Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Działalność Szkolnych Kół Caritas odpowiedzią na wezwanie do miłości Boga i bliźniego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1267 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Artukuł na temat Szkolnych Kół Caritas został napisany w celu przyblizenia form działalności SKC i zachęty do podjęcia tego typu działań.Działania na rzecz drugiego człowieka uczą młodych ludzi ofiarności i bezinteresowności. Nauczyciel-opiekun Koła ma okazję pobudzać uczniów do pracy na rzecz potrzebujących,rozwijać ich wrazliwość oraz integrować grupę.

Działalność Szkolnych Kół Caritas odpowiedzią na wezwanie do miłości Boga i bliźniego

                           Kościół zasłuchany w słowo Jezusa, zapatrzony w jego przykład na różny sposób realizuje Jezusowe przykazanie miłości przez 2000 lat. U początku XX wieku został powołany Związek Caritas jako organizacja kościelna, która miała w imieniu Kościoła realizować chrześcijańskie i ewangeliczne przesłanie miłosierdzia. niestety w roku 1950 został on rozwiązany przez ówczesne władze PRL. Pod koniec wieku, w nowej rzeczywistości politycznej ukazała się możliwość powrotu do tej chlubnej tradycji. Ksiądz biskup Ignacy Tokarczuk  powołał dekretem dnia 29 czerwca 1990 roku Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Odtąd  przez  działania Caritas  jest   realizowana   misja Kościoła wobec ubogich i potrzebujących wsparcia. W Statucie nowo powołanej Caritas czytamy: „Podstawowym celem „Caritas” jest szerzenie chrześcijańskich zasad charytatywnych, jednoczenie, koordynowanie i kierowanie całą kościelną akcją charytatywną na terenie diecezji…”
                              W Caritas bardzo szybko rozwijającą się formą wolontariatu są Szkolne Koła Caritas. Skupiają one ponad 7 tysięcy uczniów szkół podstawowych i średnich. Tempo, w jakim powstają nowe Szkolne Koła Caritas, pozwala stwierdzić, że istotnie - wśród młodych zapanowała pozytywna moda na wolontariat. Jak czytamy w statucie szkolne koło "Caritas" jest dobroczynną organizacją młodzieżową działającą w oparciu o społeczno - humanitarne zaangażowanie jej członków, pod nadzorem dyrekcji szkoły i "Caritas" Archidiecezji. Opiekę nad kołem sprawuje nauczyciel szkoły, wyznaczony przez dyrektora Szkoły i zatwierdzony przez dyrektora "Caritas" Archidiecezji. Do jego obowiązków należy: czuwanie nad sprawami wychowawczymi i organizacyjnymi; reprezentowanie koła przed dyrekcją szkoły i na zewnątrz. Opiekę duchową nad kołem sprawuje kościelny asystent, wyznaczony przez biskupa diecezjalnego. Do obowiązków asystenta należy: czuwanie nad działalnością koła, by była zgodna z nauczaniem Kościoła katolickiego i statutem "Caritas"; kierowanie pracą formacyjną członków koła.
              Zadania koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego człowieka, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość  czy  rasę.  Do zadań koła należy:
·        pogłębianie nauki Jezusa Chrystusa, przede wszystkim o miłosierdziu Bożym oraz jej rozszerzanie;
·        uwrażliwianie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie
     ducha czynnej miłości bliźniego;
·        tworzenie dobrej atmosfery w szkole, w najbliższym środowisku, sprzyjającej kształtowaniu osobowości młodego katolika
     i patrioty oraz dążenie do wszechstronnego rozwoju młodego
     człowieka;
·        troska o zdobywanie wiedzy ogólnej i religijnej i uczenie
     odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę;
·        rozeznawanie konkretnych potrzeb w szkole, najbliższym środowisku, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy;
·        stała współpraca z "Caritas" Archidiecezji w prowadzeniu akcji takich, jak: Tydzień Miłosierdzia, św. Mikołaj, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, "Skarbonka wielkopostna"; organizowanie pomocy osobom ubogim i samotnym, ich dzieciom, ludziom dotkniętym kataklizmami losowymi;
·        współdziałanie z innymi organizacjami szkolnymi, parafialnymi zespołami charytatywnymi, organizacjami państwowymi, samorządowymi, społecznymi, fundacjami i stowarzyszeniami charytatywnymi;
·        gromadzenie środków pieniężnych i artykułów pierwszej potrzeby dla oczekujących pomocy z terenu szkoły, lub innych.

Zadania, o których mowa koło realizuje przez:
·        środki rozwijające życie religijne, jak katecheza, nabożeństwa, dni skupienia, rekolekcje, pielgrzymki itp.;
·        spotkania, zebrania, zjazdy, sympozja, konferencje, prelekcje, pogadanki, kursy, szkolenia itp.;
·        imprezy kulturalne, religijno - charytatywne takie jak: akademie, wieczornice, koncerty, konkursy itp.;
·        imprezy rekreacyjno - sportowe, festyny, loterie fantowe, aukcje itp.;
·        udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez "Caritas";
·        włączanie się w prace różnego rodzaju placówek charytatywnych oraz podejmowanie posług na rzecz osób potrzebujących a pozostających w swoich domach;
·        korzystanie z własnej biblioteczki, materiałów "Caritas", taśmoteki, filmów oraz urządzanie wystaw i wydawanie gazetki.
     Papież Jan Paweł II w encyklice „Novo millennio ineunte” zawarł taką myśl: ”Potrzebna jest dziś nowa‘ wyobraźnia miłosierdzia’, której przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr”.
Ludzie młodzi są bardzo wrażliwi, szczególnie dotykają ich przejawy niesprawiedliwości społecznej. Wolontariat może być formą protestu przeciwko przemocy, nienawiści, nałogom, których skutki dotykają młodych bardzo głęboko. Jeżeli młody człowiek będzie miał szczęście trafić na kogoś, kto go pociągnie własnym przykładem, może swoją energię i wolny czas wykorzystać z pożytkiem dla siebie i innych ludzi. Szkolne Koła Caritas mogą być pozytywną alternatywą nie tylko dla młodzieży ale także dla nauczycieli i wychowawców, którzy mogą być opiekunami koła i pozytywnie kształtować młodzież.
                         Słowo „caritas” oznacza miłość braterską, miłość bliźniego. Trzeba dbać o to żeby wszelkie dobre działania na rzecz drugiego człowieka wynikały z tak pojmowanej miłości, a nie z chęci autoreklamy, czy pragnienia zysku. Rozpowszechnianiu idei „caritas” powinny służyć najnowsze osiągnięcia myśli ludzkiej w dziedzinie techniki i komunikacji.

                                                           Autor: Marta Łukasiewicz

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie