Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Let`s visit the UK. Lekcja z wykorzystaniem Internetu

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5489 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Konspekt lekcji jezyka angielskiego z wykorzystaniem Internetu. Jest to propozycja lekcji poswieconej zagadnieniom kulturowym Zjednoczonego Królestwa (informacje geograficzne, symbole narodowe, patroni) dla uczniów gimnazjum.


 

Konspekt lekcji języka angielskiego

Data: 05.04. 2006
Klasa: IIc
Czas: 1 godzina lekcyjna
Prowadzący: mgr Ewa Widerek

TEMAT: Let’s visit the United Kingdom. Lekcja z wykorzystaniem Internetu.

CELE GŁÓWNE:
- wprowadzenie wiadomości z zakresu geografii, symboli narodowych oraz świętych patronów Zjednoczonego Królestwa
- wprowadzenie słownictwa niezbędnego do opisywania Zjednoczonego Królestwa
- zapoznanie uczniów z przykładami edukacyjnych stron internetowych, na których znajdują się informacje o Zjednoczonym Królestwie
- kształtowanie umiejętności tworzenia map myśli
- rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem
- kształcenie umiejętności mówienia
- rozwijanie umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu

CELE OPERACYJNE:
W zakresie wiadomości, uczeń zna:
- różnicę między Zjednoczonym Królestwem a Wielka Brytanią
- symbole narodowe, stolice, patronów poszczególnych krajów Zjednoczonego Królestwa
W zakresie umiejętności, uczeń potrafi:
- korzystać ze stron internetowych dotyczących Zjednoczonego Królestwa, w tym z portali obcojęzycznych
- konstruować mapy myśli
- wyszukiwać w tekście konkretnych informacji
- zaprezentować nabyta wiedzę w formie wypowiedzi ustnej


METODY
:
-praktycznego działania: praca z komputerem, wykorzystanie Internetu
-podająca: wykład, objaśnianie poleceń
-aktywizująca: mapy pojęciowe, burza mózgów, metoda projektu
FORMY PRACY:
-indywidualna, kierowana przez nauczyciela i samodzielna
-w grupach
-w parach
-zbiorowa
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
-komputery z dostępem do Internetu
-strona internetowa:
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs.html
-słowniki dwujęzyczne
-mapa Zjednoczonego Królestwa
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
I.
Czynności organizacyjne.
II. Lekcja właściwa.
1. Rozgrzewka językowa - burza mózgów
Nauczyciel pisze na tablicy THE UNITED KINGDOM. Uczniowie podają wszystkie wyrazy kojarzące im się z ta nazwą, a nauczyciel zapisuje je na tablicy.
2. Prezentacja nowego materiału - uczniowie wchodzą na stronę internetową: http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs.html
a. Wiadomości ogólne o Zjednoczonym Królestwie (United Kingdom) – położenie geograficzne, poszczególne kraje i ich stolice
- uczniowie otwierają BRITAIN AND THE UNITED KINGDOM – WHAT IS THE UK?, gdzie znajdują się w/w informacje oraz mapa Zjednoczonego Królestwa
- wybrany uczeń czyta na głos tekst
- wytłumaczenie nowego słownictwa
- zapoznanie uczniów z zasadami tworzenia map myśli (mind maps)
- wyjaśnienie różnicy pomiędzy Wielką Brytanią (Great Britain) a Zjednoczonym Królestwem (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
- wspólne tworzenie mapy myśli o Wielkiej Brytanii i Zjednoczonym Królestwie
Nauczyciel rozpoczyna, a następnie poszczególni uczniowie podchodzą do tablicy i uzupełniają mapę myśli
- uczniowie otwierają INTERACTIVE MAP OF THE UK (interaktywną mapę Zjednoczonego Królestwa)
Praca w parach: uczniowie dopasowują nazwy poszczególnych krajów, ich stolic oraz nazwy mórz do konturów na mapie. Para, która pierwsza wykona poprawnie ćwiczenie otrzymuje plusa za aktywność.
b.
Wiadomości na temat symboli oraz świętych patronów poszczególnych krajów Zjednoczonego Królestwa
- uczniowie otwierają NATIONAL SYMBOLS AND FLAGS - WHAT ARE BRITAIN’S NATIONAL EMBLEMS?
Praca w grupach czteroosobowych: Każda z grup czyta tekst dotyczący innego kraju Zjednoczonego Królestwa, a następnie przedstawiciel danej grupy ustnie prezentuje zdobyte informacje reszcie klasy.
- rozbudowywanie mapy myśli
Poszczególni uczniowie podchodzą do tablicy i poszerzają mapę myśli wiadomościami na temat symboli i świętych patronów poszczególnych krajów
Zjednoczonego Królestwa.
III. Część końcowa.
1. Podsumowanie lekcji przez nauczyciela.
2. Ćwiczenia komunikacyjne na utrwalenie wiadomości z lekcji – praca w grupach:
Uczniowie w grupach czteroosobowych przygotowują po trzy pytania dotyczące informacji z lekcji. Następnie każda z grup zadaje pozostałym grupom pytania. Uczniowie, którzy odpowiedzą na najwięcej pytań otrzymują plusy za aktywność.
3. Praca domowa:
Praca metoda projektu. Uczniowie w czteroosobowych grupach przygotowują projekt na temat jednego z państw Zjednoczonego Królestwa, uwzględniając wiadomości zdobyte na lekcji (kraje przydziela nauczyciel).
Projekty będą połączone w jeden duży plakat i zostaną umieszczone w pracowni językowej.


Ewa Widerek

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie