Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan pracy indywidualnej z uczniem wykazującym specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 16941 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Uczeń został zgłoszony na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przez rodziców w związku ze spostrzeżeniami dokonanymi przez nauczyciela. Chłopiec wykazywał trudności w czytaniu i pisaniu. Plan ten  napisałam dla ucznia mojej klasy.Wykazywał on specyficzne trudniści w pisaniu i czytaniu.Moja praca z tym dzieckiem miala na celu wyrównanie niedoborów i zaburzeń rozwojowych.
Uczeń został zgłoszony na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przez rodziców w związku ze spostrzeżeniami dokonanymi przez nauczyciela. Chłopiec wykazywał trudności w czytaniu i pisaniu.
     W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono:
 • aktualnie rozwój umysłowy w normie,
 • utrwalenia wymaga orientacja w przestrzeni (nad, pod, za, przed) i w schemacie ciała,
 • wybiórcza znajomość liter,
 • nieprawidłowy kierunek pisania niektórych liter,
 • deficyty w zakresie percepcji słuchowej,
 • deficyty w zakresie analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej,
 • obniżony poziom sprawności manualnej i grafomotorycznej,
 • lateralizacja skrzyżowana,
 • niska aktywność manualna,
 • trudności w ujmowaniu związków przyczynowo-skutkowych,
 • zwolnione tempo pracy,
 • posiada przeciętny zakres wiadomości ogólnych.
Zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu (50-60 minut)

Ogólne zalecenia pracy terapeutycznej
 1. Wyrównywanie niedoborów i zaburzeń rozwojowych.
 2. Doprowadzenie ucznia do poprawnego posługiwania się mową czytaną i pisaną.
 3. Kształtowanie społeczno-emocjonalnej sfery rozwoju ucznia.
 4. Kształtowanie korzystnych postaw wychowawczych rodziców i likwidacja zasadniczych błędów wychowawczych środowiska domowego.
 5. Zapoznanie rodziców z ćwiczeniami umożliwiającymi wyrównywanie trudności szkolnych w domu.
 6. Współpraca z nauczycielami zmierzająca do ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych.
Cel terapii – przykłady ćwiczeń

I. Usprawnienie motoryki. Sprawności manualnej i ogólnej koordynacji ruchów
 1. Ćwiczenia usprawniające motorykę ogólną:
  • zabawy rzutne i zręcznościowe np. rzucanie woreczków do celu,
  • biegi i skoki np. bieg ze skakanką,
  • zabawy i ćwiczenia rozluźniające napięcie miejscowe np. drzewo na wietrze,
  • zabawy i ćwiczenia lokalizacji i orientacji w przestrzeni np. orientacja w schemacie ciała.
 2. Ćwiczenia kształcące zaburzoną sprawność manualną:
  • ćwiczenia rozmachowe np. oburęczne malowanie farbami na dużych płaszczyznach,
  • ćwiczenia ruchliwości i sprawności palców np. ugniatanie kul i małych kulek z bibułki.
 3. Ćwiczenia rozluźniające – zazwyczaj odbywają się w pozycji leżącej np. przy muzyce.
II. Rozwijanie mowy i wzbogacanie słownictwa
 • prowadzenie rozmów z dzieckiem
 • słuchanie treści bajek i wierszy
 • zachęcanie do opisów przedmiotów znajdujących się przed dzieckiem, a następnie na obrazku
 • odgadywanie, który z przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniu, gdzie jest dziecko, jest właśnie opisywany przez terapeutę
 • wyjaśnianie niezrozumiałych słów, zdarzeń, faktów
 • opowiadanie treści obrazków
 • układanie historyjek obrazkowych i opowiadanie
 • układanie zdań z podanych wyrazów.
III. Ćwiczenia korygujące skutki skrzyżowanej lateralizacji
 • ćwiczenia w orientacji w schemacie ciała
 • układanie kompozycji z klocków wg wzorów przestrzennych
 • dobieranie obrazków, figur geometrycznych o takim samym lub różnym położeniu
 • dobieranie części obrazka do całości
 • układanie obrazków, liter i figur geometrycznych z części
 • układanie kompozycji przestrzennych z kółeczek, patyczków, obrazków przedstawiających przedmioty o różnym położeniu
 • rysowanie szlaczków, elementów literopodobnych
 • rozpoznawanie liter, wyrazów.
IV. Usprawnianie słuchu fonematycznego i percepcji słuchowej na materiale obrazkowym i słownym
 • prawidłowe, wzorowe, czyste wymawianie głosek przez nauczyciela
 • powtarzanie głosek przez dziecko
 • powtarzanie głosek o podobnym brzmieniu w zestawieniach
 • dobieranie obrazków do głosek i głosek do obrazków
 • rozpoznawanie dźwięków i szmerów np. eksponowanie głosów zwierząt, przelewanie cieczy z naczynia do naczynia
 • odtwarzanie przez dziecko słyszanego rytmu np. przy pomocy skoków obunóż
 • odtwarzanie struktur dźwiękowych na podstawie układów przestrzennych np. układ i liczba klocków powinna odpowiadać liczbie stuknięć
 • wyodrębnianie zdań w mowie, słów w zdaniach sylab w słowach - analiza
 • wyodrębnianie głosek w sylabie, odpoznawanie sylab
 • tworzenie wyrazów z sylab – synteza
 • rozpoznawanie głosek: spółgłosek, samogłosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie na podstawie nazw obrazków lub podanych wyrazów
 • segregowanie, wyróżnianie, eliminowanie przedmiotów lub wyrazów wg podanej głoski
 • wyodrębnianie kolejnych głosek – analiza
 • łączenie głosek w słowa – synteza
V. Usprawnianie percepcji wzrokowej na materiale bezliterowym i literowym
 • rozpoznawanie obrazków i ich elementów np. domino obrazkowe
 • składanie pociętych obrazków z części wg wzoru
 • dobieranie obrazków do ich konturów
 • szukanie braków na obrazku
 • wyszukiwanie różnic między obrazkami pozornie identycznymi
 • dobieranie figur geometrycznych o różnych kolorach, wielkości, kształcie, grubości
 • porównywanie przedmiotów i obrazków różnej wielkości
 • odwzorowywanie układów wzrokowo – przestrzennych np. układanie z zapałek figur wg wzoru, wykreślanie za pomocą szablonu różne figury
 • dobieranie takich samych liter
 • wyszukiwanie liter napisanych różnymi kolorami, o rożnej wielkości, grubości, ukrytych w tle
 • lepienie z plasteliny liter
 • utrwalenie kształtu i położenia liter
 • wyszukiwanie sylab w tekście, podkreślanie ich
 • wyodrębnianie kolejnych liter w wyrazie – analiza i łączenie liter w wyrazy – synteza
 • zaznaczanie mylonych liter w różnych tekstach – głośne ich nazywanie
VI. Usprawnianie techniki czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie liter
 • dobieranie takich samych samogłosek
 • wyszukiwanie spółgłosek miękkich – głośne ich czytanie
 • układanie i czytanie sylab
 • wyszukiwanie takich samych sylab i ich segregowanie
 • wyszukiwanie takich samych wyrazów i ich odpoznawanie w tekście
 • układanie i czytanie wyrazów jednosylabowych, dwusylabowych i wielosylabowych
 • kształcenie umiejętności czytania metodą sylabową
 • uzupełnianie liter, sylab w wyrazach
 • układanie zdań z rozsypanki wyrazowej
 • praca nad poprawnością i płynnością czytania – kształcenie umiejętności głośnego czytania ze zrozumieniem
VII. Doskonalenie techniki pisania
 • ćwiczenia motoryki dużej rąk, dłoni, palców
 • wycinanie po linii prostej liter, sylab, wyrazów z makulatury
 • kreślenie linii poziomych, pionowych, falistych, zamkniętych
 • obrysowywanie szablonów
 • rysowanie linii w polach i bez ograniczenia pola
 • łączenie kropek
 • pisanie wzorów literopodobnych, liter po śladach, palcem, kredką, ołówkiem, kredkami, pisakami, na czystych konturach, a następnie w liniach
 • samodzielne pisanie liter z zachowaniem kierunku pisania, miejsca rozpoczynania liter, łączenia poszczególnych elementów
 • pisanie sylab z zachowaniem łączenia
 • kształcenie umiejętności pisania w oparciu o metodę sylabową
 • utrwalanie liter wchodzących w skład alfabetu
 • tworzenie sylab otwartych i zamkniętych, łączenie ich w wyrazy
 • ćwiczenia w różnicowaniu liter o podobnym kształcie graficznym np. b-d, n-u
 • ćwiczenia w pisaniu (przepisywanie, pisanie z pamięci)
 • kształtowanie świadomości ortograficznej (np. mylenie liter, opuszczanie ich, pisanie wielką literą imion)
 • podpisywanie obrazków
VIII. Usprawnianie tempa pracy
 • ćwiczenia dłoni, rąk, palców w różnych układach ze stopniowym zwiększaniem szybkości
 • ćwiczenia w zakreskowywaniu rysunków w coraz szybszym tempie
 • kreślenie znaków literopodobnych na kartkach bez liniatury w coraz szybszym tempie
 • pisanie liter początkowo bez liniatury, a następnie w liniach ruchem płynnym
 • szybkie pisanie sylab
 • kształtowanie umiejętności szybkiego pisania wyrazów
IX. Postępowanie psychoterapeutyczne
 • należy stworzyć atmosferę sprzyjającą dobremu samopoczuciu dziecka
 • nauczyciel pracując z uczniem powinien być przekonany o tym, że jest on w stanie przezwyciężyć swoje trudności
 • nauczyciel powinien różnymi metodami pochwalać aktywność dziecka,
 • należy zachęcać ucznia do samokontroli
 • nauczyciel powinien zwracać się do dziecka głosem spokojnym i opanowanym i zawsze służyć mu swoją pomocą
 • należy często podkreślać mocne strony ucznia i wskazywać sposoby radzenia sobie z trudnościami
X. Współpraca z domem rodzinnym
 • konsultacje i rozmowy z rodzicami zmierzające do zmiany niekorzystnych postaw wychowawczych i likwidacji błędów wychowawczych (perswazji, tłumaczenie, pochwala dziecka, podkreślanie jego dobrych stron)
 • pokazy ćwiczeń przeznaczonych do realizacji w domu i kontrola ich wykonania
Autor: mgr Dorota Trudzińska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie