Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Aktywność geometryczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8642 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Opracowała : mgr Iwona Szyszkowska


Aktywność geometryczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym

              Na szczeblu wczesnoszkolnego nauczania matematyki powinno dążyć się do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka. Należy tak planować i organizować edukację matematyczną w klasach I – III, ażeby każde dziecko odczuwało potrzebę i doznawało przyjemność z uprawiania tego przedmiotu, zdobywało wiarę w swoje możliwości matematyczne.
Najlepiej, gdy wyzwolimy u dzieci własną twórczą aktywność. Aktywność jest podstawową właściwością każdej żywej istoty, która radzi się pod wpływem osobistych pobudek wewnętrznych np. zainteresowań, potrzeb, dążeń, pragnień, itp. Według Encyklopedii dla dzieci i młodzieży „Aktywność to zdolność do działania, czynny udział w czymś. Osoba aktywna żywo reaguje na wydarzenia, chętnie sama podejmuje działania i skłania do działania innych. Aktywność zazwyczaj wiąże się z twórczym stosunkiem do otaczającego świata, wyrażającym się w chęci zmieniania go”. Na aktywność wskazuje również W. Okoń podając, że jest to samorzutna chęć do działania wywołująca zewnętrzne i wewnętrzne przejawy działalności. Aktywność jednostki przejawia się na zewnątrz w formie czynności.
Dziecko od najmłodszych lat obserwuje świat, otaczające go przedmioty, kształty. Stanowią one materiał poglądowy do nauczania geometrii. Zagadnienia geometryczne są drogą do teorii matematycznych, z którymi uczeń spotyka się w klasach starszych. Dlatego tak ważny jest etap początkowy, etap schematyzacji, modelowania doświadczeń dziecka w fizycznej przestrzeni. Pojęcia abstrakcyjne nie powstają w myśli uczniów ani poprzez bierne obserwowanie działań nauczyciela, ani tez przez słuchanie wypowiedzi kolegów, czy odpowiadanie na pytania. Muszą one mieć pierwotne źródła w świecie, który go otacza i w wykonanych przez niego różnego typu czynnościach.
 Właśnie za sprawą aktywności geometrycznej należy na początku przyzwyczajać uczniów do dostrzegania, schematyzowania kształtów, wzajemnych położeń przedmiotów, ich ruchu i transformacji. Wówczas abstrakcyjna geometria będzie nauką żywą o rzeczywistość.
             Przez aktywność geometryczną Z. Semadeni rozumie organizowanie różnorodnych zajęć w szkole i poza szkołą, tak ukierunkowanych, by dzieci samodzielnie zdobywały doświadczenie niezbędne w dalszej nauce oraz próbowały opisywać swe obserwacje i wyciągnąć z nich wnioski.
             Aktualny program nauczania matematyki proponuje następujące treści geometryczne w poszczególnych klasach edukacji wczesnoszkolnej:

Klasa I

·        określania stosunków przestrzennych i cech wielkościowych
·        rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych
·        mierzenie i porównywanie odcinków

Klasa II

·        długość łamanej
·        rozpoznawanie kształtów figur geometrycznych
·        porównywanie długości boków figur geometrycznych
·        przedstawienie figur płaskich na geoplanieKlasa III

·        mierzenie i określanie odcinków o żądanej długości
·        obliczanie długości łamanej
·        obliczanie obwodu wielokąta


Nauczyciel realizując określone treści geometryczne programu nauczania matematyki ma duże możliwości tworzenia na zajęciach sytuacji wymagających od ucznia aktywności geometrycznej. Najbardziej wyzwalają aktywność nowe sytuacje problemowe. Również inspirują do działania różne gry, zabawy, układanki, itp., które dzieci bardzo lubią.

Propozycja ćwiczeń pobudzających aktywność geometryczną u uczniów kl. I

1. Określenie stosunków przestrzennych i cech wielkościowych

a)     Bajka o piesku
Na przygotowanych kartonach lub kartkach dzieci rysują, wykonując polecenia nauczyciela typu:
Na środku kartki narysuj budę dla psa.
Przed budą narysuj pieska.
Z prawej strony budy narysuj miseczkę.
Z lewej strony budy narysuj drzewo, obok płotek.
Na płotku narysuj ptaka.
Za płotkiem narysuj drzewa.
Przed płotem kwiaty.
Nad budą narysuj słońce i chmurki.

b)    Dzieci stoją na środku klasy, każde trzyma w rękach ulubioną maskotkę; nauczyciel wydaje polecenia:
Postaw maskotkę na stoliku.
Postaw maskotkę pod stolikiem.
Postaw maskotkę obok stolika.
Postaw maskotkę przed stolikiem.
Postaw maskotkę za stolikiem.

c)     Układanie kolorowych kredek wokół zeszytu, zgodnie z poleceniem nauczyciela:
Połóż czerwoną kredkę na środku zeszytu.
Żółtą kredkę na prawo od zeszytu, a na lewo od zeszytu połóż zieloną kredkę.

d)    Na ilustracji znajdują się 3 pociągi. Najkrótszy pomaluj na czerwono, krótszy na żółto, a najdłuższy na niebiesko.
e)     Pomaluj koralik na najdłuższej tasiemce – na czerwono, a na najkrótszej – na zielono.
f)      Postaw krzyżyk pod największym domkiem, a kropkę pod najmniejszym.

2. Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych

a)     kompozycje z poznanych figur geometrycznych uczniowie maja przed sobą; klocki trójkątne, prostokątne, kwadratowe, i koliste. Układają własne wzorki, szlaczki, modele zabawek, itp.
b)    Uczniowie rozpoznają i grupują figury geometryczne wśród rozsypanych na podłodze przedmiotów – nazywanie ich, np. kwadratowe szuflady, płytki prostokątne PCV, podkładki, książki, okrągłe talerze, obrazki, płyty kompaktowe, serki, kasety. Grupowanie tych przedmiotów:
 - serki topione, poduszki, itp.                                                                                                               
 - płytki PCV, obrazki, kasety, podkładki, ksiązki, itp.
 - szuflady, ksiązki, obrazki, itp.    
 - płyta kompaktowa, talerze, itp. 

c)      Malowanie i nazywanie figur geometrycznych na szarym papierze. Nauczyciel maluje na szarym papierze figurę, opisując np. 3 boki i 3 kąty. Uczniowie nazywają ją i malują taką samą .


3. Mierzenie i porównywanie odcinków

a)     cięcie tasiemki, sznurka na odcinki różnej długości;

b)    rysowanie linii i odmierzanie jej długością stóp (na boisku szkolnym) ;

c)     odmierzanie odcinków patyczkiem jednakowej długości w miejscach wykonywanego rowka do siewu warzyw;

d)    dzielenie zapiekanki na równe odcinki o danej długości (odcinki można wykonać z papieru);

e)     mierzenie długością zeszytu boku dłuższego swojej ławki i krótszego; porównywanie boków. Ile razy zeszyt mieścił się na krótszym boku? Ile razy zeszyt mieścił się na dłuższym boku?

f)      mierzenie stopami długości i szerokości swojego pokoju w domu.Bibliografia

1.     Leksykom dla dzieci i młodzieży, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979.
2.     Kujawiński J., Kierowanie własną twórczą aktywnością ucznia w początkowym nauczaniu matematyki, Życie Szkoły 1981, nr 4.
3.     Makarewicz J., Doskonalenie wczesnoszkolnego nauczania geometrii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Bydgoszcz 1993.
4.     Okoń W., Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1984.
5.     Program nauczania zintegrowanego edukacji wczesnoszkolnej w klasach I – III z Ekoludkiem w Szkole, Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej Żak, Warszawa 1999.
6.     Semadeni Z. (red.), Nauczanie początkowe matematyki, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988, t. 4.
7.     Stucki E., Metodyka nauczania matematyki w klasach niższych, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Bydgoszcz 1992, cz. 1.
·        mierzenie i określanie odcinków o żądanej długości·        obliczanie długości łamanej ·        obliczanie obwodu wielokąta
·        mierzenie i określanie odcinków o żądanej długości·        obliczanie długości łamanej ·        obliczanie obwodu wielokąta
·        mierzenie i określanie odcinków o żądanej długości·        obliczanie długości łamanej ·        obliczanie obwodu wielokąta
·        mierzenie i określanie odcinków o żądanej długości·        obliczanie długości łamanej ·        obliczanie obwodu wielokąta
·        długość łamanej ·        rozpoznawanie kształtów figur geometrycznych ·        porównywanie długości boków figur geometrycznych ·        przedstawienie figur płaskich na geoplanie ·        mierzenie i określanie odcinków o żądanej długości·        obliczanie długości łamanej ·        obliczanie obwodu wielokąta
·        określania stosunków przestrzennych i cech wielkościowych ·        rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych ·        mierzenie i porównywanie odcinków
              Na szczeblu wczesnoszkolnego nauczania matematyki powinno dążyć się do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka. Należy tak planować i organizować edukację matematyczną w klasach I – III, ażeby każde dziecko odczuwało potrzebę i doznawało przyjemność z uprawiania tego przedmiotu, zdobywało wiarę w swoje możliwości matematyczne. Najlepiej, gdy wyzwolimy u dzieci własną twórczą aktywność. Aktywność jest podstawową właściwością każdej żywej istoty, która radzi się pod wpływem osobistych pobudek wewnętrznych np. zainteresowań, potrzeb, dążeń, pragnień, itp. Według Encyklopedii dla dzieci i młodzieży „Aktywność to zdolność do działania, czynny udział w czymś. Osoba aktywna żywo reaguje na wydarzenia, chętnie sama podejmuje działania i skłania do działania innych. Aktywność zazwyczaj wiąże się z twórczym stosunkiem do otaczającego świata, wyrażającym się w chęci zmieniania go”. Na aktywność wskazuje również W. Okoń podając, że jest to samorzutna chęć do działania wywołująca zewnętrzne i wewnętrzne przejawy działalności. Aktywność jednostki przejawia się na zewnątrz w formie czynności.Dziecko od najmłodszych lat obserwuje świat, otaczające go przedmioty, kształty. Stanowią one materiał poglądowy do nauczania geometrii. Zagadnienia geometryczne są drogą do teorii matematycznych, z którymi uczeń spotyka się w klasach starszych. Dlatego tak ważny jest etap początkowy, etap schematyzacji, modelowania doświadczeń dziecka w fizycznej przestrzeni. Pojęcia abstrakcyjne nie powstają w myśli uczniów ani poprzez bierne obserwowanie działań nauczyciela, ani tez przez słuchanie wypowiedzi kolegów, czy odpowiadanie na pytania. Muszą one mieć pierwotne źródła w świecie, który go otacza i w wykonanych przez niego różnego typu czynnościach.  Właśnie za sprawą aktywności geometrycznej należy na początku przyzwyczajać uczniów do dostrzegania, schematyzowania kształtów, wzajemnych położeń przedmiotów, ich ruchu i transformacji. Wówczas abstrakcyjna geometria będzie nauką żywą o rzeczywistość.              Przez aktywność geometryczną Z. Semadeni rozumie organizowanie różnorodnych zajęć w szkole i poza szkołą, tak ukierunkowanych, by dzieci samodzielnie zdobywały doświadczenie niezbędne w dalszej nauce oraz próbowały opisywać swe obserwacje i wyciągnąć z nich wnioski.             Aktualny program nauczania matematyki proponuje następujące treści geometryczne w poszczególnych klasach edukacji wczesnoszkolnej:
              Na szczeblu wczesnoszkolnego nauczania matematyki powinno dążyć się do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka. Należy tak planować i organizować edukację matematyczną w klasach I – III, ażeby każde dziecko odczuwało potrzebę i doznawało przyjemność z uprawiania tego przedmiotu, zdobywało wiarę w swoje możliwości matematyczne. Najlepiej, gdy wyzwolimy u dzieci własną twórczą aktywność. Aktywność jest podstawową właściwością każdej żywej istoty, która radzi się pod wpływem osobistych pobudek wewnętrznych np. zainteresowań, potrzeb, dążeń, pragnień, itp. Według Encyklopedii dla dzieci i młodzieży „Aktywność to zdolność do działania, czynny udział w czymś. Osoba aktywna żywo reaguje na wydarzenia, chętnie sama podejmuje działania i skłania do działania innych. Aktywność zazwyczaj wiąże się z twórczym stosunkiem do otaczającego świata, wyrażającym się w chęci zmieniania go”. Na aktywność wskazuje również W. Okoń podając, że jest to samorzutna chęć do działania wywołująca zewnętrzne i wewnętrzne przejawy działalności. Aktywność jednostki przejawia się na zewnątrz w formie czynności.Dziecko od najmłodszych lat obserwuje świat, otaczające go przedmioty, kształty. Stanowią one materiał poglądowy do nauczania geometrii. Zagadnienia geometryczne są drogą do teorii matematycznych, z którymi uczeń spotyka się w klasach starszych. Dlatego tak ważny jest etap początkowy, etap schematyzacji, modelowania doświadczeń dziecka w fizycznej przestrzeni. Pojęcia abstrakcyjne nie powstają w myśli uczniów ani poprzez bierne obserwowanie działań nauczyciela, ani tez przez słuchanie wypowiedzi kolegów, czy odpowiadanie na pytania. Muszą one mieć pierwotne źródła w świecie, który go otacza i w wykonanych przez niego różnego typu czynnościach.  Właśnie za sprawą aktywności geometrycznej należy na początku przyzwyczajać uczniów do dostrzegania, schematyzowania kształtów, wzajemnych położeń przedmiotów, ich ruchu i transformacji. Wówczas abstrakcyjna geometria będzie nauką żywą o rzeczywistość.              Przez aktywność geometryczną Z. Semadeni rozumie organizowanie różnorodnych zajęć w szkole i poza szkołą, tak ukierunkowanych, by dzieci samodzielnie zdobywały doświadczenie niezbędne w dalszej nauce oraz próbowały opisywać swe obserwacje i wyciągnąć z nich wnioski.             Aktualny program nauczania matematyki proponuje następujące treści geometryczne w poszczególnych klasach edukacji wczesnoszkolnej:
              Na szczeblu wczesnoszkolnego nauczania matematyki powinno dążyć się do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka. Należy tak planować i organizować edukację matematyczną w klasach I – III, ażeby każde dziecko odczuwało potrzebę i doznawało przyjemność z uprawiania tego przedmiotu, zdobywało wiarę w swoje możliwości matematyczne. Najlepiej, gdy wyzwolimy u dzieci własną twórczą aktywność. Aktywność jest podstawową właściwością każdej żywej istoty, która radzi się pod wpływem osobistych pobudek wewnętrznych np. zainteresowań, potrzeb, dążeń, pragnień, itp. Według Encyklopedii dla dzieci i młodzieży „Aktywność to zdolność do działania, czynny udział w czymś. Osoba aktywna żywo reaguje na wydarzenia, chętnie sama podejmuje działania i skłania do działania innych. Aktywność zazwyczaj wiąże się z twórczym stosunkiem do otaczającego świata, wyrażającym się w chęci zmieniania go”. Na aktywność wskazuje również W. Okoń podając, że jest to samorzutna chęć do działania wywołująca zewnętrzne i wewnętrzne przejawy działalności. Aktywność jednostki przejawia się na zewnątrz w formie czynności.Dziecko od najmłodszych lat obserwuje świat, otaczające go przedmioty, kształty. Stanowią one materiał poglądowy do nauczania geometrii. Zagadnienia geometryczne są drogą do teorii matematycznych, z którymi uczeń spotyka się w klasach starszych. Dlatego tak ważny jest etap początkowy, etap schematyzacji, modelowania doświadczeń dziecka w fizycznej przestrzeni. Pojęcia abstrakcyjne nie powstają w myśli uczniów ani poprzez bierne obserwowanie działań nauczyciela, ani tez przez słuchanie wypowiedzi kolegów, czy odpowiadanie na pytania. Muszą one mieć pierwotne źródła w świecie, który go otacza i w wykonanych przez niego różnego typu czynnościach.  Właśnie za sprawą aktywności geometrycznej należy na początku przyzwyczajać uczniów do dostrzegania, schematyzowania kształtów, wzajemnych położeń przedmiotów, ich ruchu i transformacji. Wówczas abstrakcyjna geometria będzie nauką żywą o rzeczywistość.              Przez aktywność geometryczną Z. Semadeni rozumie organizowanie różnorodnych zajęć w szkole i poza szkołą, tak ukierunkowanych, by dzieci samodzielnie zdobywały doświadczenie niezbędne w dalszej nauce oraz próbowały opisywać swe obserwacje i wyciągnąć z nich wnioski.             Aktualny program nauczania matematyki proponuje następujące treści geometryczne w poszczególnych klasach edukacji wczesnoszkolnej:

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie