


2-4

0,2- 0,5
Nieznaczne zaburzenia czynności narządów zmysłów ( wzrok, słuch), szczególnie istotne w pracach precyzyjnych, wymagających wysokiej sprawności, np. kierowanie pojazdem mechanicznym.

3-4

5-6

0,5-1,0
Stan lekkiego upojenia alkoholowego. Występują zewnętrzne objawy upojenia jak redukcja lęku, pewność siebie, podwyższenie nastroju. .

5-6

7-8

1,0-2,0
Stan średniego upojenia alkoholowego. Występują wyraźne zewnętrzne objawy upojenia: chwiejny chód, bełkotliwa mowa, brak koncentracji.

7-8

9-10

2,0-3,0
Stan ciężkiego upojenia. Zaburzenia psychiczne. Zatrucie alkoholowe. Występuje stan śpiączkowy, brak reakcji na bodźce świetlne i dźwiękowe.

9 -15

11-12
10


3,0-5,0
Stan bardzo ciężkiego upojenia. Śmierć na skutek zatrucia organizmu alkoholem.Alkohol
jest……….. Objawy zatrucia………………. występują już wkrótce po jego………………, przy czym nasilenie ich zależy przede wszystkim od wypitej………. Śmierć człowieka dorosłego może nastąpić po wypiciu od ………g do……….g wódki.

5. Do opisu zmian wywołanych nadmiernym piciem alkoholu, dobierz nazwy uszkodzonych narządów organizmu.
a) obniżenie ostrości wzroku, wydłużenie czasu reakcji, zaburzenia równowagi i zaburzenia psychiczne -..
b) zaburzenia rytmu pracy, zmniejszenie siły skurczu - ………
c) uszkodzenie hepatocytów i marskość - ……….
d) szybsze wchłanianie alkoholu do krwi przez błony śluzowe, uszkodzenie błon śluzowych- …
e) zwiększenie usuwania wody, odwodnienie organizmu-…….


Zdzisława Grzybowska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie