Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Ewaluacja w pracy nauczyciela

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 27865 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Ewaluacja są to działania, za pomocą których analizujemy aktywności społeczne i ich skuteczność w kontekście oceny realizacji celów. Ewaluacja stanowi  formę kontroli i oceny oraz jest rozumiana jako refleksja nad własnym działaniem.


Ewaluacja jest to sposób działania , za pomocą którego analizujemy aktywności społeczne i ich skuteczność w kontekście oceny realizacji celów. Ewaluacja stanowi obszar badań, formę kontroli i oceny oraz jest rozumiana jako refleksja nad własnym działaniem służącym lepszemu planowaniu i rozwojowi. Między tymi elementami istnieje współzależność i spójność.

  • Ewaluacja jako kontrola  i ocena.
Szkoły posiadają ogromne doświadczenie w zakresie analizy i kontroli efektów pracy ucznia. Dla oceny wyników opracowano wiele narzędzi: klasówki, testy, egzaminy. Ewaluacja w szkole dotyczy szczególnie kontroli osiągnięć ucznia. Ewaluacja jako ocena indywidualnych kompetencji funkcjonuje również na płaszczyźnie kontroli osiągnięć nauczyciela przez nadzór szkolny.  W tym znaczeniu odnosi się do jednostki, która staje się obiektem oceny i nie ma żadnego wpływu na jej przebieg.


  • Ewaluacja jako badanie, zbieranie danych.
Cechą charakterystyczną tej formy jest orientacja na naukowe standardy. Planują i prowadzą ją najczęściej naukowcy, a uzyskane dane są podstawą do przeniesienia pewnych aspektów do całego systemu edukacyjnego. Jest to systematyczne badanie wartości lub zalet jakiegoś programu, zagadnienia z punktu widzenia przyjętych w tym celu kryteriów i norm.


  • Ewaluacja jako własna refleksja ukierunkowana na planowanie zmian ( innowacji ) i rozwój.
Ewaluacja jako systematyczna refleksja nad własną pracą pedagogiczną jest podstawą    planowania i rozwoju. Cechą szczególną tej formy jest to, że zasady, na których opiera się proces ewaluacyjny  są określone przez samych zainteresowanych. Oni też definiują kryteria sukcesów i standardy. Choć metody i techniki mogą być zapożyczone z badań, to wyniki są podstawą dla wprowadzenia zmian i poprawy konkretnej sytuacji w szkole.

 
  Rozumienie ewaluacji jako procesu ilustruje zamieszczony tu schemat tzw. ”zegara ewaluacyjnego”. Poszczególne, następujące po sobie etapy (ogniwa) tworzą cykl działań ewaluacyjnych  wyznaczając spiralną drogę, która prowadzi systematycznie do osiągnięcia kolejnych celów w procesie rozwojowym.

 
                          ZEGAR EWALUACYJNY 
1.Sformułowanie celów, oczekiwań, strategii działania i wyników. (Co chcemy osiągnąć?)

2.Projekt ewaluacji (ustalenie działań ewaluacyjnych).(Kto przeprowadzi ewaluację? Kto jest zainteresowany? Czemu będą służyć wyniki?)

3.Określeniu kryteriów sukcesu i oceny.(Jak zmierzy efekty? Jakie są kryteria oceny?)

4.Dyskusja i wybór konkretnych problemów (pytań).(Co jest przedmiotem ewaluacji? Co chcemy, musimy wiedzieć?)

5.Ustalenie źródeł i rodzajów informacji.(Kto i jakich informacji potrzebuje?)

6.Wybór metod i technik gromadzenia danych.

7.Opracowanie odpowiednich narzędzi.(Za pomocą jakich metod można odpowiedzieć na pytania?)

8.Zebranie danych.

9.Techniczne opracowanie danych.

10.Dyskusja na temat danych i ich analiza.(Jakie informacje, wyniki otrzymujemy?)

11.Ocena wyników, porównanie z oczekiwaniami.(Jakie znaczenie mają wyniki dla naszej pracy? Czy moglibyśmy zrealizować cele?)

12.Przeformułowanie celów, zaplanowanie nowych działań.

 


 
Ewaluacja w edukacji może służyć do badania programów profilaktycznych, programów wychowawczych, systemu oceniania, różnych działań podejmowanych w szkole. Planowanie działań możemy wykonać zgodnie z cyklem Demiunga.

                                     CYKL DEMIUNGA
                                               Planowanie
                    Działanie                                           Wykonanie
                                          Badanie wyników

Zastosowanie ewaluacji służy:
·        identyfikacji słabych i mocnych stron procesu, przedsięwzięcia

·        wskazywaniu kierunków rozwoju

·        poprawianiu błędów

·        oszacowaniu możliwości i ograniczeń

·        uzyskaniu wsparcia z zewnątrz


          EWALUACJA PRACY UCZNIA
            Ewaluacja to „papierek lakmusowy” procesu uczenia się. To źródło informacji dla nas, o tym kto, dokąd doszedł i czego jeszcze potrzebuje. Bo przecież istotą szkoły jest uczenie się uczniów.

Odpowiedz zatem na kilka pytań:

1)      Jak dalece czujesz się odpowiedzialny za postępy twoich uczniów?

2)      Jakie jest twoje przekonanie o roli oceny?

3)      Co jest bardziej skuteczne – krytyka czy zachęcanie? W jakich proporcjach?

4)      Jak przekazujesz informacje zwrotne na temat ich postępów w uczeniu się?

5)      W jaki sposób twoi uczniowie poznają zasady oceniania?

6)      Jakie są reakcje uczniów, czy rozumieją instrukcje?

7)      Co składa się na ocenę wystawianą przez Ciebie uczniom?

8)      Czy uczniowie mogą korzystać z własnych notatek podczas odpowiedzi lub klasówki?

9)      Czy uczniowie są uprzedzani o terminach klasówek lub odpowiedzi?

10)  Czy jesteś sprawiedliwy w ocenianiu? Podaj „dowody” ze strony uczniów.

Ocenianie kogoś jest efektem podjęcia określonej decyzji wynikającej z bilansu Naszych oczekiwań „jak ma być” z uzyskaną reakcją u ucznia „jak jest według niego"

                   PROJEKTOWANIE EWALUACJI
                    czyli krótki przewodnik po pytaniach
                    na które musi odpowiedzieć ewaluator
KOMPONENTY PROJEKTU

EWALUCYJNEGO

PYTANIA POMOCNICZE

PRZY PROJEKTOWANIU

Obiekt  ewaluacji

Co jest przedmiotem ewaluacji (ludzie, proces, zjawisko)?

Zadania ewaluacji

Dlaczego chcesz to badać?

Dla kogo chcesz to badać?

Jak zostaną wykorzystane wyniki Twoich badań?

Zasadnicze problemy badawcze

Jakie problemy badawcze można wyróżnić w ramach danego obiektu ewaluacji?

Jak sformułować problemy badawcze?

Kryteria ewaluacji

Na podstawie jakich kryteriów będziesz wnioskować

o obiekcje ewaluacji oraz orzekać o problemach badawczych ?

kto formułuje kryteria badawcze?

Pytania kluczowe

Jakie zasadnicze pytania można postawić w odniesieniu  do wyróżnionych problemów badawczych?

Metodologia i metody

Jakie metody badawcze pozwolą na orzekanie o przedmiocie ewaluacji?

Jak zoperacjonalizować pytania badawcze?

Na jakie pytania można uzyskać odpowiedzi stosując konkretne metody badawcze?

Jak zintegrować wykorzystane metody badawcze?

Próba badawcza

Kto może dostarczyć istotnych informacji?

Do kogo i do czego może mieć dostęp?

Jak liczne przypadki mogą orzekać o przedmiocie badań?

monitorowanie

Jak będziesz kontrolować przebieg badań?

Jak będziesz kontrolować przestrzeganie standardów etycznych, merytorycznych i profesjonalnych?

Organizacja

Jak będzie przeprowadzona ewaluacja?

Jak będą prezentowane wyniki ewaluacji?

Ile masz czasu na przeprowadzenie ewaluacji?

 
 
 TWORZENIE RAPORTU EWALUACYJNEGO
Raport powinien składać się z następujących elementów:

-         wstęp, przedstawiona struktura raportu, jego cele, adresat,

-         opis obszaru badań,

-         opis problemów badawczych, kluczowych pytań ewaluacyjnych,

-         opis metod i narzędzi,

-         zebrane wyniki badań oraz opis warunków przeprowadzania i organizacji badań,

-         analiza wyników,

-         wnioski i wskazówki co do przyszłych działań (rekomendację).

Ważne jest aby raport był komunikatywny i dostosowany do adresata ( określonego na etapie projektowania ewaluacji).

 
  
   RAPORT EWALUACYJNY UJĘTY w kategoriach komunikowania
      Komunikowanie jako prezentacja  „czegoś” odnosi się do następujących głównych obszarów raportu, do:

Ø      CAŁEJ PROCEDURY BADAWCZEJ:

* Opracowanej przed przystąpieniem do badań

   - koncepcja ewaluacji

   - projekt ewaluacji

   - plan ewaluacji

            * rzeczywistej, często modyfikowanej w trakcje badań, czyli odnosi się do przebiegu  badania

               - założenie : badany obszar – jak np. reforma oświatowa – często jest rzeczywistością tworzącą się, podlegającą wewnętrznemu rozwojowi, niekiedy o nieprzewidywalnych kierunkach; wymusza to m. in . otwartość ewaluatorów na pojawiające się w trakcie badań nowe problemy badawcze.

Ø      DANYCH ZEBRANYCH NA PODSTAWIE BADAŃ – WYNIKÓW BADAŃ

Ø      WNIOSKÓW – REFLEKSJI  (mogą być „wpisane” w prezentację wyników , mogą  „wynikać” pośrednio , tj. ze sposobu zaprezentowania danych, lub bezpośrednio – wówczas zostaną wypowiedziane przez autorów raportu w kontekście danego fragmentu prezentacji wyników lub w osobnej części raportu).

Ø      ZALECENIE KIERUNKÓW ZMIANY DANEGO OBSZARU.

 
RAPORT zatem – głównie końcowy- nie jest tylko prezentacją wyników przeprowadzonych badań, choć na tym obszarze koncentruje się.

Główny cel podejmowanej ewaluacji to próba uchwycenia badanych obszarów w ich specyfice. Podjęta próba jest zatem i próbą rozumienia danych obszarów badawczych jako odpowiedzi na postawione w projekcje badań pytania.

      Dlatego raport ewaluacyjny można określić jako formę wypowiedzi ewaluatorów o tym, jak na podstawie przeprowadzonej przez nich ewaluacji możliwe jest rozumienie danego obszaru badań w kontekście opracowanych przez nich założeń badawczych i zastosowanych metod oraz uzyskanych na tej podstawie wyników badań.


                                                                                           Dorota Nowosz

                                                                                           Gimnazjum Nr 1
                                                                                           Międzyrzec Podl. 
 

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie