Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program wychowawczy ,,Zimo baw sie z nami!"

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 11563 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Ferie zimowe - czas wolny dla dzieci i młodzieży jest okazją do aktywnej działalności ruchowej. Dzieci najczęściej spędzają go siedząc w domu przed telewizorem lub komputerem. Alternatywą takiego scenariusza będzie spędzenie czasu podczas zorganizowanych zajęć w czasie ferii zimowych.
      Każda pora roku wymaga od organizmu dziecka pewnego przystosowania, w zależności od niej zmienia się aktywność ruchowa i motywacja działania.


PROGRAM WYCHOWAWCZY "ZIMO - BAW SIĘ Z NAMI !"
SZKOŁA PODSTAWOWA W BESTWINCE 2005 / 2006

Opracowały:
mgr Zofia Dąbrowiecka
mgr Łucja Firganek
mgr Bożena Furczyk
mgr Agata Niemczyk
mgr Katarzyna Tekieli

I WPROWADZENIE

      Ferie zimowe - czas wolny dla dzieci i młodzieży jest okazją do aktywnej działalności ruchowej. Dzieci najczęściej spędzają go siedząc w domu przed telewizorem lub komputerem. Alternatywą takiego scenariusza będzie spędzenie czasu podczas zorganizowanych zajęć w czasie ferii zimowych.
      Każda pora roku wymaga od organizmu dziecka pewnego przystosowania, w zależności od niej zmienia się aktywność ruchowa i motywacja działania.
      Propozycją czynnego wypoczynku podczas ferii zimowych są właśnie gry i zabawy na wolnym powietrzu. Nie wszystkie dzieci mają możliwość wyjazdu na zimowiska czy obozy. Stąd propozycja zorganizowania ferii zimowych szkole. Dla wielu dzieci taka forma będzie jedyną formą wypoczynku.

II UCZESTNICY PROGRAMU
      W zajęciach będą uczestniczyć uczniowie Szkoły Podstawowej w Bestwince wyróżniający się pracą i aktywnością działań na rzecz szkoły ( uczestnictwo w zajęciach jako forma nagrody ) oraz uczniowie, którzy nie uczestniczą w innej zorganizowanej formie wypoczynku.

III ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
CZAS TRWANIA : 06. 02. - 10. 02. 2006 roku.
PODSTAWY TEORETYCZNE:
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997roku w sprawie warunków , jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ( Dz. U. Nr 12, poz. 67 ) ( Zmiana: Dz. U. Nr 18, poz. 102 )
 • Gminny Program Wczesnego Zapobiegania Patologii
 • Szkolny Program Profilaktyki
IV CELE: OGÓLNE :
 • dzieci mają zorganizowany wypoczynek podczas ferii zimowych,
 • uczestnicy hartują organizm,
 • dzieci uczą się aktywnie spędzać wolny czas,
SZCZEGÓŁOWE :
UCZEŃ:
 • wie na czym polega " hartowanie organizmu" i jakie jest jego zdrowotne działanie,
 • ubiera się odpowiednio do temperatury otoczenia,
 • dostrzega piękno zimowego krajobrazu,
 • zna pory roku i ich cechy charakterystyczne,
 • gromadzi słownictwo języka angielskiego wokół tematu "zima",
 • rozpoznaje tropy zwierząt danego terenu i innych,
 • poznaje tradycje myśliwych,
 • poznaje gry i zabawy, które pomogą ciekawie spędzić ferie zimowe i czas wolny,
 • poznaje, przestrzega i stosuje zasady bezpieczeństwa,
 • integruje się z innymi dziećmi w zabawie,
 • stosuje zasady współzawodnictwa, normy obowiązujące w grupie,
 • utrzymuje porządek w otoczeni§ wykonuje prace plastyczne, rzeźby ze śniegu - doskonali umiejętności w tym zakresie,
V TREŚCI PROGRAMOWE
 1. Szkoła - dziecko jako uczeń, kolega, przyjaciel.
 2. Zabawy, gry, przygody dzieci.
 3. Rozmowy.
 4. Obserwowanie zjawisk i procesów przyrodniczych dostępnych doświadczeniami dziecka, mówienie o tym.
 5. Dbałość o zdrowie, higienę własną i otoczenia.
 6. Bezpieczeństwo.
 7. Działalność plastyczna.
 8. Ekspresja i autoekspresja.
 9. Gry i zabawy ruchowe.
 10. Przestrzeganie reguł w grach i zabawach ruchowych.
VI PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
METODY:
 • "burza mózgów",
 • zadań stawianych do wykonania,
 • gry dydaktyczne,
 • scenki,
 • projekcje plastyczne,
 • mini wykład,
 • wycieczka,
 • niedokończonych zdań,
FORMY:
 • warsztatowe,
 • praca w małych grupach,
 • praca w parach,
 • kontakty indywidualne,
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
 • materiały plastyczne,
 • sprzęt sportowy,
 • sprzęt audio i płytoteka,
VII TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

DZIEŃ PIERWSZY:
"Cztery pory roku - ZIMA". Klanza. Integracja zespołu. ( Aneks 1 )

DZIEŃ DRUGI:
" Idziemy tropem leśnych zwierząt"- spotkanie z myśliwym. ( Aneks 2 )

DZIEŃ TRZECI:
Wyjazd na basen. ( Aneks 3 )

DZIEŃ CZWARTY:
"Dziecięce Igrzyska Zimowe". ( Aneks 4 )

DZIEŃ PIĄTY:
" Bal u Pani Zimy". ( Aneks 5 )

VIII EWALUACJA
Ewaluacja programu wychowawczego " Zimo - baw się z nami" przeprowadzona zostanie poprzez :
 • zagadki,
 • quizy,
 • metodę niedokończonych pytań,
 • kalejdoskop uczuć,
Aneks I
Scenariusz do zajęć "Cztery pory roku - Zima". Klanza. Integracja zespołu.
Cele szczegółowe:
Uczeń:
 • zna pory roku i ich cechy charakterystyczne,
 • integruje się z innymi dziećmi w zabawie,
 • utrzymuje porządek w otoczeniu,
 • wie na czym polega "hartowanie organizmu i jakie jest jego zdrowotne działanie",
 • poznaje gry i zabawy, które pomogą ciekawie spędzić ferie zimowe i czas wolny,
 • poznaje, przestrzega i stosuje zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
Przebieg zajęć:
 1. Poznajemy się przez zabawę i działania plastyczne. Zrób swoją wizytówkę", "Niedokończone zdania", "Powitanie w kole".
 2. Spisujemy kontrakt grupowy na czas zajęć.
 3. Zabawy ruchowe przy muzyce: Taniec La Bestringo", "Przyjazne ręce", "Bałwan", "Magiczna liczba 7’.
 4. Działania plastyczne. Twórcze zabawy z gazetami: "Zimowe buty", "Śniegowa zabawa", "Temperatura".
 5. Techniki dramowe:
  • Budujemy igloo,
  • Zaprzęg reniferów,
  • Śniegowa zabawa,
  • Sporty zimowe.
 6. Zabawy przy piosenkach Carnwelito "Kulig".
 7. Bezpieczne zabawy na śniegu - działania plastyczne - rysujemy znaki ostrzegawcze- omówienie.
 8. Wyjście na sanki na "Gacówkę". Przypomnienie zasad dotyczących odpowiedniego ubioru i bezpiecznego zachowania podczas zabaw na śniegu.
Aneks II
Scenariusz dnia "Idziemy tropem leśnych zwierząt" - spotkanie z myśliwym.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
UCZEŃ:
 • wie na czym polega "hartowanie organizmu" i jakie jest jego zdrowotne działanie,
 • ubiera się odpowiednio do temperatury otoczenia,
 • dostrzega piękno zimowego krajobrazu,
 • gromadzi słownictwo języka angielskiego wokół tematu "zima"
 • zna pory roku i ich cechy charakterystyczne,
 • rozpoznaje tropy zwierząt ( charakterystyczne dla danego terenu i inne),
 • poznaje tradycje myśliwych,
 • poznaje gry i zabawy, które pomogą ciekawie spędzić ferie zimowe i czas wolny,
Przebieg zajęć:
 1. Spotkanie uczestników w świetlicy szkolnej.
 2. Przedstawienie przebiegu dnia przez prowadzącego - zapoznanie z zaproszonym myśliwym.
 3. Pogadanka z myśliwym - zapoznanie dzieci ze szkicami tropów leśnych zwierząt i tradycją sygnalizacji trąbką. - piosenka - sygnał znana w tradycji myśliwskiej - "Powitanie":
  Witaj, chylimy głowę swą,
  To leśników brać chce ciebie przywitać,
  Uścisnąć dłoń twą silnie, serdecznie,
  Gościu, gościu nasz.
 4. Wyjście na zewnątrz - odegranie "Powitania" na trąbce przez myśliwego.
 5. Podział na dwie grupy - zabawa w podchody ( jedna grupa znaczy ślady kolbami kukurydzy, druga grupa zbiera je i podąża według wskazówek). Tropienie śladów i rozpoznawanie ich.
 6. Spotkanie przy paśniku - dokarmienie zwierząt zebraną kukurydzą.
 7. Powrót całą grupą - ognisko w przygotowanym wcześniej miejscu, pieczenie kiełbasy.
 8. Spotkanie w świetlicy przy ciepłej herbacie:
  • podsumowanie "wyprawy",
  • quiz wiadomości,
  • wybór "króla wyprawy" ( analogia do wyboru "króla polowania" ) - oceniane jest zachowanie, zaangażowanie, zainteresowanie dzieci w trakcie wyjścia,
  • piosenka "Król":
   To jest król to jest król,
   Polowania król,
   On dziś najlepszym był.
  * W trakcie całego spotkania uczniowie poznają, utrwalają słówka i wyrażenia w języku angielskim wokół tematu "zima".
Aneks III
Scenariusz do programu "Zimo, baw się z nami"
Organizacja wyazdu na basen.
CELE SZCZEGÓŁOWE
UCZEŃ:
 • tworzy zintegrowany zespół
 • korzysta w bezpieczny sposób z kąpieli w basenie
 • doskonali swoje umiejętności pływackie
 • poznaje sposoby spędzania wolnego czasu
 • dąży do zahartowania swojego organizmu
 • potrafi współpracować w zespole
Przebieg zajęć:
 1. Uzyskanie pisemnej zgody rodzica na wyjazd na basen.
 2. Spotkanie w ustalonym czasie i przejazd autokarem na basen do Brzeszcz.
 3. Omówienie zasad bezpiecznego pobytu na basenie - kąpiel w wodzie, bezpieczne poruszanie się po obiekcie.
 4. Zabawy w wodzie - pływanie, doskonalenie swoich umiejętności pod okiem ratowników, korzystanie z jacuzzi, biczów wodnych.
 5. Gra zespołowa w piłkę wodną.
 6. Suszenie się po wyjściu z wody.
 7. Słodki posiłek - bułka drożdżowa i soki.
 8. Powrót do domu.
Aneks IV
Scenariusz "Dziecięcych igrzysk zimowych’’.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
UCZEŃ :
 • wie na czym polega " hartowanie organizmu’’ i jakie jest jego zdrowotne działanie,
 • ubiera się odpowiednio do temperatury otoczenia,
 • dostrzega piękno zimowego krajobrazu,
 • zna pory roku i ich cechy charakterystyczne,
 • poznaje, przestrzega i stosuje zasady bezpieczeństwa,
 • stosuje zasady współzawodnictwa, normy obowiązujące w grupie
Przebieg zajęć:
 1. Uzyskanie pisemnej zgody rodzica na wyjazd dziecka w góry.
 2. Spotkanie uczestników na świetlicy szkolnej :
  • omówienie planu wycieczki,
  • zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w górach oraz podczas zabaw zimowych na stoku,
  • zasady zachowania się podczas jazdy autobusem,
 3. Przejazd na Dębowiec.
 4. Podział na drużyny i omówienie zasad współzawodnictwa.
 5. Zabawa " Z górki i pod górkę".
 6. Zabawa "Zbierz i dowieź’’.
 7. Zabawa "Wyborowy strzelec".
 8. Dowolne zabawy na stoku pod nadzorem opiekunów.
 9. Podsumowanie współzawodnictwa, wyłonienie zwycięzców.
 10. Posiłek i gorąca herbatka.
 11. Powrót do szkoły i do domu.
Aneks V
Scenariusz "Balu u Pani Zimy"
CELE SZCZEGÓŁOWE
UCZEŃ:
 • uczestniczy we wspólnej zabawie, stosuje normy obowiązujące w grupie,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabawy, dekoracji i porządkowania sali, oraz w czasie przygotowywania poczęstunku,
 • stosuje zasady współzawodnictwa w grach i zabawach towarzyskich,
 • wykonuje prace plastyczne będące podsumowaniem zajęć "Zimo - baw się z nami!".
Przebieg zajęć:
 1. Spotkanie uczestników w świetlicy szkolnej.
 2. Przedstawienie przebiegu dnia przez prowadzącego.
 3. Omówienie sposobu i rodzaju wykonywanych dekoracji.
 4. Dekorowanie sali.
 5. Przygotowanie poczęstunku wg własnych pomysłów: "jeżyki", sałatki owocowe, fantazyjne puchary, itp.
 6. Wykonanie strojów lub elementów strojów (z białych bibuł i papierów) odpowiednich na bal .
 7. Bal u Pani Zimy: pląsy, zabawy integracyjne i gry towarzyskie ( mózg elektryczny, sałatka owocowa, poczęstuj się czekoladą, prosto - na skos, kto szybszy?, przenieś cukierek,...), tańce dyskotekowe.
 8. Porządkowanie sali.
 9. Spotkanie w kręgu - ewaluacja programu.
  RUNDKA PYTAŃ
  • Jak spędzałeś ferie zimowe?
  • Czy lubisz aktywnie spędzać wolny czas?
  • Czy podobały ci się zajęcia organizowane w szkole?
  • Czy chciałbyś w przyszłym roku uczestniczyć w podobnych zajęciach?
  • Gdybyś mógł, co byś zmienił w programie "Zimo - Baw się z nami!"?
  DOKOŃCZ ZDANIE
  • Cieszę się .........
  • Uważam, że zajęcia ....
  • Na zajęciach podobało mi się ....
  • Na zajęciach nie podobało mi się ....
  • W czasie zajęć dowiedziałem się .....
  • Podczas zajęć nauczyłem się ....
  NAJCIEKAWSZY DZIEŃ
  Zilustrowanie najciekawszych zajęć ( technika dowolna ) - zorganizowanie wystawki w formie kroniki fotograficznej.
 10. Podziękowanie za udział we wspólnej zabawie.
  Życzymy sukcesów w nauce!
Podsumowanie programu
"Zimo baw się z nami"Program wychowawczy "Zimo baw się z nami" został opracowany i zrealizowany przez nauczycieli S.P. w Bestwince, którzy równocześnie pełnią funkcję opiekunów Rady Młodzieżowej, pedagoga szkolnego, wychowawcy świetlicy oraz opiekuna SKO.
      Udział w zajęciach był formą nagrody dla uczniów wyróżniających się pracą w Radzie Młodzieżowej, aktywną działalnością na rzecz szkoły, reprezentujących szkołę w konkursach i zawodach sportowych. W programie brali również udział uczniowie, którzy nie mieli zorganizowanych zajęć podczas ferii zimowych i wymagali opieki.
      W pierwszym dniu zajęć grupa liczyła 25 dzieci. Zajęcia miały na celu integrację grupy, wprowadzenie wesołego nastroju poprzez zabawę i taniec, ustalenie zasad i reguł bezpiecznego zachowania się. Drugiego dnia na spotkanie z myśliwym p.M.Czaną z Koła Myśliwskiego w Bestwinie zgłosiło się 25 uczniów. Zajęcia zorganizowano w terenie. Uczestnicy podzieleni na grupy dotarli do celu po tropach i znakach na śniegu. Dużą atrakcją i niespodzianką było ognisko i pieczenie kiełbasy.
      Dzień trzeci dzieci spędziły na basenie w Brzeszczach. Do 25 uczniów naszej szkoły dołączyła 15-sto osobowa grupa dzieci ze świetlicy środowiskowej "Sezamek". Po wyczerpujących zabawach w wodzie dla wszystkich zorganizowano słodki poczęstunek.
      Kolejny dzień to wyjazd na Dębowiec, gdzie odbyły się zajęcia pod hasłem "Dziecięce igrzyska zimowe". W zajęciach uczestniczyło 35 uczniów. Pogoda dopisała, wszyscy aktywnie spędzili czas uczestnicząc w zabawach na śniegu. Zajęcia zakończono posiłkiem i gorącą herbatą.
      Jako podsumowanie programu zorganizowano "Bal u Pani Zimy". Uczniowie sami dekorowali salę, przygotowali stroje i słodki posiłek.
      W tym dniu w zajęciach uczestniczyło 18 uczniów. Zorganizowano wystawkę prac plastycznych uczestników zajęć w formie kroniki fotograficznej.
      Uzyskano również pozytywną informację zwrotną od uczniów dotyczącą realizacji i odbioru przeprowadzonych zajęć.

Ewaluacja programu "Zimo, baw się z nami"
      Ewaluacja programu odbyła się po wyprawie do lasu w formie quizów I zagadek oraz w ostatnim dniu zajęć.
      Po wyprawie do lasu dzieci brały udział w quizie podczas którego wykazały się wiedzą na temat rodzajów tropów leśnych zwierząt, znajomością niektórych słów związanych z tematem "zima", rozpoznawały wśród różnych sygnałów - sygnał "Powitanie".
 • Tropy zajęcy rozpoznało 19 dzieci. Tropy saren rozpoznało 21 dzieci Tropy ptaków rozpoznały wszystkie dzieci.
 • Rozumienie znaczenia słówek w języku angielskim - zima, śnieg, mróz, ślady, zwierzęta, ptaki, sarny, zające, myśliwy. Bezbłędnie przetłumaczyło 65% dzieci ( większy problem miały dzieci młodsze).
 • Sygnał myśliwskiego powitania bezbłędnie rozpoznało 100% dzieci.
W ostatnim dniu zajęć odbyła się ewaluacja całej akcji zimowej.
W ewaluacji brało udział 18 dzieci.
Rundka pytań:Jak spędzałeś ferie zimowe?
Odpowiedzi:
 • W domu i w szkole - 1
 • W szkole na zajęciach zimowych - 3
 • W szkole w domu i u rodziny - 3
 • Na górce, na nartach i sankach, na łyżwach i w szkole - 6
 • W szkole i w domu przed komputerem - 5
Czy lubisz aktywnie spędzać wolny czas?Odpowiedzi:
 • Tak - 4
 • Tak, bardzo - 11
 • Bardzo lubię - 3
Czy podobały ci się zajęcia organizowane w szkole?
Odpowiedzi:
 • Podobały mi się - 12
 • Było fajnie - 3
 • Cieszę się, że mogłam przychodzić do szkoły - 2
 • Było super - 1
Czy chciałbyś w przyszłym roku uczestniczyć w podobnych zajęciach?
Odpowiedzi:
 • Tak, chciałbym - 7
 • Chciałbym za rok chodzić na zajęcia zimowe - 5
 • Chciałbym, żeby za rok były w szkole podobne zajęcia - 6
Gdybyś mógł, co byś zmienił w programie "Zimo, baw się z nami"?
Odpowiedzi:
 • Więcej wyjazdów na basen ( bezpłatnych) - 11
 • Rozgrywki w piłkę nożną, siatkową, dwa ognie - 5
 • Mniej zabaw integracyjnych - 2
Dokończ zdanie ...
 • Cieszę się..., że w naszej szkole były zajęcia w czasie ferii - 3
 • Cieszę się ..., że mogłem chodzić na zajęcia do szkoły - 5
 • Cieszę się ..., że nie musiałem się nudzić w domu - 4
 • Cieszę się ..., że byłem na basenie - 4
 • Cieszę się ..., że byłem w górach i na "gacówce" - 2
 • Uważam , że zajęcia ... były fajne - 7
  ... były ciekawe - 9
  ... warto było przychodzić do szkoły - 2
 • Na zajęciach podobało mi się ... Wyjazd i zabawy na basenie - 9
  ... Wycieczka w góry na sanki - 8
  ... Zabawy na "gacówce"- 7
  ... podchody w lesie i ognisko - 6
  ... konkursy na balu - 4
  ... Klanza - 6
( dzieci wymieniały po kilka form zajęć)
 • Na zajęciach nie podobało mi się:
  • zabawy dla młodszych dzieci ( ze śpiewem) - 7
  • nie było takich zajęć - 11
 • W czasie zajęć dowiedziałem się:
  • że można spędzać ferie zimowe w inny sposób, niż przed komputerem ( dzieci starsze ) - 4
  • poznałam, jakie tropy zostawiają zwierzęta leśne - 8
  • poznałam tradycję sygnalizacji myśliwskiej trąbką - 5
  • dowiedziałam się, jak przygotować desery na przyjęcie - 4
  • jak wykonać śmieszne przebrania na bal - 3
  • poznałam różne zabawy z Klanzy - 4
  ( dzieci udzielały kilku odpowiedzi )
 • Podczas zajęć nauczyłem się:
  • rozpoznawać tropy zwierząt - 5
  • lepiej pływać - 4
  • zwracać uwagę na bezpieczeństwo na basenie - 3
  • kilku nowych słów z języka angielskiego - 4
  • przygotowywać desery "jeżyki" i "pucharki" -4
  • że nie można dobrze się bawić, gdy nie przestrzegamy - zasad bezpieczeństwa -5
  ( dzieci udzielały po kilka odpowiedzi )
     Najciekawszy dzień Dzieci wykonały ilustracje dowolną techniką. Wśród prac- najwięcej było przygód na basenie. Pozostałe prace przedstawiały prawie wszystkie rodzaje zajęć - zabawy na "gacówce", wycieczkę w góry, leśną wyprawę, ognisko z myśliwym, konkursy i zabawy integracyjne . Wykonane rysunki znajdują się na szkolnej wystawce.

Podsumowując, stwierdzić należy, że uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez szkołę w czasie wolnym od zajęć. Zajęcia są okazją do wspólnej zabawy i spotkań, ale sprzyjają również bogaceniu wiedzy dzieci.
      W przyszłości należałoby uwzględnić podział na dwie grupy wiekowe z uwagi na różne potrzeby i zainteresowania dzieci młodszych i starszych.
      Sądzę, że największym sukcesem akcji " Zimo, baw się z nami" jest fakt, że zabawy w gronie rówieśników stały się prawdziwą konkurencją dla gier komputerowych.

Zofia Dąbrowiecka, Łucja Firganek, Bozena Furczyk, Agata Niemczyk, Katarzyna Tekieli

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie