Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Dzień Sportu - Dniem Dziecka

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 19713 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Żyjemy w epoce gwałtownych przemian, których tempo jest wielokrotnie szybsze niż przed laty. Różnice w stylu życia następujących po sobie pokoleń są coraz większe. Rozwój cywilizacji, obok ogromnego rozwoju nauki i zaspakajania stale rosnących potrzeb ludzkości, niesie za sobą także wiele ujemnych skutków takich jak ograniczenie i niszczenie naturalnego środowiska człowieka, obniżenie jego aktywności ruchowej, szerzenie się chorób współczesnej cywilizacji, głownie nerwic i chorób układu krążenia.
Sport jest jedną z podstawowych aktywności życiowych człowieka, która może zapobiec jego fizycznej i psychicznej degradacji. Zajęcia sportowe mają korzystny wpływ na wszechstronny rozwój organizmu młodego człowieka. Ludzie ćwiczący mają zdecydowaną przewagę nad nie ćwiczącymi. W związku z chęcią szerzenia potrzeby aktywnego spędzania czasu wolnego, z okazji obchodów Dnia Sportu połączonego z obchodami Dnia Dziecka po raz kolejny organizuję zawody sportowo - rekreacyjne. Ten dzień jest wyjątkowy. Wszystkie klasy i dzieci przedszkolne naszej szkoły rywalizują ze sobą. Jest to wspaniały sposób na spędzenie wolnego czasu inaczej niż zawsze. W dniu tym działalność ruchowo zabawowa pełni rolę bodźców działających na fizyczną i umysłową stronę osobowości. Potyczki sportowo-umysłowe rozwijają intelekt oraz sprawność fizyczną.


Postanowienia ogólne w związku z organizacją festynu.

1. Nazwa festynu: „Dzień Sportu - Dniem Dziecka”
· cel imprezy: wspólna zabawa i rywalizacja sportowa dzieci, młodzież.
2. Organizatorami i koordynatorami imprezy są: nauczyciele wychowania fizycznego.
3. Sponsorem i gospodarzem imprezy jest Zespół Szkolno-Przedszklolny
w Żelisławicach.
4. Termin imprezy: 01.06.2005r.
· Od 8.00 – 11.30 dzieci szkolne,
· Od 12 – 13.00 występy artystyczne dzieci szkolnych i przedszkola.
5. Miejscem imprezy jest boisko sportowe i sala sportowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego.
6. Zasady uczestnictwa: W zawodach rozgrywanych podczas festynu w godzinach od 8.00 – 11.30 mogą uczestniczyć tylko uczniowie i przedszkolaki tutejszej szkoły.
· Każdy z uczestników zobowiązany jest do udziału w konkurencjach sportowych.
· Każdy z wychowawców:
grup przedszkolnych , klas I-III , klas I-VI szkoły podstawowej oraz klas I – III gimnazjalnych.
Zobowiązany jest do zgłoszenia swoich wychowanków do
poszczególnych rozgrywek i pomoc przy ich przeprowadzeniu.
· Każdy uczeń musi mieć zgodę obojga rodziców lub prawnego opiekuna na udział w zawodach sportowych.
7. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych impreza odbędzie się w szkole na Sali gimnastycznej oraz w niektórych wcześniej przygotowanych salach klasowych co umożliwi rozegranie nie których z zaplanowanych konkurencji oraz innych konkurencji.
8. Zaplecze medyczne zapewnia pielęgniarka szkolna.
9. Sposób przeprowadzenia rozgrywek:
Za organizację i koordynowanie zawodami odpowiedzialni są
nauczyciele wychowania fizycznego.Za kontrolę nad rozegraniem
poszczególnych konkurencji odpowiedzialni będą wcześniej
przydzieleni do poszczególnych konkurencji nauczyciele.


PLAN PROWADZENIA ROZGRYWEK
SZKOLNYCH

8.00 – 8.45 Powitanie uczniów, odczytani harmonogramu
rozgrywek. Pozostawienie czasu uczniom na
rozgrzewkę i dojście w wyznaczone miejsca
w których rozgrywane będą poszczególne
konkurencje.

8.45 – 10.00 Rozgrywają się następujące konkurencje:

A. Przedszkole – konkurs rysunkowy tematyka
dowolna.
Parking samochodowy przy szkole- rysunek.
konkurencje „Kręgle” na boisku szkolnym
Opiekunowie odpowiedzialni to:
( …………………………………………………………)
B. Klasy I –III. Przeprowadzone zostaną
konkurencje: 1,2 i 3.
Boisko sportowe.
Opiekunowie odpowiedzialni to:
( ………………………………………………………...)
C. Klasy IV – VI. bieg chłopców i
dziewcząt na dystansie 600m.
sztafeta „Gwieździsta” osobno dla chłopców i
dziewcząt. Wyścigi w workach
Opiekunowie odpowiedzialni to:
( …………………………………………………………)
D. Klasy I –III
Mecz piłki siatkowej dziewcząt, skok w dal
i przeciąganie liny chłopców
boisko do siatkówki plażowej- siatkówka,

Opiekunowie odpowiedzialni to:
( ………………………………………………….………)
10.00 – 11.30 Rozgrywają się następujące konkurencje:

A. Przedszkole – konkurencje sztafetowe
na boisku szkolnym
Opiekunowie odpowiedzialni to:
( ………………………………………………………..)
B. Klasy I – III – konkurencja „ Kto pierwszy”
na trawiastym boisku szkolnym

Opiekunowie odpowiedzialni to:
( ………………………………………………………...)
C. Klasy IV –VI tor przeszkód. zbijak
boisko szkolne.
Opiekunowie odpowiedzialni to:
( …………………………………………………………)
D. Klasy I-III Gim. Mecz piłki siatkowej
chłopców przeciąganie liny dziewcząt skok w
dal dziewcząt
Opiekunowie odpowiedzialni to:
( …………………………………………………………)

11.30-12.00 Rozdanie dyplomów nagród
Przepisy i sposób przeprowadzeni poszczególnych konkurencji.


Przedszkole:
Konk. (1): Rysunek na asfalcie tytuł pracy dowolny.
dzieci wykonują rysunki dowolne kredą kolorową.
Teren przeprowadzenia konkursu wyznaczone miejsce na
parkingu asfaltowym.

Konk.(2): Kręgle – zabawa rzutna zawodnicy mają do strącenia 12 kręgli
trzema kulami.
Wygrywa zawodnik który z trąci wszystkie kule. odległość od kręgli 4-5 metrów. O miejscu decydują kolejno:
a) ilość strąconych kręgli
b) ilość użytych do tego kul
c) w razie takiego samego wyniku zarządza się
jedną dogrywkę, jeżeli nadal nie ma
rozstrzygnięcia to przyznaje się miejsca
egzekwio.
Kolejne trzy konkurencje to wyścigi, dzieci ustawione są w rzędach na linii startu na sygnał wykonują bieg do pachołka oddalonego 20m i wracają na koniec do swojego rzędu. Każda konkurencja różni się:

Konk.(3): Ćwiczące dzieci w ręku trzymają łyżeczkę z piłeczką po obiegnięciu pachołka przekazuje łyżeczkę z piłeczką następnemu zawodnikowi.
· wygrywa zespół który pierwszy wykona zadanie.
· punkty karne przyznawane są za nie obiegnięcie pachołka,
Konk. (4): Ćwiczące dzieci toczą piłkę koszykową. Zasady jak powyżej.
Konk. (5): Dzieci trzymają w ręce tace a na niej kloce, .zasady jak powyżej.

Klasy I-III
Konk.(1)
Pierwszą konkurencją jest bieg sztafetowy, podczas którego zawodnicy mają obiegnąć jak najszybciej ominąć pachołek i wrócić na koniec rzędu. Na półmetku zawodnicy muszą wrzucić woreczek do koszyka ustawionego w odległości 2m (jeżeli zawodnik nie trafi powtarza czynność jeszcze raz)a następnie powinien przełożyć szarfę przez siebie dowolnym sposobem i jak najszybciej wrócić do zespołu, przekraczając linię mety daje sygnał następnemu zawodnikowi do startu. Wygrywa drużyna która pierwsza oraz bez błędnie wykona zadanie.
· Punkty karne przyznawane są za: nie przełożenie szarfy, nie obiegnięcie pachołka, za zbyt wczesne wystartowanie do biegu.
Konk.(2):
Konkurencja druga to wyścigi na czworakach – tyłem. Pierwszy zawodnik trzyma piłkę koszykową na sygnał wykonuje podpór tyłem przodem do kierunku kładąc piłkę na podbrzuszu przemieszczają się jak najszybciej do pachołka gdzie zostawia piłkę i wraca z powrotem - również na czworakach. Następny zawodnik staruje na czworakach bez piłki, zabiera ją w drodze powrotnej i przekazują kolejnemu zawodnikowi czekającemu na swój start który znowu ją zanosi i tak do ukończenia biegu przez ostatniego zawodnika. Wygrywa zespół który pierwszy ukończy konkurencję.
· Punkty karne otrzymuje zespół który: nie ominął pachołka, nie poruszał się w sposób wyznaczony zawodnik zbyt wcześnie wystartował.
Konk.(3):
Wyścig z woreczkiem na głowie. zadaniem ćwiczących jest w jak najszybszym czasie obiegnięcie pachołka i powrót na koniec zespołu. W drodze powrotnej zawodnik przekazuje woreczek. Kolejny zawodnik startuje nie wcześniej niż nie położy woreczka na głowie.
· punkty karne za : nie ominięcie pachołka i zbyt wczesne wystartowanie do biegu
Konk.(4):
Konkurencja czwarta, „Kto pierwszy”.
Rozgrywana jest w systemie każdy z każdym na wyznaczonym boisku o wymiarach zbliżonych do boiska do siatkówki tj. ( 9x9)- jedna połowa –czyli 9x18metrów. Zawodnicy na każdej połowie mają 6 piłek, które na sygnał przerzucają na stronę przeciwnika. Wygrywa zespół, który pierwszy 7 razy umieści wszystkie piłki na stronie przeciwnika. Za wygraną zespół otrzymuje 3 punkty, za przegraną 0 punktów. Wygrywa zespół z większą liczbą punktów, jeżeli zdarzyłoby się, że drużyny mają tą samą liczbę punktów liczy się różnicę zdobytych punktów w poszczególnych meczach.


Klasa IV-VI
Konk.(1)
Konkurencja biegowa dla chł. i dz.na dystansie 600m. W konkurencji wygrywa zawodnik który w najszybszym czasie pokonałdystans.
Konk.(2):
Sztafeta gwiaździsta – zawodnicy ustawieni w rzędzie, twarzą do swojego łuku toru za chorągiewką. Każdy zawodnik biegnie po kolei z pałeczką sztafetową dookoła, mając środek po swojej lewej stronie. Po obiegnięciu trasy biegu, pachołka i swojej drużyny, przekazuje pałeczkę następnemu zawodnikowi. Ostatni zawodnik po obiegnięciu trasy, pachołka i swojej drużyny ustawia się na jej początku. O wygranej decyduje kolejność ukończenia biegu.
· punkty karne za nie obiegnięcie własnego pachołka
· za zbyt wczesne wystartowanie
Konk.(3):
Zawodnicy ustawieni w rzędach na starcie, pierwsi stoją w worku. Na sygnał przemieszczają się skokami do pachołka omijają go i wracają powrotem. Kolejny zawodnik pomaga zdjąć worek z nóg i po jego założeniu na swoje nogi startuje. Wygrywa zespół który pierwszy wykona zadanie.
Konk.(4):
Tor przeszkód
Zawodnicy każdej z drużyn wykonują konkurencje na czas – najpierw jedna drużyna później druga i trzecia. Wygrywa zespół który w jak najkrótszym czasie wykona zadanie.
Kolejność ustawienia przeszkód:
· materac (1)- przewrót w przód
· ławeczka (2)- przeciąganie się na ławeczce
· skakanka (3)- dziesięć skoków
· szarfa (4)- przełożenie dowolnym sposobem szarf
· materac (5) obiegnięcie materaca i wykonanie przewrotu w przód.
Konk.(5)
Konkurencja na czas - każda klasa z każdą. Zawodnicy jednej z drużyn wchodzą do środka koła o promieniu 5m mając za zadanie nie dać się zbić piłką drugiej drużynie ustawionej po obwodzie koła. Drużyna w środku ma materac za którym się chowa. Wygrywa drużyna która najszybciej wykonała zadanie. Ponieważ gra odbywa się systemem każdy z każdym, punktacja jest następująca:
· wygrana - 3pkt.
· remis - 1pkt.
· przegrana - 0pkt.
Jeżeli z darzy się że punktacja będzie ta sama należy między drużynami z tymi samymi wynikami rozegrać dogrywkę
Klasa I – III Gimnazjum

Konk.(1):
Mecz piłki siatkowej miedzy klasowy zarówno dziewcząt jak i chłopców odbywa się do dwóch wygranych setów każdy do 25pkt., w razie remisu rozgrywany jest trzeci set do 15pkt.
Konk.(2):
Skok w dal dziewcząt i chłopców - konkurencja rozgrywana między klasowo. Każdy skok zawodników z poszczególnych klas sumuje się razem. Wygrywa drużyna której suma skoków będzie najdłuższa. Każdy zawodnik skacze dwa razy, skoki oddawane są na zmianę , raz jedna klasa raz druga i trzecia.
Konk.(3):
Przeciąganie liny : zarówno dziewczęta jak i chłopcy walczą każdy z każdym do dwóch wygranych, przy stanie 1:1 rozgrywana jest trzecia potyczka rozstrzygająca. Jeżeli zdarzy się remis liczy się wynik bezpośredniego starcia lub jedna dodatkowa rozgrywka.
Podsumowanie końcowe


1. Wszystkie sytuacje sporne (protesty) rozstrzygane są przez
specjalnie powołaną do tego trzyosobową komisję. Przez
dyrektora szkoły i organizatora.
2. Wyniki wszystkich konkurencji będą ogłoszone po
przeprowadzeniu ostatniej z nich.
3. Wszyscy zawodnicy otrzymują nagrody ( tabliczka
czekolady ) .
5. Wszystkie nagrody i dyplomy wręczane są przez dyrektora
i organizatorów imprezy.ORGANIZATOR:
mgr Dariusz Guzy.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie