Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Jestem bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 953 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

   Z roku na rok w wypadkach drogowych ginie coraz więcej dzieci. Zdrowie, życie i bezpieczeństwo  stanowią wartość, o którą powinni się troszczyć wspólnie rodzice, nauczyciele i organizatorzy ruchu drogowego, działając różnymi środkami i metodami.

 Z roku na rok w wypadkach drogowych ginie coraz więcej dzieci. Zdrowie, życie i bezpieczeństwo  stanowią wartość, o którą powinni się troszczyć wspólnie rodzice, nauczyciele i organizatorzy ruchu drogowego, działając różnymi środkami i metodami. Rodzice najlepiej znają swoje dziecko, jego mocne i słabe strony, potrafią więc zrozumieć potrzeby, wyjaśnić problemy, odpowiedzieć na pytania, a przede wszystkim pokazać, w jaki sposób należy zachować się na drodze. Zaproszeni do szkoły policjanci powinni brać udział w zajęciach, na których poruszane są trudniejsze zagadnienia z przepisów ruchu drogowego, uczestniczyć w apelach, spotkaniach. 
 W trosce o bezpieczeństwo uczniów szkoła prowadzi zajęcia sprzyjające odpowiedniemu przygotowaniu do bezpiecznego poruszania się po drogach oraz uzyskania właściwej kultury komunikacyjnej.
  Projekt ma charakter profilaktyczny, natomiast głównym jego celem jest  wykształcenie u uczniów świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych na drodze oraz ukształtowanie bezpiecznych zachowań.

Cele:

* popularyzacja wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym,
* wdrażanie uczniów do poprawnych zachowań w roli pieszego i rowerzysty,
* wdrażanie do partnerskiego zachowania się na drodze,
* przygotowanie uczniów do uzyskania karty rowerowej,
* kształtowanie umiejętności korzystania z informacji zawartych w kodeksie drogowym,
* propagowanie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
* wdrażanie do prawidłowego  postępowania w razie wypadku drogowego,
* uświadomienie roli roweru jako ekologicznego środka w turystyce i wypoczynku.
 
 
REALIZACJA PROJEKTU

 
Doskonalenie Rady Pedagogicznej

1. Przedstawienie założeń procesu wychowania komunikacyjnego w szkole.
2. Procedura wydawania kart rowerowych w szkole.
3. Konsekwencje braku posiadania karty rowerowej przez ucznia w razie wypadku drogowego z jego udziałem.

Doskonalenie nauczycieli

1.Zasady współdziałania nauczycieli, w realizacji programu na wszystkich poziomach pracy 
  dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi.
2.Warsztaty, konferencje.
3.Lekcje otwarte.

Współpraca z rodzicami.

1.Procedury otrzymywania kart rowerowych przez dzieci.
2.Decyzje rodziców w sprawie wydawania karty rowerowej ich dzieciom przez dyrektora szkoły. 
3.Zebrania, pogadanki.

Współpraca z Wydziałem Prewencji i Ruchu Drogowego KPP.

1.Pogadanki na temat:
° Bezpieczna droga pierwszoklasisty do szkoły.
° Moje pierwsze prawo jazdy.
° Bezpieczne wakacje.

Lekcja wychowania komunikacyjnego.

1.Realizacja przyjętego programu.
2.Realizacja treści z wychowania komunikacyjnego w ramach przedmiotu technika.
3.Realizacja treści z wychowania komunikacyjnego na godzinach wychowawczych.

Turniej ruchu drogowego.

1.Organizacja eliminacji klasowych, szkolnych  do powiatowego turnieju wiedzy o 
   bezpieczeństwie   ruchu drogowego.
2. Przygotowanie testów.
3.Sprawdzian umiejętności teoretycznych i praktycznych.

Akcje promujące bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym.

1.Wystawa prac plastycznych.
2.Oznakowanie rowerów.
3.Wyposażenie pierwszoklasisty w odblask.
4.Opracowanie przez uczniów kodeksów drogowych  dla pieszych i rowerzystów – wręczenie   
   młodszym kolegom.

Wydawanie kart rowerowych.

1.Szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu przepisów o ruchu drogowym.
2.Przygotowanie testów.
3.Zgromadzenie arkuszy zaliczeń.
4.Sprawdzian umiejętności teoretycznych i praktycznych. 

Współpraca z pielęgniarką szkolną.

1.Pogadanka na temat:
° „Jak postępować gdy się skaleczymy ? ”
° „Udzielanie pierwszej pomocy”

Wyposażenie w pomoce dydaktyczne.

1.Śledzenie ofert na targach edukacyjnych.
2. Zakup materiałów dydaktycznych. 

Sprawdzamy podjęte działania. Ewaluacja.

1.Ankieta.
2.Zbieranie opinii od uczniów i nauczycieli.
3.Obserwacje.

Literatura

B. Szafarczyk, „ Z Agatką na drodze”, Bielsko – Biała1993
B Czechowska, „Karta rowerowa”,Rożak, Gdańsk 1993
H Próchniewicz , „Karta rowerowa i motorowerowa”, IMAGE,  Warszawa 1995
„Prawo o ruchu drogowym” – Ustawa z dnia 20 czerwca 1997

Maria Czuchta

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie