Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan pracy wychowawczej oddziału przedszkolnego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 25311 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym iprzyrodniczym. Wynikające z powyższego celu zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, nauczyciel realizuje w ramach określonych obszarów edukacyjnych.

I. ZADANIE

Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie ( obserwacje, rozmowy, zabawy ).
Sposób wykonania:
 1. Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi.
 2. Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ Ja’’ i zaspakajaniu poczucia bezpieczeństwa.
 3. Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowań.
 4. Tworzenie okazji do wspólnego podejmowania i realizowania różnych zadań ,rozwiązywania problemów.
 5. Kształcenie przywiązania do najbliższego otoczenia społecznego rodziny, przedszkola, środowiska.
 6. Wyrabianie samodzielności, umiejętności współdziałania na rzecz innych.
II. ZADANIE

Dostarczanie przeżyć, radości odkrywania i wyobraźni ( dyskusje, rozmowy, obserwacje, wytwory plastyczne dziecka).
Sposób wykonania:
 1. Budzenie zaciekawienia otaczającym światem- kształtowanie postawy twórczej.
 2. Poszanowanie własności społecznej z uwzględnieniem sprzętu szkolnego, zabawek- odczytywanie sensu i przeznaczenia rzeczy.
 3. Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.
 4. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka
  • zachowanie się w drodze podczas wycieczek i spacerów,
  • uświadomienie złożności sytuacji na drodze,
  • przygotowanie do uczestnictwa w ruchu drogowym.
  • wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości poprzez obserwowanie, manipulowanie oraz przekształcanie przedmiotów.
III. ZADANIE

Nawyki higieniczno- kulturowe.
Działania twórcze w różnych dziedzinach aktywności ( obserwacje, ćwiczenia praktyczne).
Sposób wykonania:
 1. Przyzwyczajanie do systematycznego dbania oswoją czystość osobistą.
 2. Czynności samoobsługowe związane z obsługą własną.
 3. Porządkowanie sali, kącika zabawy, miejsca pracy półek itp.
 4. Wdrażanie do systematycznej pracy i poszanowania jego wytworów.
 5. Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności.
 6. Zapoznanie z różnymi formami technik.
 7. Wspieranie samodzielnych działań dziecka.
IV. ZADANIE

Poznanie rodzinnego kraju ( wycieczki, spacery, zabawy, prace, obserwacje ).
Sposób wykonania:
 1. Kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt i roślin oraz przyswajanie zasad ochrony przyrody.
 2. Zaznajamianie z miejscowymi instytucjami użyteczności społecznej i omawianie ich podstawowych funkcji.
 3. Rozwijanie zainteresowania pięknem i bogactwem naszego kraju, zwracanie uwagi na różnorodność regionów- elementy miejscowego folkloru.
 4. Zaznajamianie z historią i tradycjami naszej miejscowości w nawiązaniu do legend i wspomnień mieszkańców.
V. ZADANIE

Uroczystości szkolne- przedszkolne.
Sposób wykonania:
 • Dzień Edukacji Narodowej -recytowanie wierszy, śpiewanie piosenek
 • Andrzejki - wróżby, wspólna zabawa przy muzyce
 • Dzień Górnika - zbliżenie dzieciom tematu poprzez wykorzystanie literatury, ilustracji, gry dydaktyczne.
 • Mikołajki - spotkanie z Mikołajem, wręczenie upominków, wspólne zdjęcia
 • Święta Bożego Narodzenia - wspólne kolędowanie, łamanie się opłatkiem, składanie życzeń
 • Dzień Babci i Dziadka - montaż słowno- muzyczny, recytacja wierszy, śpiewanie piosenek tematycznie związanych z babcią i dziadkiem, wręczenie wykonanych własnoręcznie upominków, wspólny poczęstunek.
 • Choinka - przygotowanie z rodzicami i dziećmi kostiumów, konkursy, wspólne tańce młodszych i starszych dzieci, rozdanie prezentów, poczęstunek
 • Dzień Kobiet - przygotowanie upominków dla kobiet, wykonanie albumu o pracy zawodowej kobiet.
 • Dzień Służby Zdrowia - wycieczka do gabinetu higienistki szkolnej, zapoznanie z pracą higienistki, pielęgniarki.
 • Dzień Matki - montaż literacko- muzyczny, śpiewanie piosenek, recytacja wierszy tańce.
 • Dzień Ojca - wykonanie upominków, złożenie życzeń.
 • Dzień Dziecka - zorganizowanie gier , zabaw, konkursów, rozdanie upominków.
 • Zakończenie roku szkolnego. - wręczenie dyplomów, pożegnanie przedszkolaków.
VI. ZADANIE

Współpraca z rodzicami ( rozmowy, dyskusje, czynny udział ).
Sposób wykonania:
 1. Przybliżenie rodzicom treści pracy z dziećmi w przedszkolu.
 2. Pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.
 3. Wspólne rozwiązywanie trudności wychowawczych oraz wspólna odpowiedzialność za rozwój dziecka i postępy w nauce ( informacje o sukcesach, niepowodzeniach, trudnościach).
 4. Nasilenie współpracy z rodzicami dzieci wymagających indywidualnej pracy korekcyjno –kompensacyjnej .
 5. Wzajemne poznanie i rozumienie się wychowawcy i rodziców oraz wychowanków – rozumienie atmosfery domowej dziecka.
 6. Udział rodziców w procesie dydaktycznym w charakterze obserwatorów.
  • organizowanie zajęć otwartych
  • pedagogizacja rodziców z czynnym udziałem.
 7. Udział rodziców w imprezach i uroczystościach szkolnych jako współorganizatorzy.
 8. Pomoc w organizowaniu i pełnieniu opieki w czasie wycieczek
 9. Zachęcanie rodziców do wykonywania drobnych czynności na rzecz oddziału przedszkolnego.
 10. Zapraszanie rodziców wykonujących ciekawe zawody.
VII. ZADANIE

Współpraca ze środowiskiem lokalnym
Sposób wykonania:
 1. Współpraca oddziału przedszkolnego ze Szkołą Podstawową w Racławówce.
  • nawiązanie kontaktu z nauczycielami i uczniami
  • wprowadzenie dzieci w tematykę szkolną
  • wspólne wycieczki, zabawy, konkursy z młodszymi klasami
  • eksponowanie prac plastycznych dzieci.
 2. Współpraca z higienistką szkolną.
  • wycieczka do gabinetu
  • zapoznanie z pracą higienistki
  • wspólne rozmowy na temat „Zdrowego stylu życia’’
 3. Nawiązanie współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Racławówce.
 4. Poczta i pracownicy poczty, kontakt z listonoszem.
 5. Policja- przybliżenie dzieciom pracy policjanta, podstawowych zasad ruch drogowego.
 6. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Racławówce
  • wspólne konkursy , gry , zabawy itp.
Opracowała: Grażyna Rejment
Szkoła Podstawowa w Racławówce

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie