Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Czy warto zostać egzaminatorem ?

 

Podstawową cechą systemu egzaminów zewnętrznych jest postawienie każdego ucznia w jednakowych warunkach egzaminowania. Zadanie to wymaga precyzyjnego oceniania przez przygotowanego nauczyciela- egzaminatora zewnętrznego. Chciałabym podzielić się swoimi uwagami na temat pracy egzaminatora egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno – przyrodniczej.

Będąc nauczycielką matematyki z 24-letnim stażem i widząc szansę zdobycia dodatkowych kwalifikacji, złożyłam podanie na kurs dla kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych organizowany przez OKE we Wrocławiu. Ukończyłam to 25 - godzinne szkolenie z wynikiem pozytywnym i zostałam wpisana do ewidencji egzaminatorów OKE we Wrocławiu.

Kurs, którego celem było przygotowanie kandydatów do wykonywania zadań egzaminatora obejmował:
Ø rozwinięcie u uczestników umiejętności trafnego, rzetelnego i obiektywnego sprawdzania, punktowania i oceniania zadań otwartych przy zastosowaniu ustalonych schematów poprawnych odpowiedzi, kryteriów oceniania i przyjętych schematów punktowania,
Ø nabycie umiejętności punktowania zadań otwartych porównywalnego z wynikami ustalonymi przez innych egzaminatorów w kraju (w granicach dopuszczalnej rozbieżności),
Ø nabycie umiejętności sprawdzania i oceniania zadań we współpracy z kierownikiem zespołu egzaminatorów,
Ø kształtowanie współodpowiedzialności za egzamin,

Przygotowanie po szkoleniu powinno wystarczyć, aby sprawdzać i oceniać prace egzaminacyjne. Praca egzaminatora wcale nie jest łatwa. Mimo, że jest klucz punktowania, to sprawdza się zadania ze wszystkich przedmiotów objętych częścią matematyczno – przyrodniczą a nie tylko samą matematykę. Jako matematykowi łatwiej było mi oceniać zadania z fizyki czy chemii a nawet z geografii. Czasami rozwiązania nie były ujęte w schemacie odpowiedzi i trzeba było zrozumieć tok myślenia ucznia, aby dobrze ocenić zadanie.
W komisjach egzaminatorów są przedstawiciele wszystkich przedmiotów i można skonsultować wątpliwości.
Myślę, że więcej problemów mają egzaminatorzy z pozostałych przedmiotów, ale też sobie świetnie radzą. Sprawdzałam każdorazowo ponad sto prac. Ta ocena kosztowała sporo wysiłku, ale dawała zadowolenie z wykonywanej pracy.
W następnych latach po powołaniu do zespołu sprawdzającego i odpowiednim przeszkoleniu byłam już pewniejsza. Wiedziałam, jaki jest mechanizm sprawdzania. Pani przewodnicząca komisji, mgr Iwona Wall bardzo sprawnie rozwiewała nasze wątpliwości.

W sprawach spornych kontaktowała się z OKE we Wrocławiu. Czułam odpowiedzialność za tę pracę. Moje ocenianie było sprawiedliwe i zgodne z kluczem egzaminacyjnym.
Za trzecim razem było mi już o wiele łatwiej. Wiedziałam jak rozłożyć sobie pracę, aby sprawnie i bez pomyłek oceniać przydzielone prace. Zawsze zasadą było ścisłe,,trzymanie się klucza odpowiedzi”.
W maju 2005r znów pełniłam tę funkcję i praca została oceniona pozytywnie jak u większości koleżanek i kolegów z zespołu oceniającego.
W tym roku ponownie zostałam zaproszona na szkolenie egzaminatorów.
Szkolenie było organizowane w ramach projektu realizowanego przez OKE we Wrocławiu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prowadzone było przez Ewę i Andrzeja Ziemieńczuk.

Co dała mi praca egzaminatora?

Przez te wszystkie lata miałam możliwość oceniania zadań z matematyki uczniów, których nie uczę.

Widziałam, jakie popełniali błędy i te obserwacje pomogły mi obiektywniej spojrzeć na swoich uczniów.

Zwracam uwagę na powtarzające się błędy, uczyłam unikania takich błędów na egzaminie..

Przypomniałam sobie wiedzę z innych przedmiotów egzaminacyjnych.

Ukończenie szkolenia i pełnienie funkcji egzaminatora pozwoliło mi na głęboką analizę efektywności mojej pracy i doskonalenie warsztatu. Ukazało potrzebę częstego odnoszenia się do standardów wymagań egzaminacyjnych oraz przy opracowywaniu testów i sprawdzianów takiego formułowania zadań, by sposób odpowiedzi był łatwo przewidywalny i pozwalał w efekcie na określenie jasnego i przejrzystego dla wszystkich schematu punktowania. Doświadczenia zdobyte w OKE pomagają mi udoskonalać pracę na lekcjach matematyki, co wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły, w której jestem zatrudniona.
Co roku sprawdzam testy próbne z części matematyczno - przyrodniczej klas pierwszych, drugich i trzecich, opracowuję wyniki, wyciągam wnioski do programów naprawczych.
Warto zostać egzaminatorem i wzbogacić swoje umiejętności nauczycielskie. Może moje uwagi i refleksje skłonią młodych nauczycieli do podjęcia decyzji o zostaniu egzaminatorem?


Alina Madera
nauczycielka matematyki
Publiczne Gimnazjum nr 1
w Wałbrzychu


Wałbrzych,25.04.2006r

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:48:22
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:48:22) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie