Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Czym jest dziś terapia pedagogiczna?

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6941 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Terapia pedagogiczna postrzegana jest dziś jako całokształt oddziaływań za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się, mających na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji. Wiele dzieci ma problemy w uczeniu się. Trudności te wynikają zazwyczaj z posiadanych przez dzieci zaburzeń parcjalnych oraz różnego rodzaju problemów emocjonalnych. Zmierzamy zatem do wszechstronnego rozwijania zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych, wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych oraz przywrócenia prawidłowych postaw dzieci wobec obowiązków uczniowskich.

Szansa takich zmian jest jak najwcześniejsze podjęcie czynności zmierzających do wykrycia zaburzeń rozwojowych i rozpoczęcia szeroko pojętej terapii pedagogicznej, stanowiącej jeden z istotnych czynników decydujących o karierze szkolnej, a w przyszłości nawet zawodowej dziecka.

Zajęcia terapeutyczne winny mieć swój własny, specyficzny charakter, odmienny od zajęć lekcyjnych. Dlatego też każdy pedagog-terapeuta uwzględnia w swojej pracy zastosowanie szerokiego wachlarza działań. Nie jest on bowiem korepetytorem, lecz „przywódcą” zachęcającym do działania.
Zainteresować, zmobilizować, zachęcić, wyjaśnić, zrozumieć pomóc, wprowadzić odpowiednie korekty, nie oceniać za pomocą stopni, szukać sposobów przezwyciężania trudności, to swoiste „wytyczne” dla pedagoga prowadzącego terapię.
Aby to wszystko było możliwe konieczne jest stosowanie urozmaiconych form i metod pracy na zajęciach (często niekonwencjonalnych, odbiegających od tradycyjnych), z wykorzystaniem licznych środków i pomocy dydaktycznych podnoszących atrakcyjność, dobranych do potrzeb danego dziecka lub grupki dzieci, gdyż zajęcia możemy prowadzić indywidualnie lub w małych grupach.

Niezbędna jest także właściwa organizacja i plan pracy terapii pedagogicznej, w którym nadrzędnym celem jest:
- stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka (umysłowego, psychicznego i społecznego), posiadającego różnego rodzaju deficyty i dysharmonie rozwojowe, na miarę jego możliwości.


Cele szczegółowe to:
- korygowanie zaburzonych funkcji,

- ułatwianie dzieciom opanowywania wiadomości i umiejętności wymaganych na danym poziomie,

- zapobieganie powstawaniu zaburzeń emocjonalnych wynikających z napotykania trudności edukacyjnych,

- rozbudzanie zainteresowań,

- wzmacnianie wiary we własne możliwości,

- wyrabianie właściwej motywacji do nauki.

Praca terapeutyczna jest zazwyczaj procesem długotrwałym, wymagającym dokładnej, wnikliwej analizy możliwości i potrzeb dziecka, a czasem przynoszącym – mimo ciężkiej pracy – efekty krótkotrwałe i nie spełniające oczekiwań. Obejmuje ona dwa obszary oddziaływania na dziecko: obszar wpływu pośredniego poprzez poradnictwo, zalecenia, instruktaż dla rodziców oraz obszar bezpośredniego oddziaływania przez osobisty kontakt pedagoga-terapeuty na zajęciach. Dzięki zaangażowaniu dziecka, rodziców i pedagoga-terapeuty oraz systematycznej pracy ich wszystkich efektywność oddziaływań znacznie się zwiększa. Wtedy dopiero możemy myśleć o odniesieniu sukcesu.

Planując zajęcia korzystamy zazwyczaj z ćwiczeń usprawniających:

- percepcję słuchową,

- spostrzeganie wzrokowe,

- sprawność ruchową (w obrębie motoryki małej i dużej),

- orientację przestrzenną,

- koordynację wzrokowo-ruchową,

- grafomotorykę np. na materiale plastyczno-konstrukcyjnym,

- pamięć słuchową i wzrokową,

- koncentrację uwagi.

Ponad to wykorzystuje się także zabawoterapię, arteterapię, muzykoterapię, terapię H.S. Sullivana i wiele innych metod i technik (np. Kinezjologia Edukacyjna Dennisona, Metod Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Integracja Sensoryczna, Drama, techniki relaksacyjne itp.), a także coraz bardziej rozpowszechnione i dostępne specjalistyczne programy komputerowe.

Praca pedagoga-terapeuty wymaga posiadania dużej wiedzy i umiejętności, ciągłego ich podnoszenia, odpowiedzialności, kreatywności, cierpliwości, wyczucia i taktu pedagogicznego, ciepła, życzliwości, właściwych relacji z podopiecznym. Winna mieć charakter psychopedagogiczny, gdyż nie można pominąć w niej zachowań dziecka związanych z zaangażowaniem kolejno wszystkich podstawowych procesów regulacyjnych (percepcyjnych, intelektualnych, wykonawczych, emocjonalnych i motywacyjnych). Jeżeli tego wszystkiego nie brakuje w naszych działaniach to możemy bezpiecznie świadczyć dalej swoje usługi jako pedagoga-terapeuty, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu istniejącemu zapotrzebowaniu.

Opracowanie mgr Anna Jaskólska

PPPP Skierniewice

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie