Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program Przedszkolnej Grupy Turystyczno - Krajoznawczej - Dreptuś

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 671 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Mając na uwadze możliwości percepcyjne dziecka w wieku przedszkolnym, jego nieodpartą ciekawość świata, chęć poznawania i doświadczania rzeczywistości, stworzyłam program autorski umożliwiający poznawanie „na piechotkę” bliższego i dalszego otoczenia dziecka.


Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi... to główny cel wychowania przedszkolnego. Uwzględniając zainteresowania i potrzeby dzieci, odwołując się do ich doświadczeń, posiadanej wiedzy i umiejętności postanowiłam pomóc dziecku w realizacji jego indywidualnej drogi rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi poprzez tworzenie środowiska wychowawczego bogatego w sytuacje aktywizujące je i usamodzielniające.
Mając na uwadze możliwości percepcyjne dziecka w wieku przedszkolnym, jego nieodpartą ciekawość świata, chęć poznawania i doświadczania rzeczywistości, stworzyłam program autorski umożliwiający poznawanie „na piechotkę” bliższego i dalszego otoczenia dziecka. Możliwość bezpośredniego poznawania i przeżywania najbardziej bowiem sprzyja harmonijnemu rozwojowi człowieka, wzbogaca osobowość, rozwija pamięć i wyobraźnię, sprzyja trwalszemu zapamiętywaniu nowych treści, uczy radości bycia z innymi. Udział w rajdach pieszych w towarzystwie rówieśników i innych uczestników (w dużej grupie), z rodzicami lub bez nich, jest niewątpliwie usamodzielniający i aktywizujący, umożliwia poznanie możliwości sprawnościowych dzieci, wyzwala zapał do pokonywania przeszkód i odkrywania świata.
Tworząc program, miałam także na uwadze uświadomienie dzieciom i rodzicom wartości i walorów turystyki pieszej, zachęcenie do aktywnego, zdrowego i twórczego spędzania czasu.

Cele główne:

 1. Zachęcenie najmłodszych do uprawiania wędrówek pieszych i poznawania kraju, a przede wszystkim okolicy miejsca zamieszkania;
 2. Poznanie środowiska przyrodniczego, tradycji, poszerzania wiedzy z różnych dziedzin życia;
 3. Podnoszenie kondycji zdrowotnej i sprawności fizycznej;
 4. Wspomaganie rodziny w procesie wychowania.
Cele szczegółowe:


 • Kształtowanie takich cech charakteru, jak: wytrwałość, obowiązkowość, wrażliwość moralną, życzliwość, uczciwość;
 • Rozwijanie ufnego stosunku do otoczenia, zarówno dorosłego, jak i rówieśniczego, spontanicznego i otwartego zachowania wobec innych ludzi i poprawnej komunikacji;
 • Wyrabianie samodzielności, umiejętności współdziałania i działania na rzecz innych;
 • Popularyzacja turystyki pieszej i krajoznawstwa;
 • Kultywowanie tradycji obrzędów ludowych;
 • Podnoszenie sprawności fizycznej.
Metody pracy:


Małe dziecko poznaje świat wszystkimi zmysłami, swoje doświadczenia zdobywa poprzez obserwację, przeżywanie i działanie. Do otoczenia przystosowuje się początkowo za pomocą narządów zmysłu, przechodząc stopniowo do poznania za pośrednictwem pamięci, wyobraźni i myślenia.
Metody stosowane przeze mnie, to metody czynne, oparte na organizowaniu aktywnego udziału dziecka, z których najważniejszą jest bezsprzecznie partnerstwo. „Sytuacjami, w których dziecko ma szansę wnoszenia równego z dorosłymi wkładu do wspólnego wyniku działania, są sytuacje wspólnej z nim aktywności w warunkach zabawowych, do czego okres dzieciństwa stwarza szczególne okazje. Do zadań dorosłego należałoby też wypatrywanie takich sytuacji, na ile się tylko da w naturalnych warunkach życia”.
Partner bowiem, to nic innego, jak współuczestnik. Jest to więc metodyka prowadzenia grupy oparta na przeżyciu, które angażuje tak uczestników, jak i prowadzącego. Jej celem jest wzbogacenie form pracy grupowej, umożliwienie rozwijania aktywności i zaangażowania się jej członków we wspólne działanie, polepszenie komunikacji między wychowawcą a wychowankami.
Udział w rajdach pieszych w grupie turystyczno – krajoznawczej Dreptuś pozwala na integrację uczestników, ułatwia poznanie nowego otoczenia i zmniejszenie dystansu między ludźmi, niweluje napięcia psychiczne i ewentualne sytuacje lękowe związane ze spotkaniem w nowej grupie. Umożliwiając dziecku przebywanie w różnorodnym środowisku, rozwijamy w nim wrażliwość estetyczną, która jest źródłem wielu radosnych przeżyć.
Metoda dominująca w poznawaniu otaczającej rzeczywistości to bezpośrednia obserwacja. Dzięki niej dziecko nawiązuje bliższy kontakt z otoczeniem, uczy się dostrzegać zjawiska i rozumieć je. Obcowanie z przyrodą i architekturą wzbogaca intelekt dziecka, pobudza jego wyobraźnię, daje możliwość zrozumienia i odczuwania tego, z czym się spotyka.

Zasady obowiązujące to:
 1. Dobrowolność uczestnictwa, sugestywne zapraszanie do udziału, bez stwarzania sytuacji przymusu, podkreślanie wartości płynących z nawiązania kontaktów z innymi uczestnikami, stwarzanie szansy przeżycia czegoś nowego w grupie;
 2. Unikanie rywalizacji i uznawanie pozytywnych przeżyć jako wartości, wyzwalanie zachowań sprzyjających włączeniu się wszystkich w działanie bez obawy ośmieszenia się, eliminowanie rywalizacji na rzecz współpracy;
 3. Pobudzenie wszystkich poziomów komunikowania, odwoływanie się do przeżyć, a nie tylko do informacji.

Każdy Dreptuś powinien:

1. Posiadać Książeczkę Wycieczek Pieszych.
2. Znać regulamin Strażnika Przyrody i go przestrzegać.
3. Stosować na szlaku zasady Karty Turysty.
4. Z ochotą zdobywać punkty na odznakę „Siedmiomilowe buty”.
5. Uczestniczyć w rajdach organizowanych przez PTTK zgodnie z kalendarzem imprez.
6. Brać udział w wycieczkach organizowanych przez przedszkole.
7. Zachęcać rodziców do wycieczek rodzinnych.
8. Zdrowo się odżywiać.
9. Prawidłowo się ubierać.
10. Zawsze mieć dobry humor!


1. Suchanek Irena, O partnerskiej postawie nauczyciela
2. Ogrodzińska Teresa, Przedszkolaki krok drugi

Maria Wasilewska
Przedszkole nr 21
w Koszalinie

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie